Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By jelly0110
#672062

Download Báo cáo thực tập cơ sở ngành kinh tế tại Công ty TNHH Alan miễn phí

MỤC LỤC
TIÊU ĐỀ:
BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH KINH TẾ
Mục lục
1. Công tác tổ chức quản lý của Công ty
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của
1.2 Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ khác của
1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý
1.3.1 Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy tổ chức
1.3.2 Chức năng quền hạn ,nhiệm vụ của từng bộ phận
1.4 Tổ chức và hoạch toán kế toán
1.4.1 Tổ chức mô hình và bộ máy kế toán
1.4.2 Tổ chức hệ thống chứng từ
1.4.3 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán và sổ kế toán
1.4.4 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán
1.5 Tổ chức sản xuất kinh doanh
2. Tiêu thụ sản phẩm, lao đông tiền lương và tài chính
2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm và chính sách makerting
2.1.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm
2.1.2 Chính sách sản phẩm-thị trường
2.1.3 Chính sách giá
2.1.4 Chính sách phân phối
2.1.5 Chính sách xúc tiến bán
2.1.6 Công tác thu thập thong tin
2.1.7 Đối thủ cạnh tranh
2.2 Công tác tổ chức quản lý lao động tiền lương .
2.2.1 Cơ cấu lao động
2.2.2 Tuyển và đào tạo lao động
2.2.3 Tổng quỹ lương và tiền lương bình quân
2.2.4 Các hình thức trả lương
2.2.5 Định mức lao động
2.2.6 Năng suất lao động
2.3 Những vấn đề tài chính
2.3.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính
2.3.2 Phân tích các hệ số tài chính đặc trưng
3. Đánh giá chung và các đề xuất hoàn thiện
3.1 Đánh giá chung
3.1.1 Những ưu điểm
3.1.2 Những hạn chế
3.2 Các đề xuất hoàn thiện
3.2.1 Ý tưởng
3.2.2 Phương hướng
3.2.3 Biện pháp
Phụ lục
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

hiệm theo dõi chi tiết tát cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền mặt và thống kê lượng ra vào tiền mặt của toàn công ty
+) Kế toán thuế làm các công việc ở tầm vi mô của tài chính hàng ngày, làm thủ tục vay trả với các Ngân hàng, theo dõi và đi đòi Nợ cho Công ty
+) Kế toán hàng hoá có trách nhiệm theo dõi nhập, xuất , tồn hàng hoá và đè xuất lên Giám đốc và Kế toán trưởng về các cách nhập – xuất hàng hoá.
+) Thủ quỹ có nhiệm vụ giữ tiền mặt, cập nhật số tiền thu chi và tồn quỹ hàng ngày của Công ty để báo cáo lại với kế toán trưởng
*) Chính sách kế toán tại Công ty
+) Chế độ kế toán của Công ty là chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
+) Kỳ kế toán là một năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm dương lịch
+) Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
+) Phương pháp kế toán chi tiết cho hàng tồn kho: phương pháp thẻ song song
+) Phương pháp tính giá trị vốn hàng xuất kho: giá thực tế đích danh
+) Phương pháp khấu hao tài sản cố định : phương pháp đường thẳng
+) Phương pháp tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ
Tổ chức hệ thống chứng từ
Các chứng từ hiện có ở Công ty là:
+ Phiếu nhập kho + Phiếu chi
+ Phiếu xuất kho + Giấy thanh toán
+ Hoá đơn GTGT hàng mua vào + Giấy tạm ứng
+ Hoá đơn GTGT hàng bán ra + Giấy thanh toán tạm ứng
+ Phiếu thu + Biên bản kiểm nhiệm nhận hàng
*) Lập và luân chuyển chứng từ
Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại donah nghiệp kế toán lập chứng từ ghi đầy đủ các thông tin sau đó chuyển lên giám đốc ký duyệt rồi chuyển lại về phòng kế toán cho những người có liên quan ký
Khi có nghiệp vụ bán hàng thì kế toán lập hoá đơn GTGT bán hàng sau đó chuyên lên phòng giám đốc ký duyệt rồi chuyển về phòng kế toán để kế toán trưởng và người lập hoá đơn ký.
Tổ chức vận dụng hình thức kế toán và sổ kế toán
Công ty áp dụng hình thức kế toán là chứng từ ghi sổ
Quy trình vào sổ kế toán của công ty như sau:
B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh
Chøng tõ gèc
B¶ng kª chøng tõ gèc
B¶ng tæng hîp chøng tø gèc
Chøng tõ ghi sæ
Sæ kÕ to¸n chi tiÕt
B¶ng tæng hîp chi tiÕt
Chøng tõ ghi sæ quý
B¸o c¸o tµi chÝnh
Hình 1.4.3 Quy trình vào sổ kế toán
Ghi chú:
: Ghi hµng ngµy
: Ghi cuèi th¸ng
: §èi chiÕu
Đặc điểm của hình thức kế toán này là mọi nhiệm vụ kinh tế phát sinh phải căn cứ vào chứng từ gốc hay bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại, cùng kỳ đẻ lập chứng từ ghi sổ sau đó ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ trước khi ghi vào Sổ cái.
Sổ kế toán của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ gồm có: sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái , sổ nhật ký quỹ và các sổ kế toán chi tiết
Tổ chức kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, sổ kế toán phản ánh kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận gồm các sổ: chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ,sổ cái và sổ chi tiết các tài khoản 911, 421
Tổ chức vận dụng hình thức tài khoản kế toán
- Những tài khoản và tài khoản và tiểu khoản Công ty đã mã hoá từ các tài khoản gốc, dựa trên tài khoản gốc trong hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam, Công ty mở tài khoản chi tiết cho từng loại hoạt động đẻ thuận lợi cho công tác hoạch toán kế toán.
Tổ chức sản xuất kinh doanh
Mosaique kết hợp sự cổ điển và tính hiện đại, hai mô tuýp mà người ta tưởng chừng không thể kết hợp được, sản phẩm là sự hoà trộn của tính văn hoá dân tộc, của tính nhân văn với sự đa dạng trong sắc màu và vật liệu, không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong cuộc sống hàng ngày mà còn là những tinh hoa văn hoá phục vụ đời sống tinh thần. Sản phẩm được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau như: tre, gổ, lụa, chạm lông thú da và nhung, sự pha chộn rất tinh tế đẹp đẽ và bắt mắt
Sản phẩm đựoc làm hoàn toàn bằng tay, bằng các công cụ thô sơ và từ chính sức lao động và sức sáng tạo nghệ thuật của người thợ. Sự trợ giúp của máy móc và khoa học công nghệ chỉ là một phần nhỏ ở một số công đoạn như cắt xẻ, pha chế, khai thác nguyên vật liệu.
+) Các nhóm sản phẩm chính của Công ty:
Sản phẩm chiếu sáng: Đèn trống cơm, đèn búp sen, đèn con hến, đèn tròn số 7, đèn vuông số 8, đèn nháy lụa, nháy kim sa, nháy hoa lan, đèn bão, đèn lồng chim, búp sen cườm, sen mini lụa, quả bí…….
Sản phẩm nội thất: các loại bàn ghế bàn uống nước, sofa, ghế tựa, giường ngủ, bàn làm việc, bàn quầy, tủ, khung ảnh, tách trà bằng gỗ, tách cà phê, bát đũa bằng gỗ……
Sản phẩm lụa, ren: Khăn bàn, khăn ăn, khăn lót đĩa, chăn các loại, gối các loại, rèm cửa…….
Quần áo thời trang: tân cổ, áo dài khoét không cổ, có cổ,….
Trong đó các sản phẩm nội thất như tủ, bàn, giường, là những sản phẩm Công ty nhập từ cơ sở sản xuất khác về, còn những sản phẩm trang trí hoạ tiết khác mới là sản phẩm chính của Công ty, và doanh số bán hàng của các sản phẩm này cũng chiếm tỷ trọng lớn.
CHART OF PROCESS FROM COMPLETED DESIGN TO THE FINAL PRODUCT
export
account
record
sale
store
export
Sale price
Make
product
sale
account
plan
account
sale
export
planning
sale
account
export
purchasing
planning
directorate
directorate
planning
Note: : update and whenever have the request
directorate
: : two way informations (discussion)
Hình 1.5 Quy trình từ thiết kế tới kết thúc thành phẩm
Phần 2: Tiêu thụ sản phẩm, lao động tiền lương và tài chính
2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác marketing
2.1.1 Tình hình tiêu thụ san phẩm những năm gần đây
Tình hình tiêu thụ sản phẩm được cho bởi bảng sau:
đơn vị: (USD)
2007
2008
Sài Gòn
119.962.52
102.585.21
Lý Quốc Sư
71.378.57
133.053.97
Nhà Thờ
132.304.40
102.213.29
Xuất Khẩu
271.558.00
314.222.00
Tổng
595.203.49
652.092.47
Bảng2.1.1 tình hình tiêu thụ sản phẩm
Tổng doanh thu bán hàng của Công ty năm 2008 tăng 56,888.98 USD tương đương tăng 9,56 % , tốc độ tăng trưởng đạt ở mức khá tuy nhiên đây chưa phải là mức tăng trưởng cao, Công ty đang nỗ lực hoàn thiện sản phẩm, đẩy mạnh quả trình tiêu thụ sản phẩm với mục tiêu năm 2009 tốc độ tăng doanh số của công ty phải đạt mức 15% tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay nhất là khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là các Doanh nghiệp có hàng xuất khẩu như Công ty .
Về cơ cấu tiêu thụ sản phẩm của các chi nhánh ta có sơ đồ sau:
Hình 2.1.1 Cơ cấu tiêu thụ của các chi nhánh
Chi nhánh Sài Gòn và Nhà thờ doanh thu và cơ cấu đều giảm nhẹ, cụ thể là: Sài Gòn giảm 17,377.31 USD cơ cấu giảm từ 20% xuống 17% Nhà thờ giảm 30,091.11 USD cơ cấu giảm từ 23% xuống 17% . chi nhánh lý Quốc Sư và hàng Xuất khẩu tăng mạnh về doanh thu: Lý Quốc Sư 61.675.40 USD cơ cấu tăng từ 12% lên 20% , Xuất khẩu tăng 42,664.00 USD cơ cấu tanwg từ 45% lên 47%. Sự thay đổi cơ cấu về doanh thu của các chi nhánh cũng biểu hiên cho xu thế hướng tới xuất khẩu và khách du lịch nước ngoài .
2.1.2 Chính sách sản phẩm thị trường
Sản phẩm được thiết kế theo phong cách cổ điển kết hợp với hiện đại sang trọng, từ những nghệ nhân mỹ nghệ Việt Nam, Dùng nguyên liệu là những vật liệu có sẵn trong tự nhiên như: Gỗ, mây, mây, tre, lụa, n...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement