Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Aidrian
#671984

Download Tiểu luận Tăng trưởng trong Doanh nghiệp thương mại- Thực tiễn tại công ty cổ phần Kinh Đô miễn phí

MỤC LỤC
 
Trang
Phần I
KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TRONG DNTM
 
Phần II
CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐẢM BẢO SỰ TĂNG TRƯỞNG
 
1.Nguồn vốn . 4
2.Nguồn nhân lực . 5
 
Phần III
CÁC PHƯƠNG THỨC TĂNG TRƯỞNG
 
1.Tăng trưởng nhờ sát nhập theo chiều dọc . 6
2.Tăng trưởng bằng đa dạng hóa . 8
3.Tăng trưởng nhờ liên doanh . 10
 
Phần IV
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ
 
1.Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của công ty . 11
2.Các nhân tố thuận lợi, khó khăn tác động đến sự tăng trưởng của công ty 13
3.Hợp tác đầu tư 14
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

g tới đạt được các mục tiêu quan trọng, chủ yếu nhất cho dù yêu cầu về vốn đối với hoạt động của doanh nghiệp có thể có những biến động thậm chí rất lớn song đảm bảo về vốn cho các dự án thực hiện mục tiêu tăng trưởng vẫn có sự ưu tiên.
-Thứ hai : cần xác định nhu cầu về vốn, xác lập ngân sách về vốn trong đó xác định những nhu cầu nào về vốn được chấp nhận và những nhu cầu nào chưa cấp bách hay bác bỏ. Trong ngân sách về vốn cần xác định :
Mô tả chi tiết yêu cầu về vốn bao gồm cả lượng tiền cần đầu tư và thu nhập kỳ vọng.
Loại bỏ các yêu cầu không phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp cũng như các bộ phận chức năng .
Phân tích chi phí biên và thu nhập biên.
Phân loại yêu cầu về vốn theo các phương pháp giá trị hiện tại ròng và lãi suất thu hồi nội bộ hay phương pháp hoà vốn.
Lựa chọn các phương pháp mà vốn bỏ ra mang lại mức lãi cao nhất. Quá trình đầu tư vốn tiếp tục cho đến khi doanh nghiệp sử dụng hết vốn hiện có hay mức lãi của dự án xuống thấp dưới mức doanh nghiệp có thể chấp nhận.
-Thứ ba : Phân tích cơ cấu tài chính của doanh nghiệp .
Cơ cấu tài chính của doanh nghiệp thương mại bao gồm vốn sở hữu và vốn vay mà doanh nghiệp sử dụng – cơ cấu này thể hiện mạnh, yếu của tài chính doanh nghiệp và có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến việc thu hút các nguồn vốn. Cơ cấu tài chính cũng thể hiện khả năng chi trả tài chính. Cơ cấu tài chính chịu ảnh hưởng của mục tiêu và chiến lược doanh nghiệp và phải thích ứng với tính chất của các nhu cầu về vốn. Định kỳ doanh nghiệp cần kiểm tra tính hợp lý của cơ cấu hiện tại. Đặc biệt khi thu hút thêm nguồn vốn mới cần kiểm tra lại cơ cấu tài chính mà doanh nghiệp muốn đạt được.
-Thứ tư : Phân tích và đánh giá các nguồn vốn khác nhau trước khi đi đến lựa chọn nguồn vốn nào đó.
Có những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng trưởng của doanh nghiệp khi lựa chọn nguồn tài chính của doanh nghiệp : cơ cấu tài chính hiện tại, tính chất các tài sản có, thu nhập và sự ổn định của thu nhập cũng như các điều kiện của thị trường tài chính hiện tại chi phối. Điều quan trọng nhất trong việc thu hút vốn là doanh nghiệp cần tạo ra và duy trì sự hấp dẫn của mình trên thị trường tài chính. Doanh nghiệp cũng có thể thu hút vốn nhờ các chủ sở hữu, cổ đông hay các nguồn tín dụng dài hạn trung hạn và các nguồn khác………
-Thứ năm : Sau khi đã phân tích , đánh giá các nguồn vốn, doanh nghiệp thường lựa chọn nguồn vốn đảm bảo thực hiện cách tăng trưởng trên cơ sở xem xét các yếu tố cơ bản.
+ Mục đích sử dụng vốn
+ Chi phí sử dụng vốn
+ Những lợi ích và thiệt hại khi thu hút vốn
b) Ngân sách
Ngân sách là công cụ quan trọng của quản lý tài chính và kiểm tra quản lý. Với ý nghĩa nào đó ngân sách là kế hoạch tác nghiệp mà doanh nghiệp dự định thực hiện trong tương lai. Các loại ngân sách chủ yếu của doanh nghiệp bao gồm : ngân quỹ tiền mặt, ngân quỹ và doanh số bán , ngân sách về vốn và dự toán của các loại chi phí….
Phân bổ nguồn vốn và lập ngân sách là những công cụ cơ bản đảm bảo cho việc thu hút và sử dụng các nguồn vốn để thực hiện cách tăng trưởng đã lựa chọn một cách có hiệu quả
2.Nguồn nhân lực
Là một trong những yếu tố quyết định nhất đối với việc đạt được các mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp trong đó có tăng trưởng . Khi lựa chọn một cách tăng trưởng , bên cạnh cần tính đến nguồn nhân lực hiện có doanh nghiệp cần tính đến nguồn nhân lực doanh nghiệp có thể thu hút từ bên ngoài (trong tương lai qua thị trường lao động).
Doanh nghiệp cần chủ động và thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quản trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người quản lý các cấp, nhân viên kho tàng, bán hàng…. để đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng về chất lượng hàng hoá và dịch vụ.
Nhu cầu về nhân lực (số lượng, chất lượng, cơ cấu…) có thể xác định theo yêu cầu của mỗi dự án cũng như phục vụ cho thực hiện chiến lược mà doanh nghiệp hướng tới. Song bên cạnh yếu tố này cần quan tâm đến sự thống nhất ý chí, sự cam kết của các thành viên trong doanh nghiệp , từ người chủ, nhà quản trị cho đến người lao động làm công ăn lương. Chính yếu tố chất lượng của nguồn nhân lực sẽ đảm bảo khắc phục những khó khăn trở ngại trong việc đạt được những mục tiêu của tăng trưởng , để đạt được sự thống nhất của tập thể ngườc lao động. Lãnh đạo doanh nghiệp cần làm rõ mục tiêu và chiến lựơc mà doanh nghiệp theo đuổi và giải thích để mọi người hiểu, các mục tiêu này đáp ứng được mục đích của mỗi cá nhân cũng như lợi ích cuả doanh nghiệp trước mắt cũng như lâu dài. Nhà quản trị có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để tạo điều kiện và động lực cho tập thể lao động phát huy tối đa tiềm năng sẵn có, tận dụng cơ hội hành động tiến tới mục tiêu.
Tạo bầu không khí đoàn kết, đồng tâm nhất trí, cùng nhau hành động, cùng sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao là một trong những yếu tố căn bản giúp doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả cách tăng trưởng đã lựa chọn.
PHẦN III >CÁC PHƯƠNG THỨC TĂNG TRƯỞNG
Có hai cách tăng trưởng trong các doanh nghiệp thương mại :
Một là : Tăng trưởng bằng tự đầu tư, tức là bằng cách tăng thêm nguồn lực nhờ khả năng sẵn có của doanh nghiệp mà không có sự tham gia của chủ đầu tư khác.
cách tăng trưởng này có những ưu thế :
Thuận lợi và chủ động kiểm soát được sự phát triển của doanh nghiệp.
Không có nguy cơ bị mất quyền soát vốn trong điều kiện doanh nghiệp vẫn còn những nguồn tiềm năng để tăng trưởng.
Song trong trường hợp có những điều kiện về môi trường và thị trường như nhu cầu tăng cao đặc biệt, các đối thủ cạnh tranh mạnh lên, hoạt động ráo riết sự xuất hiện những mặt hàng có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ đòi hỏi phải có đầu tư lớn để đổi mới kinh doanh, đầu tư vào maketing, mạng lưới tiêu thụ …. thì các nguồn lực của doanh nghiệp có thể phải tìm cách tăng trưởng thông qua con đường thu hút các nguồn lực từ bên ngoài như tìm kiếm, mua lại công ty khác…(Sự tăng trưởng như vậy được gọi là tăng trưởng ngoại vi).
Hai là : tăng trưởng ngoại vi có ưu điểm là khắc phục những khuyết điểm của tăng trưởng nhờ các nguồn lực bên trong doanh nghiệp . Nó cho phép doanh nghiệp có thể thu hút được khối lượng các nguồn lực và sự tham gia của các chủ thể mới, làm tăng thêm khả năng doanh nghiệp thích ứng được sự biến động lớn của thị trường và môi trường, giảm bớt được các chi phí đào tạo và chi phí thâm nhập thị trường. Sau nữa dễ thực hiện với những thuận lợi về tài chính, vì với các giá tài sản hiện có thường rẻ hơn so với việc đầu tư mới, rút ngắn thời gian khai thác. Đương nhiên việc có mặt thêm các chủ sở hữu càng làm mất đi quyền tự do lựa chọn các quyết định, phải chia sẻ quyền lực và lợi í...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement