Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangvinh_gl
#671956

Download Đề án Dự án xây dựng trang trại dế Anh Thư miễn phí

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN . 4
1. Giới thiệu dự án . 4
1.1 Tên dự án . 7
1.2 Chủ đầu tư dự án . 7
1.3 Các bộ luật có liên quan . 7
1.4 Mục tiêu dự án . 9
1.5 Sản phẩm bàn giao của dự án . 10
1.6 Giả định của dự án . 11
1.7 Giới hạn dự án . 12
2. Tổng quan thị trường . 13
2.1 Dung lượng – Độ lớn thị trường . 13
2.2 Thị trường mục tiêu . 18
2.3 Đối thủ cạnh tranh . 29
2.4 Môi trường kinh doanh . 19
2.5 Giới thiệu quy trình sản xuất. 35
II. HOẠCH ĐỊNH . 48
1. Thủ tục hành chính. 48
2. Sơ đồ tổ chức . 49
3. Nhiệm vụ và trách nhiệm . 50
4. Kế hoạch tuyển chọn nhân sự . 54
5. Kế hoạch mua sắm tài nguyên . 64
III. TRIỂN KHAI . 67
1. Sơ đồ WBS. 67
2. Trình tự và ES, EF, LS và LF . 81
3. Sơ đồ Gantt, PERT. 86
4. Xác xuất khả thi hoàn thành sơ đồ Gantt . 87
IV. QUẢN TRỊ RỦI RO . 89
1. Rủi ro trong quá trình thực hiện dự án . 90
1.1 Xác định rủi ro . 90
1.2 Đánh giá rủi ro . 98
1.3 Quản trị rủi ro – Kế hoạch dự phòng . 99
1.4 Chi phí rủi ro . 102
2. Rủi ro trong quá trình vận hành . 102
2.1 Xác định rủi ro . 102
2.2 Đánh giá rủi ro . 109
2.3 Quản trị rủi ro – Kế hoạch dự phòng . 110
2.4 Chi phí rủi ro . 114
V. KIỀM TRA ĐÁNH GIÁ - CHUYỂN GIAO DỰ ÁN . 114
1. Kiểm tra đánh giá . 114
1.1 Kiểm tra hạ tầng công trình . 114
1.2 Kiểm tra mặt sản xuất . 115
1.3 Kiểm tra về mặt nhân sự . 116
2. Chuyển giao dự án . 116
2.1. Chuyển giao công trình . 116
2.2. Chuyển giao quy trình . 117
2.3. Chuyển giao nhân sự . 119
2.4 Chuyển giao hệ thống nhận dạng . 120
2.5. Chuyển giao hồ sơ. 125
VI. TÀI CHÍNH . 125
1. Doanh số dự kiến . 125
2. Chi phí xây dựng ban đầu . 129Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ế và có khả năng phục vụ khoảng 100 khách một lúc.
Khu ẩm thực sẽ lấy dế thương phẩm của trang trại, chế biến thành các món ăn độc đáo hấp dẫn
để vừa giới thiệu cho khách hàng, vừa kinh doanh với sản phẩm chính là các món ăn đặc sản
được chế biến từ dế.
ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: Nguyễn Anh Thư
48
DỰ ÁN TRANG TRẠI DẾ ANH THƯ
II. HOẠCH ĐỊNH
1. Thủ tục hành chính
Mô tả qui trình thủ tục hành chính:
Qui trình bắt đầu bằng việc thực hiện đăng ký kinh doanh dưới hình thức Doanh nghiệp tư nhân (
mẫu đăng ký _MĐ01), song song đó là thuê thiết kế bản vẽ xây dựng (bản vẽ_MĐ02). Sau 7
ngày làm việc kể từ ngày hoàn chỉnh hồ sơ thì được cấp giấy phép kinh doanh. Sau khi có giấy
phép kinh doanh sẽ đăng ký mã số thuế tại chi cục thuế địa phương, mã số thuế sẽ được cấp sau
10 ngày làm việc ( mẫu đăng ký mã số thuế _MĐ03). Sau khi có giấy phép kinh doanh, tiến hành
xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng
Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, giấy chứng nhận sẽ được
cấp sau 15 ngày làm việc (mẫu đơn xin giấy chứng nhận kinh tế trang trại_ MĐ04). Tiến hành
song song đăng ký giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng tại phòng đăng ký kinh
doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh
doanh _MĐ05 ), thủ tục cấp phép được giải quyết trong 7 ngày làm việc. Việc khảo sát mặt bằng
và thiết kế bản vẽ xây dựng mất 10 ngày. Chủ đầu tư hay giám đốc dự án dùng giấy phép kinh
doanh, bản vẽ xây dựng và một số giấy tờ theo yêu cầu để xin phép xây dựng tại bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của sở xây dựng Tp. Hồ Chí Minh, giấy phép sẽ
Bắt
đầu
Bản vẽ XD
ĐKKD_ DNTN
ĐK _MSThuế
Giấy phép XD
GPKD Trang trại
GPKD Nhà hàng
HĐ mua điện
Giấy chứng nhận
VSMT
VSATTP
PCCC
Kết
thúc
ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: Nguyễn Anh Thư
49
DỰ ÁN TRANG TRẠI DẾ ANH THƯ
được cấp sau 20 ngày đầy đủ hồ sơ ( mẫu đăng ký giấy phép xây dựng_MĐ06 ). Chủ doanh
nghiệp sau khi có giấy phép kinh doanh sẽ tiến hành ký hợp đồng mua điện tại phòng điện lực
huyện, thành phố, hồ sơ được giải quyết sau 13 ngày làm việc ( giấy đăng ký mua điện_MĐ07 ).
Ngoài ra, doanh nghiệp cần có các giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (mẫu đăng ký
chứng nhận VSATTP_MĐ08 ) do sở y tế quận, huyện cấp trong vòng 10 ngày. Đăng lý giấy
chứng nhận phòng cháy chữa cháy tại sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí
Minh, thời gian cấp giấy chứng nhận PCCC sau 7 ngày làm việc (Mẫu chứng nhận
PCCC_MĐ09). Làm thủ tục hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường tại phòng tài nguyên và môi
trường cấp huyện, hồ sơ được giải quyết và trả kết quả sau 15 ngày làm việc (mẫu cam kết bảo
vệ môi trường _MĐ10 ). Khi hoàn thành các thủ tục trên là kết thúc quy trình hành chính của
toàn bộ dự án trước khi thực hiện và chuyển giao dự án.
2. Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức dự án
Giám đốc
dự án
LĐ phổ
thông
Giám
sát
Kế toán
Bảo vệ
Thầu XD Thầu
cửa
Thầu
điện
Thầu
nước
&
giếng
Cây
xanh
Thầu
kẽm,
sắt,
thép
Thầu
VLXD
LĐ Phổ
thông

Phổ
thông
Kỹ sư
điện
Khoan
LĐ phổ
thông
Lưới
B40
Khung
sắt
Thầu cây
tre, lá
ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: Nguyễn Anh Thư
50
DỰ ÁN TRANG TRẠI DẾ ANH THƯ
Sơ đồ tổ chức kinh doanh
3. Nhiệm vụ và trách nhiệm
Nhân sự khi thực hiện dự án – nhiệm vụ và trách nhiệm:
Giám đốc dự án: Là người có trách nhiệm và quyền hạn cao nhất trong các công việc với chủ
đầu tư, các kỹ sư tư vấn và các đơn vị có liên quan để giải quyết các công việc thuộc phạm vi của
dự án.
Trách nhiệm của Giám đốc dự án:
+ Quản lý toàn diện quá trình thực hiện dự án
+ Phân công cho các bộ phận quản lý trực tiếp và tổ kỹ sư giám sát kỹ thuật, thực hiện tốt các
bước tổ chức và thực hiện thi công công trình đúng tiến độ đúng kỹ thuật đảm bảo an toàn lao
Chủ DN
Quản Lý Thu Ngân Kế Toán
Bảo vệ,
tạp vụ, giữ
xe
Kỹ sư
nông
nghiệp
NV kinh
doanh
Bếp
trưởng
Nhân viên
phục vụ
Nhân viên
chế biến
NV trại
nuôi
NV giao
hàng
Bếp phụ
ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: Nguyễn Anh Thư
51
DỰ ÁN TRANG TRẠI DẾ ANH THƯ
động, vệ sinh môi sinh, môi trường theo đúng qui phạm....
Quyền hạn của Giám đốc dự án:
+ Dựa vào giá thành công trình để quyết định giá thanh toán cho các đội thi công.
+ Giám đốc dự án có quyền kỷ luật hay cho thôi việc các nhân viên trực thuộc dự án.
Kế toán dự án: Người chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chi phí
thực hiện dự án, về việc thu mua nguyên vật liệu. Kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo tính chính xác,
hợp lệ của bộ hồ sơ thanh toán, các khoản chi trả trên cơ sở đối chiếu với các tài khoản phải trả,
hợp đồng nhà cung cấp, hồ sơ tạm ứng, quyết toán,…công trình. Ngoài ra, kế toán dự án còn
chịu trách nhiệm chấm công và tính lương cho toàn bộ nhân sự tham gia dự án dưới sự giám sát
của doanh nghiệp.
Quản lý nhân sự dự án: Người chịu trách nhiệm về tuyển dụng, tuyển chọn nhân sự phù hợp
cho các hạn mục dự án theo từng giai đoạn hay toàn dự án. Soạn thảo hợp đồng lao động và các
vấn đề liên quan đến luật lao động.
 Giám sát: Giám sát, theo dõi công trình xây dựng. Trực tiếp kiểm tra, theo dõi,
đánh giá quá trình thi công dự án tại hiện trường. Nhắc nhở và đình chỉ thi công
khi phát hiện vi phạm quy trình, vi phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình
theo thiết kế và biện pháp đã duyệt. Làm đầu mối giải quyết các vấn đề kỹ thuật
phát sinh trong thực tế thi công trên công trường. Lập biên bản nghiệm thu công
việc, hạng mục công trình.
 Lao động phổ thông: Là những người làm việc theo sự hướng dẫn, phân công và
được giám sát bởi giám sát công trình dự án.
 Chủ thầu: Là người thực hiện thi công các hạn mục của dự án theo hợp đồng
thầu được ký kết bởi giám đốc dự án và chủ thầu. Chịu trách nhiệm thực hiện các
điều khoản trong hợp đồng thầu và đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ và
chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư dưới sự giám sát của giám sát viên công
trình. Điều phối nhân sự sao cho các gói thầu được hoàn thành đúng tiến độ.
Nhân sự vận hành dự án – nhiệm vụ và trách nhiệm
Con người là một phần quan trọng trong bất kỳ một ngành nghề kinh doanh nào. Nếu chúng ta
tuyển dụng được những con người có trình độ, kỹ thuật cao, chúng ta sẽ tạo được một tập thể
làm việc chuyên nghiệp. Với mục tiêu trở thành một trại dế có quy mô lớn chất lượng cao, tạo
cảm giác hài lòng tuyệt đối cho khách hàng từ lúc bước chân vào tới lúc đi ra. Đội ngũ quản lý
nhân viên, phục vụ phải được lựa chọn theo những tiêu chuẩn nhất định.
ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: Nguyễn Anh Thư
52
DỰ ÁN TRANG TRẠI DẾ ANH THƯ
Nhân viên sẽ được chủ doanh nghiệp tuyển dụng nga...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement