Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lo_lem_he_pho_2810
#671641 Download Tiểu luận Phân tích chính sách tiền tệ được Việt Nam dùng trong giai đoạn 2010 - 2011 miễn phí

LỜI MỞ ĐẦU
Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kỳ quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như: công an việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát... Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết định.
Ở Việt Nam kể từ khi đổi mới đến nay, chính sách tiền tệ đặc biệt là các công cụ của nó đang từng bước hình thành, hoàn thiện và phát huy tác dụng đối với nền kinh tế. Với đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam thì việc lựa chọn các công cụ nào, sử dụng nó ra sao ở các giai đoạn cụ thể của nền kinh tế luôn là một vấn đề thường xuyên phải quan tâm theo dõi và giải quyết đối với các nhà hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, các nhà nghiên cứu kinh tế. Đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế như hiện nay thì việc nghiên cứu về chính sách tiền tệ cụ thể là các công cụ chính sách tiền tệ là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao.
Bước sang thế kỷ 21, Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế - công bằng xã hội, vì vậy việc lựa chọn giải pháp nào để xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia có hiệu quả nhất vẫn là một vấn đề khó khăn phức tạp.
Quá trình học tập và rèn luyện môn kinh tế vĩ mô, được sự hướng dẫn của thầy: Đào Thế Sơn, nhóm em xin trình bày đề tài: " Phân tích các chính sách tiền tệ được Việt Nam sử dụng trong giai đoạn 2010 - 2011 ".
PHẦN I: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.
1.1 Khái niệm và vị trí của CSTT.
Khái niệm: CSTT là một chính sách kinh tế vĩ mô do NHTW khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ, biện pháp của mình để đạt được các mục tiêu: Ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế.
Vị trí: Trong hệ thống các công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước thì CSTT là một trong những chính sách quan trọng nhất vì nó tác động trực tiếp vào lĩnh vực lưu thông tiền tệ. Song nó cũng có quan hệ chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác như: Chính sách tài khóa, chính sách thu nhập, chính sách kinh tế đối ngoại, Đối với NHTW việc hoạch định, thực thi chính sách tiền tệ là hoạt động cơ bản nhất, mọi hoạt động của nó đều nhằm làm cho CSTT quốc gia được thực hiện có hiệu quả hơn.
1.2 Mục tiêu của CSTT.
Ổn định giá trị đồng tiền.
Tăng công ăn việc làm.
Tăng trưởng kinh tế.
Ngăn ngừa lạm phát.
1.3 Các công cụ của CSTT.
1.3.1 Công cụ tái cấp vốn: là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng trung ương đối với ngân hàng thuơng mại. Khi cấp một khoản tín dụng cho NHTM, NHTW đã tăng luợng tiền cung ứng đồng thời tạo cơ sở cho NHTM tạo bút tệ và khai thông khả năng thanh toán của họ.
1.3.2 Công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc: là tỷ lệ giữa số luợng phuơng tiện cần vô hiệu hóa trên tổng số tiền gửi huy động, nhằm điều chỉnh khả năng thanh toán (cho vay) của các NHTM.
1.3.3 Công cụ nghiệp vụ thị truờng mở: là hoạt động NHTW bán giấy tờ có giá ngắn hạn trên thị truờng tiền tệ, điều hòa cung cầu về giấy tờ có giá, gây ảnh huởng đến khối luợng dự trữ của các NHTM dẫn đến làm tăng hay giảm khối luợng tiền tệ.

1.3.4 Công cụ lãi suất tín dụng: đây đuợc xem là công cụ gián tiếp trong thực hiện chính sách tiền tệ bởi vì sự thay đổi lãi suất không trực tiếp làm tăng thêm hay giảm bớt luợng tiền trong lưu thông, mà có thể làm kích thích hay kìm hãm sản xuất. Nó là công cụ rất lợi hại. Cơ chế điều hành lãi suất đựơc hiểu là tổng thể những chủ truơng chính sách và giải pháp cụ thể của NHTW nhằm điều tiết lãi suất trên thị truờng tiền tệ, tín dụng trong từng thời kỳ nhất định.

1.3.5 Công cụ hạn mức tín dụng: là công cụ can thiệp trực tiếp mang tính hành chính của NHTW để khống chế mức tăng khối lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng. Hạn mức tín dụng là mức dư nợ tối đa mà NHTW buộc các NHTM phải chấp hành khi cấp tín dụng cho nền kinh tế.

1.3.6 Tỷ giá hối đoái: là tương quan giữa sức mua đồng tiền nội tệ với đồng tiền ngoại tệ. Nó vừa phản ánh sức mua của đồng nội tệ, vừa biểu hiện quan hệ cung cầu ngoại hối. Tỷ giá hối đoái vừa là công cụ, là đòn bẩy điều tiết cung cầu ngoại tệ , tác động mạnh đến xuất nhập khẩu và hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#871447
haimumum đã viết:gửi mình link bài này vớiBạn download tại đây này
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement