Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chjpnho_0nline
#671533 Download Chuyên đề Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội miễn phí

Đề tài ngoài phần lời nói đầu và kết luận còn nội dung chia làm ba phần
như sau:
Phần I: Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất đai
Phần II: Phương hướng quy hoạch sử dụng đất đai xã Tam Hiệp – Thanh Trì-
Hà Nội.
Phần III: Một số giải pháp thực hiện phương án quy hoạc sử dụng đất xã Tam
Hiệp giai đoạn 2000-2020.
Do trình độ và thời gian có hạn nên trong qua trình thực hiện đề tài không
thể tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các
bạn.
Em xin chân thành Thank các thầy cô giáo trong khoa đặc biệt là thầy
Hoàng Cường, cùng các bác, các cô tại cơ quan nơi thực tập đã tận tình giúp đỡ
em hoàn thành đề tài này.
Lời nói đầu
Qua hơn mười năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có một bộ mặt thay
đổi rõ nét. Để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều vấn đề bức thiết
cần đặt ra, trong đó có vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Quy hoạch sử dụng đất đai nói chung và quy hoạch sử dụng đất nông thôn nói
riêng là quá trình bố trí, sắp xếp các loại đất đai cho các ngành, các lĩnh vực trên địa
bàn nông thôn một cách hợp lý nhất. Nó là một khâu trong quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế xã hội, là một khâu không thể thiếu được trước khi đưa ra các chương
trình, kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta.
Quy hoạch sử dụng đất nông thôn nó giải quyết thoả đáng mâu thuẫn giữa các
loại đất, xác định cơ cấu hợp lý sử dụng đất nông thôn. Mặt khác có thể kết hợp hài hoà
lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài, giúp cho quá trình sử dụng đất nông thôn đầy đủ,
tiết kiệm và hiệu quả cao hơn.
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông thôn có ý nghĩa hết sức quan trọng góp
phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung cũng như từng vùng, từng địa
phương và các đơn vị cơ sở. Quy hoạch sử dụng đất nông thôn là căn cứ không thể thiếu
được để quy hoạch phát triển các ngành, các đơn vị kinh tế cơ sở.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian thực tập tại
phòng Địa chính - Nhà đất huyện Thanh trì, được sự giúp đỡ của thầy giáo Hoàng
Cường và cán bộ địa chính của huyện, xã. Em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Quy
hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội.


Lời nói đầu . 1
Phần I: Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất đai . 3
1. Vai trò và ý nghĩa của sử dụng đất đai. 3
2. Khái nịêm và đặc điểm của qui hoạch sử dụng đất đai. 5
2.1. Khái niện về qui hoạch và sử dụng đất đai . 5
2.2. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất đai. 7
a. Tính lịch sử - xã hội. . 7
b. Tính tổng hợp . 8
c. Tính dài hạn . 9
d. Tính chiến lược và chỉ đạo vĩ mô. . 9
e. Tính chính sách . 10
f. Tính khả biến . 10
3. Những căn cứ quy hoạch sử dụng đất đai. . 11
3.1. Căn cứ vào qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội. . 11
3.2. Căn cứ pháp lý của qui hoạch sử dụng đất đai . 12
a. Sự cần thiết về mặt pháp lý phải lập kế hoạch sử dụng đất đai . 12
b. Trách nhiệm lập qui hoạch sử dụng đất đai . 13
c. Nội dung lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. . 13
d. Thẩm quyền xét duyệt qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. . 14
3.3. Căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất đai và tiểm năng đất đai. . 15
4. Nội dung của qui hoạch sử dụng đất đai. . 15
4.1. Tổ chức điều tra thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ. 15
4.2. Đánh giá thực trạng sử dụng đất và kinh tế xã hội. 16
4.3. Dự báocác nhu cầu sử dụng đất đai. 17
4.4. Xây dựng phương án qui hoạch sử dụng đất đai . 18
4.5. Tổng hợp các phương án qui hoạch sử dụng từng loại đất đai. . 18
4.6. Kế hoạch thực hiện sử dụng đất đai. . 19
5. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với các qui hoạch khác . 19
5.1. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch tổng thể phát
triển kinh tế -xã hội. . 19
5.2. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch phát triểnnông nghiệp. . 20
5.3. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch đô thị. . 20
5.4. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai cả nước với qui hoạch sử
dụng đất đai của địa phương. . 21
5.5. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch các ngành . 21
6. Những phương pháp chính xây dựng qui hoạch. . 21
6.1. Phương pháp cân đối. . 21
6.2. Các phương pháp toán kinh tế và ứng dụng công nghệ tin học trong
qui hoạch sử dụng đất đai. 24
7. Vài nét tổng quát về qui hoạch sử dụng đất đai của một số nước. . 25
7.1. Philippin . 25
7.2. Braxin . 25
7.3. Đức . 26
7.4. Bê-nanh . 26
7.5. Hung-ga-ri . 26
7.6. Pháp . 27
Phần II: Phương hướng quy hoạch sử dụng đất đai xã Tam Hiệp-Thanhtrì -Hà Nội. . 28
I. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và kinh tế –xã hội. 28
1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường. 28
1.1. Vị trí địa lý. . 28
1.2. Địa hình, địa mạo. . 28
1.3. Khí hậu. . 29
1.4. Thuỷ văn, nguồn nước. . 30
1.5. Các nguồn tài nguyên. 30
1.5.1. Tài nguyên đất. . 30
1.5.2. Tài nguyên nước. . 30
1.5.3. Tài nguyên nhânvăn. . 31
1.6. Cảnh quan và môi trường. . 31
1.7. Đánh giá chung về đặc điểm điều kiện tự nhiên. . 32
2. Điều kiện kinh tế xã hội. 32
2.1. Tổng quan về thực trạng phát triển kinh tế xã hội. . 32
2.1.1. Sản xuất nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, thả cá. 33
2.1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. . 34
2.1.3. Thu nhập và đời sống. . 35
2.2. Dân số, lao động và việc làm. . 36
2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng. . 37
2.3.1. Giao thông, phương tiện vận tải thông tin liên lạc. . 37
2.3.2. Thuỷ lợi. . 37
2.3.3. Hệ thống điện sinh hoạt và điện sản xuất . 38
2.3.4. Hệ thống nước sạch cho sinh hoạt. 38
2.3.5. Hệ thống sử lý nước thải và vệ sinh môi trường. 39
2.3.6. Các vấn đề phúc lợi xã hội . 39
2.4. Nhận xét chung về thực trạng phát triển kinh tế-xã hội. . 41
II. Thực trạng quỹ đất và sử dụng quỹ đất xã Tam Hiệp. . 42
1. Đất nông nghiệp. 43
2. Đất khu dân cư. . 46
3. Đất chuyên dùng. . 47
4. Đất chưa sử dụng. . 49
5. Tiềm năng đất đai của xã. . 51
5.1. Tiềm năng đất cho phát triển sản xuất nông nghiệp. . 52
5.2. Tiềm năng đất cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. . 53
5.3. Tiềm năng phát triển du lịch -dịch vụ. . 53
III. Phương hướng quy hoạch sử dụng đất đai xã Tam Hiệp. 54
1. Định hướng triển kinh tế -xã hội. 54
1.1. Các quan điểm khai thác sử dụng đất. . 54
1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. 54
2. Các căn cứ thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất. . 56
3. Phương án quy hoạch sử dụng đất. . 57
3.1. Quy hoạch đất khu dân cư. 57
3.1.1. Dự báo phát triển dân số và nhu cầu đất ở. . 57
3.1.2. Phân bổ đất khu dân cư. . 58
3.1.3. Quy hoạch kế hoạch mở rộng đất ở nông thôn. . 59
3.2. Quy hoạch đất chuyên dùng. 59
3.2.1. Quy hệ thống giao thông. . 59
3.2.2. Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi. . 61
3.2.3. Quy hoạch đất xây dựng cơ bản. . 62
3.2.4. Quy hoạch đất bãi giác. 63
3.2.5. Quy hoạch đất chuyên dùng khác. . 63
3.2.6. Kế hoạch thực hiện quy hoạch đất chuyên dùng theo các giaiđoạn. . 64
3.3. Quy hoạch đất nông nghiệp. . 65
a. Đất trồng cây hàng năm. . 65
b. Đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản. 66
c. Kế hoạch thực hiện quy hoạch đất nông nghiệp theo từng giaiđoạn. . 66
3.4. Quy hoạch sủ dụng đất chưa sử dụng. . 68
4. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất. . 68
Phần III: Một số giải pháp thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất xã
Tam Hiệp giai đoạn 2000-2020. . 73
1. Xác định tiến độ thực hiện và mức độ ưu tiên các công trình. . 73
2. Hình thành phát triển quy hoạch chi tiết cho các lĩnh vực. . 74
3. Hình thành các ban chỉ đạo và quy định rõ trách nhiệm cho từngngành, lĩnh vực. . 75
4. Giải pháp về thu hồi và chuyển đổi đất trong quy hoạch. 77
5. Tăng cường công tác tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ đất đai chặtchẽ. . 78
6. Các giải pháp cụ thể cho từng loại đất. . 80
6.1. Đối với đất nông nghiệp. . 80
6.2. Đối với đất ở, đất chuyên dùng. . 81
6.3. Đầu tư khai thác đất chưa sử dụng. . 82
7. Biện pháp tuyên truyền giáo dục. . 83
8. Giải pháp đầu tư. . 83
9. Giải pháp về chính sách. . 84
Kết luận . 8
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By khanhhabk
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#968804 Link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement