Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenviet1012
#671503

Download Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà miễn phí


MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU 1
MỤC LỤC .3
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 6
1.1. Vai trò của đấu thầu đối với doanh nghiệp xây dựng. 6
1.1.1. Khái niệm đấu thầu. 6
1.1.2. Ý nghĩa của đấu thầu đối với các công ty xây dựng. 7
1.2. Khả năng thắng thầu. 9
1.2.1. Khái niệm. 9
1.2.2. Ý nghĩa khả năng thắng thầu 10
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thắng thầu của doanh nghiệp xây lắp. 11
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỰ THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ TRONG THỜI GIAN QUA 17
2.1. Các đặc điểm ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của Công ty
2.1.1. Chức năng ,nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 17
2.1.2 Hệ thống máy móc thiết bị và kinh nghiệm 19
2.1.3 Đội ngũ lao động và năng lực quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình 22
2.1.4 Tài chính 24
2.2 Thị trường xây dựng 27
2.2.1 Sản phẩm và khách hàng 27
2.2.2 Mức độ cạnh tranh 29
2.3 Cơ chế chính sách và các văn bản liên quan 30
2.4. Phân tích kết quả dự thầu và đánh giá 31
2.4.1 Số công trình trúng thầu và giá trị trúng thầu 31
2.4.2 Xác suất trúng thầu 32
2.4.3. Lợi nhuận đạt được 33
2.4.4 Phân tích nguyên nhân trúng thầu và trật thầu của Công ty 34
2.5. Những hoạt động Công ty đã thực hiện 35
2.5.1 Những hình thức và cách dự thầu Công ty tham gia 35
2.5.2 Thực hiện các bước của qui trình dự thầu 36
2.6. Phân tích khả năng thắng thầu của Công ty 45
2.6.1.Về tổ chức thi công 45
2.6.2.Về lực lượng thi công 46
2.6.3. Về năng lực tài chính 47
2.6.4. Về quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình. 48
2.6.5. Xác định giá dự thầu 49
2.6.6. Về kế hoạch - tiếp thị 50
2.6.7.Công tác lập hồ sơ dự thầu 52
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ 54
3.1 Phương hướng của Công ty 54
3.1.1 Nhận định chung 54
3.1.2 Mục tiêu 54
3.1.3 Phương hướng chủ yếu 54
3.2.Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu 57
3.2.1 Linh hoạt trong việc lựa chọn mức giá bỏ thầu để tăng khả năng cạnh tranh 57
3.2.2 Tăng cường huy động vốn và thu hồi vốn, áp dụng phương pháp phân phối vốn đầu tư trong thi công hợp lý 63
3.2.3 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công nhân 67
3.2.4 Không ngừng đầu tư máy móc thiết bị và xúc tiến mối quan hệ liên kết về máy móc thiết bị giữa các Công ty trực thuộc Tổng công ty .69
3.2.5 Nhanh chóng hình thành bộ phân chuyên trách làm Marketing .70
3.2.6 Hoàn thiện công tác lập hồ sơ dự thầu 73

KẾT LUẬN 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

Tóm tắt nội dung:

là mức độ cạnh tranh trong ngành xây lắp công trình dân dụng nói riêng và ngành xây lắp nói chung là tương đối cao và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn khi có sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài.
2.3 Cơ chế chính sách và các văn bản liên quan
Hiện nay, ở nước ta cách đấu thầu ngày càng được áp dụng rộng rãi với những công trình mà Nhà nước cấp vốn, những công trình sử dụng vốn nước ngoài hỗ trợ (ODA) và cả một số công trình tư nhân bỏ vốn xây dựng. Trên cơ sở những quy định chung về xây dựng cơ bản mà Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng, cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng cơ bản, đã ban hành các quy chế đấu thầu. Văn bản đầu tiên về quy chế đấu thầu được ban hành từ khi chuyển sang cơ chế quản lý mới là Thông tư số 03 - BXD/VKT (năm 1988) về "Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ đấu thầu trong xây dựng cơ bản". Ngày 12 / 02/ 1990, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 24 - BXD/VKT về "Quy chế đấu thầu xây lắp" thay cho Quyết định số 24 - BXD/VKT. Ngày 17/ 06/ 1996, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43 - CP về "Quy chế đấu thầu", ngày 25/ 02/ 1997 liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Xây dựng - Thương mại đã ra Thông tư số 2- TT/LB hướng dẫn thực hiện Quy chế trên. Ngày 01/ 09 / 1999 Chính phủ đã ra Nghị định số 88/ 1999/ NĐ - CP ban hành "Quy chế đấu thầu", thay thế Quy chế đấu thầu đã ban hành và quy định hiện hành của Nhà nước về lập giá dự toán xây lắp hạng mục công trình (Thông tư 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000). Đây là những văn bản pháp quy có giá trị hiện hành. Có thể nói rằng chế độ đấu thầu được áp dụng ở nước ta ngày càng có nề nếp. Điều này đem lại sự công bằng cho các nhà thầu trong đấu thầu. Tuy vậy, "Quy chế đấu thầu" hiện hành chưa mang tính pháp lý cao (chỉ là văn bản dưới luật) cho nên nó tác động tới Công ty bên cạnh mặt thuận lợi, còn có những vấn đề cần bàn.
2.4. Phân tích kết quả dự thầu và đánh giá
Nhận định chung về công tác tham gia dự thầu của Công ty , đó là: Trước hết, về giá dự thầu của Công ty không có sự "giảm giá chiến lược", nghĩa là việc tính giá dự thầu của Công ty rất cứng nhắc. Hai là, giá trị trúng thầu thường thấp hơn giá trị trượt thầu, hay nói một cách khác, Công ty thường trúng các công trình có giá trị vừa và nhỏ; còn công trình có giá trị lớn thường trượt. Đây là một số nhận định chung, để thấy được thực trạng của Công ty một cách rõ nét hơn ta đi vào phân tích chi tiết các chỉ tiêu sau:
2.4.1 số công trình trúng thầu và giá trị trúng thầu
Giá trị trúng thầu hàng năm là tổng giá trị của tất cả các công trình (kể cả gói thầu của hạng mục công trình) mà Công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu trong năm, thường tính cho 3 năm trở lên.
Con số này cho ta biết khái quát nhất tình hình kết quả dự thầu của Công ty. Chỉ tiêu này càng lớn qua các năm chứng tỏ công tác dự thầu của Công ty có hiệu quả (tuy nhiên khi xem xét ta cần tính thêm chỉ tiêu giá trị trung bình một công trình trúng thầu).
Bảng 3: Số công trình trúng thầu và giá trị công trình trúng thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà từ 2000 đến 2002
Năm
Số công trình trúng thầu
Tổng giá trị trúng thầu (tr. đ)
Giá trị trúng thầu trung bình (tr. đ)
2000
10
25.577
2.5577
2001
12
29.432
2.452.66
2002
15
34.569
2.304.6
Tổng
37
89578
2.421.03
(Số liệu thu thập từ phòng Kế hoạch Tổng hợp)
Qua bảng trên cho ta thấy, số công trình trúng thầu của Công ty tương đối ít và giá trị trung bình của các công trình không cao - chủ yếu là công trình quy mô vừa và nhỏ. Mặt khác, giá trị xây lắp trong 3 năm ( từ 2000-2002) mà Công ty thực hiện là vào khoảng 170 tỷ đồng, trong khi Công ty chỉ trúng thầu với giá trị xây lắp là 89,578 tỷ đồng, như vậy, có thể nói rằng giá trị xây lắp mà Công ty thực hiện trong 3 năm qua chủ yếu là nhận thầu, còn trúng thầu chỉ chiếm khoảng 52,69%. Điều này nói lên rằng Công ty cần chú trọng nhiều hơn nữa trong công tác đấu thầu nhằm nhận được nhiều công trình về cho Công ty thông qua tranh thầu.
2.4.2 xác suất trúng thầu
Xác suất trúng thầu có thể tính theo hai cách sau:
+ Theo số công trình:
Tổng số công trình trúng thầu x 100 %
Xác suất trúng thầu =
Tổng số công trình tham gia dự thầu
+ Theo giá trị công trình:
Tổng giá trị trúng thầu x 100 %
Xác suất trúng thầu =
Tổng giá trị các công trình tham gia dự thầu
Bảng 4: Xác suất trúng thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà
Năm
Số công trình trúng thầu
Giá trị công trình trúng thầu
Số công trình tham gia thầu
Giá trị công trình tham gia thầu
Xác suất trúng thầu
Theo số công trình
Theo giá trị công trình
2000
10
25.577
16
38.236
0.625
0.669
2001
12
29.432
17
39.258
0.706
0.750
2002
15
34.569
21
45.127
0.714
0.766
(Số liệu lấy từ Phòng Kế hoạch Tổng hợp)
Đồ thị 1 : Xác suất trúng thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà
Qua các số liệu trên cho thấy, mặc dù Công ty hiện tại tham gia tranh thầu chưa nhiều kể cả về giá trị cũng như số lượng. Nhưng xác suất trúng thầu của Công ty đánh giá trên cả hai khía cạnh thì được xem là rất thành công. Nếu so sánh xác suất theo giá trị và theo số lượng cho ta thấy Công ty chỉ trúng thầu các công trình vừa, còn các công trình có giá trị tương đối lớn thì thường trượt. Đây sẽ trở thành vấn đề mà ban lãnh đạo Công ty cần quan tâm để có những đối sách hợp lý.
2.4.3. Lợi nhuận đạt được
Để đánh giá chính xác hơn chất lượng công tác dự thầu và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ta phải tính thêm chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên giá trị xây lắp hoàn thành (tính cho nhiều năm - từ 3 đến 5 năm).
Bảng 5: Doanh thu của Công ty năm 2001-2003 Đơn vị: Tr.đ
Năm
Doanh thu
2001
67,933.65
2002
71,655.70
2003
153,711.07
2.4.4 Phân tích nguyên nhân trúng thầu và trật thầu của Công ty
Để phân tích nguyên nhân trúng thầu và trật thầu của Công ty trong thời gian qua, ta đi phân tích cụ thể hai ví dụ sau:
Thứ nhất, Công trình Phân xưởng dệt Công ty dệt 19/5 do chủ đầu tư là Công ty dệt 19/5. Chủ đầu tư xét thầu theo cách tính điểm (thang điểm 100), công trình này có các nhà thầu tham gia với kết quả đấu thầu được thể hiện cụ thể trong bảng sau :
Bảng 6: Kết quả đấu thầu XD Công trình phân xưởng dệt Công ty dệt 19/5
Nhà thầu
Điểm mức giá (50đ)
Điểm kỹ thuật, chất lượng (20đ)
Tiến độ thi công (30 đ)
Tổng điểm (100đ)
1. Công ty Công ty xây dựng Hồng Hà
48
19
26
93
2. Công ty Xây dựng số 9
45
18
22
85
3. Công ty Xây dựng dân dụng
47
17
24
88
4. Công ty Xây dựng số1
45
18
25
88
5.Công ty Đầu tư và phát triển nhà số 3
47
18
21
86
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp)
Theo yêu cầu của bản thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật thi công Công trình Phân xưởng dệt Công ty dệt 19/5 đòi hỏi cao về mặt kỹ thuật, ở công trình này Công ty đã trúng thầu với số điểm cao nhất là 93 điểm. Đạt được kết quả đó, vì Công ty đã đưa ra giải pháp kỹ thuật, chất lượng và tiến độ thi công phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư-Công ty dệt 19/5.Công ty đã trúng thầu một cách tuyệt đối trên cả ba phương diện : giá cả, chất lượng, và tiến đ


Link download cho ketnooier

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement