Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By viet_1988
#670715 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 3
1.1. Quan niệm chung về bán lẻ 3
1.1.1. Khái niệm thị trường bán lẻ 3
1.1.2. Các loại hình bán lẻ 3
1.1.3. Vai trò của hoạt động bán lẻ 5
1.1.4. Chức năng của hoạt động bán lẻ 6
1.2. Thị trường bán lẻ. 7
1.2.1. Khái niệm thị trường bán lẻ 7
1.2.2. Cấu trúc kênh phân phối của thị trường bán lẻ. 7
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tới thị trường bán lẻ. 12
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM. 14
2.1. Thị trường bán lẻ Việt Nam theo các cam kết gia nhập WTO. 14
2.2. Khái quát chung về thị trường bán lẻ Việt Nam. 14
2.2.1. Thị trường bán lẻ từ năm 1968 - nay 14
2.2.2. Nhu cầu đa dạng về hàng hóa 15
2.3. Thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam. 16
2.3.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. 16
2.3.2. Mạng lưới phân phối. 18
2.3.3 Các doanh nghiệp bán lẻ. 19
2.3.4. Giá cả hàng hoá. 22
2.4. Đánh giá chung về thị trường bán lẻ Việt Nam. 24
2.4.1. Ưu điểm 24
2.4.2. Hạn chế 25
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế 26
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO 30
1. Quy hoạch tổng thể thị trường. 30
1.1. Quy hoạch mạng lưới bán lẻ. 30
1.3. Tiếp tục mở rộng kênh phân phối. 31
1.4. Phát triển các mô hình tổ chức lưu thông theo từng thị trường ngành hàng. 32
2. Hoàn thiện khung pháp lý. 33
3. Những chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam. 35
4. Đẩy mạnh mối liên kết với các doanh nghiệp. 36
KẾT LUẬN 38
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết nghiên cứu.
Khi đổi mới nền kinh tế, nhất là bắt đầu từ những năm 90, Việt Nam chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới và khu vực thì bộ mặt của toàn nền kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến. Thị trường bán lẻ là một trong những thị trường có nhiều thay đổi sâu sắc nhất trong toàn bộ nền kinh tế. Khi nền kinh tế còn trong giai đoạn tập trung quan liêu bao cấp cách phân phối chủ yếu của thị trường bán lẻ là tem phiếu. Số lượng, chủng loại, giá cả hàng hoá đều do sự chỉ đạo mang tính chủ quan của Nhà nước. Sau những năm 90 thì hình thức phân phối này hoàn toàn bị thay thế. Thay vào đó là hình thức phân phối mang tính chất thị trường. Giá cả, số lượng, chủng loại hàng hoá sản xuất hay nhập khẩu đều xuất phát từ nhu cầu của thị trường. Đồng thời là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống chợ và các doanh nghiệp bán lẻ thuộc thành phần kinh tế ngoài Nhà nước. Các doanh nghiệp bán lẻ Nhà nước mất dần vai trò phân phối chủ đạo của mình trên thị trường bán lẻ. Lúc này, thị trường bán lẻ thực sự thể hiện được vai trò của mình là đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và góp phần thúc đẩy sản xuất, tái sản xuất.
Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Sự kiện này mở ra nhiều cơ hội song không ít thách thức đối với thị trường bán lẻ còn yếu kém của Việt Nam. Nghiên cứu sự phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam để đưa ra được những chiến lược phát triển phù hợp là việc rất cần thiết. Bởi vậy, em đã chọn đề tài nghiên cứu:
“ Giải pháp phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam sau khi gia nhập WTO.”

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu sự phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam, từ đó rút ra những điểm yếu điểm mạnh của thị trường, để đề xuất một số giải pháp đổi mới, phát triển.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực tiễn phát triển các loại hình bán lẻ ở Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO.
4. Phạm vi nghiên cứu:
Tập trung nghiên cứu thị trường bán lẻ Việt Nam giai đoạn trước và sau khi gia nhập WTO (2005 – 2009)
5. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp dựa trên các tài liệu, sách báo có liên quan.
6. Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở bài, kết luận kết cấu của bài nghiên cứu gồm 3 chương:
Chương 1. Tổng quan về thị trường bán lẻ.
Chương 2. Thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam.
Chương 3. Giải pháp phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam sau khi gia nhập WTO.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ntabk001
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015653 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement