Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cherub1707
#670714

Download Chuyên đề Giải pháp phát triển hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty Việt Long miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY VIỆT LONG 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Việt Long 3
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức kinh doanh của công ty Việt Long 6
1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Việt Long trong những năm gần đây 11
1.3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Việt Long 11
1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Việt Long trong những năm gần đây. 13
1.3.3. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của công ty Việt Long trong những năm gần đây. 17
1.3.3.1. Những kết quả đạt được. 17
1.3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VIỆT LONG THỜI GIAN QUA 21
2.1. Sự cần thiết khách quan phải phát triển hệ thống phân phối sản phẩm của công ty Việt Long. 21
2.2. Phân tích thực trạng phát triển hệ thống phân phối sản phẩm tại công ty Việt Long 23
2.2.1. Khái quát về hệ thống phân phối của công ty Việt Long. 23
2.2.2. Tình hình phát triển hệ thống phân phối hàng hóa tại công ty Việt Long thời gian qua 26
2.2.2.1. Tình hình phát triển quy mô và nhân sự của hệ thống phân phối. 26
2.2.2.2. Tình hình kinh doanh theo hình thức phân phối. 29
2.2.2.3. Kết quả kinh doanh theo thị trường tiêu thụ 31
2.2.2.4. Kết quả kinh doanh theo mặt hàng 33
2.3. Những kết luận đánh giá qua phân tích thực trạng hệ thống phân phối hàng hóa tại công ty Việt Long 36
2.3.1. Những kết quả đạt được. 36
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 38
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VIỆT LONG TRONG THỜI GIAN TỚI 41
3.1. Phương hướng phát triển của công ty Việt Long trong thời gian tới 41
3.1.1. Dự báo thị trường mặt hàng điện máy, gia dụng 41
3.2. Một số giải pháp chủ yều phát triển hệ thống phân phối sản phẩm của công ty Việt Long trong thời gian tới. 44
3.2.1. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu dự báo thị trường. 45
3.2.2. Bảo đảm nguồn hàng và tiến hành mua hàng hợp lý để cung cấp cho hệ thống phân phối. 46
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng tiềm lực về vốn để phát triển kinh doanh. 48
3.2.4. Đầu tư mở rộng quy mô và phát triển thêm các hệ thống phân phối mới 50
3.2.5. Tiến hành giảm chi phí kinh doanh để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 51
3.2.6. Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty. 53
3.2.7. Có chiến lược bán hàng, xúc tiến bán hàng và phát triển thương hiệu một cách hợp lý. 55
3.3. Một số kiến nghị với nhà nước. 57
KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ỉnh thành phía Bắc. Số lượng khách hàng bán buôn của Việt Long đã tăng lên rất nhiều và đạt số lượng lớn. Tính đến hết năm 2009 công ty có khoảng trên 60 đại lý, cửa hàng là khách hàng của Việt Long trải rộng khắp các tỉnh như : Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam , Nam Định, Ninh Bình… Mặc dù số lượng cũng đã tăng nhưng các đại lý phân phối này phân bố không đều, chủ yếu tập trung tại các trung tâm thành phố của các Tỉnh.
Cùng với việc phát triển kinh doanh của công ty, quy mô nhân sự cũng được tăng lên đáng kể cả về số lượng và chất lượng. Việt Long hiện nay có tổng số trên 200 cán bộ, công nhân viên hoạt động trên toàn hệ thống phân phối. Các phòng ban chức năng đã được xây dựng và đang dần hoàn thiện. Nguồn nhân lực của công ty không chỉ đáp ứng về số lượng mà chất lượng cũng được gia tăng đáng kể, trình độ của cán bộ công nhân viên không ngừng được nâng cao.
Biểu đồ 2.1: Biểu đồ cơ cấu nhân sự của công ty Việt Long
Căn cứ vào biểu đồ chúng ta nhận thấy nhân lực có trình độ Đại học và trên đại học chiếm tỉ lệ khoảng 35% trên tổng số lượng của nguồn nhân lực, trong đó có tới 5% có trình độ trên đại học. Trình độ của các cán bộ quản lý đều tương đối cao, đáp ứng được yêu cầu quản trị đối với công ty có quy mô. Bên cạnh đó, các công nhân viên cũng có trình độ, kĩ năng nghề nghiệp tốt, hầu hết đều đã qua đào tạo và có kinh nghiệm làm việc. Phát triển được nguồn nhân lực có chất lượng chính là kết quả của việc thực hiện các chính sách nhằm thu hút nhân tài bên ngoài đồng thời đào tạo, phát triển nhân lực hiện tại trong công ty. Ban lãnh đạo công ty đã ban hành các chính sách nhằm thu hút nhân lực có trình độ cao như: Việc đưa ra chế độ lương thỏa đáng, chế độ thưởng hấp dẫn khuyến khích nhân viên làm việc và sáng tạo… Cùng với đó, Việt Long thường xuyên tạo điều kiện cho các cán bộ, công nhân viên đi học các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực làm việc. Công ty luôn tạo ra môi trường làm việc thuận lợi, khuyến khích nhân viên cống hiến, phát huy, phát triển năng lực bản thân từ đó có các cơ hội thăng tiến cho nhân viên. Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc tổ chức nhân sự trong công ty vẫn chưa thật sự hiệu quả. Trong những tháng cao điểm, mùa vụ tại Việt Long vẫn xảy ra tình trạng thiếu nhân sự cục bộ. Việc điều chuyển, điều phối nhân sự trong công ty vẫn chưa được tốt dẫn tới kết quả lao động chưa cao. Mặt khác, mặc dù trình độ của cán bộ công nhân viên đã được nâng cao nhưng vẫn có một bộ phận nhân sự chất lượng chưa tốt. Ví dụ như kĩ năng bán hàng của các nhân viên bán hàng còn kém, ý thức làm việc của một số nhân viên chưa thực sự tốt… Việt Long cần có biện pháp nhằm khắc phục những nhược điểm còn tồn tại để tiếp tục phát triển nguồn nhân lực có chất lượng trong tương lai.
2.2.2.2. Tình hình kinh doanh theo hình thức phân phối.
Công ty thương mại Việt Long đã xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều trung tâm, siêu thị điện máy, các showroom, cửa hàng nhằm cung cấp các sản phẩm điện máy, gia dụng cho người tiêu dùng. Hệ thống phân phối bán lẻ này chủ yếu tại địa bàn Hà Nội đã đạt được những kết quả khả quan. Bên cạnh đó Công ty cũng tiến hành hoạt động phân phối bán buôn, cung ứng hàng hóa cho các doanh nghiệp thương mại nhỏ, các đại lý, cửa hàng trải khắp các tỉnh Bắc Bộ. Kết quả kinh doanh đó được phản ánh thông qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.2: Kết quả kinh doanh theo hình thức phân phối của công ty Việt Long giai đoạn 2007-2009.
Đơn vị : 1000đ
Chỉ tiêu
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Doanh thu
Tỷ trọng (%)
Doanh thu
Tỷ trọng (%)
Doanh thu
Tỷ trọng (%)
Bán lẻ
231.190.672
78,57
305.735.179
70,52
392.198.787
75,13
Bán buôn
63.057.352
21,43
127.808.750
29,48
129.828.083
24.87
Tổng
294.248.024
100%
433.543.929
100%
522.026.870
100%
Nguồn: Phòng kinh doanh
Dựa vào bảng số liệu ta thấy tổng doanh thu năm 2007 là 294.248.024.000đ trong đó doanh thu bán lẻ đạt 231.190.672.000đ chiếm 78,57 % tổng doanh thu, doanh thu bán buôn đạt 63.057.352.000đ chiếm 21,43%.
Năm 2008, tổng doanh thu là 433.543.929.000đ trong đó doanh thu bán lẻ đạt 305.735.179.000đ chiếm tỉ trọng 70,52%, doanh thu bán buôn đạt 127.808.750.000đ chiếm 29,48%. So với năm 2007, doanh thu bán buôn và bán lẻ đều tăng, trong đó doanh thu bán buôn tăng 64.751.398000đ, doanh thu bán lẻ tăng 74.544.507000đ. Bên cạnh đó cơ cấu về đóng góp của doanh thu bán buôn và bán lẻ cũng có sự thay đổi. Tỉ trọng của doanh thu bán buôn đã tăng từ 21,43% năm 2007 lên 29,48% vào năm 2008. Cơ cấu có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.
Doanh thu bán buôn năm 2009 là 129.828.083000đ chiếm 24,87% tổng doanh thu tăng 2.019.333000đ so với năm 2008. Doanh thu bán lẻ là 392.198.787 chiếm 75,13% tăng 86.436.608000đ. Trong năm 2009 thì tỉ trọng của doanh thu bán lẻ lại tăng mạnh và tỉ trọng của doanh thu bán buôn giảm xuống. Nguyên nhân là do năm 2009 Việt Long đã khai trương thêm 1 siêu thị điện máy lớn tại Hà Đông, thúc đẩy doanh thu của hoạt động bán lẻ. Bên cạnh đó , doanh thu của hoạt động bán buôn có tăng nhưng tăng chậm, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế thế giới vẫn còn tác động tới nền kinh tế nước ta, gây khó khăn cho việc phát triển kinh doanh.
Như vậy nhìn chung tổng doanh thu qua các năm đều tăng, cả hoạt động phân phối bán buôn và bán lẻ đều phát triển tuy nhiên tỉ trọng đóng góp của phân phối bán buôn còn hạn chế. Nguyên nhân chính là do Việt Long chưa thể mở rộng thị trường phân phối bán buôn của mình tới hết các địa bàn tại Bắc Bộ. Bên cạnh đó, thị trường miền Trung và Miền Nam vẫn còn bỏ ngỏ. Một phần nguyên nhân khiến cho tỉ trọng này thấp đó là do công ty đã trú trọng phát triển hoạt động phân phối bán lẻ nên tỉ trọng của doanh thu bán lẻ tăng lên đáng kể. Thời gian tới Việt Long cần có chiến lược mở rộng thị trường của mình để tăng doanh thu từ hoạt động bán buôn nói riêng và tổng doanh thu nói chung.
2.2.2.3. Kết quả kinh doanh theo thị trường tiêu thụ
Công ty Thương Mại Việt Long kinh doanh chủ yếu các mặt hàng điện tử, điện lạnh, gia dụng. Như vậy thị trường của công ty thường là các thành phố lớn, các khu vực có tốc độ phát triển, đời sống của nhân dân ở khu vực trung bình khá trở lên, có cơ sở hạ tầng phát triển.
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Việt Long theo thị trường tiêu thụ giai đoạn 2007-2009
Đơn vị: 1000 đồng
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Khu vực
Doanh thu
Tỷ trọng (%)
Doanh thu
Tỷ trọng (%)
Doanh thu
Tỷ trọng (%)
Hà Nội
231.190.672
78,57
308.769.986
71,22
378.208.467
72,45
Bắc Bộ
63.057.352
21,43
124.773.943
28,78
143.818.403
27,55
Tổng
294.248.024
100%
433.543.929
100%
522.026.870
100%
Nguồn: Phòng kinh doanh
Căn cứ vào bảng số liệu chúng ta thấy, doanh thu tại địa bàn Hà Nội của Việt Long năm 2007 là 231.190.672.000đ chiếm 78,57% tổng doanh thu, doanh thu tại thị trường các tỉnh Bắc Bộ là 63.057.352.000đ chiếm 21,43% tổng doanh thu.
Năm 2008, tổng doanh thu đạt 433.543.929000đ trong đó doanh thu tại thị trường Hà Nội đạt 308.769.986000đ chiếm tỉ trọng 71,22%...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement