Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hanhtaybiphanhthay_9x
#670705

Download Luận văn Quan hệ Việt - Mỹ trong quá trình thương mại quốc tế hóa miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu . . .1
Chương I. Lý luận chung về Thương mại quốc tế và vai trò của việc
phát triển quan hệ Thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ. .3
I. Khái niệm về Thương mại quốc tế và quá trình hình thành phát triển
của Thương mại quốc tế. .3
1. Khái niệm về thương mại quốc tế. .3
2. Quá trình hình thành, phát triển và lợi ích của thương mại quốc tế.3
II. V ị trí, vai trò và các công cụ của chính sách Thương mại quốc tế. 13
1. Vị trí và vai trò của thương mại quốc tế. . 13
2. Các công cụ chủ yếu của chính sách thương mại quốc tế. . 14
III. Sự cần thiết phát triển quan hệ Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ. 20
1. Vai trò của thị trường Mỹ trong quan hệ thương mại toàn cầu. . 20
2. Sự cần thiết phải phát triển quan hệ thương mại với Hoa Kỳ của Việt Nam. . 22
IV. Các nhân tố ảnh hưởng tới quan hệ Thương mại VIệtMỹ. . 23
1. Môi trường luật pháp. . 23
2. Môi trường chính trị. . 24
3. Môi trường kinh tế. . 24
4. Môi trường văn hoá và con người. . . 25
Chương II. Thực trạng quan hệ thươngmại Việt Nam Hoa Kỳ . 27
I. Chính sách Thương mại của Việt Nam và Hoa Kỳ. . 27
1. Một số chính sách thương mại chủ yếu của Việt Nam. 27
2. Những chính sách thương mại chủ yếu của Hoa Kỳ. . 30
3. Những tương đồng và khác biệt giữa chính sách thương mại của
Việt Nam và Hoa Kỳ. . 37
II. Thực trạng quan hệ Thương mại Việt Mỹ. . 44
1. Tình hình phát triển thương mại của Mỹ năm 1991 2000. . 44
Bảng 5: Xuất nhập khẩu của Mỹ thời kỳ 1991 2000 . 45
2. Tổng quan về thương mại của Việt Nam từ 1991 đến nay. . 47
3. Quá trình phát triển quan hệ thương mại Việt Nam Hoa Kỳ. 52
Chương III.Triển vọng và các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ
Thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ. 69
I. Triển vọng quan hệ Thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ . 69
1. Quá trình bình thường hoá quan hệ thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ. 69
2. Triển vọng quan hệ thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ. . 71
3. Triển vọng thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Mỹ. . 73
II. Các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ Thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ. . 75
1. Các giải pháp đối với Nhà nước. . 75
2. Giải pháp đối với doanh nghiệp. . 83
III. Một số kiến nghị. . 92
Kết luận. .95
Tài liệu tham khảo . 96Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ơi sang
Cli
ck
to
bu
y N
OW
!PD
F-X
Change View
er
w
w
w
.docu-track
.
co
m C
lic
k t
o b
uy
NO
W!P
DF
-
XCha
nge
View
er
w
w
w
.docu-track
.
co
m
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L©m
7
Hông Kông nhưng lại có thể giải thích một hiện tượng thực tế nảy sinh mà
David Ricardo đã không làm được là vì sao Anh xuất khẩu xe hơi (như
Rovers, Jaguars...) sang Đức, nhưng lại nhập xe hơi (như Mercedes, Andis...)
từ Đức. Điều dễ hiểu là mặc dù đều là xe hơi nhưng tất cả các loại xe hơi do
Anh sản xuất đều có những đặc điểm khác so với tất cả các loại xe hơi do Đức
sản xuất. Tương tự như vậy, Nhật là cường quốc về sản xuất tivi chất lượng
cao bởi các nhãn hiệu nổi tiếng như Sony, JVC, Sanyo... nhưng vẫn không ít
người Nhật thích dùng tivi với các nhãn hiệu khác của nước ngoài như Philip
cuả Hà Lan, Sam Sung, Deawoo của Hàn Quốc... Lý do chính khiến cho sự
trao đổi thương mại giữa các nước về cùng một loại sản phẩm là sự đa dạng
của các nhãn hiệu khác nhau về loại sản phẩm đó, sẽ mang lại những thoả
mãn về nhu cầu của người tiêu dùng, do có sự khác nhau về hình thức, mẫu
mã, giá cả... Đối với cả người sản xuất với người tiêu dùng đều có thể tìm
thấy những lợi ích cơ bản sau đây của việc phát triển thương mại trong ngành.
* Thứ nhất, người tiêu dùng thoả mãn được nhu cầu lựa chọn trong số
nhiều nhãn hiệu khác nhau của cùng một loại sản phẩm trong ngành.
* Thứ hai, thương mại trong ngành mang lại lợi thế kinh tế đáng kể nhờ
mức độ mở rộng quy mô chuyên môn hoá sản xuất của mỗi quốc gia về một
loại nhãn hiệu sản phẩm trong ngành, sau đó đem chúng trao đổi với nhau qua
thương mại quốc tế, thay cho tình trạng trước đây, mỗi quốc gia đều phải cố
gắng sản xuất những lượng nhỏ của tất cả các nhãn hiệu trong ngành.
Trên đây, chúng ta đã thấy lợi ích của phát triển thương mại trong
ngành là mang lại hiệu quả kinh tế nhờ quy mô mở rộng của chuyên môn hoá
sản xuất về một loại nhãn hiệu sản phẩm trong ngành. Đối với các nước có
nền kinh tế mở, quy mô nhỏ (như Việt Nam), vấn đề này càng có ý nghĩa
quan trọng. Thông thường, ở các nước này, phạm vi hàng hoá, mà theo đó họ
có thể có được quy mô hiệu quả trong sản xuất bị giới hạn nhiều so với các
nước có nền kinh tế quy mô lớn. Do đó, các nước này bao giờ cũng có thể
mang lại lợi ích kinh tế tương đối nhiều hơn so với việc chỉ lo tự cung tự cấp
bằng cách sản xuất tất cả các loại sản phẩm, mỗi thứ một ít với chi phí cao.
b. Lợi ích của thương mại quốc tế đối với mỗi quốc gia.
Cli
ck
to
bu
y N
OW
!PD
F-X
Change View
er
w
w
w
.docu-track
.
co
m C
lic
k t
o b
uy
NO
W!P
DF
-
XCha
nge
View
er
w
w
w
.docu-track
.
co
m
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L©m
8
Buôn bán nói chung và buôn bán quốc tế nói riêng là hoạt động kinh tế
trao đổi hàng hoá  tiền tệ đã có từ lâu đời và sự phát triển của nó luôn luôn
gắn liền với sự phát triển văn minh của xã hội loài ngươì. Như vậy là con
người đã sớm tìm thấy lợi ích của thương mại quốc tế, nhưng để giải thích
một cách khoa học về nguồn gốc của những lợi ích thương mại quốc tế thì đó
đã không phải là vấn đề đơn giản. Quá trình nghiên cứu của các trường phái
kinh tế khác nhau trong lịch sử phát triển tư tưởng kinh tế thế giới đã đưa ra
những lý thuyết để lý giải vấn đề này, khẳng định tác động tích cực của
thương mại quốc tế đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế theo trình tự
nhận thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ phiến diện đến toàn
diện, từ hiện tượng đến bản chất.
* Lý thuyết trọng thương.
Lý thuyết trọng thương ở Châu Âu đã phát triển từ giữa thế kỷ XV đến
giữa thế kỷ XVIII, với nhiều đại biểu khác nhau: Jean Bodin, Melon, Jully,
Colbert (Pháp), Thomas Mrm, Josias, Chhild, James Stewart (Anh)...
Nội dung chính của thuyết này là: Mỗi quốc gia muốn đạt được sự
thịnh vượng trong phát triển kinh tế thì phải gia tăng khối lượng tiền tệ bằng
phát triển ngoại thương và mỗi quốc gia chỉ có thể thu được lợi ích từ ngoại
thương nếu cán cân thương mại mang dấu dương (hay giá trị xuất khẩu lớn
hơn giá trị nhập khẩu). Được lợi là vì thặng dư của xuất khẩu so với nhập
khẩu được thanh toán bằng vàng, bạc và chính vàng, bạc là tiền tệ, là biểu
hiện của sự giàu có. Đối với một quốc gia không có mỏ vàng hay bạc chỉ còn
cách duy nhất là trông cậy vào phát triển ngoại thương.
Lý thuyết trọng thương mặc dù có nội dung rất sơ khai và còn chứa
đựng nhiều yếu tố đơn giản, phiến diện, chưa cho phép phân tích bản chất bên
trong của các sự vật hiện tượng kinh tế, song đó đã là những tư tưởng đầu tiên
của các nhà kinh tế học tư sản cổ điển nghiên cứu về hiện tượng và lợi ích của
ngoại thương. Ý nghĩa tích cực của học thuyết này là đối lập với tư tưởng
phong kiến lúc bấy giờ là coi trọng kinh tế tự cung, tự cấp. Ngoài ra, những
người trọng thương cũng sớm nhận thức được vai trò qua trọng của nhà nước
trong quản lý, điều hành trực tiếp các hoạt động kinh tế xã hội thông qua các
công cụ thuế quan, bảo hộ mậu dịch trong nước... để bảo hộ các ngành sản
xuất non trẻ, kiểm soát nhập khẩu, thúc đẩy xuất khẩu.
Cli
ck
to
bu
y N
OW
!PD
F-X
Change View
er
w
w
w
.docu-track
.
co
m C
lic
k t
o b
uy
NO
W!P
DF
-
XCha
nge
View
er
w
w
w
.docu-track
.
co
m
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L©m
9
* Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith.
Trong nhiều tác phẩm của mình, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn sách
“nghiên cứu về bản chất và nguồn gốc giàu có của các quốc gia”, Adam
Smith đã đề cao vai trò của thương mại , đặc biệt là ngoại thương đã có tác
dụng thúc đẩy nhanh sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của các nước, song
khác với sự phiến diện của trọng thương đã tuyệt đối hoá quá mức vai trò
ngoại thương, ông cho rằng ngoại thương có vai trò rất to lớn nhưng không
phải nguồn gốc duy nhất của sự giàu có. Sự giàu có không phải do ngoại
thương mà là do công nghiệp, tức là do hoạt động sản xuất đem lại chứ không
phải do hoạt động lưu thông. Theo ông, hoạt động kinh tế (bao gồm cả hoạt
động sản xuất và lưu thông) phải được tiến hành một cách tự do, do quan hệ
cung cầu và biến động giá cả thị trường quy định. Sản xuất cái gì? sản xuất
như thế nào? sản xuất cho ai? Đó là câu hỏi cần được giải quyết ở thị trường.
Theo Adam Smith, sức mạnh làm cho nền kinh tế tăng trưởng là do sự
tự do trao đổi giữa các quốc gia, do đó mỗi quốc gia cần chuyên môn vào
những ngành sản xuất có lợi thế tuyệt đối, nghĩa là phải biết dựa vào những
ngành sản xuất có thể sản xuất ra những sản phẩm có chi phí sản xuất nhỏ hơn
so với quốc gia khác, nhưng lại thu được lượng sản phẩm nhiều nhất, sau đó
đem cân đối với mức cầu ở mức giá lớn hơn giá cân bằng. Chính sự chênh
lệch giá nhờ mức cầu tăng lên ở quốc gia khác làm cho nền kinh tế tăng
trưởng.
Qua...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement