Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quykyky
#669485

Download Luận văn Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc đá quý Hồng Nguyên miễn phí

MỤC LỤC
Lời mở đầu . 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Phạm vi nghiên cứu 2
3. Phương pháp nghiên cứu 2
4. Kết cấu đề tài 2
Chương 1: Cơ sở lý luận về bán hàng 4
1.1 Tổng quan về hoạt động bán hàng 5
1.1.1. Bản chất và vai trò của việc bán hàng 5
1.1.2. Các hình thức bán hàng 6
1.1.3. Đặc điểm và lợi ích của sản phẩm 6
1.1.4. Bán hàng và những lỗi thông thường trong bán hàng 7
1.2. Hành vi mua hàng của khách hàng tiêu dùng 8
1.2.1. Thị trường hàng tiêu dùng và hành vi mua hàng 8
1.2.2. Phân tích các kích thích từ nhà sản xuất 8
1.2.3. Phân tích các ảnh hưởng từ môi trường 9
1.2.3.1. Môi trường vĩ mô 9
1.2.3.2. Môi trường vi mô 11
1.2.3.3. Môi trường bên trong 12
1.2.4. Phân tích những tác động từ đặc điểm của người mua 13
1.3. Hoạt động chào bán hàng và trưng bày sản phẩm 17
1.3.1. Các chức danh trong lĩnh vực bán hàng 17
1.3.2. Chu trình bán hàng 19
1.3.3. Phân tích những hoạt động trong chu trình bán hàng 20
1.4. Chiến thuật chào hàng 21
1.4.1. Giai đoạn trước khi chào hàng 22
1.4.2. Giai đoạn trong khi chào hàng 22
1.4.3. Giai đoạn sau khi chào hàng 22
1.5. Các bước bán hàng chuyên nghiệp 23
1.5.1. Kỹ năng thực hiện 23
1.5.2. Một số phương pháp trưng bày sản phẩm 24
1.6. Đặc điểm và lợi ích của sản phẩm 25
1.6.1. Một số yêu cầu khi trình bày lợi ích 26
1.6.2. Kỹ năng trình bày trong bán hàng 26
Chương 2: Gới thiệu tổng quan về DNTN Kinh Doanh Vàng Bạc Đá Quí Hồng Nguyên 28
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp 29
2.1.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp 29
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp 30
2.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ chức năng từng bộ phận 31
2.2.1. Cơ cấu tổ chức 31
2.2.2. Nhiệm vụ và chức năng từng bộ phận 31
2.3. Quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất vàng nữ trang 33
2.4. Đặc điểm máy móc thiết bị công nghệ 35
2.5. Đặc điểm về nguyên vật liệu 35
2.6. Tình hình nhân sự 36
Chương 3: Phân tích thực trạng hoat động bán hàng tại DNTN Kinh
Doanh Vàng Bạc Đá Quí Hồng Nguyên 38
3.1. Các sản phẩm được kinh doanh của bộ phận bán hàng 39
3.2. Qui trình bán hàng tại doanh nghiệp 40
3.2.1. Mảng nữ trang 40
3.2.2. Mảng vàng 42
3.2.3. Mảng cầm đồ 42
3.3. Tình hình tiêu thụ các loại sản phẩm 42
3.4. Nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của doanh
nghiệp 43
3.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới môi trường vĩ mô 43
3.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới môi trường vi mô 45
3.5. Phân tích về giá của doanh nghiệp 47
3.6. Ứng dụng công nghệ ở doanh nghiệp 49
3.7. Phân tích chất lượng sản phẩm 49
3.8. Kết quả hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp 50
3.9. Nhận xét và đánh giá hoạt động bán hàng ở doanh nghiệp .53
3.9.1. Ưu điểm 53
3.9.2. Nhược điểm 54
Chương 4 : Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bán
hàng tại doanh nghiệp 56
4.1. Phương hướng và kế hoạch bán hàng ở doanh nghiệp 56
4.1.1. Dự báo cung, cầu vàng trên thị trường 56
4.1.1.1. Dự báo cầu vàng 57
4.1.1.2. Dự báo cung vàng 57
4.2. Kế hoạch bán hàng ở doanh nghiệp 58
4.2.1. Xây dựng chính sách sản phẩm 58
4.2.2. Xây dựng chính giá cả 59
4.3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng 60
4.3.1. Giải pháp hoàn thiện bán hàng tại doanh nghiệp 60
4.3.2. Cán bộ nhân viên 62
4.3.3. Hoàn thiện các yếu tố công nghệ trong doanh nghiệp 63
4.3.4. Chính sách vốn 63
4.3.5. Cơ sở vật chất 64
Kết luận 65
Tài liệu tham khảo
 
 
 
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

hàng tiêu dùng và hành vi mua hàng
Thị trường hàng tiêu dùng được hiểu như một tập hợp của khách hàng là thỏa mãn nhu cầu đó và có khả năng tham gia mua hàng để thỏa mãn nhu cầu. Bên cạnh đó, hành vi mua hàng của khách hàng tiêu dùng có thể được hiểu là những hoạt động của đối tượng thông qua hành động quyết định mua hàng và các phản ứng sau khi mua. Trong thị trường khách hàng tiêu dùng, các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình ra quyết định mua hàng bao gồm: các kích thích của nhà sản xuất, những ảnh hưởng của môi trường, đặc điểm của người mua và các hoạt động của người mua liên quan đến quy trình ra quyết định. Bên cạnh đó, vấn đề chọn mua một sản phẩm cụ thể chịu ảnh hưởng bởi quy trình ra quyết định mua và các phản ứng lựa chọn mua bao gồm lựa chọn sản phẩm lựa chọn nhãn hiệu, lựa chọn đơn vị bán, nơi mua lựa chọn thời gian mua và lựa chọn số lượng mua.
1.2.2 Phân tích các kích thích từ nhà sản xuất
Nhà sản xuất kích thích khách hàng tiềm năng thông qua hoạt động truyền thông về sản phẩm giá cả, hoạt động bán hàng và các lợi ích cộng thêm các công cụ và cách truyền thông phổ biến hiện nay như: quảng cáo truyền hình, quan hệ cộng đồng, chào hàng cá nhân, quảng cáo trên báo hay trên các bảng hiệu.
Kích thích từ sản phẩm nhà sản xuất sẽ truyền đạt các thông tin về đặc điểm chung của sản xuất, lợi ích của sản phẩm, xuất xứ sản phẩm nhằm khẳng định sự hiện diện của sản phẩm khả năng thỏa mãn nhu cầu của sản phẩm những điểm nổi trội của sản phẩm so với các sản phẩm khác. Chính những thông tin này sẽ tạo động lực thỏa mãn nhu cầu của đối tượng (nếu đã có nhu cầu rõ ràng), giúp đối tượng nhận diện nhu cầu (nếu nhu cầu chưa rõ ràng) hay làm phát sinh nhu cầu khơi dậy bản chất “ham muốn” của con người. Bên cạnh đó chính bản thân sản phẩm cũng là công cụ để kích thích đối tượng, thông qua màu sắc, kiểu dáng, bao bì, biểu tượng, logo hay cách trưng bày sản phẩm sẽ thông báo sự hiện diện, chất lượng, những lợi ích của sản phẩm và lôi kéo đối tượng quan tâm và kích thích mua sữ dụng.
Kích thích từ giá bán, với giá bán đốí tượng sẽ nhận diện được chi phí bỏ ra để thỏa mãn nhu cầu. Giá bán còn thể hiện chất lượng của sản phẩm trong tâm thức đối tượng những thông tin về gía bán rất được đối tượng quan tâm một sự lên xuống giá đều có tác động đến hành vi mua hàng. Ngoài ra, cách thức xây dựng giá bán cũng ảnh hưởng đến hành vi quyết định mua hàng một sản phẩm thuộc hàng xa xỉ phẩm thường không thể là một sản phẩm rẽ tiền hay một nhu yếu phẩm không có giá bán quá đắt.
Kích thích về việc bán hàng, về bán hàng, mật độ bao phủ hàng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành vi mua hàng. Đối tượng chỉ quan tâm đến những loại hàng hóa dễ mua, dễ tìm thấy khi mua. Ngoài ra, phong cách phục vụ của người bán, sự phổ biến của kênh bán hàng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quyết định mua của đối tượng.
Kích thích từ các chương trình tăng giá trị việc sản xuất sữ dụng các chương trình khuyến mãi, các chương trình dịch vụ kèm theo sau bán hàng cũng có tác động rất tích cực đến hành vi mua hàng của đối tượng. Ngoài ra, các quyết định liên quan đến lựa chọn kênh, thời điểm, thông điệp, hình tượng, mật độ truyền thông đều có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi mua hàng.
1.2.3 Phân tích các ảnh hưởng từ môi trường
1.2.3.1 Môi trường vĩ mô
Có rất nhiều các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tạo ra những cơ hội và cả những thách thức cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Môi trường bên ngoài ảnh hưởng rất lớn đến hành vi mua hàng của đối tượng. Những yếu tố đó ảnh hưởng bao gồm:
a.Yếu tố kinh tế
Yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến khoản chi tiêu của đối tượng. Khi kinh tế phát triển thì thu nhập của người dân nói chung cũng được nâng lên, do đó vấn đề tiêu dùng sẽ thống thoáng hơn. Ngược lại, nếu kinh tế sụt giảm, đối tượng phải tăng cường khoản tích lũy, để dự phòng, tất yếu dẫn đến khoản chi tiêu sẽ tụt giảm theo. Ngoài ra, yếu tố kinh tế còn ảnh hưởng đến sự tiện lợi khi mua hàng, quyền lựa chọn nhãn hiệu để mua, quyền trả giá khi mua v.v…
b.Yếu tố công nghệ
Khi trình độ công nghệ không ngừng phát triển tất yếu dẫn đến sự đa dạng các loại hàng hóa, khả năng thỏa mãn nhiều loại nhu cầu trong một sản phẩm, giá cả rẻ hơn, mức độ phức tạp của sản phẩm cao hơn, chu kỳ sống của sản phẩm ngắn hơn .Tất cả những điều này góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo ra nhiều nhu cầu mới đồng thời hành vi mua hàng cũng chịu nhiều tác động hơn khách hàng có nhiều đắn đo hơn khi quyết định chọn mua sản phẩm .
c.Yếu tố chính trị - pháp luật
Các vấn đề chính trị pháp luật liên quan đến thể chế chính trị, đường lối chính trị, đối ngoại, mức độ ổn định của chính trị hệ thống các văn luật. Những vấn đề này ảnh hưởng đến nguồn cung ứng các sản phẩm và hành vi tiêu dùng của toàn xả hội khi chính trị ổn định, các nhà sản xuất yên tâm tổ chức sản xuất kinh doanh nền kinh tế phát triển, mức sống người dân không ngừng được nâng cao. Từ đó hành vi tiêu dùng cũng sẽ thay đổi, người tiêu dùng sẽ quan tâm hơn vốn đề chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì, uy tín thương hiệu.
d.Yếu tố văn hóa –xã hội
Là đề cập đến các vấn đề tập quán tôn giáo, hệ thống các giá trị, dân số, sự phân bố dân cư, nghề nghiệp, tất cả những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi mua hàng mà còn tác động đến nguồn cung ứng sản phẩm trong thị trường, đặc tính về tính về thị trường và do đó sẽ tác động đến quyền lựa chọn của người mua chẳng hạn như khi một người có ý định mua vàng và chưa quyế định mua loại nào nhưng thấy các đồng nghiệp phần lớn là mua vàng SJC thì thường người này sẽ có khuynh hướng chọn mua vàng SJC.
e.Yếu tố tự nhiên
Ảnh hưởng đến sự phân bố các nhà sản xuất, các đại lý bán hàng, từ đó ảnh hưởng đến mức độ bao phủ hàng và do đó cũng ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm thông tin và đánh giá các thay thế trong quá trình quyết định mua hàng.
1.2.3.2 Môi trường vi mô
a. Đối thủ cạnh tranh
Ta đã biết cơ cấu cạnh tranh là sự phân bổ số lượng và tầm cỡ các doanh nghiệp cạnh tranh trong cùng một ngành kinh doanh. Cơ cấu cạnh tranh khác nhau sẽ tạo ra động lực cạnh tranh khác nhau. Có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động riêng biệt không có sự thống nhất, các doanh nghiệp dể phát sinh cạnh tranh về giá cả dẫn đến nhiều nguy cơ hơn là cơ hội. Ngành hợp lý nhất là ngành có sự tương trợ giữa các doanh nghiệp vì thế cơ cấu cạnh tranh cũng hết sức phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến ngành.
b. Đối thủ tiềm năng
Bao gồm các doanh nghiệp hiện nay chưa ra mặt cạnh tranh nhưng có khả năng cạnh tranh trong tương lai. Đó là mối lo ngại mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tính đến.
c. Tình hình thị trường
Là yếu t
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement