Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By piggy_9x_piggy
#668920 Download Khóa luận Phân tích hoạt động kinh doanh trà tại công ty TNHH Tâm Châu miễn phíMỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Tình hình nghiên cứu 1
3. Mục đích nghiên cứu 2
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
5. Phương pháp nghiên cứu 2
6. Dự kiến kết quả nghiên cứu 2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1. Khái niệm, vị trí và vai trò của hoạt động kinh doanh 3
1.1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh 3
1.1.2. Vị trí và vai trò của hoạt động kinh doanh 3
1.2. Phân tích hoạt động kinh doanh 4
1.2.1. Khái niệm 4
1.2.2. Vai trò 4
1.2.3. Phân tích môi trường hoạt động kinh doanh 5
1.2.3.1. Môi trường bên trong 5
1.2.3.2. Môi trường bên ngoài 5
1.2.4. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 6
1.2.4.1. Hiệu quả kinh tế: 6
1.2.4.2. Hiệu quả xã hội 7
1.2.4.3. Hiệu quả tổng hợp 7
1.2.4.4. Hiệu quả của từng yếu tố 8
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh 8
1.3.1. Các chỉ tiêu kinh tế 8
1.3.2. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 11
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 12
1.4.1. Lực lượng lao động 12
1.4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị 13
1.4.3. Nguyên vật liệu 14
1.4.4. Cơ sở vật chất kĩ thuật và công nghệ chế biến sản xuất 14
1.4.5. Hoạt Động Marketing 15
1.4.6. Chất lượng sản phẩm 15
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
TÂM CHÂU 17
2.1. Giới thiệu khái quát về Công Ty TNHH Tâm châu 17
2.2. Giới thiệu sản phẩmTrà Tâm Châu 21
2.2.1. Trà Oolong cao cấp( 3tea, 5tea, 10tea)) 21
2.2.2. Trà Oolong 21
2.2.3. Trà xanh: 22
2.2.4. Trà ướp hương: 22
2.2.5. Trà Actiso 22
2.3. Phân tích môi trường hoạt động kinh doanh Công Ty Tâm Châu 23
2.3.1. Phân tích môi trường bên trong 23
2.3.1.1. Chất lượng sản phẩm 23
2.3.1.2. Công nghệ chế biến, máy móc thiết bị 25
2.3.1.3. Giá sản phẩm 26
2.3.1.4. Vùng nguyên liệu chế biến 29
2.3.1.5. Phân phối sản phẩm 29
2.3.2. Phân tích môi trường bên ngoài 33
2.3.2.1. Khách hàng 33
2.3.2.2. Nhà cung cấp 34
2.3.2.3. Đối thủ cạnh tranh 35
2.3.3. Đánh giá môi trường hoạt động kinh doanh của công ty 36
2.3.3.1. Thuận lợi 36
2.3.3.2. Khó khăn 37
2.4. Hiệu quả hoạt động kinh doanh cùa Công Ty Tâm Châu 38
2.4.1. Doanh thu 38
2.4.1.1. Tổng doanh thu 38
2.4.1.2.Doanh thu từ thị trường trong nước 38
2.4.1.3. Doanh thu từ thị trường nước ngoài 39
2.4.1.4. Doanh thu theo sản phẩm Trà 40
2.4.2. Chi phí 40
2.3.3. Lợi nhuận 41
2.4.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh 41
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TÂM CHÂU 45
3.1. Định hướng phát triển của Công Ty 45
3.2. Ma trận kết hợp các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 45
3.3. Một số giải đề xuất cho hoạt động kinh doanh của Công Ty Tâm Châu.48
3.3.1. Tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh 48
3.3.2. Đổi mới công tác quản lý 49
3.3.3. Tạo động lực cho người lao động 50
3.3.4. Đẩy mạnh hoạt động Marketing và mở rộng thị trường. 51
KẾT LUẬN 53
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường và nhất là trong xu thế hội nhập về kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững trên thị trường, muốn sản phẩm của mình có thể cạnh tranh được với sản phẩm của các doanh nghiệp khác thì không còn cách nào khác là phải tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả. Để đạt được các mục tiêu trong môi trường kinh doanh luôn biến động này các doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực như: nguồn lực về vốn, về con người, không ngừng tổ chức lại bộ máy hoạt động, chất lượng sản phẩm... Thực chất những việc này là doanh nghiệp thực hiện để đạt được hiệu quả trong kinh doanh. Đồng thời tìm ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất là vấn đề đang được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm, chú trọng.
Phân tích hoạt động kinh doanh chính là thước đo tổng hợp, phản ánh năng lực sản xuất và trình độ kinh doanh của một doanh nghiệp, là điều kiện quyết định sự thành bại của tất cả các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Tâm Châu nói riêng. Để khai thác triệt để các nguồn lực khan hiếm nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hoá thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng, các Công ty cần tiến hành đánh giá các kết quả đã thực hiện và đưa ra các giải pháp, biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả.
Nhận thức được sự quan trọng của vấn đề cũng như muốn hiểu biết về hiệu quả kinh doanh của Công Ty, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh, chị trong phòng kinh doanh, đặc biệt là sự giúp đỡ của Cô Ngô Ngọc Cương, em mạnh dạn chọn đề tài : “ Phân tích hoạt động kinh doanh Trà tại Công Ty TNHH Tâm Châu”
2. Tình hình nghiên cứu:
Đề tài “ Phân tích hoạt động kinh doanh Trà tại Công Ty TNHH Tâm Châu ” được nâng cấp dựa trên nội dung của Báo cáo thực tập với mục đích tìm hiểu một cách chi tiết hơn về hiệu quả kinh doanh của Công Ty trên nhiều khía cạnh khác nhau với các nội dung chính xoay quanh việc đánh giá hoạt động kinh doanh của Công Ty
3. Mục đích nghiên cứu
- Khái quát cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh
- Phân tích hoạt động kinh doanh của Công Ty Tâm Châu
- Thông qua việc phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Tâm Châu giúp chúng ta đánh giá đúng thực trạng hoạt động của Công Ty, làm cơ sở đề xuất một số giải pháp.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Phân tích hoạt động kinh doanh Trà tại Công Ty Tâm Châu
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công Ty
- Đánh giá hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Công Ty
- Đưa ra một số giải pháp và đề xuất đối với hoạt động kinh doanh của Công Ty
5. Phương pháp nghiên cứu
- Tìm hiểu lý thuyết về hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh trong hoạt động sản xuất
- Thu thập các thông tin, số liệu ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh từ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp
- Phân tích hoạt động kinh doanh của Công Ty thông qua kết hợp các phương pháp thống kê mô tả, phân tích và tổng hợp dữ liệu
6. Dự kiến kết quả nghiên cứu
Sau khi bài nghiên cứu hoàn tất trước tiên sẽ giúp cho bản thân em hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh Trà tại Công Ty TNHH Tâm Châu. Bên cạnh đó em cũng hy vọng thông qua bài nghiên cứu của em,cụ thể là những đề xuất mà em đã nêu ra sẽ giúp ít nhiều trong hoạt động kinh doanh của Công Ty và ngày càng hiệu quả hơn.


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH
1.1. Khái niệm, vị trí và vai trò của hoạt động kinh doanh
1.1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh
Tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế thị trường dù là hình thức sở hữu nào (Doanh nghiệp Nhà Nước, Doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,... ) thì đều có các mục tiêu hoạt động khác nhau. Ngay trong mỗi giai đoạn, các doanh nghiệp cũng theo đuổi các mục tiêu khác nhau, nhưng nhìn chung mọi doanh nghiệp trong cơ chế thị trường đều nhằm mục tiêu lâu dài, mục tiêu bao trùm đó là làm sao tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được các mục tiêu đó thì các doanh nghiệp phải xây dựng được cho mình một chiến lược kinh doanh đúng đắn, xây dựng các kế hoạch thực hiện và đặt ra các mục tiêu chi tiết nhưng phải phù hợp với thực tế, đồng thời phù hợp với tiềm năng của doanh nghiệp và lấy đó làm cơ sở để huy động và sử dụng các nguồn lực sau đó tiến hành các hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By Emiipham
#976519 xin chào, nhờ bạn gửi bài này vào email của mình nhé
[email protected]
Thank nhiều :)
Blog Tâm sự:
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#976523 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online