Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By MacEwen
#668919 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
*LỜI MỞ ĐẦU 1
 Lý do chọn đề tài 1
 Mục tiêu nghiên cứu 2
 Phương pháp nghiên cứu 3
 Phạm vi nghiên cứu 3
 Kết cấu của đề tài 3

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực 4
1.2 Ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực 5
1.3 Nội dung về tuyển dụng nguồn nhân lực 6
1.3.1 Phân tích công việc 6
1.3.2 Công tác tuyển dụng nhân lực 9
1.3.3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 11
1.3.4 Chính sách lương và chế độ đãi ngộ 23

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM – XD ĐÔNG QUANG 24
2.1 Giới thiệu chung về Công ty Đông Quang 24
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 24
2.1.2 Vị trí & vai trò của công ty trong lĩnh vực ngành 25
2.2 Cơ cấu tổ chức 26
2.2.1 Sơ đồ tổ chức 26
2.2.2 Chức năng & nhiệm vụ các phòng ban 26
2.3 Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của Cty TNHH TM & XD ĐÔNG QUANG trong thời gian qua 28
2.3.1 Môi trường cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực xây dựng 28
2.3.1.1 Các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật của Chính Phủ 28
2.3.1.2 Đối thủ cạnh tranh của công ty 30
2.3.2 Phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty 30
2.3.2.1.Phân tích năng lực cạnh tranh của công ty 27
2.3.2.2. Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty 35
2.4 Thực trạng hoạt động QTNNL trong thời gian qua tại Công ty Đông Quang 38
2.4.1 Cơ cấu nguồn nhân lực công ty 38
2.4.1.1 Cơ cấu theo bộ phận chức năng 38
2.4.1.2 Cơ cấu theo trình độ 39
2.4.1.3 Cơ cấu theo độ tuổi 41
2.4.1.4 Cơ cấu theo giới tính 42
2.4.2. Công tác tuyển dụng nhân sự 42
2.4.2.1 Tình hình tuyển dụng qua các năm 42
2.4.2.2 Công tác thuyên chuyển và đề bạt cán bộ - nhân viên 45
2.4.3 Công tác đào tạo và phát triển 46
2.4.3.1 Công tác đào tạo 46
2.4.3.2 Công tác phát triển 48
2.4.4 Chính sách lương và chế độ đãi ngộ 49
2.5 Đánh giá chung 52
2.5.1. Thành tựu 52
2.5.2 Tồn tại 53
2.5.2. Nguyên nhân 54

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM – XD ĐÔNG QUANG 58
3.1 Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2010-2013 58
3.1.1. Định hướng phát triển của Công ty 58
3.1.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực 59
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực 60
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng 60
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển 62
3.1.3. Giải pháp hoàn thiện chính sách lương và chế độ đãi ngộ 64

* KẾT LUẬN 70
* TÀI LI
LỜI MỞ ĐẦU

 Lý do chọn đề tài
Chúng ta đang sống trong thời đại tri thức và thông tin, với đầy đủ cơ hội và thách thức. Nền kinh tế tri thức lấy chất lượng nguồn nhân lực làm yếu tố quyết định hàng đầu,chủ yếu là năng lực trí tuệ, năng lực xử lý các thông tin nhằm giải quyết và sáng tạo các vấn đề đặt ra. Sự thành công của nền kinh tế là do đã phát triển được một nguồn nhân lực có chất lượng mới,vì thế chúng ta cần phát huy, đào tạo và tiếp tục phát triển nguồn nhân lực con người.
Cùng với các thành tựu và kết quả mới của nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng Việt Nam nói riêng, Công ty TNHH THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG ĐÔNG QUANG cũng đã góp một phần nhỏ trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế ngành, đồng thời mở rộng và phát triển quy mô hoạt động kinh doanh của công ty, tạo điều kiện công ăn việc làm, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống cho tập thể cán bộ , công nhân viên của công ty, tăng sản phẩm xây dựng, dịch vụ môi giới, mua bán bất động sản cung cấp ra thị trường cho người tiêu dùng. Đó là thành quả từ định hướng phát triển, thực hiện chiến lược, thực hiện mục tiêu và sự vận động của cả tập thể công ty. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả cơ bản đã đạt được, trong quản lý kinh tế, tài chính, nhân sự và các hoạt động của công ty vẫn còn một số vấn đề cần được tiếp tục giải quyết, như định hướng phát triển, chiến lược cho đầu tư xây dựng, đầu tư môi giới mua bán bất động sản, mua bán và cung cấp nguồn nguyên vật liệu xây dựng và nội thất công trình. Phải tạo được môi trường cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả, đầy đủ việc làm để phát huy sức lao động, một số các biện pháp quản lý chưa đủ khuyến khích sức lao động và sáng tạo, chưa khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của công ty.
Hiện nay nhu cầu nhân lực ngành xây dựng và các ngành dịch vụ tại TPHCM rất cấp bách, nhất là đội ngũ lao động có trình độ cao, tay nghề cao để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và áp dụng công nghệ trong ngành xây dựng, đội ngũ quản lý, phát triển các ngành dịch vụ bất động sản, dịch vụ thương mạị . Vì vậy không những phải tuyển dụng, đào tạo mới mà còn phải thường xuyên đào tạo lại các thành phần lao động của công ty từ các cán bộ công nhân viên hành chính gián tiếp, đến đội ngũ trực tiếp lao động trên các công trường xây dựng của công ty. Chính vì lý do này tui đã chọn đề tài “ Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM – XD ĐÔNG QUANG ”.
 Mục tiêu nghiên cứu
Quản Lý Nguồn Nhân Lực (QLNNL) là một phần của khái niệm lập kế hoạch và quản lý tổng thể của các công ty; QLNNL là một họat động quan trọng của Kế hoạch phát triển công ty. Bất kỳ thay đổi nào trong công tác QLNNL phải được phản ánh đầy đủ trong kế hoạch phát triển trung hạn của công ty.Trọng tâm của QLNNL đòi hỏi phải làm tốt công tác dự báo và lập kế hoạch:
• đủ người và đúng người
• đúng chỗ
• đúng lúc và chi phí hợp lý – nhằm thực hiện các công việc đem lại lợi ích cho cả công ty và cá nhân người lao động.
Quản Lý Nguồn Nhân Lực sẽ thành công khi đáp ứng và cân bằng được các yêu cầu trên.
QLNNL phải đảm bảo các bộ phận trong công ty (các quy trình, các phòng ban, các tổ công tác, cán bộ nhân viên v.v...) cùng phối hợp trong công việc để đạt được những kết quả đã xác định trong kế hoạch phát triển công ty. Để có được điều này, ban lãnh đạo các công ty cần liên tục thực hiện các hoạt động định kỳ sau:
Xác định và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các kết quả mong muốn đạt được của công ty,theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện để đạt được kết quả,trao đổi ý kiến phản hồi giữa các cán bộ chủ chốt liên quan,tăng cường các hoạt động sẽ đem lại kết quả, và đưa ra các biện pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện công việc khi cần thiết
Do vậy, QLNNL thích hợp và nhất quán chắc chắn sẽ giúp công ty:
• sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính sẵn có.
• quản lý tốt tài sản hiện có
• làm hài lòng khách hàng.
ỆU THAM KHẢO 72

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Duong_Duong
#1017922 ad giúp mình tài liệu này với ạ! ;)
Khóa luận Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại xây dựng Đông Quang

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1017925
Duong_Duong đã viết:ad giúp mình tài liệu này với ạ! ;)
Khóa luận Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại xây dựng Đông Quang

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!>>>
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐÔNG QUANG
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement