Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Baldwynn
#668603

Download Tiểu luận Các vấn đề về dự toán và lập dự toán kinh doanh cho công ty Hồng Hà miễn phí

Dự toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những bảng dự toán chính của hệ thống dự toán.
Dự toán báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh là một tài liệu phản ánh lợi nhuận ước tính thu được trong năm kế hoạch, có tác dụng làm căn cứ so sánh đánh giá quá trình thực hiện sau này của doanh nghiệp.
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

được nguồn vốn luôn sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm TSCĐ của doanh nghiệp.
Dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm được lập cho kỳ 1 năm, phù hợp với năm tài chính của doanh nghiệp để tiện cho việc so sánh đánh giá giữa kế hoạch và thực hiên.
Dự toán hàng năm được chia thành 4 quý, sau đó quý 1 được chia theo từng tháng, các quý còn lại của năm dự toán vẫn giữ nguyên, khi quý 1 kết thúc thì quý 2 được chia theo từng tháng... Cứ thế tiếp tục cho đến hết năm. Dự toán hàng năm cũng được lập theo kỳ 12 tháng và cứ tháng đầu kỳ thực hiện sau thì lại cộng thêm dự toán của một kỳ vào kế tiếp tháng cuối cùng của kỳ đó. Dự toán lập theo cách này được gọi là dự toán liên tục vì lúc nào nhà quản trị cũng phải suy nghĩ và hoạch định trước cho kỳ 12 tháng sắp tới.
Trình tự dự toán
Dự toán được chuẩn bị từ cấp cơ sở trở lên. Trình tự chuẩn bị số liệu dự toán được mô tả trên sơ đồ sau:
Sơ đồ 8: Trình tự chuẩn bị dự toán
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Quản trị cấp trung gian
Quản trị cấp trung gian
Quản trị cấp
cơ sở
Quản trị cấp
cơ sở
Quản trị cấp
cơ sở
Quản trị cấp cơ sở
Trình tự dự toán như trên có những ưu điểm sau :
Mọi cấp quản lý của doanh nghiệp,từ thấp đến cao,đều góp phần vào quá trình xây dựng dự toán.
Dự toán được lập từ cấp cơ sở nên có dộ tin cậy và tính chính xác cao.
Do được tham gia vào quá trình dự toán,và các chỉ tiêu được tự đề đạt nên nhà quản trị cấp cơ sở sẽ thực thiện kế hoạch một cách chủ động hơn,thoải mái hơn và khả năng hoàn thành kế hoạch sẽ cao hơn.Ngược lại, nếu không hoàn thành kế hoạch thì trách nhiệm trước hết là ở cấp cơ sở đó.
Hệ thống dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm
Hệ thống hoạt động sản xuất kinh doanh hang năm bao gồm những bản dự toán riêng biệt nhưng có quan hệ qua lại lẫn nhau như sơ đồ 9 sau:
Dự toán tiêu thụ
Dự toán tồn kho
cuối kỳ
Dự toán sản xuất
Dự toán phí tổn
lưu thông và quản lý
Dự toán chi phí
lao đông trực tiếp
Dự toán chi phí
NVL trực tiếp
Dự toán chi phí
sản xuất
Dự toán báo cáo
KQHĐKD
Dự toán bán hang cân đối kế toán
Dự toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Dự toán tiềm mặt
Từ sơ đồ này, ta thấy dự toán tiêu thụ là dự toán chủ yếu của toàn hệ thống.Tất cả các dự toán khác đều phụ thuộc vào dự toán tiêu thụ, do vậy nếu dự toán tiêu thụ được xây dựng một cách tùy tiện thì cả quá trình dự toán sẽ chỉ là một việc làm vô ích.
Dự toán tiêu thụ là căn cứ để ta quyết định về sản lượng sản xuất trong kì lập dự toán sản xuất. Dự toán sản xuất sau khi được lập đến phiên nó sẽ là căn cứ để lập các dự toán nguyên vật liệu trực tiếp, lao động tiếp và chi phí sản xuất chung. Những đoán này tạo thành cơ sở để lập dự toán tiền.Tóm lại, dự toán tiêu thụ là nhân tố tác động toàn bộ dây chuyền xây dựng các dự toán của doanh nghiệp.
Riêng dự toán phí tổn lưu thông và quản lý thì có đặc điểm vừa phụ thuộc vừa tác động vào dự toán tiêu thụ.Sở dĩ phát sinh mối quan hệ qua lại này vì tiêu thụ có phần phụ thuộc vào chi phí quảng cáo và chi phí khuyến mại và những khoản chi phí này, quy mô lớn hay nhỏ cũng phải phát triển phụ thuộc vào mức tiêu thụ.
Xây dựng định mức chi phí tiêu chuẩn
Phân biệt định mức và dự toán
Dự toán dược xây dựng trên các định mức tiêu chuẩn. Có thể nói định mức được lập cho từng đơn vị còn dự toán được lâp cho toàn bộ sản lượng.
Nguyên tắc xây dựng định mức tiêu chuẩn
Quá trình xây dựng các định mức tiêu chuẩn là một công việc co tính nghệ thuật hơn là có tính khoa học.Nó đòi hỏi sự kết hợp giữa suy nghĩ với tài năng chuyên môn của tất cả những người có trách nhiệm với giá và chất lượng sản phẩm.Nói chung nguyên tắc xây dựng định mức tiêu chuẩn có thể được tóm lược là :trước hết phải xem xét một cách nghiêm túc toàn bộ kết quả đạt dược .Trên cơ sở đó kết hợp những thay đổi về kinh tế ,về đặc điểm giữa cung và cầu ,về kỹ thuật để điều chỉnh bổ xung cho phù hợp.
Như vậy nhà quản tri cần nhận thức đầy đủ rằng quá khứ chỉ có giá trị ở chỗ làm căn cứ để đoán tương lai,noi cách khác định mức tiêu chuẩn phản ánh mứ hoạt độnghiệu quả trong tương lai,chứ không phải các mức hoạt động đã qua.
Phân loại định mức
Định mức lý tưởng:
Định mức lí tưởng là những định mức mà chỉ có thể đạt được trong những điều kiện hoàn hảo nhất. Chúng không cho phép bất kì một sự hư hỏng nào của máy móc hay sự gián đoạn sản xuất. Chúng cũng đòi hỏi một trình độ năng lực rất cao mà chỉ có thể có ở những công nhân lành nghề, làm việc với sự cố gắng tột độ trong suốt thời gian lao động. Vì vậy các định mức lý tưởng không có tính thực tế nên không được dùng trên thực tế.
Định mức thực tế:
Định mức thực tế là những định mức được xây dựng chặt chẽ nhưng có khả năng đạt được nếu cố gắng. Chúng cho phép có thời gian ngừng máy hợp lí, thời gian nghỉ ngơi của nhân viên. Đồng thời cũng cho phép người lao động có trình độ trung bình, với ý thức trách nhiệm đầy đủ cộng thêm những nỗ lực của bản thân sẽ đạt và vượt các định mức này.
Do vậy trong thực tế nếu được xây dựng đúng đắn và hợp lý sẽ có tác dụng động viên khuyến khích người lao động.
Ý nghĩa: Là cơ sở để các nhà quản trị tiên liệu lập kế hoạch dòng tiền và các kế hoạch tồn kho. Nhưng đối với định mức lí tưởng thì không làm được việc này vì tính chất không thực tế của chúng cho nên các con số kế hoạch dựa trên đó chỉ là những con số không tưởng.
Xây dựng các định mức chi phí sản xuất
(Dưới đây nhóm em sẽ xây dựng định mức chi phí sản xuất cho sản phẩm vở Pupil Bốn mùa 120 trang của công ty cổ phần VPP Hồng Hà.)
Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CP NVLTT)
Định mức được xây dựng riêng biệt theo giá và lượng cho các yếu tố đầu vào. Định mức nguyên liệu trực tiếp là sự tổng hợp của định mức giá và lượng của NVL trực tiếp.
Định mức giá cho 1 đơn vị NVLTT phản ánh giá cuối cùng của 1 đơn vị NVLTT sau khi đã trừ đi mọi khoản chiết khấu.
Bảng 0.1: Định mức giá của 1 kg gỗ được tính như sau:
ĐVT: đồng
Giá mua 1kg
350
Cộng: Chi phí chuyên chở
50
Cộng: Chi phí nhập kho, bốc xếp
50
Trừ: Chiết khấu
(50)
Định mức giá của 1 sản phẩm
400
Định mức lượng cho 1 đơn vị sản phẩm về NVLTT phản ánh số lượng nguyên liệu tiêu hao trong 1 đơn vị thành phẩm, có cho phép những hao hụt bình thường.
Bảng 0.2: Định mức lượng gỗ tiêu hao trong 1 đơn vị sản phẩm vở như sau:
ĐVT: kg
Nguyên liệu cần thiết để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm
1,5
Mức hao hụt cho phép
0,2
Mức sản phẩm hỏng cho phép
0,3
Định mức nguyên liệu của 1 sản phẩm
2
Định mức giá nguyên liệu
x
Định mức lượng nguyên liệu
=
Định mức chi phí 1 đơn vị sản phẩm
Như vậy định mức chi phí NVLTT của 1 sản phẩm vở là:
kg x 2 kg = 800 đ/kg
Định mức chi phí lao động trực tiếp (CP LĐTT) ...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement