Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Baldwynn
#668603 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
BÀI THẢO LUẬN NHÓM

CÁC VẤN ĐỀ VỀ DỰ TOÁN VÀ LẬP DỰ TOÁN KINH DOANH CHO CÔNG TY HỒNG HÀ

I. Khái quát chung về dự toán

1. Khái quát về dự toán

a. Khái niệm:
Dự toán là những dự kiến chi tiết chỉ rõ cách huy động và sử dụng vốn và các nguồn lực khác theo định kỳ và được biểu diễn một cách có hệ thống dưới dạng số lượng và giá trị

b. Tác dụng của dự toán
Tác dụng lớn nhất của dự toán đối với nhà quản trị là cung cấp phương tiện thông tin một cách có hệ thống toàn bộ kế hoạch của doanh nghiệp. Một khi dự toán đã được công bố thì không có sự nghi ngờ gì về mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt và đạt được bằng cách nào. Ngoài ra dự toán còn có những tác dụng sau:
• Xác định rõ các mục tiêu cụ thể làm căn cứ đánh giá thực hiện sau này.
• Lường trước những khó khăn khi chúng chưa xảy ra để có phương án đối phó kịp thời và đúng đắn.
• Kết hợp toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp bằng các kế hoạch của từng bộ phận khác nhau. Nhờ vậy phải dự toán đảm bảo cho các kế hoạch của từng bộ phận phù hợp với mục tiêu chung của doanh nghiệp.

c. Kì dự toán
o Dự toán về mua sắm TSCĐ, đất đai, nhà xưởng . .. nói chung cho các khoản mục thuộc loại tài sản cố định được lập cho một kỳ thời gian dài, có thể là 20 năm hay lâu hơn.Thời gian kết thúc đảm bảo được nguồn vốn luôn sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm TSCĐ của doanh nghiệp.
o Dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm được lập cho kỳ 1 năm, phù hợp với năm tài chính của doanh nghiệp để tiện cho việc so sánh đánh giá giữa kế hoạch và thực hiên.
o Dự toán hàng năm được chia thành 4 quý, sau đó quý 1 được chia theo từng tháng, các quý còn lại của năm dự toán vẫn giữ nguyên, khi quý 1 kết thúc thì quý 2 được chia theo từng tháng... Cứ thế tiếp tục cho đến hết năm. Dự toán hàng năm cũng được lập theo kỳ 12 tháng và cứ tháng đầu kỳ thực hiện sau thì lại cộng thêm dự toán của một kỳ vào kế tiếp tháng cuối cùng của kỳ đó. Dự toán lập theo cách này được gọi là dự toán liên tục vì lúc nào nhà quản trị cũng phải suy nghĩ và hoạch định trước cho kỳ 12 tháng sắp tới.

d. Trình tự dự toán
Dự toán được chuẩn bị từ cấp cơ sở trở lên. Trình tự chuẩn bị số liệu dự toán được mô tả trên sơ đồ sau:

Sơ đồ 8: Trình tự chuẩn bị dự toán

Trình tự dự toán như trên có những ưu điểm sau :
• Mọi cấp quản lý của doanh nghiệp,từ thấp đến cao,đều góp phần vào quá trình xây dựng dự toán.
• Dự toán được lập từ cấp cơ sở nên có dộ tin cậy và tính chính xác cao.
• Do được tham gia vào quá trình dự toán,và các chỉ tiêu được tự đề đạt nên nhà quản trị cấp cơ sở sẽ thực thiện kế hoạch một cách chủ động hơn,thoải mái hơn và khả năng hoàn thành kế hoạch sẽ cao hơn.Ngược lại, nếu không hoàn thành kế hoạch thì trách nhiệm trước hết là ở cấp cơ sở đó.

e. Hệ thống dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm
Hệ thống hoạt động sản xuất kinh doanh hang năm bao gồm những bản dự toán riêng biệt nhưng có quan hệ qua lại lẫn nhau như sơ đồ 9 sau:


Từ sơ đồ này, ta thấy dự toán tiêu thụ là dự toán chủ yếu của toàn hệ thống.Tất cả các dự toán khác đều phụ thuộc vào dự toán tiêu thụ, do vậy nếu dự toán tiêu thụ được xây dựng một cách tùy tiện thì cả quá trình dự toán sẽ chỉ là một việc làm vô ích.

Dự toán tiêu thụ là căn cứ để ta quyết định về sản lượng sản xuất trong kì lập dự toán sản xuất. Dự toán sản xuất sau khi được lập đến phiên nó sẽ là căn cứ để lập các dự toán nguyên vật liệu trực tiếp, lao động tiếp và chi phí sản xuất chung. Những đoán này tạo thành cơ sở để lập dự toán tiền.Tóm lại, dự toán tiêu thụ là nhân tố tác động toàn bộ dây chuyền xây dựng các dự toán của doanh nghiệp.

Riêng dự toán phí tổn lưu thông và quản lý thì có đặc điểm vừa phụ thuộc vừa tác động vào dự toán tiêu thụ.Sở dĩ phát sinh mối quan hệ qua lại này vì tiêu thụ có phần phụ thuộc vào chi phí quảng cáo và chi phí khuyến mại và những khoản chi phí này, quy mô lớn hay nhỏ cũng phải phát triển phụ thuộc vào mức tiêu thụ.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022380 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement