Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huylavico
#667611

Download Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH giao nhận xuất nhập khẩu thủ công nghệ Sinh An miễn phí

Nhận hàng đóng bằng container
Có hai trường hợp :
* Nếu chủ hàng muốn đưa nguyên container về rút ruột tại kho riêng của mình thì khi đến nhận hàng chủ hàng sẽ 1àm Giấy xin mượn container nộp cho thay mặt hãng tàu tại cảng. Hãng tàu sẽ ghi ngày cấp hàng và cách nhận hàng nguyên container phía sau Lệnh giao hàng đồng thời đóng dấu xác nhận(thường đóng dấu hàng giao thẳng lên lệnh giao hàng). Chủ hàng mang Lệnh giao hàng đến thương vụ cảng của cảng làm thủ tục nhận hàng gồm đóng tiền nâng hạ container. Cảng sẽ thu lại Lệnh giao hàng đồng thời giao phiếu xuất nguyên container cho chủ hàng, để chủ hàng cho phương tiện vào lấy container.Vị trí của container khi chủ hàng muốn biết phải liên hệ với điều độ cảng (chủ hàng thường dựa vào số B/L nhập vào bản vi tính (cát lái) để tìm container của mình là hàng nằm ở kho nào, khu nào, rồi tới kho đó, khu đó, và dựa vào màu sắc container đặc trưng của mỗi hãng tàu để tìm ).
* Nếu chủ hàng muốn rút ruột tại bãi của cảng thì trong Lệnh giao hàng thay mặt hãng tàu sẽ ghi ngày cấp và sẽ ghi cách nhận hàng và rút ruột đồng thời đóng dấu xác nhận vào đó. Chủ hàng mang Lệnh giao hàng đến thương vụ cảng và nộp tiền cước phí nâng hạ container, cước phí trã bãi để rút ruột container. Điều độ bãi nhập và bãi rút ruột sau đó sẽ tổ chức phương tiện cũng như công nhân đưa container của chủ hàng từ bãi nhập sang bãi rút ruột để lấy hàng ra cho chủ hàng. Khi thực hiên việc rút ruột, điều độ bãi của hãng tàu sẽ thu lại Lệnh giao hàng và cấp cho chủ hàng phiếu xuất hàng rút ruột.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:


+ Vì chỉ là HB/L nên chỉ có giá trị xuất trình với đại lý giao nhận SAEHAN mà không thể xuất trình tại hãng tàu chuyên chở để nhận hàng trực tiếp trừ phi trong Manifest của hãng tàu có ghi rõ ở ô Consignee là To the order of the hold Original B/L no ...of... Trên mặt sau của ba bản vận đơn gốc có đầy đủ các đíều khoản ghi nhận trách nhiệm của người giao nhận với chủ hàng.
2. Giấy báo nhận hàng
* Là giấy báo cho chủ hàng đến nhận hàng . Có hai loại giấy báo nhận hàng:
+ Giấy báo nhận hàng của hãng tàu gửi cho người giao nhận (SAEHAN).
+ Giấy báo nhận hàng của SAEHAN gửi cho chủ hàng thực sự có tên trên HB/L.
* Nội dung bao gồm:
+ Tên người nhận hàng, nếu không có tên trên phần đề Consignee hay đề là theo lệnh của ngân hàng thì phải thông báo đến tên người phần Notify party.
+ Tên tàu, số chuyến, ngày đến cảng Việt Nam.
+ Số vận đơn.
+ Tên hàng, số kiện, khối lượng, trọng lượng.
+ Ghi ngày gửi giấy báo nhanä hàng để tránh tranh chấp sau này .
+ Số tiền cước phải trả nếu là cước trả sau (Freight collect).
Nếu quá thời hạn quy định trên giấy báo nhận hàng mà người nhận hàng chưa lấy hàng thì sẽ bị hãng tàu phạt (mức phatï này thường do các hãng tàu quy định)
3. Lệnh giao hàng ( Delivery Order)
Là một chứng từ của hãng tàu hay của người giao nhận. Căn cứ vào nội dung D/O người phụ trách kho bãi sẽ giao hàng hoá
* Lệnh giao hàng có 2 loại :
+ Lệnh giao hàng của hãng tàu (Mater Delivery Order) ghi tên người nhận hàng và người giao nhận SAEHAN.
+ Lệnh giao hàng của người giao nhận (Forwarding Delivery Order) ghi tên người nhận là chủ hàng thực sự của lô hàng.
* Nội dung của lệnh giao hàng:
+ Cảng mà tàu cập bến : ví dụ : Tân cảng, Cát Lái, Khánh hội …
+ Tên người nhận hàng.
+ Tên tàu, số chuyến, cảng xuất phát .
+ Số vận tải đơn trên OB/L .
+ Tên hàng, số kiện, trọng lượng khối lượng.
+ Số container . Nếu là nguyên container thì phải ghi rõ cả số seal.
* Hiệu lực pháp lý của lệnh giao hàng :
+ Yêu cầu cảng vụ và kho bãi giao hàng cho người có tên trên lệnh.
+ Là chứng từ để làm thủ tục hải quan.
+ Căn cứ vào lệnh giao hàng bộ phận Thương vụ và Kho hàng của Cảng.
+ Làm phiếu xuất kho.
* Số bản lệnh giao hàng phát hành:
Lệnh giao hàng của hãng tàu giao cho SAEHAN gồm 04 bản:
- Một bản lưu tại hãng tàu.
- Một bản trình cho hải quan
- Một bản trình cho thương vụ cảng.
- Một bản trình cho bộ phận kho hàng của cảng.
4. Giấy Ủy Quyền ( Letter of Authority L/A)
Nếu toàn bộ lô hàng của một chủ hàng thì Công ty sẽ cấp cho chủ hàng giấy ủy quyền thay mặt Công ty để nhận hàng
* Nội dung của giấy ủy quyền:
+ Tên đại lý giao nhận gửi hàng cho Công ty (Shipper trên Ocean Bill of Lading).
+ Tên tàu, số chuyến, cảng đến, ngày đến Việt Nam.
+ Số vận đơn trên Ocean Bill of Lading.
+ Sơ lược về hàng hóa, tên người được ủy quyền đến nhận hàng (là chủ hàng thực sự trên House Bill of Lading).
* Số bản giấy ủy quyền được phát hành : 3 bản
+ Một bản lưu tại Công ty.
+ Một bản để khai hải quan.
+ Một bản trình cho Thương vụ cảng và bộ phận Kho hàng để lấy Lệnh xuất kho
5. Bản Lược Khai Hàng Hoá ( Manifest / Cargo Manifest) :
Là bản liệt kê các loại hàng đã xếp lên tàu để vận chuyển đến các cảng do đại lý và đại lý giao nhận tại cảng xếp hàng căn cứ vào vận tải đơn lập nên
Nội dung, giá trị pháp lý, các trường hợp sử dụng Manifest tương tự như quy trình hàng xuất.
6. Đơn xin đề nghị chuyển cửa khẩu
Là đơn gửi cho Hải Quan nơi mở tờ khai, nó thể hiện đầy đủ các nội dung ví dụ tên công ty đề nghị đơn, số vận đơn, tên tàu, chuyến, tên hàng, lượng hàng, trị giá, số hiệu container, số seal, tuyến đường vận chuyển…… khi mở tờ khai song đơn này sẽ có con dấu của hải quan Long Thành và hải quan nơi di lý sẽ giữ lại đơn này)
7. Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu
Là biên bản gởi cho hải quan nơi hàng tới, nơi xin chuyển hàng đi, nó cũng thể hiện các nội dung như đơn xin chuyển cửa khẩu.(khi di lý nộp 2 bản, song thủ tục di lý hải quan nơi di ký giữ lại 1 bản , 1 bản có con dấu giao lại cho chúng ta để kiểm hoá lô hàng).
8. Hợp đồng nhập khẩu
Thể hiện hai bên đã ký kết hợp đồng nhập khẩu với nhau, trên hợp đồng thể hiện đầy đủ các điều khoản và điều kiện, ví dụ: tên người bán, tên người mua, tên hàng hoá, số lượng hàng hoá, trị giá, tổng trị giá, cảng bốc, cảng dỡ, cách thanh toán……
9. Hoá đơn thương maiï
Thể hiện tên người nhập khẩu, xuất khẩu, giá trị hàng hoá,điều kiện giao hàng tên hàng hoá, cảng bốc, cảng dỡ ,tên tàu, ngày giao hàng, tổng số tiền ,…
10. Phiếu đóng gói(P/L)
Thể hiện giống như hoá đơn và nếu hàng nhiều chi tiết thì kèm theo bản chi tiết hàng hoá và miêu tả cụ thể các mặt hàng trong kiện ……
II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU
1. Phân tích quy trình nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển
Quy trình công ty làm:
NHẬN HÀNG TẠI CẢNG
- THANH LÝ KHO BÃI
- THANH LÝ CỔNG
LÀM THỦ TỤC MỞ TỜ KHAI HẢI QUAN:
- ĐĂNG KÝ MỞ TỜ KHAI
- ĐỐI CHIẾU NỢ THUẾ
- KIỂM HOÁ
- KÝ TỜ KHAI
- TÍNH THUẾ
- KÝ PHÚC TẬP
- TRẢ TỜ KHAI
CHUẨN BỊ CHỨNG TỪ KHAI HẢI QUAN
- MỞ L/C
- GIẤY PHÉP
- ĐĂNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NHÀ NƯỚC.( NẾU CÓ)
- MUA BẢO HIỂM
- NHẬN D/O
- LÊN TỜ KHAI
NHẬN HỒ SƠ KHÁCH HÀNG
GIAO HÀNG CHO KHÁCH
QUYẾT TOÁN
KHIẾU NẠI
a/ Nhận thông báo hàng và thiếc lập chứng từ
* Trứơc khi tàu đến, SAEHAN nhận được giấy thông báo hàng (Shipment Advice (S/A ) do SAEHAN ở nước ngòai gửi đến bằng Fax hay Telex để cho công ty theo dõi chuyến hàng. Nội dung của S/A bao gồm những thông tin chủ yếu nhất: hàng gì, được xếp lên tàu nào nếu hàng có chuyển tải thì chuyển tải tại đâu, lên tàu nào ngày xếp hàng lên tàu, ngày rời cảng, ngày tàu dự định sẽ đến cảng Sài Gòn, số HB/L, số MB/L,số container, số seal.
* Sau đó SAEHAN ở nước ngoài sẽ gửi cho Công ty bộ hồ sơ bao gồm HB/L (thừơng là bản copy) Manifest, MB/L qua đường bưu điện bằng Fax để chuẩn bị nhận hàng khi tàu đến. Trên cơ sở bộ chứng từ đó thiếc lập bộ chứng từ đầy đủ để làm thủ tục hải quan.
* Ngay ngày tàu đến hãng tàu sẽ gửi giấy báo nhận hàng cho Công ty. Đồng thời Công ty phát hành giấy báo nhận hàng để thông báo cho chủ hàng nội địa tới nhận hàng. Tên và địa chỉ của chủ hàng nội địa thừơng được ghi trên HB/L mà đại lý gửi cho Công ty.
b/ Làm thủ tục hải quan cho lô hàng
Quy trình: Gồm 4 bước và trình tự như sau:
Bước 1: Người khai báo hải quan tự kê khai, tính thuế, nộp thuế:
- Bộ hồ sơ khai báo với hải quan gồm các loại giấy tờ phải nộp hay xuất trình khi làm thủ tục hải quan theo quy định.
- Người khai báo hải quan tự kê khai đầy đủ chính xác nội dung những tiêu thức ghi trên tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu theo như bản hướng dẫn đính kèm tờ khai.
- Dựa vào căn cứ tính thuế đã kê khai và xác định mã số, thuế suất, giá tính thuế theo quy định để tự tính toán số thuế phải nộp của từng loại thuế.
Bước 2: Tiếp nhận đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu:
- Tiếp nhận hồ sơ.
- Kiểm tra bộ hồ sơ và tờ khai hải quan đã đầy đủ, chính xác
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement