Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thanhmai_thanhmai900
#666975

Download Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần kết cấu thép Thái Nguyên miễn phí

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ kỹ thuật và sự cạnh tranh gay gắt phức tạp của cơ chế thị trường ngày nay thì đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ kỹ thuật tay nghề cao, sản phẩm sản xuất ra phải có chất lượng đảm bảo, giá thành hạ để đáp ứng nhu cầu thị trường và phải được thị trường chấp nhận. Vì vậy qua 2 năm công ty đã tuyển chọn lực lượng lao động có khả năng chuyên môn cao, am hiểu kỹ thuật công nghệ của kết cấu thép. Bên cạnh đó công ty đã tuyển chọn công nhân đã có tay nghề đào tạo qua bậc trung học và cao đẳng để đạt được hiệu quả công việc cao nhất.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

rong công ty, làm công tác
KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm)
Đối với sản phẩm kết cấu thép cơ khí. Giải quyết các yêu cầu kỹ thuật với khách hàng.
-Về công tác vật tư: Nhiệm vụ của phòng là quản lý vật tư hàng hóa theo qui định của công ty chấp hành chế độ ghi chép thủ tục.
Nguyên tắc xuất nhập hàng hóa, vật tư, quyết toán tiêu hao vật tư theo định kì với đơn vị.
Quản lý các định mức vật, phân tích, đánh giá việc sử dụng vật tư làm cơ sở cho việc hạch toán giá thành sản phẩm.
- Về công tác quản lý thiết bị máy móc và điện:
Lập sổ theo dõi chi tiết từng loại thiết bị máy móc của công ty, điều động thiết bị máy móc theo nhiệm vụ sản xuất.
Lập kế hoạch sửa chữa, theo dõi giám sát tình hình sửa chữa máy móc theo điịnh kì và quy định của công ty.
Quản lý việc mua điện phục vụ cho sản xuất cho sản xuất giả quyết cá thủ tục liên quan với điện lực Thái Nguyên (Hợp đồng mua bán điện, thủ tục đường dẫn và trạm của công ty)
- Về công tác an toàn vệ sinh công nghiệp quốc phòng chống cháy, phòng có nhiệm vụ:
Làm thành viên thường trực, bán chuyên trách về an toàn lao động công ty, lập kế hoạch trang thiết bị an toàn lao động, lập biện pháp an toàn lao động trong thi công và sản xuất, đôn đốc kiểm tra thường xuyên về công tác an toàn lao động phòng cháy nổ, vệ sinh công nghiệp.
Lập hồ sơ theo dõi công tác an toàn lao động, theo dõi và cấp phát trang bị phòng hộ lao động.
Lập báo cáo về tình hình an toàn lao động với cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn lao động theo quy định, kiến nghị với giám đốc về các trường hợp không đảm bảo an toàn lao đông, phổ biến tuyên truyền tổ chức thực hiện luật an toàn lao động của Nhà nước.
- Quyền hạn của phòng kế hoạch tổng hợp:
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giám đốc giao trưởng phòng phân công nhiệm vụ cho các nhân viên trong phòng chịu trách nhiệm thực hiện được các phần việc được giao trước giám đốc.
Quan hệ giữa các phòng kế hoạch kĩ thuật với các phòng ban trong công ty là quan hệ giữa các cơ quan quản lý nhiệm vụ, giúp việc cho giám đốc, tạo mọi điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ giữa các phòng với bộ máy quản lý đồng bộ hiệu quả. Phòng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dấn và tư vấn nghiệp vụ quản lý, thừa lệnh giám đốc công ty đôn đốc các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ của giám đốc giao theo đúng chế đọ và trình tự công tác quản lý.
Được tạm đình chỉ báo cáo giám đốc công ty về các trường hợp vi phạm an toàn lao động, sản xuất không đản bảo các yêu cầu kỹ thuật chất lượng.
Phòng kế hoạch thị trường
Với công tác kế hoạch:
+ Lập kế hoạch sản xuất hàng tháng, quý, năm, kế hoạch và dự án đầu tư, cải tạo mở rộng năng lực sản xuất của công ty, dự báo kế hoạch các năm sau, kế hoạch dài hạn trình giám đốc công ty và bảo vệ tính đúng đắn, khoa học thực hiện với cấp trên.
+ Tổng hợp sản xuất kinh doanh do phòng ban lập theo đúng chức năng để báo cáo với đảng ủy, giám đốc, phó giám đốc và cơ quan quản lý cấp trên.
+ Soạn thảo hợp đồng kinh tế chuẩn bị cho ký các hợp đồng kinh tế, quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, hợp đồng kinh tế.
+ Thảo quyết định trình giám đốc công ty về giao nhiệm vụ sản xuất, giao khoán cho các đơn vị trong công ty.
+ Lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án, công trình theo hợp đồng đã ký.
+ Theo dõi đôn đốc tiến độ sản xuất.
+ Quyết toán, thanh lý hợp đồng kinh tế với các đơn vị khách hàng, nghiệm thu khối lượng và cùng chức năng khác thanh quyết toán tiền lương khối lượng cho các đơn vị trong công ty theo giao khoán.
+ Tham gia xây dựng các qui chế, giao khoán của công ty cho các đơn vị trong nội bộ công ty.
Với công tác thị trường- thiết kế
a.Công tác thị trường:
+ Cần thu thập và ghi chép đầy đủ các thông tin của khách hàng về các công trình, sản phẩm, nghiên cứu và tiếp cận thị trường. Để có cơ sở triển khai các nhiệm vụ thiết kế, đảm bảo tiến độ được giao và có hiệu quả kinh tế. Mọi thành viên trong phòng đều có nghĩa vụ thu thập và tiếp nhận thông tin cần thiết liên quan đến công việc cần giải quyết một cách đầy đủ và chính xác nhằm tạo cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
+ Tiếp nhận thư mời thầu, hồ sơ mời thầu, nghiên cứu khảo sát thực tế phân tích kết quả và tham mưu cho giám đốc quyết định tham gia dự thầu.
+ Phối hợp với các phòng chức năng trong công ty lập hồ sơ dự thầu và tham gia đấu thầu theo ủy quyền của giám đốc.
b.Công tác thiết kế:
+ Bao gồm: bản vẽ thiết kế công trình, sau đó đưa qua chủ đầu tư ký duyệt: bản vẽ thiết kế cần đáp ứng các nội dung yêu cầu của khách hàng về các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật, mặt khác phải đầy đủ các chi tiết để triển khai sản xuất và có thể bóc tính được khối lượng đầy đủ.
+ Bản vẽ được thiết kế theo khuôn mẫu, Logo qui định của công ty được giám đốc phê duyệt.
+ Đối với công trình, sản phẩm mà khách hàng yêu cầu thiết kế thì trưởng phòng hay phó trưởng phòng trực tiếp đi khảo sát đo đạc cụ thể tạ hiện trường nếu công trình phức tạp, hay có thể giao cụ thể cho nhân viên dưới quyền thực hiện sau đó kiểm tra( nếu công trình đơn giản hơn).
+ Khi khảo sát thiết kế cần lưu ý khảo sát cả các yếu tố phục vụ cho thi công như: dường xá, cầu công cho vận chuyển có đáp ứng yêu cầu hay không?. Mặt bằng thi công có bị cản trở gì không? ( ví dụ: công trình xây dựng bị các công trình khác bao quanh rất khó cẩu lắp, đường vào nhà quá chật hẹp… xe cẩu không vào được v.v …) để quyết định có nhận thi công công trình đó hay không?
+ Các số liệu khảo sát chỉ cần viết tay cũng được, nhưng phải được lưu giữ cẩn thận tránh làm thất lạc.
Chú ý:
Đối với các hợp đồng do phòng tìm được phòng chịu trách nhiệm:
Thiết kế kỹ thuật lập bảng giá chào hàng.
Triển khai KMD ( vẽ chi tiết) bản vẽ phục vụ chế tạo kết cấu thép, bóc tách khối lượng, vật tư phục vụ cho sản xuất.
Nghiệm thu thanh lý hợp đòng và phối hợp cùng phòng kế toán quyết toán , thu đòi công nợ.
Các công tác khác
+ Công tác thống kê: Thu thập các số liệu về kinh tế, kỹ thuật nhằm tham mưu cho giám đốc các giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực kịp thời của số liệu báo cáo thống kê bảo vệ số liệu trước co quan quản lý nhà nước theo đúng qui định.
+ Theo dõi và quản lý máy móc thiết bị của công ty, điều đông thiết bị máy móc theo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch sửa chữa MMTB theo định lỳ và qui định.
+ Quản lý công tác hợp đồng điện phục vụ cho SXKD chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục liên quan với điện lực Thái Nguyên.
+ Phụ trách công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ: là thành viên thường trực, bán chuyên trách về công tác ATLĐ, lập công tác ATLĐ PCCC, kế hoạch cấp phát bảo hộ lao động…hàng quý, năm lập báo cáo cơ quan QLNN và giám đốc về các công tác trên.
Các phân xưởng: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công ty, quản đố...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement