Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Milbyrne
#666964

Download Tiểu luận Một số giải pháp phát triển hệ thống nông nghiệp vùng Tây Nguyên miễn phí

Tăng trưởng kinh tế đi đôi với việc xóa đói giảm nghèo; kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống; phân bố lao động và dân cư hợp lý; nâng cao nhận thức của người dân về phát triển bền vững nông nghiệp, về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.
Để phát triển bền vững nông nghiệp trong những năm tới, tỉnh cần hướng tới ba lĩnh vực chủ yếu:
1. Làm tốt công tác chuyển giao kỹ thuật tiến bộ tới hộ nông dân, đặc biệt các thành tựu về công nghệ sinh học.
2. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn.
3. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TIỂU LUẬN
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP VÙNG TÂY NGUYÊN
Nội dung: Gồm 6 phần:
Phần I : Đặt vấn đề
Phần II : Những thành tựu
Phần III : Hiện trạng
Phần IV : Định hướng phát triển nông nghiệp bền vững
Phần V : Giải pháp
Phần VI : Kết luận
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Giới thiệu chung về vùng Tây Nguyên
Diện tích: Hơn 544.737 km,2 gồm 5 tỉnh: Lâm Đồng, Dak lak, Dak Nông, Gia Lai và Kon Tum.
Địa hình: Đa dạng và phức tạp, nhiều cao nguyên và núi cao.
Khí hậu : Mùa mưa từ tháng 5 -10 và mùa khô từ tháng 11- 4, tháng 3 & 4 là hai tháng nóng và khô nhất.
Dân số: 4,81 triệu người (năm 2006) gồm 12 dân tộc thiểu số tại chỗ, đông nhất là người Gia rai, Ê-đê, Ba-na, Cơ-ho... Ngoài ra còn các dân tộc thiểu số từ nơi khác đến: Nùng, Tày, Mông...
Kon Tum là tỉnh miền núi, giáp với Lào và Campuchia. Hơn 54% dân số là dân tộc thiểu số. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.
Những năm qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan; năng suất và sản lượng nông, lâm sản tăng cao; đời sống người nông dân được cải thiện.
Tuy nhiên, so với tiềm năng thì kết quả thu được vẫn còn hạn chế. Để tiếp tục phát triển nông nghiệp, phải đề ra những định hướng và giải pháp cụ thể nhằm xây dựng nền nông nghiệp theo hướng bền vững.
Bản đồ vùng Tây Nguyên
PHẦN II : NHỮNG THÀNH TỰU
1. Một số loại cây trồng, vật nuôi được phát triển phù hợp với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng của từng vùng.
2. Diện tích lúa nước hai vụ cuối năm 2006 tăng gần 2 lần so với năm 2001.
3. Diện tích cà phê đạt 10.100 ha, cao su 28.471 ha (2008).
4. Ngoài ra, hoa màu (ngô, sắn,...) có sản lượng lớn, đáp ứng đủ công suất các nhà máy chế biến hiện có trên địa bàn tỉnh.
Canh tác lúa tại Kon Tum
Cây cà phê trồng tại Kon Tum
Cây cao su trồng tại Kon Tum
PHẦN III : HIỆN TRẠNG
1. Diện tích đất tự nhiên của tỉnh 967.656 ha (trong đó 16,44 % đất nông nghiệp), tuy nhiên có hơn 1/4 diện tích đất bị thoái hoá, cần được cải tạo; 523.076 ha đất có độ dốc từ 150 – 250, chiếm 54,06%.
2. Nguy cơ thiếu nước đang đe dọa nhiều vùng trong tỉnh, bình quân lượng nước trên đầu người ở tỉnh Kon Tum thấp hơn so với cả nước.
3. Sản xuất nông nghiệp của nhân dân vùng sâu, vùng xa còn phổ biến là quảng canh và du canh.
4. Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản sau thu hoạch còn lạc hậu, chất lượng nông sản thấp.
5. Việc điều tra, nghiên cứu, đánh giá về các giống cây trồng, vật nuôi bản địa chưa được tiến hành một cách đầy đủ để từ đó có hướng lưu giữ và phát triển.
6. Tình trạng khai thác tài nguyên đất, trong lòng đất, rừng, động, thực vật rừng đã và đang làm lãng phí nguồn tài nguyên quý hiếm không thể tái tạo được.
PHẦN IV : ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG
Tăng trưởng kinh tế đi đôi với việc xóa đói giảm nghèo; kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống; phân bố lao động và dân cư hợp lý; nâng cao nhận thức của người dân về phát triển bền vững nông nghiệp, về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học...
Để phát triển bền vững nông nghiệp trong những năm tới, tỉnh cần hướng tới ba lĩnh vực chủ yếu:
1. Làm tốt công tác chuyển giao kỹ thuật tiến bộ tới hộ nông dân, đặc biệt các thành tựu về công nghệ sinh học.
2. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn.
3. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Cà chua được trồng tại Tỉnh Kon Tum
Những chỉ tiêu cụ thể:
Nhóm cây ngắn ngày:
Tập trung xác định cho được bộ giống tốt cho từng tiểu vùng sinh thái, từng mùa vụ; đầu tư thâm canh theo đúng quy trình kỹ thuật của từng giống và nhóm giống.
Tập trung phát triển lúa nước, hạn chế lúa rẫy, trên cơ sở kiên cố hóa kênh mương, tu sửa và xây dựng mới một số công trình thủy lợi.
Thay thế dần giống ngô địa phương bằng giống ngô lai ở những nơi có điều kiện thâm canh, đẩy mạnh trồng xen ngô với cây họ đậu..
Giữ ổn định diện tích sắn vào khoảng 18.000-20.000 héc ta, sản lượng đạt khoảng 400 đến 450 ngàn tấn.
Đưa các giống mía mới có năng suất cao vào sản xuất, đẩy mạnh công tác khuyến nông, xây dựng vùng chuyên canh.
Phát triển cây đậu tương trên địa bàn thị xã Kon Tum, huyện Đắc Hà, Đắc Tô, Sa Thầy, Ngọc Hồi, phấn đấu đến năm 2010 đạt diện tích khoảng 5.000 ha.
2. Đối với cây công nghiệp dài ngày:
Mở rộng diện tích cây cao su, đưa diện tích cao su lên đạt 35.000 ha vào năm 2010, năng suất mủ bình quân đạt 1,2 tấn /ha.
Ổn định diện tích cà phê vối, tăng diện tích cà phê chè, tập trung thâm canh để nâng cao năng suất.
Mở rộng diện tích khoanh nuôi bảo vệ và phát triển vùng sâm và dược liệu Ngọc Linh.
3. Về chăn nuôi:
Tận dụng trên 300 ngàn hécta đất đồng cỏ, phát triển chăn nuôi bò lai. Kết hợp phát triển chăn nuôi trang trại và chăn nuôi bò tại các hộ gia đình, từng bước đưa giống bò lai thay dần giống bò ở địa phương.
4. Về lâm nghiệp:
Tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ xung yếu trên các đầu nguồn lưu vực sông Sê San, ĐakBla, ĐakPôcô, Sa Thầy… Phấn đấu đến năm 2010, độ che phủ của rừng toàn tỉnh đạt trên 67%, năm 2020 đạt trên 70%, giảm diện tích đất trống đồi núi trọc.
5. Về thủy sản:
Tận dụng diện tích mặt nước hồ chứa, phát triển nhanh các mô hình nuôi cá nước ngọt có hiệu quả đến từng hộ gia đình trong khu vực lòng hồ thuỷ điện GiaLy, PleiKrông nhằm tạo việc làm, cải thiện đời sống, xóa đói giảm cùng kiệt cho vùng đồng bào các dân tộc trong tỉnh.
PHẦN V : GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục điều tra cơ bản bổ sung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội; xây dựng phương án sử dụng đất theo quan điểm phát triển bền vững.
2. Ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; phát triển công nghiệp chế biến nông sản và bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng công tác xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa.
3. Đổi mới công nghệ, tập trung vào công nghệ chế biến, bảo quản nông sản, công nghệ sau thu hoạch. Từng bước cơ giới hóa trong các khâu như làm đất, thủy lợi, vận chuyển, chế biến nông, lâm sản...
4. Xây dựng và triển khai các dự án về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ của tỉnh.
5. Mở rộng mạng lưới tư vấn, tuyên truyền, phổ cập kiến thức khuyến nông, khuyến lâm, đáp ứng yêu cầu triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống.
PHẦN VI : KẾT LUẬN
1. Đất nông nghiệp chỉ chiếm 16,44 % diện tích tự nhiên, ít và xấu so với các tỉnh Tây Nguyên. Đất có độ dốc 150 - > 250 là 523.076 ha (54,06 %), địa hình bị chia cắt, độ dốc lớn, dễ bị xói mòn, rửa trôi, mất đất nếu kỹ thuật canh tác không hợp lý.
2. Sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số còn phổ biến là quảng canh và du canh, chưa có ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement