Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhocxinhnhockieu_nhociuanhroi
#666942 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối


PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
1. Khái quát về công ty Trung Tín 1
2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 2
3. Một số đặc điểm chính của công ty 3
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy 6
5. Kết quả sản xuất kinh doanh một số năm gần đây của doanh nghiệp theo các chỉ tiêu. 6
PHẦN II. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP
1. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài doanh nghiệp để xác định cơ hội và nguy cơ đe doạ 8
2. Phân tích nội bộ doanh nghiệp để làm rõ thế mạnh, điểm yếu trong kinh doanh 10
3. Định hướng kinh doanh và mục tiêu của công ty 11
4. Phân tích ma trận SWOT và hình thành các phương án chiến lược kinh doanh khác nhau 13
5. Lựa chọn chiến lược kinh doanh cho tương lai 14
PHẦN III: CÁC VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
1. Các mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp 15
2. Phân bố các nguồn lực để thực hiện 15
3. Hoạt động marketing của doanh nghiệp 16
4. Các vấn đề về tài chính 16
5. Nghiên cứu và phát triển 17
6. Các đề xuất cụ thể của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước; các ngành và các địa phương có liên quan 17
5. Lựa chọn chiến lược kinh doanh cho tương lai
a. Điều chỉnh giá nước máy từ 1- 7
Giá bán 01m3 nước sạch do Công ty TNHH một thành viên cấp nước Hải Phòng sản
xuất và quản lý (chưa tính thuế VAT và phí thoát nước) như sau:
- Nước sinh hoạt cho các hộ gia đình là 4.540 đồng/m3.
- Nước cho cơ quan hành chính sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh… và các mục đích
khác là 8.150 đồng/m3.
b. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong tiến trình hội nhập
- Thứ nhất: Các chính sách dịch vụ khách hàng luôn được cụ thể hoá bằng văn bản và được
mọi CBCNV thấu hiểu và hành động. Các chính sách đó luôn luôn hướng vào khách hàng
như: đảm bảo cấp nước liên tục, áp lực hợp lý; cung cấp nước đạt yêu cầu chất lượng;
không ngừng nâng cao chất lượng nước; giải quyết nhanh, thuận tiện các đơn bắt nước, cải
tạo, sửa chữa, khiếu nại của khách hàng.
- Thứ hai: Các chính sách dịch vụ khách hàng luôn được đưa ra các tiêu chí để đo lường cụ
thể, tránh chung chung nhằm để đánh giá sự thoả mãn của khách hàng, qua đó đề ra các
biện pháp cải tiến. Cụ thể như: đảm bảo cấp nước liên tục 24/24 giờ, kể cả những khi sự cố
điện lưới hay lụt bảo; đảm bảo áp lực nước cấp bình quân từ 1 đến 1,5 kg/cm2, tối thiểu
không dưới 0,5kg/cm2; giải quyết bắt nước mới dưới 10 ngày kể từ ngày nhận đơn và giải
quyết ngay các trường hợp khiếu nại, các sự cố liên quan đến chất lượng nước, nước yếu,
mất nước tại nhà khách hàng...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1042221 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement