Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Barnhardo
#666936 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC.i
DANH MỤC VIẾT TẮT.iv
DANH MỤC CÁC BẢNG.v
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ.vi
LỜI MỞ ĐẦU. 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀTOÀN CẦU HÓA VÀ NĂNG LỰC CẠNH
TRANH CỦA NỀN KINH TẾ.4
1.1.Toàn cầu hóa.4
1.1.1. Toàn cầu hóa .4
1.1.2. Hội nhập.5
1.2. WTO, vai trò và lợi ích từWTO đối với các nước thành viên.6
1.2.1. WTO - Lịch sửhình thành và phát triển.6
1.2.1.1. WTO là gì?.6
1.2.1.2. Gia nhập WTO.7
1.2.2. Vai trò của WTO và lợi ích từWTO .8
1.3.Việt Nam gia nhập WTO - điều kiện cần thiết đểhội nhập và phát triển kinh tế.8
1.3.1. Các lợi ích cho Việt Nam khi là thành viên WTO.9
1.3.2. Các thách thức vềkinh tếkhi Việt Nam là thành viên WTO .10
1.4. Năng lực cạnh tranh và nâng cao trong lĩnh vực kinh tế. .12
1.4.1.Cạnh tranh.12
1.4.2. Năng lực cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp .14
KẾT LUẬN CHƯƠNG I .18
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH LÂM
ĐỒNG.19
2.1. Thực trạng ngành du lịch Việt Nam.19
2.1.1. Thực lực ngành du lịch Việt Nam .19
2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn của du lịch Việt Nam khi gia nhập WTO .27
2.1.2.1 Những thuận lợi.27
2.2.2.2. Những khó khăn.29
2.2. Thực trạng ngành du lịch Lâm Đồng hiện nay.30
2.2.1. Thực lực ngành du lịch Lâm Đồng hiện nay .30
2.2.1.1. Thực lực vềcơsởdu lịch.30
2.2.1.2. Thực lực vềhoạt động kinh doanh.30
2.2.1.3. So sánh hoạt động và hiệu quảkinh doanh của ngành du lịch Lâm Đồng với một số địa phương trong nước trong những năm gần đây. .35
2.2.2. Những thuận lợi của ngành du lịch Lâm Đồng hiện nay.38
2.2.3. Những khó khăn của ngành du lịch Lâm Đồng khi bước vào hội nhập .39
2.3. Tồn tại của ngành du lịch Lâm Đồng khi bước vào hội nhập kinh tếthếgiới. .40
2.4. Nguyên nhân tồn tại và bài học kinh nghiệm. .41
2.4.1. Nguyên nhân tồn tại. .41
2.4.2. Những bài học kinh nghiệm. . 42
KẾT LUẬN CHƯƠNG II.43
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CHO CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG SAU
KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO.44
3.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch lâm Đồng sau khi gia nhập WTO.44
3.1.1. Các quan điểm phát triển .44
3.1.2. Mục tiêu phát triển .46
3.2. Các giải pháp vĩmô.47
3.2.1. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; hoàn thiện cơchếchính sách phát
triển du lịch và tổchức sắp xếp các doanh nghiệp .47
3.2.2. Giải pháp vềquy hoạch và quản lý quy hoạch du lịch .50
3.2.3. Bảo vệtài nguyên, môi trường du lịch, đảm bảo cho ngành du lịch phát
triển bền vững .51
3.2.4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực hoạt động thương mại du lịch tỉnh
Lâm Đồng .53
3.2.5. Liên kết với các doanh nghiệp du lịch các tỉnh khác tạo vành đai khép
kín trong kinh doanh du lịch .56
3.2.6. Xây dựng và phát huy vai trò của hiệp hội du lịch Lâm Đồng – Đà Lạt.57
3.3. Các giải pháp vi mô.58
3.3.1. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệvà hợp tác quốc tế.58
3.3.2. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch .58
3.3.3. Đảm bảo chính sách thông thoáng, tạo điều kiện cho sự đi lại, ăn ởcủa
du khách, đặc biệt là khách nước ngoài trong suốt quá trình lưu trú.59
3.3.4. Nhà nước nên khuyến khích các thành phần kinh tếtham gia phát triển
du lịch trên cơsởqui hoạch phát triển du lịch tổng thểcủa nhà nước .60
3.4. Giải pháp tài chính nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh của ngành du lịch
tỉnh Lâm Đồng.61
3.4.1. Xác định nhu cầu vốn cho đầu tưphát triển .61
3.4.2. Giải pháp khuyến khích, kêu gọi đầu tư.62
3.4.3. Các quan điểm thu hút vốn đầu tư.62
3.4.4. Giải pháp tăng cường nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư.63
3.4.4.1. Nguồn nội lực.63
3.4.4.2. Nguồn ngoại lực.64
3.5. Các giải pháp hỗtrợ.65
3.5.1. Phối hợp với các ngành kinh tếkỹthuật và văn hóa xã hội có liên quan.65
3.5.2. Công tác xúc tiến quảng bá du lịch.66
3.5.3. Một sốý kiến đềxuất với chính quyền địa phương .67
KẾT LUẬN CHƯƠNG III. .69
KẾT LUẬN.70
TÀI LIỆU THAM KHẢO.71

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã nêu: “Toàn cầu hóa kinh tế là
xu thế khách quan, lôi cuốn các nước, bao trùm hầu hết các lĩnh vực, vừa thúc đẩy
hợp tác, vừa tăng cường sức ép cạnh tranh và tính tùy thuộc lẫn nhau giữa các nền
kinh tế” [4 tr 157]. Việt Nam ta cũng không nằm ngoài quy luật chung. Chúng ta
cần nhanh chóng hội nhập toàn cầu để tiến lên theo trào lưu chung của thế giới,
tránh nguy cơ tụt hậu ngày càng xa so với tốc độ phát triển chung của thế giới.
Hội nhập kinh tế quốc tế chi phối sự phát triển kinh tế xã hội của toàn thế
giới ở cấp vi mô lẫn vĩ mô. Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các nước phải có thực
lực nhất định mới có thể hợp tác bình đẳng, lâu dài và các bên cùng có lợi. Điều đó
đồng nghĩa với việc tham gia hội nhập toàn cầu đem đến cho chúng ta cả những
thuận lợi và thời cơ phát triển nhưng ngược lại cũng kèm theo những thách thức,
nguy cơ nhất định, đòi hỏi chúng ta phải khẩn trương chuẩn bị chu đáo để vượt qua.
Chúng ta đang từng bước hội nhập toàn cầu thông qua ký kết các hiệp định
thương mại song phương, Việt Nam hiện nay là thành viên tích cực của Hiệp hội
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình
Dương (APEC), diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) và bước tiến quan trọng là gia
nhập WTO.
Sau khi gia nhập WTO, cùng với những ngành nghề khác, ngành du lịch
thương mại nói chung và ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng nói riêng cũng đối mặt với
những cơ hội và thách thức mới, đòi hỏi ngành cần có chiến lược phát triển
mới, nhanh chóng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động, từ đó nâng
cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Vì vậy, đề tài “Nâng cao năng lực
cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng sau khi gia nhập
WTO” có thể góp phần giúp cho các doanh nghiệp ngành du lịch Lâm Đồng tham
khảo để điều chỉnh chiến lược phát triển của mình nhằm từng bước hội nhập tốt hơn

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015745 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement