Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lang_tu_co_don_411
#666700

Download Bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống- Quản lý thu tiền nước sinh hoạt miễn phí

3. Yêu cầu đối với hệ thống mới
Hệ thống chương trình cài đặt phải đảm bảo tính khả thi, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu, thân thiện dễ sử dụng với người dùng.
Việc áp dụng hệ thống mới vào quản lý phải tiết kiệm được thời gian trong công việc quản lý, xử lý thông tin.
4. Mục tiêu quản lý
_ Quản lý khách hàng.
_ Theo dõi sử dụng nước.
_ Theo dõi thanh toán.
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI TẬP LỚN MÔN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Đề Bài : Quản lí thu tiền nước sinh hoạt
Giáo viên hướng dẫn : Lê Thu Trang
Sinh viên thực hiện : Đào Văn Cường
Lớp : K5d
LỜI GIỚI THIỆU
Ngày nay, khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, thì tin học đã được áp dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế nhằm tiết kiệm thời gian và công sức của con người.
Nhất là trong lĩnh quản lý là một lĩnh vực đòi hỏi rất nhiều sổ sách, và mất rất nhiều thời gian. Nhưng ngày nay việc quản lý đã được trợ giúp của các ứng dụng của công nghệ thông tin, tạo ra những phần mền quản lý hiệu quả giúp cho việc quản lý, tra cứu và tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Là sinh viên Khoa công nghệ thông tin được trang bị những kiến thức đã được học và kinh nghiệm thu được từ thực tế trong quá trình khảo sát công tác quản lý thu tiền nước của Nhà máy nước sạch thái nguyên tạo quầy thu số 7, em đã xây dựng chương trình QUẢN LÝ THU TIỀN NƯỚC SINH HOẠT.
Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô giáo và các bạn để chương trình của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
SV thực hiện
Đào Văn Cường
CHƯƠNG I Khảo sát thực tế
1. Quy trình xử lý
Hiện nay, việc thu tiền nước đã được đưa về do các phường quản lý, tại các phường có các quầy thu. Quầy thu chính là nơi giao dịch chính.
Hàng tháng khi đến ngày thu tiền nước thì bộ phận theo dõi đồng hồ nước sẽ đi ghi số đồng hồ nước, sử dụng của các hộ gia đình và lập phiếu thông báo cho khách hàng. Đến ngày nộp thì khách hàng mang phiếu thông báo đến quầy thu tiền. Bộ phận thanh toán sẽ tính tiền nước hộ sử dụng phải trả trong tháng bằng cách lấy chỉ số đầu trừ đi chỉ số cuối. Đồng thời bộ phận theo dõi sẽ thống kê số nước các hộ đã sử dụng gửi cho bộ phận quản lý khách hàng
Bộ phận quản lý Theo dõi số nước gửi phiếu” thông báo tiêu thụ và thanh toán tiền nước” tới các hộ gia đình.
THÔNG BÁO TIÊU THỤ VÀ THANH TOÁN TIỀN NƯỚC
Số phiếu……………..
Mã khách hàng………
Tên khách hàng……..
Địa chỉ………………..
Ngày nộp…………….
Thời gian sử dụng…..
Chỉ số cũ……………..
Chỉ số mới……………
Nơi thu……………….
Ngày ghi phiếu………
Mã nhân viên thu……..
Tên nhân viên thu…….
Trên phiếu có những TT về giá bán nước máy
Nước sinh hoạt cho các hộ dân: 4.300đ/m3
Nước cho cơ quan HC sự nghiệp: 5.500đ/m3
Các đơn vị sự nghiệp: 5.500đ/m3
Nước phục vụ MĐ công cộng: 5.000đ/m3
Nước cho SXVC 5.500đ/m3
Nước cho KD,DV,XD 8.500đ/m3
Sau khi nhận được phiếu thông báo trên khách hàng mang phiếu thông báo đó tới bộ phận thanh toán để nộp tiền, sau khi thu nhận tiền thì bộ phận thanh toán sẽ ghi vào sổ thanh toán, đồng thời ghi nhận hóa đơn.
HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC GTGT
Ngày … tháng….năm…
Sêry:……….
Số hóa đơn :…………………………………………………………..
Mã số thuế :………………………………………………………….. :………….
Mã kh :…………………………………………………………..
Tên kh :…………………………………………………………..
Địa chỉ :…..............................................................................
Thời gian sử dụng :…………………………………………………...
Mã nhân viên thu :…………………………………………………..
Tên nhân viên thu :…………………………………………………..
Nơi thu :…………………………………………………..
Hình thức thanh toán:
Chỉ số ĐH
Đầu kì Cuối kì
Nước tiêu thụ
ĐT Sốlượng(m3)
Đơn giá
( đ/m3)
Thành tiền
(đồng)
Cộng:
Thuế suất GTGT: 5(%). Thuế GTGT
Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt:
Tổng cộng tiền thanh toán:
Khi hết hạn nộp, Bộ phận quản lý sẽ thống kê số người chưa nộp và sẽ đưa danh sách tới bộ phận quản lý khách hàng. Bộ phận quản lý khách hàng sẽ đưa thông báo lần 2 và hình thức xử phạt đối với khách hàng quá hạn.
2. Một số nhận xét về hoạt động của hệ thống cũ
Hiện nay các công việc trên đều làm bằng thủ công, chủ yếu quản lý trên giấy tờ,sổ sách. Cách quản lý này cho ta tháy một số nhược điểm như sau:
_ Khó khăn trong việc cập nhật và tìm kiếm thông tin.
_ Thời gian lưu trữ không được lâu.
Do vậy, để khắc phục những nhược điểm trên cần xây dựng một hệ thống mới.
3. Yêu cầu đối với hệ thống mới
Hệ thống chương trình cài đặt phải đảm bảo tính khả thi, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu, thân thiện dễ sử dụng với người dùng.
Việc áp dụng hệ thống mới vào quản lý phải tiết kiệm được thời gian trong công việc quản lý, xử lý thông tin.
4. Mục tiêu quản lý
_ Quản lý khách hàng.
_ Theo dõi sử dụng nước.
_ Theo dõi thanh toán.
CHƯƠNG II Phân tích hệ thống
1.Biểu đồ phân cấp chức năng
2. Biểu đồ luồng mức khung cảnh
Hệ thống quản lý thu tiền nước
Khách hàng
BPQL
(1)1
(2)
(3)
(4)
3. Biểu đồ luồng mức đỉnh
4. Biểu đồ luồng mức dưới đỉnh
4.1 Quản lí khách hàng
4.2 Theo dõi sử dụng nước
4.3 Theo dõi thanh toán
CHƯƠNG 3 Phân tích hệ thống về dữ liệu
1. Biểu đồ cấu trúc dựa vào mô hình thực thể liên kết
Nhân viên thu
Khách hàng
Hóa đơn
Phiếu thông báo
Nhân viên ghi
Khách hàng
# Mã K
Tên K
Đc
Nhân viên ghi
#Mã NVG
Tên NVG
Nhân viên thu
#Mã NVT
Tên NVT
Phiếu thông báo
#SốP
Mã K
Mã NVG
Hạn nộp
Ngày ghi
Hóa đơn
#Số HĐ
Mã T
Mã NVT
Mã K
Ngày T
Tg sd
Đk
Ck
Đt
Sl
Đg
Nơi t
2. Biểu đồ cấu trúc dữ liệu dựa vào mô hình quan hệ
ds thuộc tính xuất phát
DS tinh chỉnh
1NF
2NF
3NF
# SốHĐ
MãT
MãNVT
TênNVT
MãKH
TênKH
Đc
Nơi t
Ngày t
Tg sd
Đk
Ck
ĐT
Sl
Đg
TT
TC
#sốP
Hạn nộp
Mã NVG
Tên NVG
Ngày ghi
# SốHĐ
MãT
MãNVT
TênNVT
Mã KH
Tên KH
Đc
Nơi t
Ngày t
Tg sd
Đk
Ck
ĐT
Sl
Đg
#số P
Hạn nộp
Mã NVG
Tên NVG
Ngày ghi
# SốHĐ
MãT
MãNVT
TênNVT
Mã KH
Tên KH
Đc
Nơi t
Ngày t
Tg sd
Đk
Ck
ĐT
Sl
Đg
#số P
Mã K
Hạn nộp
Mã NVG
TênNVG
Ngày ghi
# SốHĐ
MãT
MãNVT
TênNVT
Mã KH
Tên KH
Đc
Nơi t
Ngày t
Tg sd
Đk
Ck
ĐT
Sl
Đg
#số P
Mã K
Hạn nộp
MãNVG
TênNVG
Ngày ghi
# SốHĐ
MãT
MãNVT
Mã KH
Nơi t
Ngày t
Tg sd
Đk
Ck
ĐT
Sl
Đg
#Mã KH
Tên KH
Đc
#MãNVT
TênNVT
#số P
Mã K
MãNVG
Hạn nộp
Ngày ghi
#MãNVG
TênNVG
HOA ĐƠN(#SoHD, MaT, MaNVT, MaK, NgayT, Tg sd, Đk, Ck, Đt, Sl, Đg, nơi t)
NHAN VIEN THU ( #MaNVT, TenNVT)
KHACH HANG ( #MaK, TenK, Đc)
PHIEU THONG BAO ( #SoP,Mã K, Mã NVG, Hannop, Ngay ghi)
NHAN VIEN GHI( #MaNVG, TenNVG)
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement