Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By giang_mafia198
#666686 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


Theo xu hướng hiện nay, nền kinh tế của chúng ta đang dần hội nhập với
nền kinh tế toàn cầu, trong đó giao thông vận tải đóng một vai trò vô cùng
quan trọng, là cầu nối thương mại giữa các quốc gia. Cùng với các ngành khác,
ngành vận tải nói chung và vận tải nội địa nói riêng đã có những đóng góp to
lớn cho sự nghiệp tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất
nước. Do đó, việc phân tích, đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp
trong ngành vận tải là hết sức quan trọng. Thông qua việc phân tích tài chính
doanh nghiệp ta có thể tìm ra những ưu điểm trong hoạt động sản xuất kinh
doanh và khắc phục nhược điểm tồn tại, đồng thời đề xuất những phương
hướng và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính và cũng là nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
Vấn đề nâng cao hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp là mục tiêu
cơ bản của vấn đề quản lí, bởi lẽ nó là điều kiện kinh tế cần thiết và quan trọng
cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ vấn đề hiệu quả tài chính lại càng có ý nghĩa to lớn. Hiệu
quả tài chính là thước đo chất lượng phản ánh trình độ tổ chức, quản lí kinh
doanh và là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại của các doanh nghiệp
trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Vì vậy nghiên cứu thực trạng hiệu quả kinh
doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ để tìm ra biện pháp nâng cao
hiệu quả đó là vấn đề quan trọng hiện nay.
Qua quá trình thực tập tại Công ty vận tải Quốc tế Nhật – Việt VIJACO
em đã nghiên cứu đề tài: "Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện
tình hình tài chính tại công ty vận tải quốc tế Nhật Việt Vijaco
Đề tài gồm các phần sau:
CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI
QUỐC TẾ NHẬT VIỆT VIJACO.
CHƢƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH
TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI QUỐC TẾ
NHẬT VIỆT VIJACO.
KẾT LUẬN
Đề tài này được xây dựng trên cơ sở vận dụng kiến thức đã tiếp thu được
trong các bài giảng của các thầy, cô ở khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại
học Dân lập Hải Phòng cùng với việc nghiên cứu tìm hiểu thực tế tại Công ty
VIJACO. Cùng với đó là sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của Tiến sĩ Lã Văn Bạt
nên em đã hoàn thành được đề tài này. Tuy nhiên do thời gian cũng như kiến
thức còn hạn chế, thông tin tư liệu chưa đầy đủ nên đề tài có thể còn nhiều thiếu
sót, kính mong các thầy cô trong khoa tận tình chỉ dẫn để đề tài của em được
hoàn thiện hơn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement