Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By giang_mafia198
#666686

Download Khóa luận Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty vận tải quốc tế Nhật Việt Vijaco miễn phí

Phòng Tài chính – Kế toán: Theo dõi và tập hợp các số liệu về kết quả
sản xuất, kinh doanh bằng nghiệp vụ kế toán; tham gia phân tích kết quả sản xuất
kinh doanh của công ty theo từng kỳ tài chính từ đó đề ra các giải pháp tài chính
phù hợp với chính sách kinh doanh của công ty. Xác lập tính hiệu quả của hệ thống
tài chính công ty, theo dõi và lập sổ kế toán, phát hiện các khoản chi phí không hợp
lý, chi phí giải quyết các khiếu nại của chủ hàng.
Theo dõi và đề xuất các biện pháp kế toán trong các nghiệp vụ có liên quan
đến giá cả hàng hóa, vật tư, nhiên liệu trong các hợp đồng mua bán của công ty.
Tính toán, trích gộp đúng quy định các khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước
như thuế, các loại bảo hiểm cho ngươi lao động Theo dõi công nợ và thanh toán
đúng quy định các khoản tiền vay, các khoản phải thu, phải chi, phải trả trong nội
bộ công ty cũng như với các đối tác kinh doanh bên ngoài.
Theo dõi, trích lập các quỹ tài chính sử dụng trong công ty theo đúng quy
định tài chính hiện hành và nghị quyết của hội đồng quản trị công ty hàng năm. Lập
và gửi báo cáo đúng hạn các loại văn bản tài chính, thống kê quyết toán theo đúng
hạn các loại văn bản tài chính, thống kê quyết toán theo đúng chế độ hiện hành cho
cơ quan quản lý Nhà nước và HĐQT Công ty. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài
liệu, hồ sơ kế toán theo đúng chế độ Kế toán do Nhà nước ban hành. Đảm bảo bí
mật tuyệt đối các tài liệu, hồ sơ và số liệu kế toán.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

nh doanh của công ty. Xác lập tính hiệu quả của hệ thống
tài chính công ty, theo dõi và lập sổ kế toán, phát hiện các khoản chi phí không hợp
lý, chi phí giải quyết các khiếu nại của chủ hàng.
Theo dõi và đề xuất các biện pháp kế toán trong các nghiệp vụ có liên quan
đến giá cả hàng hóa, vật tư, nhiên liệu trong các hợp đồng mua bán của công ty.
Tính toán, trích gộp đúng quy định các khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước
như thuế, các loại bảo hiểm cho ngươi lao động… Theo dõi công nợ và thanh toán
đúng quy định các khoản tiền vay, các khoản phải thu, phải chi, phải trả trong nội
bộ công ty cũng như với các đối tác kinh doanh bên ngoài.
Theo dõi, trích lập các quỹ tài chính sử dụng trong công ty theo đúng quy
định tài chính hiện hành và nghị quyết của hội đồng quản trị công ty hàng năm. Lập
và gửi báo cáo đúng hạn các loại văn bản tài chính, thống kê quyết toán theo đúng
hạn các loại văn bản tài chính, thống kê quyết toán theo đúng chế độ hiện hành cho
cơ quan quản lý Nhà nước và HĐQT Công ty. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài
liệu, hồ sơ kế toán theo đúng chế độ Kế toán do Nhà nước ban hành. Đảm bảo bí
mật tuyệt đối các tài liệu, hồ sơ và số liệu kế toán.
- Phòng Dự án và Đại lý tàu: Thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về tình
hình chủ hàng, tình hình thực hiện các hợp đồng về xếp dỡ, làm hàng dự án và đại
lý tàu, đại lý giao nhận hàng; các thông tin về công tác quản lý, duy trì và mở rộng
phạm vi kinh doanh của công ty. Nghiên cứu chiến lược kinh doanh và tổ chức
công tác tiếp thị nhằm duy trì và phát triển các dịch vụ phù hợp với chiến lược phát
triển của công ty.
Tổ chức thu thập thông tin và đánh giá chủ hàng, đánh giá các nhà cung ứng
thông qua các nguồn thông tin hợp pháp; soát xét hợp đồng bốc xếp, làm hàng dự
án và đại lý tàu, cùng với các đơn vị liên quan trong công ty xây dựng, thống nhất
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên : Nguyễn Bá Quang - Lớp QT1003N
35
biểu giá vận tải nội bộ, bốc xếp, kinh doanh kho bãi, hàng biển, hàng không và các
dịch vụ có liên quan.
Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, kế hoạch tham gia điều chỉnh hợp
đồng, kế hoạch một cách hợp lý nhất trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Trực tiếp
quan hệ giải quyết các khiếu nại của chủ hàng về các vụ liên quan đến chất lượng
phục vụ công ty.
-phòng Kho-Bãi: Quản lý, khai thác thiết bị xếp dỡ, nhà kho, bãi CY; đảm
bảo luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu chiến lược kinh
doanh và tổ chức công tác tiếp thị nhằm duy trì và phát triển các dịch vụ phù hợp
với chiến lược phát triển của Công ty.
Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, kế hoạch và tham gia điều chỉnh hợp
đồng, kế hoạch một cách hợp lý nhất trong phạm vi, nhiệm vụ được giao. Tổ chức
khai thác Kho-Bãi gồm các nghiệp vụ bảo quản, giao nhận hàng hóa trong Kho-
Bãi, giao nhận hàng hóa với tàu, xếp dỡ, đóng góp hàng hóa trong container. Đảm
bảo thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu của khách hàng, nâng cao uy tín của công ty.
Tổ chức việc xếp, dỡ các sản phẩm của nhà máy, công trình theo đúng quy
trình yêu cầu xếp dỡ của khách hàng. Tổ chức theo dõi, cập nhật, lưu trữ tài liệu hồ
sơ phản ánh quá trình sản xuất kinh doanh của công ty theo nhiệm vụ BGĐ giao.
Chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát các quy trình chất lượng thuộc phòng
quản lý.
- phòng Kỹ thuật – Vật tư: Mua sắm thiết bị, công cụ lao động, vật tư, nhiên
liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Theo dõi việc sử dụng, bảo dưỡng trang thiết
bị, phương tiện và tiến hành tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, thiết bị phương tiện. Tổ
chức thu thập thông tin, đánh giá và đề xuất lựa chọn nhà cung ứng, trình BGĐ quyết
định nhà cung ứng; xây dựng kế hoạch mua sắm phụ tùng, vật tư, nhiên liệu cho
từng kỳ kế hoạch, đảm bảo cung ứng kịp thời, chất lượng cao giá thành hợp lý; xây
dựng kế hoạch sửa chữa lớn, sửa chữa vừa và bảo dưỡng phương tiện theo đúng giờ
phương tiện hoạt động hay theo km phương tiện lăn bánh.
Tổ chức xây dựng định mức cấp phát tiêu hao phụ tùng vật tư, nhiên liệu, mua
và tiến hành cấp phát phụ tùng vật tư, nhiêu liệu theo định mức. Cung cấp công cụ
phục vụ đóng hàng kịp thời theo yêu cầu chủ hàng. Kiểm soát chất lượng sản phẩm,
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên : Nguyễn Bá Quang - Lớp QT1003N
36
tổ chức đánh giá chất lượng sửa chữa, đề xuất các giải pháp, biện pháp đảm bảo an
toàn cho phương tiện, thiết bị, tiết kiệm chi phí vật tư, phụ tùng, nhiêu liệu,…
- phòng Vận tải nội địa: Tổ chức quản lý, khai thác toàn bộ phương tiện
vận chuyển đường bộ & bốc xếp bằng cầu trục; lâp kế hoạch điều động khai thác
phương tiện theo từng tuyến đường, trọng lượng, loại hàng hóa, phù hợp với đặc
tính kỹ thuật của từng loại phương tiện, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất…
Tổ chức hệ thống theo dõi, kiểm tra lịch trình hoạt động của phương tiện, thời
gian phương tiện Đi – Đến, thời gian Giao – Nhận hàng; theo dõi sản lượng vận tải
và năng suất lao động; theo dõi cho phương tiện vào sửa chữa, bảo dưỡng đúng định
kỳ để nâng cao tuổi thọ của phương tiện, khai thác tối đa phương tiện hiện có.
Báo cáo kịp thời BGĐ Công ty những vấn đề cần thiết, cấp bách có liên
quan đến việc bảo đảm nguồn lực, sự cố về phương tiện, an toàn giao thông,…
Khảo sát và đề xuất những tuyến đường vận chuyển an toàn, tiết kiệm chi phí,
mang lại hiệu quả cao
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.3.1 Chức năng nhiệm vụ của Doanh nghiệp
Công ty cung cấp những hoạt động bao gồm:
- Đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, đại lý Container và thu xếp hàng hoá
cho tàu Container;
- Giao nhận quốc tế về Container, hàng thông thường bằng đường biển, đường
bộ, hàng không;
- Vận tải nội địa các hàng hoá đi bằng Container, hàng thông thường, hàng dự án
thực hiện một phần trong các cách" Từ cửa tới cửa"/ " Door to Door" hay từ "
Cửa đến cảng" / " Door to Port" và ngược lại bằng phương tiện, thiết bị chuyên dùng;
- Khai thác kho CFS và bãi chứa Container CY và các dịch vụ liên quan;
- Sửa chữa Container, thiết bị , phương tiện;
- Khai thác kho ngoại quan ( Hàng hoá tạm nhập tái xuất );
- Fowarding.
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên : Nguyễn Bá Quang - Lớp QT1003N
37
2.1.3.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh:
Một số phương tiện, thiết bị sử dụng trong công ty:
B ảng 2.1: Một số phương tiện, thiết bị của công ty.
ST
T
Tên phƣơng tiện,
thiết bị
Số
lƣợg
Nguyên giá ƣớc
tính (đồng/cái)
Số năm
khấu
hao
Xuất sứ
I Phương tiện vận tải
1 Xe tải Kamaz 28 350,000,000 6 Nga
2 Mooc 42 120,000,000 6 Trung Quốc
3 Xe tải Nissan 9 800,000,000 6 Nhật
4 Xe nâng 3 tấn 2 200,000,000 5 Hàn Quốc
5 Xe nâng 5 tấn 1 400,000,000 5 Hàn Quốc
6 Xe cẩu 50 tấn 1 700,000,000 10 Nhật Bản
7 Xe tải Misubishi 5 500,000,000 6 Nhật Bản
8 Xe tải Nisuzu 8 600...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online