Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By danhtcb
#666653

Download Khóa luận Một số giải pháp marketing nhằm thu hút khách hàng tại Nhà khách Hải Quân miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU . 7
CHưƠNG 1. . 9
TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ MARKETING DU LỊCH . 9
1.1.Các khái niệm cơ bản về marketing và marketing du lịch . 9
1.1.1.Marketing . 9
1.1.2.Marketing du lịch . 9
1.2.Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động marketing trong các
doanh nghiệp du lịch – khách sạn . 11
1.2.1.Ảnh hưởng của môi trường vi mô . 11
1.2.2.Môi trường vĩ mô . 14
1.3.Những nội dung chủ yếu của hoạt động marketing trong các doanh nghiệp du
lịch khách sạn . 17
1.3.1.Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu . 17
1.3.2. Các chiến lược Marketing . 19
CHưƠNG 2. . 29
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC MARKETING
TẠI NHÀ KHÁCH HẢI QUÂN. 29
2.1.Khái quát về Nhà khách Hải Quân . 29
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Nhà khách Hải Quân . 29
2.1.2.Vị trí địa lý . 32
2.1.3.Cơ sở vật chất của Nhà khách Hải Quân . 32
2.1.4.Chức năng và nhiệm vụ của Nhà khách . 33
2.1.5.Cơ cấu tổ chức của Nhà khách Hải Quân . 34
2.1.6.Nguồn nhân lực . 37
2.1.7.Năng lực tài chính và cơ chế quản lý . 38
2.2.Thực trạng hoạt động kinh doanh của Nhà khách Hải Quân trong những năm gần đây 40
2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây . 40
2.2.2.Thực trạng tình hình khách hàng đến với Nhà khách Hải Quân . 44
2.2.3.Thực trạng hoạt động marketing thu hút khách tại Nhà khách Hải Quân . 52
CHưƠNG 3. . 59
MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH HÀNG TẠI
NHÀ KHÁCH HẢI QUÂN . 59
3.1.Cơ sở của việc đưa ra giải pháp nhằm thu hút khách hàng đến với Nhà khách Hải Quân 59
3.1.1.Hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam . 59
3.1.2.Định hướng phát triển của du lịch Hải Phòng . 60
3.1.3.Phương hướng phát triển của Nhà khách Hải Quân . 60
3.2.Một số giải pháp thu hút khách hàng tại Nhà khách Hải Quân . 62
3.2.1.Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu . 62
3.2.2.Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ . 64
3.2.3.Chính sách giá cả. 68
3.2.4.Chính sách quảng cáo . 69
3.2.5.Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động . 70
KẾT LUẬN . 73
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 75++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

y và đƣợc phép kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, cho
thuê văn phòng và các dịch vụ khác do Giám đốc công ty giao.
Hoạt động của liên doanh HAKO: Liên doanh HAKO là sự hợp tác đầu tƣ giữa
Công ty Hải Thành và Công ty KOTOBUKI của Nhật Bản, thời gian hoạt động 40
năm tại Việt Nam, đứng chân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, với số vốn điều
lệ là 46 triệu USD. Trong đó công ty Hải Thành góp vốn 30% bằng 18.500m2 đất,
quy ra bằng khoảng 14 triệu USD; phía công ty KOTOBUKI góp vốn 70%, bằng
khoảng 32 triệu USD. Sau những năm đầu triển khai xây dựng cơ bản (từ 1994),
tháng 10/2001 Liên doanh HAKO chính thức bắt đầu hoạt động kinh doanh trên hai
lĩnh vực: Cho thuê văn phòng và khách sạn.
Nhà khách Hải Quân trực thuộc công ty Hải Thành – Bộ tƣ lệnh Hải Quân.
Nhà khách Hải Quân đƣợc ra đời ngay sau khi công ty Hải Thành đƣợc thành lập và
ngày càng phát triển không ngừng. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà khách
gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của công ty. Nhà khách Hải Quân Hải
Phòng là một thành viên quan trọng bậc nhất của công ty.
Sau gần 19 năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực: Kinh doanh dịch vụ
và du lịch, Nhà khách Hải Quân đã khẳng định vị thế của mình trên thị trƣờng
du lịch, đặc biệt là đã tạo đƣợc sự tin tƣởng, uy tín đối với khách hàng trong và
ngoài nƣớc.
Cùng với sự đi lên của ngành du lịch nƣớc ta nói chung và nghành kinh doanh
dịch vụ lƣu trú nói riêng, nhà khách Hải Quân đã vinh dự đƣợc tổng cục du lịch
Việt Nam khen tăng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị xuất sắc” trong
phong trào thi đua Quân chủng Hải Quân đƣợc nhận bằng khen của UBND Thành
Phố Hải Phòng.
2.1.2. Vị trí địa lý
Vị trí xây dựng và tổ chức kinh doanh khách sạn sẽ quyết định quan trọng đến
kết quả kinh doanh của khách sạn đó, vị trí này phải đảm bảo tính thuận tiện cho
khách hành và công việc kinh doanh của khách sạn.
Nhà khách Hải Quân - Hải Phòng nằm ngay ở trung tâm thành phố,tại 27C
Điện Biên Phủ - Minh Khai - Hồng Bàng. Đây là vị trí hết sức thuận lợi đối với
việc kinh doanh khách sạn.
Nhà khách tiếp giáp với ba tuyến đƣơng chính đó là: Đƣờng Điện Biên Phủ
với một hệ thống các khách sạn và nhà hàng quy mô, đã tạo nên một sự hòa hợp
nhất định, đây cũng chính là lối ra vào chính của nhà khách. Đƣờng Trần Hƣng
Đạo với một hệ thống công viên trung tâm thàng phố tạo nên phong cảnh đẹp và
yên tĩnh, là nơi có lối đi riêng dành cho cán bộ công nhân viên nhà khách và mặt
thứ ba tiếp giáp với đƣờng Lý Tự Trọng cũng là cổng phụ của nhà khách.
Nhà Khách Hải Quân có vị trí gần với cảng Hải Phòng, nếu đi dọc theo tuyến
đƣờng Trần Hƣng Đạo, dọc theo tuyến Điện Biên Phủ đến ngã năm là một lối đi
sân bay Cát Bi và một ra ga Hải Phòng.Nhƣ vậy, du khách có thể đến với nhà
khách một cách thuận lợi bằng đầy đủ các phƣơng tiện giao thông: đƣờng biển,
đƣờng không, đƣờng sắt và đƣờng bộ theo quốc lộ 5 từ Hà Nội.
Không những thế, Nhà khách còn gần ngân hàng,bƣu điện và trung tâm mua
sắm. Những điều này không những tạo điều kiện thuận lợi cho khách mà còn cho
hoạt động của nhà khách. Đúng nhƣ đã khẳng định, nhà khách có một vị trí rất tốt
cho việc kinh doanh.
2.1.3. Cơ sở vật chất của Nhà khách Hải Quân
Nhà khách có lợi thế kinh doanh lớn do nằm trọn một diện tích tƣơng đối rộng.
+ Diện tích mặt bằng của NKHQ: 12.473m2
+ Diện tích mặt bằng xây dựng của NKHQ: 4193m2
+ Diện tích xây dựng của NKHQ: 18.659m2
+ Các dịch vụ trong NKHQ: Nhà nghỉ, cho thuê văn phòng,nhà hàng, bar, sân
teniss, giặt là…
Tổng diện tích đất của nhà khách gồm:
Khu nhà 6 và 9 tầng phục vụ du lịch, phòng nghỉ, khu nhà hàng phục vụ ăn
uống, tiệc, hội nghị, hội thảo…Hệ thống ba khách sạn mini thuộc khu biệt cao cấp.
Vậy so với các khách sạn khác trong trung tâm thành phố, nhà khách Hải
Quân có diện tích khá song rất thuận tiện để xây dựng những công trình có quy mô
để phục vụ khách.
Cơ sở vật chất phục vụ du lịch đều liên quan mật thiết tới chất lƣợng phục vụ.
Nó là một yếu tố dùng để đánh giá tiêu chuẩn chất lƣợng phục vụ cho khách sạn.
Cơ sở vật chất trang bị cho hoạt động kinh doanh của Nhà Khách luôn đƣợc nâng
cấp đáp ứng ngày càng cao cho công tác phục vụ kinh doanh ăn uống và nghỉ ngơi.
Tổng số buồng, phòng là 160. Nhà hàng gồm 6 phòng với 1080 ghế.
Quầy bar: 2 quầy với 50 ghế.
- 1 quầy bên nhà hàng 6 tầng
- 1 quầy bên nhà hàng 9 tầng
Phòng họp: 6 phòng với số lƣợng và quy mô nhƣ sau:
- 1 phòng họp < 20 chỗ
- 2 phòng họp < 50 chỗ
- 1 phòng họp 50-100 chỗ
- 2 phòng họp > 100 chỗ
Nhà hàng 3 tầng:
- Tầng 1 có 44 bàn( 440 thực khách)
- Tầng 2: 480 thực khách
- Tầng 3: 480 thực khách
1 phòng cƣới bên trung tâm điều hành:
- Tầng 1: 180 khách
- Tầng 6: phòng hội thảo(phòng VIP):180 khách
Khu nhà hàng ngói đỏ (khu biệt thự):180 khách
2.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của Nhà khách
- Tổ chức đón tiếp phục vụ đoàn khách của nhà nƣớc, Quân đội và khách
nƣớc ngoài đến thăm và làm việc cùng với Quân chủng Hải Quân; cán bộ chiến sĩ
trong và ngoài Quân chủng về nhân công tác, đón tiếp các đại biểu về dự đại hội,
các hội nghị, hội thảo, gặp mặt kỉ niệm những ngày lễ lớn của đất nƣớc, Quân đội,
Quân chủng...
- Kinh doanh lƣu trú.
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng.
- Kinh doanh dịch vụ bổ sung khác.
2.1.5. Cơ cấu tổ chức của Nhà khách Hải Quân
Sơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Nhà khách Hải Quân
(Nguồn : Phòng KH – Nhà khách Hải Quân)
Chú thích: Đƣờng mệnh lệnh
Đƣờng chức năng
Chủ nhiệm nhà khách:
Thay mặt Nhà Khách tiến hành các giao dịch, giải quyết các công việc với cơ
quan hữu quan nhƣ: UBND thành phố, sở du lịch thành phố, sở tài chính. Chủ
nhiệm Nhà khách trực tiếp quản lý phó chủ nhiệm và quản lý gián tiếp các phòng
ban, bộ phận thông qua phó chủ nhiệm, phụ trách việc chung của nhà khách bao
gồm các lĩnh vực nhân sự, nội chính, đối ngoại, công việc kinh doanh, phân phối
kết hợp cùng kế toán trƣởng phụ trách lĩnh vực tài chính kế toán, kết hợp với các
trƣởng bộ phận thực hiện giám sát và kiểm tra các công việc chuyên môn của từng
bộ phận chức năng.
Chủ nhiệm nhà khách
Phó chủ nhiệm P.kế toán-kế hoạch
Lễ tân Buồng Bàn Bar Bếp
B.vệ-B.trì Giặt là
Phó chủ nhiệm: Thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra khảo sát mọi hoạt
động của nhà khách.
Phòng kế toán kế hoạch:
Kế toán đƣợc chia theo chức năng riêng lẻ nhƣ: kế toán tổng hợp, kế toán
thống kê, kế toán nhà khách, kế toán nhà hàng, kế toán phát lƣơng, thủ kho. Bộ
phận này có trách nhiệm hạch toán thu chi hàng quý, hàng năm theo từng mảng
kinh doanh và toàn bộ Nhà khách theo sự phân công rõ ràng. Qua đó xây dựng kế
hoạch thu chi hàng năm, kế toán tổ chức tài chính cho nhà khách.
Kế hoạch: xây dựng kế hoạch và đề án sản xuất kinh doanh cho nhà khách.
Các công việc liên quan sẽ đƣợc mỗi phòng ban chỉ đạo trƣc tiếp xuống các tổ
trƣởng các bộ phận. Các tổ trƣởng sẽ chỉ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement