Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tieucntt_tieucntt
#666628

Download Tiểu luận Phân tích chi phí kinh doanh nhằm đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh tại công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh miễn phí

Phân tích chi phí kinh doanh theo các đơn vị trực thuộc giúp cho các nhà quản trị nhận thức và đánh giá đúng đắn tình hình quản lý và sử dụng chi phí của các đơn vị, qua đó thấy được đơn vị nào quản lý tốt và đơn vị nào quản lý chưa tốt chi phí từ đó đề ra những chính sách, biện pháp quản lý thích hợp.
Điều kiện để phân tích: Doanh nghiệp gồm nhiều đơn vị thành viên hạch toán riêng được doanh thu và chi phí cho từng đơn vị. hay có thể tiến hành phân tích giữa các đơn vị độc lập nhưng giữa các đơn vị này có cùng điều kiện kinh doanh và chức năng, nhiệm vụ tương đối giống nhau.
Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh gồm có ba chi nhánh đó là : Trần Anh - Láng, Trần Anh - Tây Sơn, Trần Anh - Long Biên, mỗi đơn vị này hạch toán riêng doanh thu và chi phí nên ta có bảng số liệu như sau:
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

2008, tái cơ cấu công ty, chuyển sang cơ chế quản lý theo siêu thị chuẩn bị cho việc mở rộng sang lĩnh vực điện tử điện máy và mở rộng thêm các siêu thị tại các thành phố lớn khác.
- Năm 2009 : Chính thức mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực điện máy bằng việc khai trương và bán hàng điện máy tại 2 siêu thị 1174 Đường Láng và siêu thị 292 Tây Sơn.
Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần
Địa chỉ liên hệ :
- Trụ sở: 1174 đường Láng - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội
Tel: (84-4) 3766.6666 Fax: (84-4) 3766.7708
- Chi nhánh 1: 292 Tây Sơn - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội
Tel: (84-4) 3537. 6666 Fax: (84-4) 3537. 5324
- Trung tâm Bảo hành : 1174 đường Láng - Q.Đống Đa - TP. Hà Nội
Tel: (84-4) 3766.6666 Fax: (84-4) 3766.7709
Website: hay
Ngành nghề kinh doanh của DN :
Buôn bán thiết bị tin học, thiết bị văn phòng
Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa
Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm điện tử, tin học, máy văn phòng
Lắp ráp các sản phẩm điện tử, tin học
Mua bán điện thoại di động
Sản xuất và mua bán các sản phẩm điện tử, điện máy, điện lạnh và đồ gia dụng.
Trong đó hoạt động kinh doanh chiến lược của công ty là :
Buôn bán thiết bị tin học, thiết bị văn phòng
- Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm điện tử, tin học, máy văn phòng.
- Lắp ráp các sản phẩm điện tử, tin học
Sản phẩm chủ yếu
Điện thoại và thiết bị số
Máy tính & linh kiện
Thiết bị văn phòng
Laptop & Phụ kiện
Điện tử - âm thanh
Điện lạnh, đồ gia dụng
1.1.2. Tầm nhìn, Sứ mạng kinh doanh của DN :
* Tầm nhìn chiến lược :
- Trở thành công ty có hệ thống Siêu thị Điện máy – IT có qui mô, chuyên nghiệp và lớn nhất Việt Nam.
- Xây dựng Trần Anh trở thành một môi trường làm việc chuyên nghiệp nơi mà mọi cá nhân có thể phát huy tối đa sức sáng tạo, khả năng lãnh đạo và cơ hội làm chủ thực sự với một tinh thần dân chủ rất cao.
- Xây dựng Trần Anh trở thành một ngôi nhà chung thực sự cho mọi cán bộ nhân viên trong công ty bằng việc cùng nhau chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ một cách công bằng và minh bạch nhất.
* Sứ mạng kinh doanh :
Công ty cổ phần thế giới số Trần Anh là một công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện máy. Luôn cung cấp cho các khách hàng những sản phẩm tốt với giá cả cạnh tranh nhất đi kèm với những chế độ dịch vụ hoàn hảo nhất, đảm bảo gia tăng lợi ích cho cổ đông và cộng đồng. Mang lại cuộc sống phong phú về tinh thần, đầy đủ về vật chất cho cán bộ công nhân viên, đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và kinh tế của đất nước.
1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
* Chức năng:
Công ty được tổ chức các hoạt động kinh doanh thương mại theo mô hình siêu thị điện máy mang thương hiệu Trần Anh, với các nhãn hiệu của các tập đoàn điện tử, điện lạnh nổi tiếng thế giới như: Intel, HP, Apple…Công ty đang tiến hành mở rộng thêm phạm vi hoạt động kinh doanh sang các tỉnh của miền Bắc.
* Nhiệm vụ:
Nhiệm vụ chủ yếu của công ty là:
- Thực hiện nghiêm chỉnh các lĩnh vực, cam kết kinh doanh theo giấy đăng ký kinh doanh của công ty đăng ký.
- Góp phần xây dựng mạng lưới bán lẻ trong nước ngày càng lớn mạnh và liên kết để tăng cường tiềm lực, nâng cao khả năng cạnh tranh giữa doanh nghiệp bán lẻ trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài.
1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty
Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp đã được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. Công ty không có công ty con và công ty liên kết.
Cơ cấu tổ chức:
Khối văn phòng
- Phòng tài chính kế toán
- Phòng kinh doanh thị trường
- Phòng hành chính nhân sự
- Phòng nghiên cứu, phát triển
- Phòng chăm sóc khách hàng
Khối siêu thị
- Siêu thị 292 Tây Sơn
- Siêu thị 1174 đường Láng
- Siêu thị 7 – 9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, HN
Đại hội đồng cổ đông
Trung tâm dịch vụ khách hàng
Tầng 3, 1174 đường Láng
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban tổng giám đốc
Sơ đồ 1: Sơ đồ cấu trúc tổ chức công ty cổ phần thế giới số Trần Anh
* Đại hội đồng cổ đông
Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Hội đồng quản trị
Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Ban kiểm soát
Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Ban Kiểm soát kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động quản trị, tài chính và điều hành sản xuất, kinh doanh của công ty.
- Kiểm tra sổ, chứng từ kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết.
* Ban tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có nhiệm vụ:
- Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị, kế hoạch kinh doanh. Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý nội bộ Công ty theo đúng điều lệ, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Ký các văn bản, hợp đồng, chứng từ theo sự phân cấp của Điều lệ Công ty. Báo cáo trước Hội đồng Quản trị tình hình hoạt động tài chính, kết quả kinh doanh và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Công ty trước Hội đồng Quản trị.
* Phòng Tài chính - Kế toán
Chức năng:
- Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc Công ty thống nhất tổ chức, quản lý, điều hành, chỉ đạo nghiệp vụ cho toàn bộ hệ thống Tài chính-Kế toán trong toàn Công ty.
- Trực tiếp tổ chức, quản lý, điều hành, thực hiện công tác Tài chính-Kế toán đúng với quy định của Công ty và luật pháp Nhà nước.
Nhiệm vụ:
- Tham gia cùng với Tổng Giám đốc hoạch định các chiến lược và kế hoạch phát triển Công ty, phát triển các hoạt động kinh doanh, lập các dự án đầu tư phát triển kinh doanh.
- Chỉ đạo xây dựng và thư...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement