Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyen_khanhvy
#666517 Download Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Toyota Đông Sài Gòn miễn phíMỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU Trang
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 3
1. 1 Công tác quản trị nhân sự 3
1.1.1 Khái niệm về Quản trị nhân sự 3
1.1.2 Chức năng của quản trị nhân sự 3
1.1.3 Tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự 5
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 6
1.3 Nội dung công tác quản trị nhân sự 7
1.3.1 Phân tích công việc 7
1.3.1.1 Khái niệm 7
1.3.1.2 Nội dung 7
1.3.1.3 Các phương pháp phân tích công việc 8
1.3.1.4 Xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc 9
1.3.2 Qúa trình tuyển dụng 10
1.3.2.1 Tuyển dụng từ nguồn nội bộ doanh nghiệp 10
1.3.2.2 Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp 11
1.3.3 Đào tạo và phát triển 12
1.3.3.1 Đào tạo trong công việc 13
1.3.3.2 Đào tạo ngoài doanh nghiệp 14
1.3.3.3Các nguyên tắc trong đào tạo 15
1.3.4 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 15
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN
2.1 Tổng quan về công ty CP Toyota Đông Sài Gòn 18
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty 18
2.1.2 Nhiệm vụ, chức năng, định hướng phát triển của công ty 18
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty 20
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty 21
2.1.3.2 Chức năng từng phòng ban 21
2.1.4 Lĩnh vực kinh doanh 23
2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty CP Toyota Đông Sài Gòn 23
2.2 Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại TESC 26
2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự 26
2.2.1.1 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài 26
2.2.1.1 Ảnh hưởng của môi trường bên trong 28
2.2.2 Thực trạng công tác quản trị nhân sự 29
2.2.2.1 Tình hình quản lý nhân sự tại công ty 29
2.2.2.2 phân tích công việc 36
2.2.2.3 Tuyển dụng và bố trí nhân sự 39
2.2.2.4 Đào tạo và phát triển 43
2.2.2.5 Đánh giá người lao động 46
2.2.2.6 Chính sách lương thưởng tại công ty 48
2.2.2.7 Chính sách đãi ngộ 52
2.3 Nhận xét chung 53

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN.
3.1 Phân tích công việc 54
3.2 Lập hội đồng tuyển dụng nhân sự 56
3.3 Cần hoàn thiện hệ thống tiền lương 57
3.4 Xây dựng bầu không khí văn hóa trong công ty 58
KẾT LUẬN 59
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By QUANGNGAIFC
#978517 Thank bạn nhiều. :clap: :D
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement