Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By atv_24h
#666480 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
2.MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2
3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 3
5. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 3
PHẦN NỘI DUNG
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 4
1.1 Khái niệm và vai trò của chiến lược kinh doanh 4
1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh 4
1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh 4
1.1.3. Khái niệm về quản trị chiến lược 5
1.2 Khái niệm và mục tiêu của hoạch định chiến lược 5
1. 2.1 Khái niệm của hoạch định chiến lược 5
1.2.2. Qui trình của hoạch định chiến lược 6
1.2.3. Mục tiêu của công tác hoạch định chiến lược 6
1.2.3.1 Mục tiêu dài hạn 6
1.2.3.2 Mục tiêu ngắn hạn 7
1.2.4 Phương hướng hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh 7
1.3 Phân tích mội trường kinh doanh 10
1.3.1 Phân tích môi trường vĩ mô 11
1.3.2 Phân tích môi trường vi mô 14
1.4 Phân tích ma trân SWOT 16
1.5 Các chiến lược thường được lựa chọn 15
Chương II: HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC Ở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐẠI AN TOÀN 22
2.1 Giới thiệu tổng quát về công ty 22
2.1.1 Chức năng và nhiệm vụ công ty 22
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và hình thành nhân sự của công ty 23
2.1.3 Sơ đồ tổ chức của công ty 23
2.1.4 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban 25
2.2 Hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 28
2.2.1 Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm
qua 28
2.2.2 Thị trường và khách hàng 29
2.3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 30
2.3.1 Bảng phân tích nguồn vốn kinh doanh của công ty 30
2.3.2 Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 31
2.3.3 Phân tích một số chỉ tiêu tài chính 32
2.4 Công tác hoạch định chiến lược ở Công ty 35
2.4.1 Xác định nhu cầu hoạch định chiến lược của công ty 35
2.4.2 Căn cứ vấn đề cơ bản của việc hoạch định chiến lược của công ty 36
Chương III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI AN TOÀN ĐẾN NĂM 2015 38
3.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty 38
3.1.1 Mục tiêu chung 38
3.1.2 Mục tiêu và phương hướng phát triển công ty đến năm 2015 39
3.2 Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty 40
3.2.1.Môi trường vĩ mô 41
3.2.1.1 Tác lực kinh tế 41
3.2.1.2 Tác lực chính trị, chính quyền và pháp luật 43
3.2.1.3 Tác lực cạnh tranh 43
3.2.2 Môi trường vi mô 44
3.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh hiện tại 44
3.2.2.2 Quyền thương lượng của nhà cung cấp 48
3.2.2.3 Quyền thương lượng của khách hàng 48
3.2.2.4 Sự gia nhập tiềm tàng của các đối thủ mới 48
3.3 Phân tích mội trường bên trong của Công ty 49
3.4 Phân tích ma trân SWOT của Công ty 50
3.4.1 Nhóm 1 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của công ty 50
3.4.2 Nhóm 2 Phân tích cơ hội và đe dọa cho công ty 52
3.4.3 Ma trận SWOT của Công ty 54
3.5 Cơ sở hoạch định các phương hướng chiến lược kinh doanh 57
3.6 Chiến lược kinh doanh của Công ty 57
3.6.1 Chiến lược mở rộng thị trường 57
3.6.2 Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm 60
3.6.3 Chiến lược liên kết 62
3.6.4 Chiến lược nguồn nhân lực 63
3.7 Chiến lược chức năng 64
3.7.1 Chiến lược marketing 64
3.7.2 Chiến lược phát triển thương hiệu 69
3.7.3 Chiến lược tài chính 70
PHẦN KẾT KUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71
1.KẾT LUẬN 71
2.KIẾN NGHỊ 72

-Quản lý các hoá đơn bán hàng, quản lý các chứng từ xuất nhập hàng hoá vào kho.
-Hạch toán, báo cáo thuế và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng, quý và năm.
-Làm báo cáo tài chính cho công ty hàng tháng và báo cáo lên ban giám đốc.
-Quản lý các khoản thu chi, đảm bảo được nguồn tài chính cho công ty
-Quản lý các công nợ và các khoản chi phí tiền lương, thưởng, hoa hồng.
-Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế.
Phòng hành chánh
Phòng hành chánh nhân sự với nhiệm vụ giám sát, điều hành về chính sách nhân sự của công ty. Lên kế hoạch tuyển dụng , đào tạo, khen thưởng nhân viên trong công ty. Tổ chức các sự kiện, phong trào thi đua trong công ty.
2.2 HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
2.2.1 Quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua.
Từ khi thành lập , Công ty TNHH Đại AnToàn chủ yếu tập trung vào kinh doanh các mặt hàng bảo hộ lao động như các nón bảo hộ, quần áo bảo hộ, mắt kiếng và một số thiết bị đo lường dùng đo lường điện
Hiện nay công ty đã đưa vào gia công sản xuất thêm các loại quần áo đồng phục bảo hộ dùng trong các công trình thì công điện, công ty cũng đang kinh doanh và phân phối thêm cho các đại lý các thiết bị, máy móc điện như máy phát điện, phụ tùng, cáp điện…
Mặt khác Công ty cũng mở rộng hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như khảo sát tư vấn xây dựng, xây dựng các công trình điện, máy lọc nước, kinh doanh các máy móc thiết bị đo lường điện . Mặc dù những lĩnh vực mới này công ty chưa phát huy hết thế mạnh, doanh thu chưa cao nhưng nó là cơ sở để công ty mở rộng hoạt động kinh doanh mở rộng thị phần trong tương lai.
Sản phẩm kinh doanh của công ty bao gồm :
a. Nhóm bảo hộ cơ bản: Đây là nhóm sản phẩm bao gồm các loại nón, kiếng và quần áo bảo hộ, găng tay cách điện, quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ…
b. Nhóm máy móc thiết bị điện: Đây là nhóm sản phẩm mang tính chất cần thiết cho mọi công trình hay công ty như máy phát điện 3 pha, máy phát điện dân dụng, máy đồng hóa, thiết bị đo điện thế.
c. Nhóm các thiết bị hệ thống: Đây là nhóm sản phẩm có giá trị cao từ 5.000 USD tới 10.000 USD chủ yếu sử dụng trong các khu công nghiệp, trung tâm phân tích hay các nhà máy chế biến thực phẩm.
-Hệ thống lọc nước.
-Hệ thống xử lý nước.
-Hệ thống giảm tiếng ồn trong động cơ
- Hệ thống cầu dao 3 pha chống cháy nổ
2.2.2 Thị trường và khách hàng
Thị Trường : Thị trường của công ty hiện nay trải khắp từ Hà Nội vào tới các tỉnh miền Nam, nhưng chủ yếu ở các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Tiền Giang, Bình Dương, Biên Hoà.
Khách Hàng
Khách hàng hiện nay của công ty chủ yếu là:
- Các công ty hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, các đơn vị đại lý kinh doanh các thiết bị bảo hộ lao động.
-Các công ty hoạt động trong lĩnh vực cần mức độ bảo hộ an toan điện cao
-Các trường đại học có phòng thí nghiệm điện công nghiệp, điện dân dụng các trung tâm nghiên cứu, bệnh viện, Tổng công điện lực, Bưu điện…
Một Số khách hàng tiêu biểu công ty :
Đại lý bảo hộ lao động Minh Phát chợ Kim Biên Q5, Thành Phố Hồ Chí Minh
Đại lý điện công nghiệp Thuận ký Q5, TP. Hồ Chí Minh
Công ty may mặc Tân Hồng Phát TP.Hồ Chí Minh
Khoa Điện Tử Viễn Thông Trường Đại Học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ Sinh Học Trường ĐH Công Nghiệp
Khoa Điện Công Nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Nhà máy Bia Sài Gòn
Bệnh Viện An Sinh TP. Hồ Chí Minh
Bệnh viện Hồng Đức TP.Hồ Chí Minh
Bệnh Viện ViệtSing TP. Hồ Chí Minh
Công Ty Gốm Sứ Minh Long Bình Dương
Công Ty Gốm Sứ Bình Dương
Công Ty Nước khoáng Vĩnh Hảo
Công Ty nước khoáng B&B.
Công ty nước tinh khiết venus.
Công ty Greentech, Bình Duơng.
2.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SX & TM ĐẠI AN TOÀN.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tongmaunhon
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#678999 Bạn download ở đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass giải nén là ketnooi.com
Nhớ thank chủ thớt nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement