Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Fletch
#666479 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay công tác quản trị chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt dù ở tầm vĩ mô hay vi mô. Sự thành đạtcủa một tổ chức hay một doanh nghiệp ngoài các yếu tố tài chính, khoa học kỹ thuật, thì các nhà quản trị phải biết vận dụng và phát huy tiềm năng chính là con người ( nguồn nhân lực).
Trong giai đoạn hiện nay, trong nền kinh tế thị trường có muôn vàn khó khăn thách thức thì quyết định cho sự tồn tại của một công ty chính là nguồn nhân lực của công ty đó. Chính tầm quan trọng của yếu tố con người mà chúng ta có thể thấy được sự cần thiết phải chấn chỉnh chính sách nhân sự.
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Tân Vĩnh là một hệ thống phân phối sỉ và lẻ các sản phẩm Inox trên phạm vi Tp.HCM và khu vực Đông, Tây Nam Bộ. Với chiến lược mở rộng hệ thống kinh doanh phân phối các sản phẩm của mình ra phạm vi toàn quốc, công ty quyết định trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và đa dạng hóa loại hình kinh doanh. Nỗ lực tìm kiếm, mổ rộng thị trường trong nước, đưa các sản phẩm của công ty chiếm lĩnh thị trường, giúp cho công ty ổn định và gia tăng dc thị phần. Phấn đấu đến năm 2011 doanh thu tăng gấp 2 lần và thị phần tăng lên thêm 5% đến 7% so với hiện tại.
Để thực hiện mục tiêu trên công ty cần quan tâm xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực thích hợp để đáp ứng nhu cầu công việc trước mắt cũng như về lâu dài.
Xuất phát từ thực tế này, tui đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản trị nhân sự tại công ty TNHH TM DV Tân Vĩnh”
2. Mục tiêu của đề tài
Phân tích thực trạng công tác nhân sự tại công ty. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm giúp cho công ty thực hiện tốt hơn công tác nhân sự hiện tại và trong tương lai.
3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp phân tích khảo sát, tổng hợp trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu và khảo sát công tác nhân sự tại Công ty Tân Vĩnh.
Phương pháp chuyên gia trên cơ sở thu thập ý kiến trưởng, phó phòng và các chuyên viên phụ trách việc tuyển dụng và đào tạo tại công ty.
4. Phạm vi nghiên cứu
Trong khuôn khổ 12 tuần thực hiện khóa luận tốt nghiệp và trong khả năng của bản thân tôi, tui nêu lên một số cơ sở lý luận và tập trung phân tích về thực trạng công tác nhân sự, và đề xuất giải pháp cho các vấn đề hạn chế.
5. Kết cấu của bài Luận văn
Nội dung chính của đề tài được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: giới thiệu cơ sở lý luận về công tác quản trị nhân sự.
Chương 2: thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty
Chương 3: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của công ty
TNHH TM DV Tân Vĩnh
Phần Kết luận và Kiến nghị


2. Mục tiêu 1
3. Phương pháp nghiên cứu 1
4. Phạm vi nghiên cứu 2
5. Kết cấu của đề tài 2
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
1.1. Lý thuyết Quản Trị Nhân Sự 4
1.1.1. Khái niệm về Quản trị nhân sự 4
1.1.2. Các chức năng của Quản trị nhân sự 4
1.1.3. Công tác Quản trị nhân sự 4
1.1.4. Một vài học thuyết về Quản trị nhân sự 5
1.2. Các hoạt động Quản trị nhân sự 6
1.2.1. Hoạch định và phân tích công việc 6
1.2.2. Tuyển dụng và tuyển mộ 10
1.2.3. Sử dụng và đánh giá 14
1.2.4. Đào tạo nguồn nhân lực 17
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Quản trị nhân sự 19
1.3.1. Môi trường bên ngoài 19
1.3.2. Môi trường bên trong 20
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TÂN VĨNH
2.1. Giới thiệu về Công ty 24
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 24
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 24
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 26
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm qua 29
2.1.5. Định hướng phát triển công ty từ nay đến năm 2012 30
2.2 Thực trạng về công tác quản trị nhân sự trong công ty 30
2.2.1. Tình hình nhân sự trong công ty 30
2.2.2. Hoạch định và phân tích công việc 34
2.2.3. Tuyển dụng và tuyển mộ 38
2.2.4. Sử dụng và đánh giá 44
2.2.5. Đào tạo nhân sự 55
2.3. Ma trận SWOT 59

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM DV TÂN VĨNH
3.1. Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự tại công ty 62
3.1.1. Phân tích công việc 62
3.1.2. Tuyển dụng nhân sự 62
3.1.3. Đào tạo và phát triển nhân sự 63
3.1.4. Đánh giá đãi ngộ nhân sự 64
3.2. Định hướng phát triển công ty trong thời gian tới 64
3.2.1. Phương hướng và mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới 65
3.1.2. Định hướng công tác nhân sự trong thời gian tới 65
3.3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản trị nhân sự tại Công ty TNHH TM DV Tân Vĩnh 66
3.3.1. Phân tích công việc 66
3.3.2. Tuyển dụng nhân sự 70
3.3.3. Đào tạo và phát triển nhân sự 81
3.3.4. Đánh giá đãi ngộ nhân sự 82
Phần kết luận. 84
Danh mục tài liệu tham khảo 85


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1011707 Link download: Bạn hãy copy link rồi mở trong tab mới.
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản trị nhân sự tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Vĩnh
Mã: Chọn tất cảhttp://www.mediafire.com/file/7b82fczl7xv85qg/M%E1%BB%99t+s%E1%BB%91+gi%E1%BA%A3i+ph%C3%A1p+nh%E1%BA%B1m+ho%C3%A0n+thi%E1%BB%87n+c%C3%B4ng+t%C3%A1c+qu%E1%BA%A3n+tr%E1%BB%8B+nh%C3%A2n+s%E1%BB%B1+t%E1%BA%A1i+c%C3%B4ng+ty+TNHH+th%C6%B0%C6%A1ng+m%E1%BA%A1i+d%E1%BB%8Bch+v%E1%BB%A5+T%C3%A2n+V%C4%A9nh.doc

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement