Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lu_lu.0nljn3
#666024 Download Luận văn Công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Long Ngô – thực trạng vaf giải pháp miễn phíMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
1.1 Khái niệm về quản trị nhân sự 3
1.1.1 Khái niệm 3
1.1.2 Mục tiêu 4
1.2 Nội dung cơ bản trong quản trị nhân sự 5
1.2.1 Hoạch định 5
1.2.1.1 Khái niệm 5
1.2.1.2 Tiến trình hoạch định 6
1.2.2 Tuyển dụng 7
1.2.2.1 Khái niệm 7
1.2.2.2 Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng 7
1.23 Đào tạo, phát triển nhân sự 8
1.2.3.1 Khái niệm 8
1.2.3.2 Ý nghĩa việc đào tạo và phát triển nhân lực 9
1.2.4 Lương bổng và đãi ngộ 10
1.2.4.1 Khái niệm 10
1.2.4.1 Các yếu tố quyết định ảnh hưởng đến lương bổng và đãi ngộ 10
1.3 Vai trò quản trị nhân sự 12
1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự 14
1.4.1 Môi trường bên ngòai 14
1.4.2 Môi trường bên trong 16
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP LONG NGÔ
2.1 Khái niệm sự ra đời và phát triển của công ty 18
2.1.1 Lịch sử phát triển của Công ty 18
2.1.2 Một số đặc điểm tại công ty 18
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 18
2.1.2.2 Chức năng của bộ phận 19
2.1.3 Tình hình nhân sự tại công ty 20
2.1.3.1 Kết quả họat động kinh doanh tại công ty trong 3 năm gần nhất 21
2.1.3.2 Cơ cấu nhân sự xét trên giới tính 21
2.1.3.3 Cơ cấu nhân sự xét về trình độ 23
2.1.3.4 Cơ cấu nhân sự xét về độ tuổi 24
2.2 Thực trạng quản lý nhân sự tại công ty 26
2.2.1 Đánh giá điểm mạnh và yếu về nhân sự tại công ty bằng ma trận SWOT 26
2.2.2 Bố trí, sử dụng lực lượng lao động tại công ty 26
2.2.2.1 Đối với công tác tuyển dụng 26
2.2.2.2 Đối với công tác đào tạo, phát triển 29
2.2.2.3 Đối với công tác lương bổng, đãi ngộ 31
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HÒAN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY
3.1 Chiến lược chung của công ty 34
3.1.1 Về con người 34
3.1.2 Tổ chức và điều hành 34
3.1.3 Chiến lược nguồn nhân lực 34
3.2 Giải pháp và kiến nghị 35
3.2.1 Về công tác tuyển dụng 35
3.2.2 Về công tác đào tạo, phát triển 36
3.2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 36
3.2.2.2 Đào tạo và bồi dưỡng nhân sự 36
3.2.2.3 Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực 39
3.2.2.4 Cải tiến qui trình phát triển nhân sự 40
3.2.3 Về chế độ đãi ngộ khen thưởng 41
3.2.3.1 Các biện pháp kích thích nhân sự 41
3.2.3.2 Các phúc lợi 42
3.2.3.3 Chế độ đãi ngộ, khen thưởng 43
KIẾN NGHỊ 45
KẾT LUẬN 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO 47
LỜI MỞ ĐẦU
Trong các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, thì nguồn tài nguyên con người giữ vai trò quan trọng nhất. Lịch sử cho thấy nước nào biết chăm lo đến con người, đào tạo sử dụng tốt con người thì nước đó sẽ phát triển tốt và hưng thịnh
Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào thế giới, với thông tin đầy đủ cơ hội và thách thức, nền kinh tế tri thức lấy chất lượng của nguồn nhân lực làm yếu tố quyết định hàng đầu, chủ yếu dựa trên năng lực trí tuệ, sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề thiếu hụt nhân lực hiện nay.
Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong cơ cấu tổ chức nhân sự, Công ty Cổ phần Long Ngô đã không ngừng đầu tư, sử dụng 1 phần lợi nhuận để chiêu mộ những nhân sự giỏi. Tuy nhiên trong thực tế nguồn nhân lực không đáp ứng đúng theo yêu cầu của công ty. Vì vậy đòi hỏi công ty cần xem xét tìm hiểu để có những giải pháp chiến lược phù hợp. Dựa những lý do trên mà tui chọn đề tài: “CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG NGÔ – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
• Mục tiêu nghiên cứu
Phân tích công tác quản trị nhân sự tại công ty để thấy được những ưu nhược điểm và cung cấp một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự giúp công ty ngày càng hòan thiện, phát triển mạnh hơn.
• Phạm vi nghiên cứu
Quản trị nhân sự là 1 đề tài khá bao quát và phong phú gồm nhiều nội dung khác nhau, nhưng do thời gian và kiến thức có hạn nên tui chỉ đề cập một số vấn đề chính về qui trình đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân sự trong công ty Cổ phần Long Ngô.


• Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành luận văn này, bên cạnh việc thực hiện phương pháp tiếp xúc và trao đổi, tui còn kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm(đúc kết kinh nghiệm từ quá trình thực tập) và phương pháp nghiên cứu tại bàn giấy(thu thập tài liệu, thông tin công ty).
Tất cả các phương pháp trên đều dựa vào nguồn thông tin thứ cấp bao gồm các tài liệu, giáo trình có liên quan đến đề tài và nguồn thông tin sơ cấp thông qua việc tìm hiểu, tiếp xúc, điều tra thực tế trong nội bộ doanh nghiệp.
• Kết cấu của khóa luận bao gồm 3 phần:
Chương I: Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự
Chương II: Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Long Ngô
Chương III: Kiến nghị và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By TieuLinhLinh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988363 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement