Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By meteor1237
#665658 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong 2 năm gần đây, do sự biến động của kinh tế Thế giới vì thế kinh tế Việt Nam cũng chịu một phần ảnh hưởng của sự biến động này. Đứng trước nền kinh tế đang gặp khó khăn, các chủ Doanh nghiệp luôn tìm cách để tiếp tục phát triển và đem lại lợi nhuận cho Doanh nghiệp của mình.
Các Doanh nghiệp hoạt động theo cách hạch toán độc lập, phải tự chủ về tài chính và chịu trách nhiệm trước kết quả họat động kinh doanh của mình để đem lại lợi nhuận cho Doanh nghiệp. Để đạt được điều này bất kỳ Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng cần quan tâm đến vấn đề vốn, cách sử dụng và quản lý nguồn vốn của mình như thế nào để quyết định sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp.
Bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng cần có đối tượng lao động. Lượng tiền cung ứng để thỏa mãn nhu cầu về các đối tượng lao động đó chính là vốn lưu động. Việc sử dụng sao cho hiệu quả và cách quản trị vốn lưu động sao cho có khoa học và thành công nhất luôn là vấn đề mà các chủ Doannh nghiệp quan tâm hàng đầu và Công ty Vạn Mỹ Phú cũng là trong một trong những Doanh nghiệp đang quan tâm đến vấn đề trên.
Chính vì những lý do trên mà em chọn đề tài “Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú” cho khóa luận tốt nghiệp. Qua đó cho chúng ta thấy được những điểm mạnh và những mặt hạn chế của Công ty để đưa ra giải pháp kịp thời, phù hợp nhằm phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm hạn chế để đưa Công ty phát triển.2. Phạm vi nghiên cứu đề tài:
Khóa luận tốt nghiệp em được thực hiện trong quá trình thâm nhập thực tế, quan sát và ghi lại số liệu từ Phòng Kế toán, các phòng nghiệp vụ của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú trong 2 năm gần đây từ năm 2008 đến 2009.
Phạm vi nghiên cứu là phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty. Trong thời gian em thâm nhập thực tế ở Công ty, các bộ phận trong Công ty hoạt động bình thường.
3. Mục tiêu nghiên cứu:
Trong xu thế phát triển chung của toàn ngành hiện nay, các doanh nghiệp không ngừng đầu tư để phát triển về mọi mặt như: công nghệ, trang thiết bị, cơ sở vật chất... nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và mở rộng thị trường của mình. Chính vì để có thể đầu tư mang lại hiệu quả cao như mong muốn các doanh nghiệp luôn luôn chú trọng đến tình hình vốn của doanh nghiệp đặc biệt là vốn lưu động. Các doanh nghiệp luôn quan tâm đến tình hình vốn của doanh nghiệp như thế nào, được sử dụng có hiệu quả hay không, và làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Do đó mà mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm:
- Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong năm gần đây, nhằm rút ra những kinh nghiệm cũng như những giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.
- Tìm hiểu được những mặt ưu điểm và nhược điểm trong tình hình sử dụng. Sau đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty.
- Làm tài liệu cho Công ty.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Với những mục tiêu đã đề ra ở trên, để thực hiện và phát triển đề tài theo chiều sâu và rộng thì cần dựa vào những phương pháp sau:
- Phương pháp thống kê – tập hợp phân tích mô tả số liệu: dùng công cụ thống kê tập hợp số liệu, tài liệu của Công ty, sau đó tiến hành phân tích, so sánh đối chiếu, rút ra kết luận và bản chất, nguyên nhân của sự thay đổi.
- Phương pháp phân tích chi tiết: chi tiết hóa các chỉ tiêu phân tích để qua đó thấy được kết cấu của chỉ tiêu cũng như mức độ ảnh hưởng đến các nhân tố cấu thành.
- Phương pháp phân tích tài chính: dùng các công cụ của các tỷ số tài chính để tính toán, xác định kết quả sau đó rút ra nhận xét về hiệu quả hoạt động của Công ty.
5. Kết cấu:
Kết cấu bài khóa luận gồm ba chương:
CHƯƠNG I: Lý luận về vốn lưu động và phương pháp quản trị vốn lưu động.
CHƯƠNG II: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú.
CHƯƠNG III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú.


MỤC LỤC

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG 04
1.1. Khái niệm về nguồn vốn lưu động 04
1.1.1 Khái niệm về nguồn vốn lưu động 04
1.1.2 Phân loại nguồn vốn lưu động 04
1.2. Vai trò của vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 05
1.3. Phương pháp quản trị vốn lưu động 06
1.3.1 Phương pháp quản trị tiền mặt 06
1.3.2 Quản trị khoản phải thu 08
1.3.3 Quản trị hàng tồn kho 10
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH VẠN MỸ PHÚ 12
2.1 Giới thiệu khái quát về Doanh nghiệp 12
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Doanh nghiệp 12
2.1.2 Chức năng – nhiệm vụ của Doanh nghiệp 13
2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 13
2.1.4 Cơ cấu nhân sự trong Công ty 15
2.1.4.1 Tổ chức nhân sự trong Công ty 15
2.1.4.2 Kết cấu giới tính, trình độ lao động 16
2.1.5 Đối thủ cạnh tranh chính của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú 17
2.1.6 Kết quả sản xuất Kinh doanh của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú trong ba năm gần đây 20
2.1.7 Phương hướng hoạt động trong tương lai của Doanh nghiệp 22
2.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú 23
2.2.1 Phân tích các tỷ số tài chính chung 23
2.2.1.1 Tỷ số thanh toán 25
2.2.1.2 Tỷ số về đòn cân nợ 26
2.2.1.3 Một số chỉ số phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp 27
2.2.1.3.1 Các chỉ số chung 27
2.2.1.3.2 Tỷ số về Vốn 31
2.2.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn của Doanh nghiệp 33
2.2.2.1 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 34
2.2.2.2 Phân tích tình hình sử dụng tài sản lưu động 34
2.2.2.2.1 Tình hình sử dụng tiền mặt 35
2.2.2.2.2 Tình hình sử dụng hàng tồn kho 35
2.2.2.2.3 Tình hình sử dụng các khoản phải thu 36
2.2.2.3 Tài sản lưu động khác 37
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH VẠN MỸ PHÚ 38
3.1 Nhận xét và đánh giá chung 38
3.1.1 Thuận lợi 39
3.1.2 Khó khăn 39
3.2 Nguyên nhân tồn tại những nhược điểm 39
3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 40
3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tiền mặt 40
3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho 41
3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng khoản phải thu 41
3.3 Các kiến nghị 43
KẾT LUẬN 44
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By taiminh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#995543 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement