Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguoiemgainho2206
#665579 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU Trang
1. Lý do chọn đềtài. 01
2. Mụch đích nghiên cứu. 01
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 02
4. Phương pháp nghiên cứu . 02
5. Kết cấu đềtài. 02
CHƯƠNG I : CƠSỞLÝ LUẬN CHUNG VỀDOANH NGHIỆP VỪA VÀ
NHỎ, HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1 Tổng quan vềDNVVN. 03
1.1.1 Khái niệm vềDNVVN . 03
1.1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 03
1.1.2.1 Các DNVVN chiếm sốlượng lớn trên thịtrường, và tốc độgia tăng cao . 03
1.1.2.2 Các DNVNN có quy mô vốn nhỏ, lao động ít . 03
1.1.2.3 Đa sốcác DNVNN là các DN ngoài quốc doanh . 04
1.1.2.4 Kinh nghiệm hoạt động còn chưa nhiều . 04
1.1.2.5 Trình độcông nghệvà phương pháp quản lý lạc hậu . 04
1.1.2.6 Các DNVVN hoạt động linh hoạt, năng động . 05
1.1.3 Vai trò của các DNVVN đối với sựphát triển của nền kinh tế. 05
1.1.3.1 Đóng góp vào sựphát triển kinh tế. 05
1.1.3.2 Các DNVVN góp phần quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm,
tăng thu nhập dân cư, góp phần ổn định xã hội . 05
1.1.3.3 DNVVN góp phần thu hút vốn đầu tưtrong dân cưvà khai thác, tận
dụng tối ưu các nguồn lực xã hội . 06
1.1.3.4 DNVVN tạo ra môi trường cạnh tranh thúc đẩy sản xuất kinh doanh
phát triển có hiệu quảhơn . 06
1.1.3.5 DNVVN góp phần chuyển dịch cơcấu kinh tếtheo ngành và lãnh
thổ, tạo lập sựcân bằng kinh tếtrong xã hội . 06
1.1.4 Khó khăn của các DNVVN khi tiếp cận nguồn vốn NH . 07
1.2 Hoạt động tín dụng đối với Doanh nghiệp Vừa và nhỏcủa NHTM . 07
1.2.1 Khái niệm chung vềtín dụng đối với DNVVN . 07
1.2.2 Các hoạt động tín dụng đối với DNVVN của NHTM . 08
1.2.2.1 Cho vay thấu chi . 09
1.2.2.2 Cho vay trực tiếp từng lần. 09
1.2.2.3 Cho vay theo hạn mức . 10
1.2.2.4 Cho vay luân chuyển. 10
1.2.2.5 Cho vay trảgóp . 11
1.3 Chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp Vừa và nhỏcủa NHTM. 11
1.3.1 Khái niệm chất lượng tín dụng. 11
1.3.1.1 Chất lượng hoạt động tín dụng xét từgiác độNHTM. 12
1.3.1.2 Chất lượng hoạt động xét từgiác độkhách hàng. 12
1.3.1.3 Chất lượng tín dụng xét từgiác độnền kinh tế. 12
1.3.1.4 Kết luận chung vềchất lượng tín dụng . 12
1.3.2 Các chỉtiêu phản ánh chất lượng tín dụng của NHTM . 12
1.3.2.1 Chỉtiêu tỷlệnợxấu . 13
1.3.2.2 Chỉtiêu hiệu suất sửdụng vốn. 15
1.3.2.3 Chỉtiêu vòng quay vốn tín dụng. 15
1.3.2.4 Chỉtiêu lợi nhuận. 16
1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng đối với DNVVN . 16
1.3.3.1 Các nhân tốchủquan . 16
1.3.3.2 Các nhân tốkhách quan . 18
1.3.3.3 Các nhân tốkhác . 20
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀHOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎTẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸTHƯƠNG
VIỆT NAM CHI NHÁNH CHỢLỚN.
2.1 Tổng quan vềngân hàng TMCP Kỹthương Việt Nam . 22
2.1.1 Giới thiệu sơlược vềngân hàng Techcombank. 22
2.1.2 Thành tích. 22
2.1.3 Các cột mốc lịch sửhình thành của ngân hàng Techcombank . 23
2.1.4 Sứmệnh – Tầm nhìn 2015 . 26
2.2 Giới thiệu sơlược vềNgân hàng TMCP KỹThương Việt Nam, CN ChợLớn. . 27
2.2.1 Thời gian hoạt động . 27
2.2.2 Địa bàn hoạt động, đặc điểm khách hàng . 28
2.2.3 Cơcấu tổchức và chức năng từng bộphận . 28
2.2.4 Đánh giá kết quảhoạt động kinh doanh TCB Chi nhánh Chợlớn
giai đoạn 2007-2009 . 31
2.2.4.1 Phân tích thu nhập của Techcombank – Chi nhánh ChợLớn. 31
2.2.4.2 Phân tích chi phí của Techcombank – Chi nhánh ChợLớn . 32
2.2.4.3 Lợi nhuận của Techcombank – Chi nhánh ChợLớn . 33
2.2.4.4 Kết luận . 33
2.2.5 Đánh giá chung vềtình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ
Thương Việt Nam CN ChợLớn . 34
2.2.5.1 Tình hình huy động vốn . 34
2.2.5.2 Phân tích tình hình huy động vốn . 35
2.2.6 Hoạt động tín dụng đối với Doanh nghiệp Vừa và nhỏcủa Ngân hàng
TMCP KỹThương Chi Nhánh ChợLớn . 37
2.2.6.1 Các hình thức cho vay đối với DNVVN tại Ngân hàng TMCP Kỹ
Thương Việt Nam, Chi Nhánh ChợLớn . 37
2.2.6.1.1 Cho vay theo món . 37
2.2.6.1.2 Cho vay theo hạn mức . 37
2.2.6.1.3 Các hình thức khác. 38
2.2.6.2 Các hình thức đảm bảo áp dụng. 38
2.2.6.3 Quy định vềtài sản đảm bảo . 39
2.2.6.4 Lãi suất cho vay . 42
2.2.6.5 Phí quản lý tài sản (AMC) của Techcombank . 46
2.2.6.6 Quy trình tín dụng đối với DNVVN tại Techcombank Chi Nhánh ChợLớn . 47
2.3 Thực trạng vềhoạt động tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏtại Ngân
hàng TMCP KỹThương Việt Nam Chi Nhánh Chợlớn. . 51
2.3.1 Tình hình kháchhàng là Doanh nghiệp vừa và nhỏtại Ngân hàng TMCP
KỹThương Việt Nam, Chi Nhánh ChợLớn. 51
2.3.2 Phân tích tình hình cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏtại Ngân hàng
TMCP KỹThương Việt Nam Chi Nhánh Chợlớn . 52
2.3.2.1 Phân tích tình hình doanh sốcho vay đối với DNVVN tại Ngân hàng
TMCP KỹThương Việt Nam, Chi Nhánh ChợLớn. 52
2.3.2.2 Phân tích tình hình doanh sốthu nợ đối với DNVVN , Tại Ngân hàng
TMCP KỹThương Việt Nam, Chi Nhánh ChợLớn. 56
2.3.2.3 Phân tích tình hình dưnợ đối với DNVVN, tại Techcombank Chi Nhánh ChợLớn. . 59
2.3.2.4 Phân tích tình hình nợquá hạn đối với DNVVN tại Techcombank Chi
Nhánh Chợlớn. . 63
2.3.2.5 Phân tích tình hình nợxấu cho vay đối với DNVVN tại Techcombank
Chi Nhánh ChợLớn . 66
2.3.2.6 Phân tích chất lượng dưnợcho vay đối với DNVVN tại Techcombank
Chi Nhánh ChợLớn . 66
2.3.3 Đánh giá chất lượng tín dụng DNVVN tại NHTMCP KỹThương Việt Nam
Chi Nhánh ChợLớn. . 67
2.4 Những khó khăn và thuận lợi của CV QHKHDN tại Ngân hàng TMCP Kỹ
Thương Việt nam chi Nhánh ChợLớn trong quá trình phân tích đểquyết định cho
vay đối với DNVVN . 69
2.4.1 Những thuận lợi của CV QHKHDN tại Ngân hàng TMCP KỹThương Việt
Nam chi Nhánh ChợLớn . 69
2.4.2 Những khó khăn của CV QHKH DN tại Ngân hàng TMCP KỹThương Việt
Nam chi Nhánh ChợLớn . 69
2.4.2.1 Khó khăn trước khi cho vay. 69
2.4.2.1.1 Khó khăn vềnguồn thông tin. 69
2.4.2.1.2 Khó khăn khi xác định mục tiêu của người vay . 71
2.4.2.1.3 Khó khăn trong việc nhận tài sản đảm bảo cho khoản vay. 71
2.4.2.1.4.1 Khó khăn khi nhận TSĐB là máy móc thiết bị. 71
2.4.2.1.4.2 Khó khăn khi nhận TSĐB là hàng hóa . 72
2.4.2.1.4 Khó khăn khi thẩm định cho vay . 72
2.4.2.1.5 Khó khăn khi phân tích thông tín tài chính. 73
2.4.2.2 Khó khăn trong quá trình tái lập và thẩm tra báo báo tài chính. 75
2.4.2.3 Khó khăn từPhòng dịch vụkhách hàng (Bộphận Teller) khi thu nợcác
khoản vay Doanh nghiệp . 75
2.4.2.4 Khó khăn của Techcombank ChợLớn khi làm việc với CCA Miền Nam . 76
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ỞNGÂN HÀNG TMCP KỸ
THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CHỢLỚN
3.1 Nguyên nhân của những khó khăn trên. . 77
3.1.1 Nguyên nhân khách quan . 77
3.1.2 Nguyên nhân chủquan. 77
3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp vừa
và nhỏ ởNgân hàng KỹThương Việt Nam chi nhánh ChợLớn. . 78
3.2.1 Vềphía Doanh nghiệp. 78
3.2.2 Vềphía Ngân hàng. 79
3.2.2.1 Đa dạng hoá vềloại hình tín dụng đối với DNVVN . 79
3.2.2.2 Đa dạng hoá hình thức tín dụng đối với DNVVN . 80
3.2.2.2.1 Hình thức hùn vốn đầu tư, liên doanh. 80
3.2.2.2.2 Cho vay bảo lãnh. 80
3.2.2.2.3 Cho vay bảo đảm bằng các khoản sẽthu . 80
3.2.2.3 Xây dựng một cơchếlãi suất linh hoạt cho DNVVN . 81
3.2.2.4 Tăng cường hoạt động tưvấn đối với DNVVN. 82
3.2.2.5 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đối với DNVVN, thực hiện
đúng quy trình tín dụng . 82
3.2.2.5.1 Vềthu thập thông tin. 82
3.2.2.5.2 Vềphân tích và đánh giá khách hàng . 83
3.2.2.6 Vềtài sản đảm bảo . 84
3.2.2.6.1 Đối với tài sản đảm bảo là các máy móc thiết bị. 84
3.2.2.6.2 Đối với tài sản là hàng hóa. 84
3.2.2.7 Xây dựng chiến lược Marketing . 85
3.2.2.8 Giải pháp cho việc thu nợcủa phòng dịch vụkhách hàng (Teller) . 86
3.2.2.9 Giảm thiểu phát sinh nợquá hạn, nợxấu. 87
3.2.2.10 Thống nhất hoạt động của CCA Miền Nam và CV QHKH. . 88
3.2.2.11 Xây dựng mô hình tổchức kinh doanh theo định hướng khách hàng. .
3.2.2.12 Nên thực sựquan tâm chú ý, tạo điều kiện cho cán bộthẩm định học
tập thêm vềcác lĩnh vực ngoài ngành. 89
3.2.2.13 Tổchức thi nghiệp vụgiỏi, trên cơsở đó có kếhoạch đào tạo cụthể
nhằm nâng cao trình độnghiệp vụ, cũng nhưngoại ngữtin học,văn hóa doanh nghiệp . 89
3.2.2.14 Song song với công tác đào tạo nghiệp vụcần thường xuyên
củng cốtâm lý cho cán bộtín dụng. . 89
3.2.3 Vềphía Nhà nước. . 90
3.2.3.1 Khuyến khích đầu tư. 90
3.2.3.2 Tiếp cận vốn Ngân hàng: . 90
3.2.3.3 Mặt bằng sản xuất . 90
3.2.3.4 Thịtrường và khảnăng cạnh tranh . 91
3.2.3.5 Chính sách xúc tiến xuất khẩu . 91
3.2.3.6 Trợgiúp thông tin, tưvấn và đào tạo nguồn nhân lực . 91
Kết luận. . 92
Danh mục tài liệu tham khảo. 93
Phụlục. 01
ở đầu
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngày nay, Doanh nghiệp vừa và nhỏ DNVVN giữ một vị trí rất quan trọng
trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước ta. Đặc biệt trong tiến trình hội
nhập, với khoảng trên 95% DNVVN chiếm trong tổng số Doanh nghiệp có đăng kí
thành lập, khu vực này đã tạo ra công ăn việc làm cho một số lượng lao động không
nhỏ, đóng góp vào phân nửa GDP của đất nước . Nhưng để thúc đẩy phát triển
DNVVN ở nước ta đòi hỏi phải giải quyết hàng loạt các khó khăn mà các doanh
nghiệp này đang gặp phải liên quan đến nhiều vấn đề. Trong đó khó khăn lớn nhất,
cơ bản nhất, phổ biến nhất, làm tiền đề cho các khó khăn nhất đó là thiếu vốn sản
xuất và đổi mới công nghệ. Vậy Doanh nghiệp này phải tìm vốn ở đâu trong điều
kiện thị trường vốn ở Việt Nam chưa hoàn thiện và bản thân các Doanh nghiệp này
khó đáp ứng đủ điều kiện tham gia, chúng ta cũng chưa có chính sách hỗ trợ các
Doanh nghiệp này một các hợp lý. Vì vậy phải giải quyết khó khăn về vốn cho các
DNVVN đã và đang là một vấn đề cấp bách mà Đảng, Nhà nước, bản thân các
Doanh nghiệp, các Tổ chức tín dụng cũng phải quan tâm giải quyết.
Thực tế trong năm 2009 vừa qua Doanh nghiệp DNVVN gặp rất nhiều khó
khăn bởi vì ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu Bên cạnh đó nguồn vốn
tín dụng ngân hàng đầu tư cho hát triển DNVVN còn rất hạn chế vì các DNVVN
khó đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn ngân hàng. Bên cạnh đó khi tiếp cận nguồn
vốn tín dụng thì các Doanh nghiệp lại sử dụng vốn chưa hợp lý và hiệu quả. Vì thế
việc tìm ra giải pháp tín dụng nhằm phát triển DNVVN đang là một vấn đề bức xúc
hiện nay của các NHTM. Xuất phát từ quan điểm đó và thực trạng hoạt động của
các DNVVN hiện nay em đã chọn đề tài : “Thực trạng và giải pháp tín dụng đối
với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi
Nhánh Chợ Lớn.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Xem xét một cách tổng quát và có hệ thống thực trạng hoạt động sản xuất kinh
doanh của các DNVVN và việc đầu tư tín dụng của ngân hàng Kỹ Thương Chi Nhánh
Chợ Lớn cho các Doanh nghiệp này. Đồng thời đề tài cũng đưa ra một số giải pháp tín
dụng nhằm góp phần phát triển DNVVN trên phạm vi hoạt động của Ngân hàng Kỹ
Thương Chi nhánh Chợ Lớn.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đề tài chọn hoạt động tín dụng cho các DNVVN tại ngân hàng Kỹ thương Chi
nhánh Chợ Lớn trong những năm gần đây làm đối tượng nghiên cứu
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp phân tích hoạt động kinh tế, phương pháp tổng hợp thống kê…
5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI
Đề tài gồm ba chương:
Chương 1 : Cơ sở lý luận chung về Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động tín dụng đối
với Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại.
Chương 2 : Thực trạng về hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi Nhánh Chợ Lớn.
Chương 3 : Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp
vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi Nhánh Chợ Lớn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993893 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By soixam387
#993950 Thank bạn nhé !!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement