Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By conginuakhongem
#665505

Download Khóa luận Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty võng nôi Long Hưng đến năm 2013 miễn phí

MỤC LỤC
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.1 Tổng quan về QTCL:
1.1.1 Khái niệm: 1
1.1.2 Vai trò của Quản trị chiến lược: 1
1.2 Chức năng nhiệm vụ và mục tiêu:
1.2.1 Mục tiêu dài hạn: 2
1.2.2 Mục tiêu ngắn hạn: 2
1.2.3 Phân cấp mục tiêu: 3
1.2.3.1 Mục tiêu tăng trưởng: .3
1.2.3.2 Mục tiêu tăng ổn định: 4
1.2.3.3. Mục tiêu suy giảm .4
1.2.3.4 Sứ mệnh .5
1.3 Các cấp chiến lược doanh nghiệp có thể lựa chọn:
1.3.1 Nhóm chiến lược tăng trưởng: .5
1.3.1.1 Chiến lược tăng trưởng tập trung .5
1.3.1.2 Chiến lược tăng trưởng hội nhập 7
1.3.1.3. Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa .8
1.3.2 Nhóm Chiến lược suy giảm:
1.3.2.1 Cắt giảm chi phí: . 10
1.3.2.2 Thu lại vốn đầu tư: . 11
1.3.2.3 Thu hoạch: . 11
1.3.3 Nhóm Chiến lược hướng ngoại:
1.3.3.1 Sáp nhập: .11
1.3.3.2 Mua lại: .12
1.3.3.3 Liên doanh: . .12
1.4 Quy trình lựa chọn chiến lược: .13
 
 
 
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÕNG NÔI LONG HƯNG
2.1 Giới thiệu chung về công ty:
2.1.1 Pháp nhân: .19
2.1.2 Bộ máy quản lý:
2.1.2.1 Giám Đốc .20
2.1.2.2 Bộ phận kinh doanh 20 2.1.2.3 Bộ phận kế toán 21
2.1.2.4 Bộ phận hành chính- nhận sự .21
2.1.2.5 Bộ phận Marketing .22
2.1.2.6 Bộ phận điều phối và giao hàng . 22
2.1.2.7 Xưởng sản xuất .23
2.1.3 Nguồn nhân lực: .23
2.1.3.1 Phân loại trình độ: . .24
2.1.3.2 Thu nhập: 25
2.1.3.3 Các chính sách của công ty: . .25
A - Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp .25
B - Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: . .25
C - Chính sách thu hút nguồn nhân lực: . .26
2.2 Quy trình sản xuất tại Công ty:
2.2.1 Sơ đồ quy trình sản xuất: 28
2.2.2 Phân tích sơ đồ .29
2.3 Sản phẩm, thị trường, đối thủ cạnh tranh:
2.3.1 Sản phẩm cạnh tranh .31
2.3.2 Thị trường:
2.3.2.1 Thị trường trong nước . 32
2.3.2.2 Thị trường ngoài nước . 33
2.3.3 Đối thủ cạnh tranh .34
 
2.3.4 Hoạt động Marketing tại công ty 36
2.3.4.1 Chính sách thanh toán, giá cả, quảng cáo,giao nhận 36
2.3.5 Khả năng phát triển thị trường .38
 
2.3.6 Khả năng phát triển sản phẩm 40
2.3.7 Khả năng phát triển kênh phân phối và mở rộng thị trường .41
2.4 Kết quả hoạt động SXKD của Công ty gần đây:
2.4.1 Bảng thống kê, so sánh: . 43
2.4.2 Phân tích số liệu: . .46
2.5 Nghiên cứu và phát triển ( R& D ) . .50
2.6 Đánh giá chung về công ty:
2.6.1 Điểm mạnh .51
2.6.2 Điểm yếu 52
2.6.3 Nguy cơ .52
2.6.4 Cơ hội .53
CHƯƠNG III
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY VÕNG NÔI LONG HƯNG ĐẾN NĂM 2013
 
3.1 Quan điểm phát triển .55
3.1.1 Phục vụ khách hàng:
3.1.2 Mở rộng thị trường:
3.2 Mục tiêu của Công ty .56
3.2.1 Mục tiêu dài hạn
3.2.2 Mục tiêu ngắn hạn
3.3 Xây dựng chiến lược cho Doanh Nghiệp:
3.3.1 Ma Trận SWOT 57
3.3.2 Chiến lược phát triển thị trường mới:
3.3.2.1 Nội dung chiến lược 59
3.3.2.2 Phương pháp thực hiện 59
3.3.2.3 Hiệu quả đem lại .60
 
3.3.3 Chiến lược tạo sản phẩm mới:
3.3.3.1 Nội dung Chiến lược 61
3.3.3.2 Phương pháp thực hiện .61
3.3.3.3 Hiệu quả đem lại .62
3.3.4 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực:
3.3.4.1 Nội dung Chiến lược 62
3.3.4.2 Phương pháp thực hiện .62
3.3.4.3 Hiệu quả đem lại .63
3.3.5 Chiến lược mở rộng quy mô dưới hình thức cổ phần hóa:
3.3.5.1 Nội dung Chiến lược 64
3.3.5.2 Phương pháp thực hiện 64
3.3.5.3 Hiệu quả đem lại .64
 
KẾT LUẬN . 66
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

7 tháng đầu năm 2010: 2.956.000 đ/tháng
2.1.3.3 Các chính sách của công ty:
A- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp:
Đào tạo và phát triển nhân viên là một trong những ưu tiên của Long Hưng, với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên có tay nghề giỏi, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức trong kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng.
Nhân viên công ty được đưa đi học nghiệp vụ, chuyên môn, tau nghề được hỗ trợ phí đào tạo.
Chế độ khen thưởng của công ty Long Hưng gắn liền với hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ, Long Hưng có các chế độ cơ bản sau:
Mỗi năm nhân viên được hưởng 13 tháng lương
Thưởng theo năng suất làm việc và thưởng theo hoàn thành công việc.
thưởng cho cá nhân, tập thể làm viêc tốt, hiệu quả và có sáng kiến mới.
Thưởng các dịp lễ tết, các ngày Lễ lớn trong năm,…
Tất cả nhân viên chính thức của Long Hưng đều được hưởng trợ cấp xã hội theo luật lao động Việt Nam. Ngoài ra còn chế độ phụ cấp theo cấp quản lý, môi trường làm việc, rủi ro,…
Ngoài ra, hàng năm Công ty Long Hưng còn có chế độ khác như: Cho nhân viên đi nghỉ mát, phụ cấp nhà nghì cho Nhân viên có thâm niên,….
B - Chính sách đào tạo nguồn nhân lực:
Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm nhằm hướng tới mục tiêu trang bị cho nhân viên những kiến thức, kỹ năng tiên tiến và thái độ phù hợp để phục vụ khách hàng có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời phát triển tiềm năng của mỗi nhân viên và mang lại hiệu quả tối đa cho Trung tâm.
Trung tâm hỗ trợ công tác đào tạo và phát triển ở tất cả vị trí và coi đây là sự đầu tư cần
Công ty có những chính sách sau:
Tất cả nhân viên được tạo điều kiện nghiên cứu, học tập thông qua các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài phù hợp với yêu cầu vị trí công việc của mỗi người trong lĩnh vực chuyên môn và quản lý.
Công tác đào tạo và phát triển năng lực nhân viên được tổ chức và tiến hành một cách có hệ thống, liên tục ở tất cả các cấp, các phòng, bộ phận và nhóm sản xuất-kinh doanh.
Mỗi nhân viên được tạo điều kiện để phát triển năng lực bản thân dựa trên kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân theo định hướng phát triển của Công ty.
Nhân viên mới sẽ được huấn luyện một cách đầy đủ để hội nhập vào môi trường làm việc của Công ty.
Tạo điều kiện cho nhân viên được thay đổi vị trí công việc nhằm phát triển toàn diện kỹ năng của mỗi người
C - Chính sách thu hút nguồn nhân lực:
Từ vài năm nay, Công ty TNHH Võng Nôi Long Hưng đã áp dụng nhiều biện pháp đảm bảo lợi ích người lao động để thu hút lao động.
1/ Về tiền lương, theo quy định của nhà nước bắt đầu áp dụng tiền lương mới từ 1/1/2010 nhưng công ty đã áp dụng trước 3 tháng (từ tháng 10/2009) với các mức lương cơ bản như sau:
Hệ A: 1.800.000đ/tháng; Hệ B: 1.668.000đồng/tháng;
Hệ C: 1.498.000đ/tháng; Hệ D: 1.328.000đ/tháng;
Hệ E: 1.208.000đ/tháng; Hệ F: 1.168.000đ/tháng;
Thợ đang đào tạo trong vòng một tháng được hưởng 1.040.000 đ.
Cứ sau 3 tháng, công nhân ở hệ thấp được xét nâng hệ theo các tiêu chí: tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật. Nếu được nâng hệ, Giám đốc tổ chức chiêu đãi một bữa cơm mỗi suất trị giá 40.000 đ (ăn ca 15.000đ). Cách tổ chức rất đơn giản: những người được nâng hệ ngồi riêng một khu vực trong nhà ăn, có khẩu hiệu chào mừng: “Nhiệt liệt chào mừng các bạn đã nỗ lực phấn đấu được nâng hệ trong tháng. Mong các bạn cố gắng hơn nữa”.
Từ tháng 7 năm 2010, mỗi hệ đều được tăng thêm 50.000 đ. Hiện tại mức thu nhập bình quân trên 2.200.000 đ/người/tháng.
2/ Các chế độ thưởng: Bắt đầu từ tháng 7 năm 2010, công ty áp dụng mức thưởng chuyên cần 100.000 đ/tháng cho người đủ 26 ngày công. Nếu không đủ ngày công thì tính theo tỷ lệ tương ứng: 100.000đ/26 ngày công * số ngày công đi làm.
Cứ một năm làm việc, tiền thâm niên tăng lên 50.000 đ cho một tháng. Thưởng năng suất cho các tập thể tuỳ theo từng đợt.
3/ Các chế độ đãi ngộ khác: Công ty áp dụng ăn ca 12.000 đ/suất.
Công ty hỗ trợ đi lại và nhà ở: 100.000 đ/người/tháng.
Cuối năm có tháng lương thứ 13 cho toàn bộ CNLĐ. Năm 2010, công ty đã chi mỗi CNLĐ 200.000 đ đi tham quan du lịch dịp 30/4.
4/ Về tạo điều kiện cho tổ chức CĐ: Công ty trích đủ 1% tổng quỹ lương cho Công đoàn hoạt động theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên lắng nghe ý kiến của Công đoàn.
Hoạt động văn hoá văn nghệ thể thao được công ty quan tâm. Công ty hỗ trợ 500 ngàn đồng/trận cho CBCNV tham gia giải trí vào những ngày cuối tuần.
Lắng nghe ý kiến của công đoàn, công ty đã tăng cường thêm quạt mát tại phân xưởng sản xuất.
2.2 Quy trình sản xuất tại Công ty:
2.2.1 Sơ đồ quy trình sản xuất:
XƯỞNG SẢN XUẤT
Vật liệu may
(vải, ren…)
Qui trình công nghệ:
Sắt chặt theo mẫu
Tổ May
Tổ cơ khí
Cắt theo rập
Hàn, uốn cong
May, gia công
Tẩy rửa
Tổ thành phẩm
may
Ráp thành phẩm may
Tổ sơn
Phun sơn
Tổ lắp ráp
Lắp ráp khung
Thành phẩm
Đóng gói
sản phẩm
2.2.2 Phân tích sơ đồ:
Trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến tay người tiêu dùng thì đã trãi qua rất nhiều công đoạn, ở đây chúng ta chỉ phân tích quá trình sản xuất ra sản phẩm, khâu tiếp nhận đơn hàng, khâu giao hàng và thu tiền. Và đó cũng chính là một “chu kỳ kinh doanh” của doanh nghiệp.
2.2.2.1 Tổ cơ khí:
Đây chính là bộ phân thiết yếu của công ty, quyết định chất lượng sản phẩm khi tung ra thị trường và đây cũng chính là bộ phận có số lượng nhân viên cao nhất công ty, và là bộ phận sản xuất, cấu thành nên sản phẩm nên quy trình, công đoạn rất nhiêu khuê.
Khâu Sắt chặt theo mẫu:
Là khâu chuyên về cắt các loại sắt thép đã đặt hàng với nhà cung cấp, quy trình chặt sắt đã được áp dụng trên bãn vẽ kỹ thuật với độ chi tiết chính xác rất cao, hạn chế tới mức tối đa hư hỏng, sai lỗi. Mỗi loại Nôi Tự động đều có các chi tiết và kích thước hoàn toàn khác nhau, nên công đoạn sắt chặt theo mẫu cũn phải khác nhau. Và như vậy, để có thể làm tốt công việc này, đòi hỏi người thợ cần có tay nghề cao, kinh nghiệm và độ nhạy bén trong từng chi tiết là rất cần thiết, chặt sắt là dùng máy chặt đã định lượng trước, tuy nhiên nếu hoàn toàn phụ thuộc vào máy thì khó có thể định dạng được mỗi loại chi tiết thì yếu tố người lao động có tác động lớn đến mỗi loại chi tiết được làm ra.
Khâu hàn – uốn cong:
Là khâu kế tiếp của khâu chặt sắt theo mẫu, mỗi khi các chi tiết đã chặt xong, công việc hàn – uốn cong sẽ làm cho các chi tiết gắn kết lại với nhau theo dúng như trong bảng vẽ, công đoạn uống cong thì làm trên máy uốn, còn hàn thì người thợ hàn là người trực tiếp thực hiện công việc này. Và đây cũng chính là khâu quan trọng trong quá trình sản xuất, mối hàn đẹp hay không phụ thuộc hoàn toàn vào tay nghề của người lao động, mối hàn nó thể hiện mức độ tay nghề, tính chuyên nghiệp trong quá trình lao động. công đoạn này sẽ làm cho các chi tiết kết dính lại mới nhau, thể...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement