Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quyenthiendac
#665389

Download Đề tài Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định miễn phí

MỤC LỤC
Lời nói đầu .1
Chương 1: Khái quát chung về quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 2
1.1 Cơ sở khoa học của quản trị BHXH 2
1.1.1. Khái niệm 2
1.1.2. Sự cần thiết khách quan của quản trị BHXH 3
1.1.3. Quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và vai trò 5
1.2 Quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. .6
1.2.1 Đối tượng quản lý 6
1.2.2. NỘi dung quản lý 8
1.2.3 Công cụ quản lý 8
1.2.3.1. Pháp luật 8
1.2.3.2. Hệ thống tổ chức 9
1.2.3.3. Hồ sơ thủ tục 10
1.2.3.4. Công nghệ thông tin 10
Chương 2 : Thực trạng công tác quản lý đối tường tham gia BHXH bắt buộc trên đại bàn tỉnh Nam ĐỊnh 12
2.1. Giới thiệu chung về BHXH tỉnh Nam Định 12
2.2. Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Nam Định 16
2.3.Đánh giá công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bát buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định 20
2.3.1. Ưu điểm 20.
2.3.2. Tồn tại hạn chế .20
2.3.3 Nguyên nhân .21
Chương 3 : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định
3.1. Phương hướng phát triển. 22
3.2. Một số biện pháp . 22
3.2. Kiến nghị 25
Kết luận 26
Danh mục tài liệu tham khảo.
 

 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

p về BHXH.
Góp phần khai thác triệt để đối tượng tham gia BHXH nhằm thực hiện mục tiêu mở rộng phạm vi “che phủ” của BHXH tiến tới thực hiện BHXH cho toàn dân vì sự an sinh và công bằng xã hội theo chủ trương cuả nhà nước.
Làm cơ sở giải quyết quyền hưởng BHXH cho các đối thượng tham gia theo đúng quy định của pháp luật về BHXH
Góp phần tích cực vào việc phòng ngừa hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH của tổ chức cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện pháp luật về BHXH.
Quản trị đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
Đối tượng quản lý
HIện nay theo quy định của pháp luật về BHXH các nhóm đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH bao gồm:
Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Nghị định 152 bao gồm:
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động kể cả cán bộ quản lý, người lao động làm việc trong hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã hưởng tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên.
- Người lao động là công nhân quốc phòng, công nhân công an làm việc trong các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang.
- Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần trước khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm các loại hợp đồng sau đây:
+) Hợp đồng với tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài dưới hình thức thực tập, nâng cao tay nghề và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài có đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài;
+) Hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu, công trình ở nước ngoài;
+) Hợp đồng cá nhân.
Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Nghị định này, bao gồm:
- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang.
- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác.
- Tổ chức, đơn vị hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
- Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hay tham gia có quy định khác.
Đặc điểm chủ yếu của các nhóm đối tượng này đó là họ có quan hệ lao động tương đối bền chặt, có được hưởng lương và mức lương này là tương đối ổn định và khá đồng đều; trình độ hiểu biết về BHXH cũng như nhu cầu tham gia của các nhóm đối tượng này là phổ biến và khá đồng đều. Do đó pháp luật quy định bắt buộc người lao động, người sử dụng lao động thuộc nhóm đối tượng này phải tham gia BHXH đồng thời cơ quan BHXH có trách nhiệm thực hiện BHXH cho người lao động thuộc nhóm đối tượng này. Việc bắt buộc tham gia BHXH có nghĩa là người lao động, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm khai báo đầy đủ thông tin về bản thân, mức thu nhập…. để làm cớ sở đóng phí BHXH và tính toán xét các điều kiện hưởng chế độ…. Việc quy định tham gia BHXH bắt buộc này nhằm mục đích đảm bảo an sinh và công bằng xã hội, đây cũng là 1 phần trong quá trình phân phối lại của cải vật chất trong xã hội.
Nội dung quản lý
Nội dung chính của công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:
Quản lý danh sách lao động tham gia BHXH bắt buộc trong từng đơn vị sử dụng lao động; danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH bắt buộc ( trường hợp tăng, giảm lao động và mức đóng BHXH).
Quản lý mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc. Bảng kê khai mức tiền lương tiền công làm căn cứ đóng BHXH do đơn vị sử dụng lao động lập theo quy định của BHXH Việt Nam.
Quản lý tổng quỹ tiền lương tiền công làm căn cứ đóng BHXH của từng đơn vị tham gia.
Quản lý mức đóng BHXH của từng đơn vị và từng người tham gia trên cơ sở danh sách tham gia BHXH của từng đơn vị và bảng kê khai mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH do đơn vị sử dụng lao động lập.
Cấp, quản lý sổ BHXH cho người tham gia và hàng năm ghi bổ sung vào sổ BHXH theo các tiêu thức ghi trong sổ và theo quy định của pháp luật về BHXH.
Công cụ quản lý
Pháp lý
Pháp luật là công cụ cơ bản và quan trọng để thực hiện việc quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Hệ thống pháp luật mà các nàh quản trị BHXH có thể dựa vào đó để quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về lao động và BHXH như: Luật BHXH, Luật lao động, các Nghị Định, thông tư cảu cính phủ và các Bộ ban ngành có liên quan…Ngoài ra không thế không kể đến các văn bản hướng dẫn riêng của ngành. Tất cả các quy định này cần được phổ biến cụ thể tới từng cán bộ công nhân viên của BHXH và từ đó tới từng đối tượng tham gia.
Mặt khác cơ quan BHXH là cơ quan trực tiếp triển khai thực hiện BHXH nhưng lại không có thẩm quyền ra các quy định pháp luật về BHXH. Do đó cơ quan BHXH còn có 1 nhiệm vụ quan trọng đó là tham mưu, cố vấn cho Chính phủ trong việc điều chỉnh thay đổi các quy định về BHXH sao cho phù hợp với thực tiễn, nghĩa là nhà quản trị BHXH không chỉ trực tiếp sử dụng pháp luật như 1 công cụ quản lý lmaf còn gián tiếp tác động để điều chỉnh công cụ này sao cho phù hợp.
Hệ thống tổ chức
Do đối tượng tham gia đông, đa dạng và phức tạp cho nên việc quản lý đối tượng phải được thông qua cả 1 hệ thống tổ chứ được phân cấp tới từng địa phương, phân công cho từng phòng ban, bộ phận. BHXH Việt Nam hiện nay được phân cấp từ trung ương đến địa phương. Cơ quan cao nhất là BHXH Việt Nam, sau đó là tới BHXH các tỉnh, BHXH các quận, huyện, thành phố. Đối tượng tham gia được các cơ quan này quản lý theo địa bàn hoạt động theo các quy định cụ thể của pháp luật về BHXH.
Đồng thời các phòng ban bộ phận này phải có sự liên quan phối hợp chặt chẽ với nhau và chịu sự quan rkys chung thống nhất của một cơ quan chủ quản cao nhất để đảm bảo hiệu quả hoạt động
Hồ sơ thủ tục
Hồ sơ tham gia BHXH là những quy định về câc loại văn bản, giấy tờ cần thiết và các thủ tục hành chính mà các đối tượng tham gia BHXH phải thực hiện. Trong đó quy định rõ hồ sơ và thủ tục đối với từng cá nhân người tham gia và hồ sơ đối với các đơn vị sử dụng lao động. Đây là một ...
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#752626
emiko đã viết::) cho m xin link này đk k? thank b nhiều!Link download cho các bạn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement