Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By shock_girl610
#665251 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 2
1.1 Tổng quan về doanh nghiệp và những hoạt động tài chính của doanh nghiệp 2
1.1.1. Các loại hình doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp 2
1.1.2. Hoạt động tài chính doanh nghiệp 4
1.2.Phân tích tài chính trong doanh nghiệp 7
1.2.1.Khái niệm và ý nghĩa của việc phân tích tài chính. 7
1.3.Khái quát quá trình phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 17
1.3.1. Phân tích khái quát tình hình vốn và nguôn vốn , tình hình thu chi trong doanh nghiệp 17
1.3.1.Phân tích các nhóm chỉ tiêu đặc trưng tài chính doanh nghiệp 22
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 28
2.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty 28
2.2. Tình hình phân tích tài chính ở công ty 33
2.2.1. Những nét cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây 34
2.2.2. Những thành tựu đạt được 42
2.2.3. Những tồn tại và nguyên nhân trong quá trình phân tích tài chính của công ty 43
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI 45
3.1.Định hướng phát triển của công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ giao thông vận tải 45
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính của công ty 46
3.2.1. Về nguồn thông tin sử dụng trong phân tích 46
3.2.2. Đào tạo , bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ phân tích tài chính 47
3.2.3. Về tài chính 47
3.2.4. Về chế độ chính sách 47
3.2.5. Về hoàn thiện quy trình phân tích tài chính 48
3.3. Một số kiến nghị 49
3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước 49
3.3.2.Đối với các ban ngành có liên quan 49
KẾT LUẬN 50
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
Lời nói đầu
Phân tích tài chính được các nhà quản lý bắt đầu chú ý từ cuối thế kỷ XIX . Từ đầu thế kỷ XX đến nay , phân tích tài chính thực sự được phát triển và được chú trọng hơn bao giờ hết bởi nhu cầu quản lý doanh nghiệp có hiệu quả ngày càng tăng , sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống tài chính , sự phát triển của các tập đoàn kinh doanh và khả năng sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin.
Hiện nay , ở các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động phân tích tài chính đang được coi là trọng vì nhu cầu quản lý doanh nghiệp có hiệu quả ngày càng tăng . Phân tích tài chính cung cấp những chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết giúp kiểm tra , phân tích một cách tổng hợp , toán diện, có hệ thống tình hình sản xuất kinh doanh , tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp để từ đó nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định hiệu quả nhất
Sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng dịch vụ giao thông vận tải, nhận thấy đây là một vấn đề đang rất được quan tâm , đồng thời kết hợp với những kiến thức đã được học em đã chọn đề tài : “ Phân tích hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải” làm đề tài cho chyên đề thực tập của mình . Nội dung kết cấu của chuyên đề được chia làm ba phần chính :
Chương 1 : Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính trong doanh nghiệp
Chương 2 : Thực trạng tình hình phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải
Chương 3 :Một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình phân tích tài chính của công ty
Do thời gian và trình độ có hạn, chuyên đề của em chỉ đề cập tới những nội dung cơ bản và không tránh khỏi những thiếu sót . Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn để hoàn thành tốt hơn chuyên đề của mình.
Em xin chân thành Thank thầy giáo Ths. Nguyễn Quang Ninh và các cán bộ phòng Kế toán , Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây đựng Giao thông vận tải đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành tốt chuyên đề của mình.

Chương 1 :
những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính trong doanh nghiệp

1.1 Tổng quan về doanh nghiệp và những hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.1.1. Các loại hình doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp
Doanh nghiệp là những tổ chức kinh tế độc lập , có tư cách pháp nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường vì mục đích tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá giá trị doanh nghiệp và phát triển .
ở Việt Nam theo Luật doanh nghiệp: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng , có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định , được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh – tức là thực hiện một, một số hay tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư , từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hay cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.
Các doanh nghiệp Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn , công ty hợp danh, công ty liên doanh , doanh nghiệp tư nhân.
Để đạt được mức doanh lợi mong muốn , doanh nghiệp cần có những quyết định về tổ chức hoạt động sản xuất và vận hành quá trình trao đổi.Mọi quyết định đều phải gắn kết với môi trường xung quanh. Bao quanh doanh nghiệp là một môi trường kinh tế – xã hội phức tạp và luôn biến động .Có thể kể đến một số yếu tố khách quan tác động trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp:
- Doanh nghiệp luôn phải đối đầu với công nghệ. Sự phát triển của công nghệ là một yếu tố góp phần thay đổi cách sản xuất , tạo ra nhiều yếu tố kỹ thuật mới dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong quản lý tài chính của doanh nghiệp
- Doanh nghiệp là đối tượng quản lý của Nhà nước .Sự thắt chặt hay nới lỏng hoạt động của doanh nghiệp đều được điều chỉnh bằng luật và các văn bản quy phạm pháp luật , bằng cơ chế quản lý tài chính
- Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phải dự tính được khả năng xảy ra rủi ro , đặc biệt là rủi ro tài chính để có cách ứng phó kịp thời và đúng đắn .Doanh nghiệp, với sức ép của thị trường cạnh tranh ,phải chuyển dần từ chiến lược trọng cung cổ điển sang chiến lược trọng cầu hiện đại.Những đòi hỏi về chất lượng , mẫu mã , giá cả hàng hoá , về dchất lượng dịch vụ ngày càng cao hơn ,tinh tế hơn của khách hàng buộc các doanh nghiệp phải thường xuyên thay đổi chính sách sản phẩm , đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và chất lượng cao
- Doanh nghiệp thường phải đáp ứng được đòi hỏi của các đối tác về mức vốn chủ sở hữu trong cơ cấu vốn . Sự tăng giảm vốn chủ sở hữu có tác động đáng kể tới hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong các điều kiện kinh tế khác nhau.
Muốn phát triển bền vững , các doanh nghiệp cần làm chủ và đoán trước được sự thay đổi của môi trường để sẵn sàng thích nghi với nó. Trong môi trường đó , quan hệ tài chính của doanh nghiệp được thể hiện rất phong phú và đa dạng.
Tài chính doanh nghiệp được hiểu là những quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế.Các quan hệ tài chính doanh nghiệp chủ yếu bao gồm:
Quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước :
Đây là mối quan hệ phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước , khi Nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp
Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính
Quan hệ này được thể hiện thông qua việc doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn tài trợ .Trên thị trường
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1032825 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement