Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bi_lak
#665241

Download Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại – dịch vụ Nguyễn Danh miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 3
1. Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự 3
1.1 Khái niệm và tầm quan trọng của quản trị nhân sự 3
1.2 Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự 4
1.2.1 Phân tích công việc 4
1.2.2 Tuyển dụng nhân sự 5
1.2.3 Đào tạo và phát triển nhân sự 7
1.2.4 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 7
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của quản trị nhân sự 9
2. Giới thiệu về công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nguyễn Danh 10
2.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 10
2.2 Nhiệm vụ và chức năng của công ty 11
2.3 Ngành nghề kinh doanh của công ty 11
2.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của công ty 12
2.5 Môi trường kinh doanh của công ty 13
CHƯƠNG2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NGUYỄN DANH 15
1. Thực trạng về tình hình kinh doanh của công ty 15
1.1 Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian qua 15
1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 16
2. Phân tích tình hình quản trị nhân sự của công ty 17
2.1 Tình hình quản trị nhân sự trong công ty 17
2.1.1Cơ cấu nhân sự trong công ty 17
2.1.2 Phân bố nhân sự trong công ty 20
2.2 Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty 21
2.3 Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty 24
2.3.1 Tình hình đào tạo nhân sự 24
2.3.2 Tình hình phát triển nhân sự 26
2.4 Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty 27
2.4.1 Đãi ngộ vật chất 27
2.4.2 Đãi ngộ tinh thần 29
2.5 Hiệu quả sử dụng lao động trong công ty 29
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 31
1. Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty 31
1.1 Những thành tựu và ưu điểm 31
1.2 Những khó khăn, trở ngại và nhược điểm 32
2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 33
2.1 Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thờ igian tới 33
2.2 Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới 35
3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong công ty 36
3.1 Về tuyển dụng 36
3.2 Hoàn thiện cơ cấu quản lý 37
3.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự 38
3.4 Chế độ thù lao lao động và chế độ khen thưởng 39
3.5 Một số biện pháp khác 40
3.6 Một số giải pháp của công ty 42
CHƯƠNG 4: NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 43
1. Đề xuất 43
2. Kiến nghị 44
KẾT LUẬN 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO 48
 
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

cao đẳng thường làm ở các bộ phận lãnh đạo từ lãnh đạo cấp cao đến lãnh đạo các phòng ban. Còn trình độ trung cấp và phổ thông thì đa số tập trung ở phòng giao hàng.
Như đã nói ở trên đây là một doanh nghiệp với chức năng kinh doanh là chủ yếu cho nên tỷ lệ nhân sự ở phòng kinh doanh và giao hàng tương đối cao. Vì phòng kinh doanh giúp công ty phân phối và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.
Do xác định được mục tiêu như vậy cho nên số nhân sự có trình độ đại học và cao đẳng của công ty có tăng qua từng năm nhưng với tỉ lệ tăng không cao lắm. Riêng về nhân viên giao hàng lại tăng đều qua các năm, năm 2009 là 6 người, tăng gấp đôi so với năm 2008, đến năm 2010 là 8 người. Ngoài ra công ty còn có thêm lực lượng lao động phổ thông, lực lượng này cũng chủ yếu tập trung ở phòng giao hàng, nó chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng số nhân viên.
*Xét theo giới tính
Nói chung nhân viên nam chiếm tỷ trọng cao trong công ty. Vì đa số công việc của công ty là đi kinh doanh bên ngoài và giao hàng cho các khách hàng nên chỉ thích hợp cho nam. Lao động nam chủ yếu tập trung ở phòng kinh doanh và phòng giao hàng. Còn nhân viên nữ thì chủ yếu tập trung ở các phòng ban: phòng tổng hợp, phòng kế toán, một số ít ở phòng kinh doanh.
*Xét theo hình thức tuyển dụng nhân sự
Số nhân viên theo biên chế và số nhân viên theo hợp đồng ngắn hạn có sự thay đổi qua từng năm.
Cụ thể là số nhân viên trong biên chế thay đổi ít trong từng năm, năm 2008 có 4 người vào biên chế của công ty, năm 2009 không có sự thay đổi, năm 2010 số lượng nhân viên theo biên chế tăng them 2 người so với năm 2009. Đối với nhân viên theo hợp đồng ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn và gia tăng qua từng năm, năm 2008 so với năm 2009 tăng 5 người, sang năm 2010 cũng có thêm 5 người theo hợp đồng ngắn hạn.
Phân bố nhân sự trong công ty
Bảng phân bố lao động theo phòng ban chức năng
ĐVT: người
Các phòng ban
Năm 2008
Năm 2009
Năm 2010
Phòng quản lý
2
2
2
Phòng kinh doanh
5
5
8
Phòng kế toán
2
2
2
Phòng giao hàng
3
6
8
Phòng tổng hợp
2
2
3
Việc quản lý nhân viên thuộc phạm vi, trách nhiệm của giám đốc. Trong công ty việc phân bổ nhân sự do Ban giám đốc quyết định và các phòng ban sẽ là người thi hành quyết định đó.
Ban giám đốc công ty gồm có: một giám đốc và một phó giám đốc phụ trách về kinh doanh. Ban giám đốc công ty đều có trình độ đại học và tùy theo trình độ và năng lực từng người mà quyết định phân bổ vào từng nhiệm vụ khác nhau.
Ở các phòng ban chức năng việc phân bổ nhân sự được thực hiện như sau (lấy số liệu năm 2010):
- Phòng kinh doanh: gồm 8 người, trưởng phòng và các nhân viên kinh doanh. Họ phụ trách công tác mua bán các mặt hàng phục vụ cho quá trình kinh doanh và việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Trưởng phòng kinh doanh phải là người có trình độ đại học, phải hiểu biết về thị trường đồng thời cũng phải hiểu biết về tình hình kinh doanh của công ty. Đối với các nhân viên trong phòng kinh doanh thì đa số có trình độ cao đẳng, họ linh hoạt, năng động và nhiệt tình trong công việc. Họ thành thạo trong việc sử dụng máy tính, thành thạo nghiệp vụ kinh doanh, am hiểu về lĩnh vực mà công ty đang kinh doanh.
- Phòng kế toán: gồm 2 người, kế toán trưởng và kế toán viên. Kế toán trưởng là người có trình độ đại học và được tập huấn về trình độ của kế toán, kế toán trưởng còn là người kiểm soát công tác về tiền lương của kế toán viên để báo cáo lên giám đốc. Còn kế toán viên thì có trình độ cao đẳng, phải có nghiệp vụ hành chính, hiểu rõ về hệ thống tiền lương và cách tính lương hiện hành của Nhà nước.
- Phòng giao hàng: gồm 8 người, họ là những người có trách nhiệm giao hàng của công ty đến các cửa hàng, đại lý…nên công ty không đòi hỏi cao về trình độ, đa số có trình độ trung cấp và trung học phổ thông.
- Phòng tổng hợp: gồm 3 người, là những người đảm trách về nhân sự, đời sống của cán bộ nhân viên trong công ty. Trưởng phòng tổng hợp là người có trình độ đại học và được tập huấn về trình độ quản lý nhân sự nói chung. Các nhân viên trong phòng cũng phải có nghiệp vụ hành chính.
Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty
Ngành hàng, mặt hàng công ty đang kinh doanh đang có chiều hướng đi xuống ở các thành phố lớn, nên mục tiêu công ty đặt ra trong thời gian tới là hướng tới thị trường nông thôn. Vì thế cho nên đứng trước các khó khăn đó, công ty vẫn cố gắng duy trì sự tồn tại và phát triển của mình cho dù kết quả kinh doanh đạt được là không cao. Ban giám đốc của công ty luôn xác định nguồn nhân tố quý giá nhất trong công ty là nhân sự. Vì thế cho nên công tác nhân sự trong công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm, cụ thể là vấn đề tuyển dụng nhân sự.
Vì đây là một doanh nghiệp kinh doanh, lao động trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn cho nên trong 3 năm gần đây công ty chủ yếu tuyển dụng nhân viên vào làm việc trong phòng kinh doanh. Sự gia tăng về tổng số nhân viên này tuy không lớn nhưng lại được ban giám đốc công ty rất quan tâm, vì mục tiêu mà ban giám đốc công ty đặt ra là tăng chất lượng tuyển dụng nhân sự chứ không phải đơn thuần là tăng về số lượng nhân viên. Tăng chất lượng tuyển dụng nhân sự đồng nghĩa với việc tuyển người đúng chỗ, đúng công việc, để nhân viên có thể phát huy mọi khả năng của mình hoàn thành tốt mọi công việc được giao, giúp công ty đạt được mục tiêu đã đề ra.
Vấn đề tuyển dụng trong công ty do Giám đốc chịu trách nhiệm và quyết định. Số nhân viên được tuyển dụng vào công ty là rất ít nên việc tuyển dụng được công ty đặt lên hàng đầu và quan tâm nhất. Vì số lượng tuyển dụng ít nên việc lựa chọn một nhân viên phù hợp với công việc là rất kỹ lưỡng và trải qua nhiều giai đoạn. Hằng năm công ty chỉ tuyển thêm một vài nhân viên vào làm việc. Còn đối với những lúc đơn đặt hàng của khách hàng nhiều không đáp ứng kịp thì đòi hỏi công ty phải tuyển thêm nhiều nhân viên trong công tác giao hàng. Trong thời gian đó vấn đề tuyển dụng không còn gắt gao và khó khăn nữa.
Công tác tuyển dụng nhân sự của công ty trải qua các bước sau:
Bước 1: Xác định công việc và nhu cầu tuyển dụng nhân sự.
Đây là công việc của phòng tổng hợp. Phòng tổng hợp quản lý tình hình nhân sự nói chung của công ty, của từng phòng ban và đơn vị cụ thể.
Hàng năm căn cứ vào tình hình chung của công ty và tình hình của từng bộ phận giám đốc công ty sẽ là người ra quyết định tuyển dụng nhân viên mới cho công ty. Nhu cầu tuyển dụng nh...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement