Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hs_guong_mau
#665233 Download Báo cáo Công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại An Phúc miễn phíMỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỌAT ĐỘNG VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 3
1.1.Khái quát về nội dung nghiên cứu 3
1.1.1.Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 3
1.1.2.Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực 3
1.1.3.Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 4
1.1.4.Các chức năng của quản trị nguồn nhân lực 5
1.1.5.Sự cần thiết phải nâng cao quản trị nguồn nhân lực 5
1.2 Nội dung chủ yếu của họat động Quản trị nguồn nhân lực 6
1.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực 6
1.2.1.1. Khái niệm 6
1.2.1.2. Các nguyên tắc của họach định 6
1.2.1.3. Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 7
1.2.2. Quá trình tuyển dụng 7
1.2.3. Đào tạo và phát triển nhân viên 8
1.2.3.1. Nhu cầu đào tạo 8
1.2.3.2. Tiến trình đào tạo và phát triển 8
1.2.3.3. Phương pháp đào tạo và phát triển 9
1.2.4. Lương bổng và đãi ngộ 10
1.2.4.1. Cơ cấu thu nhập 11
1.2.4.2. Mục tiêu của hệ thống tiền lương 12
1.2.4.3. Căn cứ tính lương 12
1.3. Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức tới hoạt động quản trị nguồn nhân lực 12
1.3.1. Khái niệm về văn hóa tổ chức 12
1.3.2. Tác động của văn hóa tổ chức 13
1.3.3. Chức năng của văn hóa tổ chức 13
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC 14
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 14
2.1.1. Vài nét sơ lược về công ty TNHH Kỹ Thuật & Thương Mại An Phúc 14
2.1.2. Quá trình phát triển 14
2.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 15
2.2.1. Chức năng 15
2.2.2. Nhiệm vụ 16
2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 16
2.4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kỹ Thuật & Thương Mại An Phúc 17
2.5. Mục tiêu 19
2.6. Một số sản phẩm chính của công ty 20
2.7. Kết quả hoạt động kinh doanh 20
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC 23
3.1. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực 23
3.1.1. Tình hình lao động 23
3.1.2. Thực trạng công tác tuyển dụng 24
3.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển 26
3.2.1. Kế họach đào tạo 26
3.2.2. Đối tượng đào tạo 26
3.2.3. Các hình thức đào tạo 27
3.3. Thực trạng công tác động viên và duy trì 28
3.3.1. Chế độ tiền lương 28
3.3.2. Chế độ khen thưởng 30
3.3.3. Chế độ phúc lợi 30
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC 31
4.1.Tổng quan thị trường nhân lực hiện nay 31
4.2.Hoàn thiện công tác tuyển dụng 33
4.2.1.Mở rộng nguồn tuyển dụng 33
4.2.2.Xây dựng bảng tiêu chuẩn tuyển người hợp lý 34
4.2.3.Cách thức để xác định đúng nhu cầu tuyển dụng 34
4.3.Lương bổng và chính sách khen thưởng đãi ngộ 35
4.3.1.Động viên thông qua việc thiết kế phần thưởng và trao thưởng 35
4.3.2.Động viên thông qua việc cải thiện môi trường làm việc 36
4.4.Một số giải pháp hiện nay đang được sử dụng 36
4.4.1. Tuyển chọn nhân sự 36
4.4.2. cách tuyển dụng nhân viên 37
4.4.3. Đào tạo huấn luyện nghề nghiệp 37
4.4.4. Sử dụng phát huy nhân tố con người trong công ty 39
NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ 43
KẾT LUẬN 45
TÀI LIỆU THAM KHẢO 46


01 giám đốc: người có quyền cao nhất, ra các quyết định và giao các công việc cho cấp dưới.
02 phó giám đốc: người có quyền cao thứ hai trong công ty nhưng vẫn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc và có trách nhiệm về các lĩnh vực, công tác được giao trước giám đốc.
Phòng kế toán:
Phụ trách việc thu chi của công ty, lên sổ sách quyết toán, báo cáo thuế phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm.
Tổ chức công tác kế toán đúng theo pháp luật, thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính.
Tổ chứng lập chứng từ, sổ sách, xây dựng quy trình hạch toán trong công ty, ghi chép, phản ánh chính xác, trung thực và kịp thời, đầy đủ tài sản, hàng hóa, tiền vốn và chi phí, phản ánh hoạt động công ty.
Tính toán lập các khoản phải nộp ngân sách, nộp cấp trên các khoản phải thu, phải trả.
Phòng hành chính nhân sự: là bộ phận chuyên quản lý vấn đề nhân sự của công ty, phụ trách vấn đề tuyển dụng nhân sự.
Đứng đầu các phòng là trưởng phòng, có nhiệm vụ điều hành phòng mình theo hoạt động chuyên môn.
Phòng kinh doanh XNK : là bộ phận thực hiện hầu hết các hoạt động kinh doanh của công ty.
Nhận và kiểm tra hồ sơ chứng từ hàng hóa nhập khẩu từ các đại lý nước ngoài gửi sang.
Thường xuyên liên lạc với các tổ chức có liên quan để nắm bắt thông tin về lô hàng, thông báo, liên lạc, hỗ trợ kịp thời cho khách hàng để nhận hàng.
Thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa.
Kiểm tra, lập Invoice cho các đại lý nước ngoài.
Gồm:
Tổ giao nhận: có 3 bộ phận:
Đường biển: phụ trách việc giao hàng bằng đường biển.
Đường hàng không: phụ trách việc giao hàng bằng đường hàng không.
Gửi hàng: phụ trách giao nhận hàng phi mậu dịch, dịch vụ giao nhận trọn.
Tổ đại lý tàu biển: theo dõi lịch tàu và liên hệ với các công ty vận chuyển đến đâu, chịu trách nhiệm liên hệ với các hãng tàu trong và ngoài nước.
Tổ kho vận: chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản hàng hóa trong kho, quản lý hệ thống kho riêng của công ty và tổ chức việc chở hàng cho công ty.
Mối quan hệ giữa các tổ chức trên tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xuất nhập khẩu của công ty và tiết kiệm được chi phí.
Phòng đấu thầu: đây là bộ phận có tầm quan trọng khá lớn trong việc thành công của công ty. Họ chịu trách nhiệm làm hồ sơ thầu, tính toán các bảng báo giá thật chính xác của công ty trước khi hồ sơ thầu được mở.
Phòng kinh doanh: đây là bộ phận giữ chức vụ quan trọng nhất của công ty, vì vậy số lượng nhân viên của bộ phận này khá lớn. Số lượng hợp đồng của họ mang về sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của công ty.
Phòng kỹ thuật: đây là bộ phận chịu trách nhiệm sửa chữa các loại thiết bị máy móc khi các bệnh viện và các phòng khám đa khoa yêu cầu. Chịu trách nhiệm bảo hành bảo trì trang thiết bị cho các bệnh viện.
2.5. Mục tiêu
Công ty TNHH Kỹ Thuật & Thương Mại An Phúc chuyên hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y khoa, là nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam cho hệ thống bệnh viện trên cả nước các chủng loại máy móc và các dịch vụ kèm theo của thiết bị: máy siêu âm, Xquang, nội soi chuẩn đoán, nội soi phẫu thuật, gây mê, giúp thở…. Ngoài ra công ty còn tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị cho các dự án quốc gia và quốc tế thuộc các chương trình của Bộ Y tế, ADB, WB.Công ty An Phúc đang là thay mặt độc quyền tại Viêt Nam cho các tập đoàn Esaote Biomedical, Fujinon, R. Wolf, Quantum Medical Imaging, Pulmonetic, IDC, IS2…
2.6. Một số sản phẩm chính của công ty
Các mặc hàng kinh doanh của công ty An Phúc
- Thiết bị siêu âm chuẩn đoán : ESAOTE S.p.A (Ý - Hà Lan).
- Thiết bị chụp cộng hưởng từ chuyên dụng : ESAOTE S.p.A (Ý - Hà Lan).
- Thiết bị nội soi chuẩn đoán : FUJINON - FUJIFILM ( Nhật ).
- Thiết bị nội soi phẫu thuật : RICHARD WOLF ( Đức ).
- Thiết bị X-Quang thường quy : DONGMUN (Hàn Quốc ).
- Thiết bị X-Quang thường quy cao cấp : QUANTUM MEDICAL IMAGING (Mỹ).
- Thiết bị X-Quang kỹ thuật số DR : IDC (Canada), QUANTUM (Mỹ).
- Thiết bòịX-Quang chụp nhũ ảnh : PLANMED (Phần Lan).
- Hệ thống máy giúp thở : PULMONETICS Systems - VIASYS Healthcare (Mỹ).
- Hệ thống monitor theo dõi bệnh nhân : DIGICARE Biomedical Technology (Mỹ).
- Hệ thống bàn mổ, đèn mổ: MERIVAARA (PHẦN LAN), MEDIFA-HESS (Đức).
- Thiết bị đo loãng xương : OSTERMETER Meditech (Mỹ).
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement