Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Audwine
#665194

Download Bài giảng quản trị học và quản trị nguồn nhân lực miễn phí

PHẦN 2
CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ
 
CHƯƠNG 4 : HOẠCH ĐỊNH
1. Khái niệm :
- Hoạch định là quá trình phác thảo đường hướng hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai thông qua việc xác định mục tiêu, chiến lược và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động tác nghiệp của doanh nghiệp.
- Hoạch định là quá trình ấn định những mục tiêu và xác định các biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó.
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

cạnh tranh nâng cao hiệu quả hoạt động, các doanh nghiệp còn xây dựng các hệ thống thông tin hỗ trợ khác như :
- Hệ thống thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định DSS - (Decision Support System)
- Hệ thống thông tin chiến lược SIS - (Strategic information System).
II. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
1. Khái niệm
- Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm giải quyết một vấn đề trên cơ sở hiểu biết các qui luật vận động khách quan và phân tích thông tin về môi trường quản trị.
- Quyết định quản trị là một quá trình nhận ra và xác định bản chất vấn đề trong tổ chức, xác định các biện pháp có thể được sử dụng, chọn và thực hiện biện pháp phù hợp.
2. Đặc điểm của quyết định quản trị
- Là nội dung và hoạt động cơ bản của nhà quản trị.
- Gắn chặt với yếu tố thông tin và xử lý thông tin quản trị.
- Mang tính khoa học, nghệ thuật và sự sáng tạo
- Ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của tổ chức.
3. Phân loại quyết định quản trị
GÓC ĐỘ
TIẾP CẬN
CÁC LOẠI QUYẾT ĐỊNH
TÍNH CHẤT
THEO TÍNH CHẤT CỦA VẤN ĐỀ
- Quyết định chiến lược
- Quyết định chiến thuật
- Quyết định tác nghiệp
THEO THỜI GIAN
- Quyết định dài hạn
- Quyết định trung hạn
- Quyết định ngắn hạn
THEO CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ
- Quyết định hoạch định
- Quyết định tổ chức
- Quyết định điều khiển
- Quyết định kiểm soát
Theo phương
thức soạn thảo
- Quyết định theo chương trình
- Quyết định không theo chương trình
4. Chức năng và yêu cầu của quyết định quản trị
CHỨC NĂNG VÀ YÊU CẦU
ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH
CHỨC NĂNG
NỘI DUNG
ĐỊNH HƯỚNG
BẢO ĐẢM
PHỐI HỢP
PHÁP LỆNH
YÊU CẦU
NỘI DUNG
TÍNH KHOA HỌC
TÍNH THỐNG NHẤT
ĐÚNG THẦM QUYỂN
VỀ THỜI GIAN
CÓ ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ
HÌNH THỨC
5. Các bước ra quyết định quản trị
CÁC BƯỚC CỦA QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH
NỘI DUNG
BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
BƯỚC 2: LIỆT KÊ TẤT CẢ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH
BƯỚC 3: THU NHẬP VÀ CHỌN LỌC THÔNG TIN
BƯỚC 4: QUYẾT ĐỊNH GIẢI PHÁP
BƯỚC 5: THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH
BƯỚC 6: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH
6. Các phương pháp ra quyết định quản trị
a. Phương pháp cá nhân ra quyết định
Là một phương pháp ra quyết định trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của nhà quản trị.
b. Phương pháp ra quyết định tập thể :
Là một phương pháp ra quyết định mà nhà quản trị dựa vào kiến thức và kinh nghiệm tập thể.
c. Phương pháp định lượng :
Là một phương pháp có sự vận dụng các mô hình toán học khi ra quyết định, chủ yếu là mô hình tối ưu và mô hình thống kê.
d. Phương pháp ra quyết định theo Victor Vroom và Philip Yestten.
Là một phương pháp giúp các nhà quản trị quyết định khi nào và tới mức độ nào cần lôi kéo các thuộc cấp tham gia vào việc giải quyết một vấn đề quản trị.
CÁC MÔ HÌNH
RA QUYẾT ĐỊNH
NỘI DUNG
Mô hình 1
Nhà quản trị độc lập ra quyết định dựa trên những hiểu biết của mình, hoàn toàn không có sự tham khảo của các thuộc cấp.
Mô hình 2
Nhà quản trị đề nghị các thuộc cấp cung cấp các nhà thông tin, sau đó độc lập ra các giải pháp cho vấn đề cần quyết định.
Mô hình 3
Nhà quản trị trao đổi với các thuộc cấp có liên quan để lắng nghe ý kiến và đề nghị của họ mà không cần tập trung họ lại. Sau đó nhà quản trị ra quyết định có thể bị ảnh hưởng hay không bị ảnh hưởng bởi các ý kiến trên.
Mô hình 4
Các nhà quản trị trao đổi với tập thể để lấy ý kiến và đề nghị chung của họ. Sau đó nhà quản trị sẽ đưa ra quyết định với nội dung có thể bị ảnh hưởng hay không ảnh hưởng bởi các ý kiến tập thể.
Mô hình 5
Các nhà quản trị trao đổi với tập thể, lấy ý kiến và đi đến một sự nhất trí chung. Đưa ra quyết định bị phụ thuộc vào ý kiến đa số của tập thể.
7. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả của quyết định quản trị
8. Một số vấn đề thường gặp ra khi ra quyết định quản trị
Câu hỏi
Kinh nghiệm có thể làm trở ngại cho quá trình ra quyết định như thế nào?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả ra quyết định và thực hiện quyết định?
3. Bài tập tình huống:
Giám đốc công ty kinh doanh hàng thực phẩm NAM VIỆT – Một công ty rất nổi tiếng về mặt hàng thực phẩm tại TP.HCM thấy rằng : TP.HCM là một thị trường tiềm năng lớn về các mặt hàng chế biến sẳn có thể ăn nhanh như kiểu Fast food ở châu Âu, châu Mỹ. Ông quyết định mở một số điểm bán hàng thức ăn nhanh được chế biến như kiểu “Fast Food” do các đầu bếp Việt Nam chế biến. Các cửa hàng thức ăn nhanh được mở ra tại những trung tâm dân cư, khu công nghiệp, những nơi vui chơi giải trí…….
Trước khi khai trương, các cửa hàng bán thức ăn nhanh, người thay mặt cho công ty Nam Việt đã khéo léo tìm cách tiếp cận với các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình để giới thiệu những ưu thế nổi trội của các món thức ăn nhanh.
Với sự chuẩn bị như vây, người ta nghĩ rằng khi các cửa hàng khai trương sẽ có nhiều khách hàng. Nhưng sau 2 tháng hoạt động đầu tiên, khi tổng kết, công ty nhận thấy, khách hàng rất ít và các khoản lỗ ngày càng gia tăng. Vì vậy, Ban giám đốc công ty quyết định tất cả các cửa hàng bán thức ăn nhanh của công ty phải tạm thời nghĩ bán để tìm cách tổ chức lại.
Khi họp tổ chức rút kinh nghiệm, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chủ yếu làm cho ít người sử dụng sản phẩm mới này là do quá cao, không phù hợp với túi tiển của đa số người làm công ăn lương ở thành phố. Theo Anh chị:
a. Nguyên nhân không thành công của Công ty là gì?Chỉ ra những sai lầm trong chiến lược kinh doanh của công ty?
b. Phải chăng: xôi, bánh mì, khoai, sắn luộc, cũng là những thức ăn nhanh của Người Việt? Bạn có bình luận gì về vấn đề này?
c. Nếu là giám đốc của công ty, bạn sẽ giải quyết tình huống này như thế nào?
PHẦN 2
CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ
CHƯƠNG 4 : HOẠCH ĐỊNH
1. Khái niệm :
- Hoạch định là quá trình phác thảo đường hướng hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai thông qua việc xác định mục tiêu, chiến lược và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động tác nghiệp của doanh nghiệp.
- Hoạch định là quá trình ấn định những mục tiêu và xác định các biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó.
2. Nội dung của chức năng hoạch định
Xác định mục tiêu
Thiết kế các chiến lược
Các kế hoạch
hoạt động
Các kế hoạch
Chuyên biệt
Các kế hoạch
tiêu chuẩn
Các chính sách
Các phương
pháp và thủ tục
Các qui định
Các
Chương trình
Các dự án
Ngân
sách
3. Tại sao phải hoạch định ?
4. Mục tiêu nền tảng của hoạch định :
a. Khái niệm:
Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản trị muốn được trong tương lai cho tổ chức của mình, là phương tiện để đạt tới sứ mạng.
b. Vai trò của mục tiêu :
- Nhận dạng các ưu tiên :
- Thiết lập những tiêu chuẩn hoạt động :
- Làm hấp dẫn các đối tượng hữu quan :
- Ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
c. Yêu c
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement