Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By daitieuthubuongbinhkieuki
#665186 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN I: NGỌAI TÁC
1. Định nghĩa
2. Phân lọai
PHẦN II: TÁC ĐỘNG CỦA GAME ONLINE
1. Thực trạng game online ở Việt Nam hiện nay
2. Sức hút của game online
3. Tác động của game online tới thời gian học tập,kinh tế,sức khỏe của học sinh phổ thông hiện nay
4. Những nhân tố tác động đến việc chơi game của học sinh phổ thông hiện nay
PHẦN III:GIẢI PHÁP
PHẦN I: NGỌAI TÁC
1. ĐỊNH NGHĨA :

Ngoại tác được hiểu như là những hoạt động của một chủ thể nhất định nào đó gây tác động đến các đối tượng này không được đền bù hay không phải bị đền bù.

2. PHÂN LỌAI:

A_Dựa theo tính hiệu quả của sự tác động :
Trên giác độ hiệu quả kinh tế - xã hội của các yếu tố ngoại vi đến các đối tượng tác động người ta chia làm 2 loại yêu cầu

a/Yếu tố ngoại vi tích cực :
-Là yều tố ngoại vi có tác động tốt đếncác đối tượng chịu tác động .
Ví dụ :ngườinuôi ong tạo ra yếu tố ngoại vi tich cực đến người trồng táo.

b/Yếu tố ngoại vi tiêu cực:
-Là yếu tố ngoại vi có tác động xấu đến đối tượng chịu tác động.
Ví dụ: người hút thuốc tạo ra yếu tố ngoại vi tiêu cực đối với những người xung quanh.

-Ngoài ra còn có loại yếu tố ngoại vi liên quan đến việc phân bổ nguồn lực chung.Người ta gọi đó là yếu tố ngoại vi tiêu cực tác động lẫn nhau., trong đó hoạt động của mỗi người có tác động xấu đến người khác
Ví dụ: Những người cùng đánh cá chung trong một cái ao.

B_Dựa theo mức độ tác động :
Đứng trên giác độ tác động hay là các biện pháp hạn chế hay khuyến khích sự tác động của các yếu tố ngoại vi lên các đối tượng thì người ta có thể chia làm 3 loại

a/ Yếu tố ngoại vi liên quan đến vấn dề sở hữu :
Là yếu tố ngoại vi mà sự xuất hiện của nó, mức độ tác động và các biện pháp hạn chế hay khuyến khích phụ thuộc vào tính chất hay mức độ sở hữu của chủ thể tạo ra nó.
Ví dụ: Sản lượng người đánh cá trong ao có thể tăng hay giảm đi phụ thuộc vào vấn đề cái ao đó là của ai? tư nhân hay công cộng? Dĩ nhiên là sản lượng người đánh cá trong ao nhiều hay ít va vấn đề hạn chế sản lượng ấy hay đó là người nào được phụ thuộc vào tính chất sở hữu của cái ao.
b/ Yếu tố ngoại vi về mặt kỹ thuật :
Tính chất và trình độ về mặt kỹ thuật ,công nghệ trong toàn bộ nền sản xuất xã hội hay trong từng ngành , nghề ,từng sản phẩm cụ thể gây nên những tác động tích cực đến mặt bằng giá cả nói chung hay từng sản phẩm riêng biệt .Đó chính là các yếu tố ngoại vi tích cực hay tiêu cực trên các đối tượng bị tác động . Sự thay đổi về tính chất và trình độ kỹ thuật ,công nghệ sẽ dẫn đến sự thay dổi về mức độ tác động, cũng như sự hạn chế khuyến khích các yếu tố ngoại vi.

c/ Yếu tố ngoại vi liên quan đến hàng hóa công :
Là yếu tố ngoại vi có tác động đến các đối tượng mà số lượng đối tượng bị tác động nhiều hay ít không liên quan (hay liên quan rất ít) đến mức độ tác động của nó .
Ví dụ : Buổi chiếu phim ngoài trời gây ra tác động tích cực đến người xem phim, nhưng số lượng người xem phim nhiều hay ít không tác động (hay không đáng kể) đến sự thỏa mãn về nhu cầu xem phim của tưng người .
PHẦN II: TÁC ĐỘNG CỦA GAME ONLINE

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement