Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Brochan
#665146

Download Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Mỹ Tài, Quy Nhơn, Bình Định miễn phí

Mục lục
Nội dung Trang
PHẦN 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Mỹ Tài 1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Mỹ Tài Bình Định 5
1.2. Chức năng, nhiệm vụ và các sản phẩm của Công ty 6
1.3. Công nghệ sản xuất một số hàng hóa chủ yếu 8
1.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Công ty 9
PHẦN 2: Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 16
2.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và hoạt động marketing 16
2.2. Phân tích công tác lao động tiền lương 24
2.3. Phân tích công tác quản lý vật tư tài sản cố định 36
2.4. Phân tích chi phí và giá thành 40
2.5. Phân tích tình hình tài chính của Công ty 44
PHẦN 3: Đánh giá chung và định hướng đề tài tốt nghiệp 51
3.1. Đánh giá chung về các mặt quản lý của Công ty 51
3.2. Định hướng đề tài tốt nghiệp 52++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ận biết thông tin của đối thủ qua báo chí, quan phương tiện thông
tin đại chúng.
2.1.7. Một số đối thủ cạnh tranh của Công ty.
Đối thủ cạnh tranh của Công ty là những đơn vị, Công ty sản xuất và chế
biến các mặt hàng gỗ. Đã cạnh tranh trên mọi phương diện: giá cả, chất lượng, hình
thức thanh toán, …
Các đối thủ cạnh tranh của Công ty TNHH Mỹ Tài
- Công ty chế biến lâm sản Quy Nhơn.
- Xí nghiệp 991 và xí nghiệp Thắng Lợi của Công ty Phú tài Bình Định.
- Xí nghiệp chế biến lâm sản Bông Hồng thuộc tổng Công ty Lâm sản Việt Nam.
- Tổng Công ty Pisico …
Để đạt được kết quả trong cạnh tranh thì chất lượng phải đặt lên hàng đầu
giá cả hợp lý, hình thức thanh toán đơn giản, dịch vụ sau bán tận tình chu đáo và các
biện pháp xúc tiến bán hàng linh hoạt.
• Phân tích cạnh tranh : Để nhìn nhận một cách tổng quát đối thủ cạnh
tranh nhằm so sánh cơ hội hiểm họa cuả các Công ty, xí nghiệp với Công ty TNHH
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Tiến Dũng
# SVTH: Bùi Công Lực Trang 22
Mỹ Tài trên những yếu tố quan trọng cả bên trong và bên ngoài. Ta lập bảng phân
tích sau:
Bảng 2.5. Phân tích cạnh tranh.
Công ty
TNHH Mỹ Tài
Tổng Công
ty Pisico
Công ty
chế biến
Duyên Hải
Công ty chế
biến lâm sản
Quy Nhơn
Các yếu tố đem
So sánh
Mức độ
quan
trọng Đánh
giá
Quy
đổi
Đánh
giá
Quy
đổi
Đánh
giá
Quy
đổi
Đánh
giá
Quy
đổi
Thị phần 0,1 3 0,3 4 0,4 2 0,2 2 0,2
Khả năng tài chính 0,2 3 0,6 4 0,8 2 0,4 3 0,6
C.Lượng sản phẩm 0,3 4 1,2 4 1,2 3 0,9 3 0,9
Hệ thống phân phối 0,1 3 0,3 4 0,3 2 0,2 2 0,2
Lòng trung thành của
khách hàng
0,05 4 0,2 5 0,25 3 0,15 3 0,15
Khả năng CT giá 0,1 2 0,2 3 0,3 2 0,2 2 0,2
Các hình thức xúc
tiến bán hàng
0,25 3 0,75 4 1 2 0,5 2 0,5
Tổng cộng 1 3,55 4,25 2,55 2,75
(Nguồn phòng kinh doanh )
Qua bảng trên cho thấy Công ty TNHH Mỹ Tài có sức cạnh tranh đứng thứ
hai sau Công ty Pisico. So sánh sức cạnh tranh của Công ty TNHH Mỹ Tài với các
Công ty khác như Xí nghiệp chế biến lâm sản Bông Hồng, Xí nghiệp chế biến lâm
sản Duyên Hải thì cho thấy sức cạnh tranh của Công ty TNHH Mỹ Tài vượt trội. Để
hiểu rõ hơn các đối thủ cạnh tranh ta xem xét bảng doanh thu của các đối thủ cạnh
tranh năm 2004 như sau:
Bảng 2.6. Phân tích các đối thủ cạnh tranh.
ĐVT:1.000đ
Tên Công ty Doanh thu Tỷ trọng (%)
Công ty TNHH Mỹ Tài 55.736.661 7,99
Tổng Công ty Pisico 514.972.311 73,84
Xí nghiệp chế biến lâm sản Bông Hồng 42.173.114 6,04
Xí nghiệp chế biến lâm sản Quy Nhơn 41.234.152 5,91
Xí nghiệp chế biến lâm sản Duyên Hải 43.218.172 6,22
(Nguồn phòng kinh doanh)
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Tiến Dũng
# SVTH: Bùi Công Lực Trang 23
Nhìn vào bảng trên cho thấy doanh thu Công ty TNHH Mỹ Tài đứng thứ hai
sau tổng Công ty Pisico chiếm 8%. Xí nghiệp chế biến lâm sản Duyên Hải có tỉ lệ
thấp hơn và một số đối thủ cạnh tranh khác trên địa bàn Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Tổng Công ty Pisico là đối thủ cạnh tranh phát triển nhất của Công ty thị trường tiêu thụ
rộng khắp đặc biệt là năng lực sản xuất của Công ty rất lớn. Công ty TNHH Mỹ Tài
là Công ty vừa và nhỏ nên không thể cạnh tranh được với tổng Công ty Pisico mà
chỉ có thể cạnh tranh được với các Công ty có cùng quy mô.
2.1.8. Nhận xét tình hình tiêu thụ và công tác marketing của Công ty TNHH
Mỹ Tài.
* Ưu điểm: Trong những năm qua Công ty đã đáp ứng được nhu cầu của
người tiêu dùng nên sản phẩm gỗ cũng tiếp tục tăng trưởng, mức tiêu thụ qua các
năm cao hơn từ 30– 50%. Điều này mang lại lợi nhuận cao cho Công ty và cũng
chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định và hiệu quả , tạo
được việc làm và thu nhập, nâng cao đời sống cho CB-CNV của Công ty.
- Thị trường tiêu thụ trong nước và nhiều nước trên thế giới của Công ty ngày
càng tăng. Công ty luôn tìm cách tích cực mở rộng thị trường thể hiện qua việc mở
rộng thêm chi nhánh, thường xuyên tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài
nước và cử cán bộ đi thăm dò thị trường .
- Sản phẩm của Công ty với nhiều mẫu mã nên rất đa dạng. Kích thước rất
khác nhau rất thuận tiện cho khách hàng trong việc tìm kiếm lựa chọn sản phẩm cho
mình. Sản phẩm của Công ty được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất
lượng cao và đã tham gia hội chợ triển lãm hàng Việt nam chất lượng cao năm 2003
tại Bình Định. Đây là kết quả của sự không ngừng nâng cao cải tiến chất lượng sản
phẩm là vũ khí lợi hại để Công ty không ngừng chiến thắng các đối thủ cạnh tranh.
Tăng sự trung thành của khách hàng và bạn hàng. Cán bộ công nhân viên có
chuyên môn, năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc. Hoạt động marketing
của Công ty ngày càng được chú trọng.
- Công ty đang từng bước hoàn thiện hệ thống phân phối trong cả nước, tăng
cường đầu tư cho các hoạt động xúc tiến, hổ trợ bán hàng.
- Giá cả sản phẩm hiện tại của Công ty còn cao cho nên sản phẩm được tiêu
dùng hạn chế trong bộ phận khách hàng với thu nhập cao mà chưa được sử dụng
rộng rãi. Công ty vẫn chưa thành lập phòng Marketing riêng biệt do đó công tác
nghiên cứu thị trường, xúc tiến bán hàng và dịch vụ kèm theo vẫn chưa được quan
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Tiến Dũng
# SVTH: Bùi Công Lực Trang 24
tâm chính thức. Sản phẩm của Công ty vẫn chưa được đa số người tiêu dùng trong
nước biết đến.
* Nhược điểm : Công tác tiếp thị chào hàng còn nhiều hạn chế, Công ty vẫn
chưa áp dụng quảng cáo rộng rãi nên người tiêu dùng chưa biết đến công dụng, giá
trị sản phẩm gỗ của Công ty cũng như tên tuổi trên thương trường.
2.2. Phân tích công tác lao động tiền lương
2.2.1. Cơ cấu lao động tiền lương của Công ty
Hàng năm cơ cấu lao động của Công ty được tăng lên cả về số lượng, trình
độ, chất lượng . Điều này góp phần tạo ra nhiều sản phẩm cho Công ty, giúp Công
ty hoàn thành mục tiêu đề ra đồng thời làm tăng thu nhập cho người lao động nhằm
cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên của Công ty.
Bảng 2.7. Phân loại cơ cấu lao động tính đến cuối năm 2004.
LĐ theo chức
năng
LĐ theo
giới tính
LĐ theo trình độ
Chỉ
Tiêu
ĐVT

TT

GT
Nam Nữ
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
LĐ phổ
thông
Số lượng Người 817 93 559 351 93 150 135 532
Tỉ trọng % 89,78 10,22 61 39 10,22 16,58 14,83 58,37
(Nguồn phòng tổ chức dân sự)
Nhìn vào bảng trên cho thấy cơ cấu lao động quản lý chiếm 10 % là hợp lý,
số lao động trực tiếp chiếm 90%. Chứng tỏ công tác quản lý của Công ty rất hiệu
quả. Lao động Nam chiếm 61% điều này hoàn toàn phù hợp với tính chất công việc
nặng nhọc của quá trình tạo ra sản phẩm. Phần lớn lao động Nam được bố trí công
việc trực tiếp sản xuất. Còn lao động nữ chủ yếu được bố trí công việc sản xuất
phụ, phụ trợ như làm bên nguội (chà, nhám).
Lao động theo trình độ chuyên môn : Lao động có trình độ đại học chiếm
10%, lao động kỹthuật chiếm 3/10 là phù hợp với quy trình công nghệ và đặc tính
sản phẩm của Công ty.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement