Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hokhanhtruong_gl
#665113 Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI MỞ ĐẦU
Vận tải biển là ngành quan trọng trong thời đại hiện nay. Một quốc gia cú nền vận tải biển phỏt triển là một quốc gia chiếm nhiều ưu thế. Không những tạo ra thế chủ động trong quan hệ kinh tế đối ngoại, vận tải biển cũn làm tăng nguồn thu ngoại tệ nhờ việc phát triển mạng lưới vận tải. Bên cạnh đó, vận tải biển cũng đẩy mạnh quá trỡnh xuất nhập khẩu, tạo động lực thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển… Đặc biệt đối với nước ta, với hơn 3200 km đường bờ biển kéo dài và nhiều vịnh vũng thuận lợi nờn vận tải biển giữ vai trũ then chốt trong mạng lưới vận tải quốc gia.
Cùng với sự phát triển như vũ bóo của của nền kinh tế thế giới, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao kéo theo sự gia tăng nhu cầu về vận chuyển hàng hoá cũng như đi lại. Trước tỡnh hỡnh đó đũi hỏi ngành vận tải phải khụng ngừng đổi mới, phát triển và hoàn thiện về mọi mặt: qui mô, tổ chức, số lượng, chủng loại phương tiện, năng suất, hiệu quả hoạt động... để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Trong xu thế đó, Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đó nhanh chúng nắm bắt cơ hội, đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động, nhờ đó đó phỏt triển ngày càng lớn mạnh, có những đóng góp không nhỏ cho ngành vận tải biển nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung.
Năm vừa qua là một năm đầy biến động của công ty cổ phẩn vận tải biển Việt Nam, khi mà cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế diễn ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt đông sản xuất kinh doanh của công ty. Trong hoàn cảnh đó toàn công ty đó cú những nỗ lực hết mỡnh đưa Công ty thoái khỏi tỡnh trạng khú khăn, hướng đến năm 2010 với những mục tiêu khả quan.
Trong thời gian thực tập nghiệp vụ tại Cụng ty cổ phẩn vận tải biển Việt Nam (Vosco) , em cú cơ hội được tỡm hiểu rừ hơn về cụng ty cổ phần vận tải biển Việt Nam ( VOSCO), quy trỡnh nghiệp vụ phũng khai thỏc container tuyến Hải Phũng – Hồ Chớ Minh. Trong bài bỏo cỏo thực tập này, em xin được trỡnh bày một số vấn đề đó tỡm hiểu được trong quá trỡnh thực tập tại Cụng ty.

KẾT CẤU BÁO CÁO
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM ( VOSCO) 3
1. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của cụng ty
1.1. Sơ lược hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty vận tải biển Việt Nam 3
1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của cụng ty 6
2. Chức năng, nhiệm vụ của các phũng ban 7
2.1.Phũng khai thỏc - thương vụ 8
2.2.Phũng vận tải dầu khớ 8
2. 3.Phũng vận tải container 8
2.4.Phũng kĩ thuật 8
2.5.Phũng vật tư 9
2.6.Phũng tài chớnh kế toỏn 9
2.7.Trung tõm thuyền viờn và trung tõm huấn luyện thuyền viờn12 9
2.8.Phũng hàng hải 10
2.9.Phũng tổ chức - tiền lương 10
2.10. Phũng hành chớnh 10
2.11. Phũng thanh tra - bảo vệ - quõn sự 11
2.12. Ban quản lý an toàn và chất lượng 11
3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 12
4. Các lĩnh vực hoạt động của công ty 14
CHƯƠNG II. PHềNG VẬN TẢI CONTAINER VÀ QUY TRèNH NGHIỆP VỤ
PHỐI HỢP CễNG VIỆC 15
1. Tổng quan cỏc bộ phận 15
1.1. Bộ phận thị trường ( Sales/ Marketing) 16
1.2. Bộ phận khai thỏc ( Operation – OPS) 18
1.3. Bộ phận chứng từ ( Documentation – DOC) 20
1.4. Bộ phận quản lý container ( Equipment control – EQC) 21
1.5. Bộ phận đại lý thủ tục ( Boarding Agent) 21
1.6. Bộ phận kế toán, thương vụ ( Accounting) 22
2. Quy trinh phối hợp cụng việc giữa cỏc bộ phận 23
2.1. Chiều xuất 24
2.2. Chiều nhập 25
3. Mụ tả liờn hệ cụng việc giữa cỏc bộ phận 25
4. Theo dừi chi phớ và tớnh hiệu quả khai thỏc 28
5. Nhận xột 29

CHƯƠNG III. TèNH HèNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
VOSCO NĂM 2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA
CễNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 30
1. Tỡnh hỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2009 31
1.1. Tỡnh hỡnh chung 31
1.2. Những kết quả đạt được năm 2009 33
2. Phướng hướng phát triển của công ty thời gian tới 39
2.1. Một số mục tiờu chớnh 39
2.2. Về kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu năm 2010 40
2.3. Về đơn giá tiền lương 43
2.4. Về kế hoạch đổi mới và phát triển doanh nghiệp 43
2.5. Một số vấn đề khác 44
2.6. Kế hoạch phát triển trong tương lai 44
KẾT LUẬN 45
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM ( VOSCO )

I. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của cụng ty
1. Sơ lược hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty vận tải biển Việt Nam
Tiền thõn của cụng ty cổ phần vận tải biển Việt Nam là cụng ty vận tải biển Việt Nam. Quỏ trỡnh hỡnh thành cụng ty cú thể túm lược như sau:
Tên đơn vị: Cụng ty vận tải biển Việt Nam
Ngày thành lập 1-7-1970, trên cơ sở hợp nhất 3 đội tàu Tự lực, Giải phóng và Quyết thắng làm nhiệm vụ vận tải trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước.
Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động: Kinh doanh vận tải đường biển. Dịch vụ, đại lý, mụi giới, xuất nhập khẩu và đại lý vật tư, thiết bị phụ tùng, dầu mỡ, hoá chất, sơn các loại. Dịch vụ vận tải đa cách, cung ứng lao động ngành hàng hải trong, ngoài nước.
ã Năm 1956: Thành lập Quốc doanh vận tải Sông biển.
ã Năm 1964: Tách bộ phận đờng sông thành Công ty 102. Bộ phận đờng biển thành Công ty Vận tải Đường biển Việt Nam (công ty 101). Tiếp quản đoàn đánh cá Quảng Bình, loại tàu đánh cá vỏ sắt thành Công ty 103.
ã Ngày 4/10/1966: Giải thể Công ty vận tải đường biển Việt Nam để thành lập:
* Đội tàu Giải Phóng
* Đội tàu Quyết Thắng.
ã Ngày 28/10/1967: Cục đờng biển ra quyết định giải thể Công ty 103, thành lập đội tàu tự lực đảm nhận vận tải tuyến khu 4.
ã Ngày 1/7/1970: Bộ Giao Thông Vận Tải (BGTVT) ra quyết định giải thể 3 đội tàu và thành lập Công ty Vận Tải Biển Việt Nam (VOSCO).
ã Ngày 1/4/1975: BGTVT ra quyết định thành lập Công ty Vận tải ven biển Việt Nam (VIETCOSHIP) quản lý toàn bộ khối tàu nhỏ của Công ty Vận tải biển Việt Nam gồm VTB, B, tàu DWT dới 1000 T, tàu Giải Phóng, khối vận tải xăng dầu đường sông, với số người là 3200 người trong đó VOSCO quản lý 6 tàu lớn và 600 người.
ã Công ty vận tải biển Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước được thành lập lại, tổ chức hoạt động kinh doanh theo Quyết định số 29-TTg ngày 26/01/1993 của Thủ tướng Chính phủ. Kể từ sau khi trở thành doanh nghiệp Việt Nam hạch toán độc lập của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) theo Quyết định số 250/TTg ngày 29/04/1994 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Vận tải biển Việt Nam đã được tổ chức và hoạt động trên cơ sở “ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vận tải biển Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-HĐQT ngày 05/07/1996 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nhithieugia9xnhangheo
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement