Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyetdang1610
#665071

Download Luận văn Giải pháp phát triển thị trường giao sau gạo của Việt Nam miễn phí

Hiện nay, khung pháp lý để cho Sở giao dịch hàng hóa đối với sản phẩm gạo,
các công cụ phái sinh nói chung và hợp đồng giao sau nói riêng, cũng như khung
pháp lý cho các nhà kinh doanh khi tham gia thị trường giao sau gạo của Việt Nam
còn thiếu và chưa đồng bộ. Do vậy, để thị trường giao sau gạo ở Việt Nam phát
triển và hoạt động có hiệu quả, trở thành một trong những công cụ quan trọng trong
việc áp dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro biến động giá của các doanh nghiệp
sản xuất, kinh doanh lúa gạo. Các nhà làm luật và hoạch định chính sách của Việt
Nam phải ban hành các luật liên quan đến thị trường giao sau, tạo khung pháp lý
đầy đủ và đồng bộ cho hoạt động mua bán của những người tham gia kinh doanh
trên thị trường giao sau gạo. Đây cũng là một giải pháp góp phần thúc đẩy thị
trường giao sau gạo của Nam phát triển. Muốn vậy, chúng ta cần thực hiện một số
giải pháp sau++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

liên quan đến thương mại điện tử xẩy ra. Việc này cũng giúp
thay đổi nhận thức, cũng như tạo thói quen cho các doanh nghiệp trong việc thực
hiện thương mại điện tử trong kinh doanh.
59
3.6. Thành lập các trung tâm tƣ vấn về pháp luật liên quan đến thị trƣờng giao
sau gạo
Hiện nay hiểu biết của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của
Việt Nam về pháp luật, tập quán thương mại của các quốc gia khác còn hạn chế. Vì
vậy, các doanh nghiệp Việt Nam thường thua thiệt khi xẩy ra tranh chấp trong
thương mại với các đối tác kinh doanh nước ngoài. Vậy khi thị trường giao sau gạo
của Việt Nam phát triển, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của Việt
Nam sẽ tham gia kinh doanh trên thị trường giao sau nhiều hơn thì đi kèm với nó,
các tranh chấp trong thương mại cũng sẽ phát sinh nhiều hơn.
Do đó, để cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của Việt Nam
khi tham gia kinh doanh lúa gạo, đặc biệt là kinh doanh trên thị trường giao sau hạn
chế được thua thiệt khi xẩy ra tranh chấp trong thương mại với các đối tác nước
ngoài. Ngoài việc bản thân các doanh nghiệp sản suất, kinh doanh lúa gạo của Việt
Nam phải tự trang bị cho mình những kiến thức pháp luật trong kinh doanh, cũng
như sự hiểu biết của mình về tập quán thương mại của các đối tác nước ngoài mà
doanh nghiệp Việt Nam có quan hệ. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo
của Việt Nam cũng rất cần sự hỗ trợ tư vấn về pháp luật trong kinh doanh, đặc biệt
là pháp luật liên quan đến thị trường giao sau gạo. Vì vậy, việc Thành lập các trung
tâm tư vấn về pháp luật liên quan đến thị trường giao sau gạo để tư vấn cho các
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của Việt Nam khi tham gia kinh doanh
trên thị trường giao sau là rất cần thiết.
Hiệp hội lương thực Việt Nam có thể đứng ra thành lập các trung tâm này để
thu thập, tìm hiểu pháp luật kinh doanh, tập quán thương mại của các nước, đặc biệt
là pháp luật liên quan đến thị trường giao sau để tư vấn cho các doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh lúa gạo của Việt Nam khi các doanh nghiệp này có nhu cầu. Trung
tâm cũng có thể đứng ra để nhận ủy quyền giải quyết các tranh chấp của các doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của Việt Nam với đối tác nước ngoài khi được
doanh nghiệp yêu cầu. Về nguồn kinh phí hoạt động của trung tâm có thể yêu cầu
các doanh nghiệp thành viên đóng góp và khi các doanh nghiệp thành viên sử dụng
các dịch vụ tư vấn này thì trung tâm sẽ thu tiền dịch vụ tư vấn nhưng với mức thấp.
60
Các trung tâm này cũng có thể liên kết với các công ty tư vấn pháp luật nước ngoài,
đặc biệt các công ty tư vấn có uy tín, có nhiều kinh nghiệm về pháp luật trong lĩnh
vực thị trường giao sau
Kết luận chương 3: Việt Nam chuẩn bị trở thành thành viên chính thức của
Tổ chức thương mại thế giới và đang trong tiến trình hội nhập kinh tế với các nước
trong khu vực và thế giới. Để phát huy được những ưu điểm và hạn chế được các
nhược điểm của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của Việt Nam trong
tiến trình hội nhập. Bên cạnh việc chúng ta phải có những chính sách thích hợp từ
phía Chính phủ, chúng ta cũng rất cần có một thị trường giao sau gạo phát triển, để
các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của Việt Nam có thể sử dụng như là
một công cụ trong các chiến lược phòng ngừa rủi ro biến động giá gạo.
Vì vậy, phát triển thị trường giao gạo là nhiệm vụ quan trọng của Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên để phát triển thị trường giao sau gạo của Việt
Nam. Chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp và phải có sự phối hợp của các
cấp, các ngành. Để phát triển thị trường giao sau gạo nó không phải chỉ là việc của
các cơ quan quản lý Nhà nước mà nó còn là việc của các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh lúa gạo của Việt Nam. Do đó để phát triển thị trường giao sau gạo,
không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp, các ngành mà nó còn đòi hỏi sự nỗ lực từ
phía các doanh nghiệp.
61
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Qua việc phân tích giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường thế giới
trong thời gian gần đây, chúng tui thấy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam luôn có sự
biến động thất thường. Do đó, việc phòng ngừa rủi ro biến động giá gạo xuất khẩu
cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của Việt Nam là rất cần thiết.
Hiện nay qua khảo sát một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo tại
Thành phố Hồ Chi Minh và một số Tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tui thấy
các doanh nghiệp chưa sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá gạo
xuất khẩu. Nghiên cứu lý thuyết và thực tế giao dịch trên thị trường giao sau của
một số nước. Chúng tui thấy rằng để phòng ngừa rủi ro biến động giá gạo xuất khẩu
của Việt Nam, các doanh nghiệp có thể sử dụng các giao dịch trên thị trường giao
sau. Nhưng để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo của Việt Nam có có
thể sử dụng các giao dịch trên thị trường giao sau để phòng ngừa rủi ro biến động
giá gạo, chúng ta phải phát triển thị trường giao sau gạo của Việt Nam.
Để phát triển thị trường giao sau gạo của Việt Nam, thì ngoài các giải pháp
được đưa ra trong phạm vi đề tài luận văn này, chúng ta cần có những giải
pháp mang tính kỹ thuật trong việc phát triển thị trường giao sau gạo. Vì vậy, chúng
tui kiến nghị Nhà nước cần thúc đẩy việc nghiên cứu những giải pháp mang tính kỹ
thuật để nhanh chóng phát triển thị trường giao sau gạo của Việt Nam.
LỜI CẢM ƠN
Em chân thành Thank cô Nguyễn Thị Ngọc Trang và các thầy cô của
Trường Đại học kinh tế TP.HCM đã tận tình giảng dậy và hướng dẫn để em hoàn
thành khóa học, cũng như hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp này.
62
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang (2006), Quản trị rủi ro tài chính, Nxb Thống Kê,
TP.HCM.
2. PGS.TS Trần Ngọc Thơ (2005), Tài chính doanh nghiệp hiện đại,
Nxb Thống Kê, TP.HCM.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trung tâm thông tin.
4. Bộ Tài Chính (2003), Thông tư số 04/2003/TT-BTC.
5. Chính Phủ (2000), Nghị quyết số 09/2000/NĐ-CP.
6. Các thông tin trên trang Web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tiếng Anh
7. David Blake (1990), Financial Market Analysic, Mc.Graw-hill book Company.
8. Richart Brealey, Stewart Myers and others (1986), Principles of Corporate
Finance, Mc.Graw-hill ryerson Limited.
9. Pamela P. Peterson (1994), Financial Management and Analysis, Mc.Graw-hill,
Inc.
10. Các thông tin trên trang Web của Chicago Board of Trade:
11. Các thông tin trên trang Web của Refco:
63
Phụ lục 1: Một số Sở giao dịch giao sau trên thế giới
• CBOT Chicago Board of Trade
• EUREX European Exchange (Frankfurt)
• CME Chicago Mercantile Exchange
• NYMEX New York Mercantile Exchange
• LIFFE London Int’l Financial Futures Exchange
• NYBOT New York Board of Trade
• LME London Metal Exchange
• TOCOM Tokyo Commodity Exchange
• SGX Singapore Exchange
• HKE Hongkong Exchange
• BMD Bursa Malaysian Derivatives
• ADEX Australian Derivatives Exchange
Hàng hóa giao dịch ở CBOT
Sản...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement