Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hibona
#665059

Download Luận văn Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Nhật Bản miễn phí

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
I_ Học thuyết về thương mại quốc tế
1. Học thuyết về lợi thế sosánh của D.Ricardo 1
2. Quy luật tỷ lệ cân đối các yếu tố sản xuất (H-O) 2
II_Một số vấn đề liên quan đến cách thức thâm nhập thị
trường nước ngoài cho một sản phẩm
1. Thị trường mục tiêu 3
2. Sản phẩm 4
III_Tổng quan về tình hình dệt may thế giới 5
CHƯƠNG II: NHẬT BẢN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN NẮM VỮNG KHI
XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT.
1. Giới thiệu về Nhật Bản
1.1 Đất nước và con người Nhật Bản 9
1.2 Kinh tế Nhật Bản trong những năm gần đây 10
2. Quan hệ Việt – Nhật
2.1 Những dấu mốc trong quá trình tái thiết quan hệ Việt – Nhật 14
2.2 Quan hệ thương mại, đầu tư Việt – Nhật 15
3. Thị trường dệt may Nhật và những vấn đề cần nắm
vững khi xuất khẩu vào thị trường này
3.1 Đặc điểm chung về thị trường dệt may Nhật 17
3.2 Tình hình nhập khẩu hàng dệt may của Nhật 19
các mặt hàng nhập, các nước xuất khẩu chính sang thị trường Nhật
3.3 Các qui định và qui trình nhập khẩu hàng dệt may vào Nhật
3.3.1 Qui trình 29
3.3.2 Thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ 33
3.3.3 Tiêu chuẩn cho hàng công nghiệp nói chung 34
và dệt may nói riêng (JIS)
3.3.4 Hệ thống phân phối, tiêu thụ hàng dệt may tại Nhật 38
3.3.5 Luật lệ chung cho cácsản phẩm nhập khẩu 40
3.3.6 Một số cơ quan điều hành liên quan xuất nhập khẩu dệt may 41
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁTÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG
DỆT MAY CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT TRONG THỜI
GIAN QUA.
1. Vài nét về tình hình xuất khẩu dệt may của Việt Nam
1.1 Thực trạng về tình hình xuất khẩu dệt may Việt Nam 42
trong thời gian qua
1.2 Cơ cấu thị trường xuất khẩudệt may của Việt Nam 44
2. Phân tích, đánh giá tình hình xuất khẩu hàng dệt may vào Nhật
2.1 Tình hình xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào Nhật
2.1.1 Kim ngạch xuất khẩu dệtmay vào thị trường Nhật 46
2.1.2 Cơ cấu xuất khẩu dệt may vàothị trường Nhật theo mặt hàng 48
2.2 Đánh giá tình hìnhxuất khẩu dệt may Việt Nam vào Nhật 48
3. Những thuận lợi, khó khăn khi xuất khẩu dệt may
sang thị trường Nhật Bản
3.1 Những thuận lợi
3.1.1 Thuận lợi xuất phát từ nội tại 50
3.1.2 Thuận lợi có được từ sự hỗ trợ bên ngoài 51
3.2 Những khó khăn
3.2.1 Khó khăn và tồn tại rút ra từ thực tế ở các doanh nghiệp
Khó khăn 1: Liên quan đến vấnđề lao động và năng suất 52
lao động của ngành dệt may
Khó khăn 2: Liên quan đến nguyên phụ liệu, giá gia công, 54
chi phí sản xuất và máy móc thiết bị.
Khó khăn 3: Liên quan đến vấn đề vận chuyển, thủ tục hải 56
quan, đầu tư, giải ngân
Khó khăn 4: Liên quan đến vấn đề sản phẩm và tiếp cận thị trường 56
3.2.2 Khó khăn do từ yêu cầu của thị trường Nhật và tác động bên ngoài
Khó khăn 1: liên quan đến thời hạn giao hàng và hệ thống phân phối 58
Khó khăn 2: liên quan đến nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng Nhật Bản 59
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ NÉT VỀ VĂN HÓA VÀ LỐI SỐNG 62
ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH ĂN MẶC CỦA NGƯỜI NHẬT CHƯƠNG V: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU DỆT MAY VÀO NHẬT
1. Mục đích xây dựng giải pháp 65
2. Căn cứ xây dựng giải pháp
2.1 Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc 66
2.2 Bài học kinh nghiệm từ Campuchia 66
3. Các giải pháp
3.1 Nhóm giải pháp để khắc phục khó khăn rút ra từ thực tế doanh nghiệp
3.1.1 Giải pháp khắc phụcvấn đề về lao động và năng suất lao động 68
3.1.2 Giải pháp khắc phụcvấn đề liên quan đến nguyên phụ liệu, 69
giá gia công, chi phí sản xuất và máy móc thiết bị
3.1.3 Giải pháp liên quan vấn đề vận chuyển, thủ tục hải quan và đầu tư 70
3.1.4 Giải pháp liên quan vấn đề sản phẩm và tiếp cận thị trường 70
3.2 Nhóm giải pháp để khắc phục khó khăn do đặc điểm của thị trường Nhật
3.2.1 Giải pháp khắc phục khó khăn liên quan đến thời hạn 73
giao hàng và hệ thống phân phối
3.2.2 Giải pháp khắc phục khó khăn liên quan đến thị hiếu và 74
nhu cầu người tiêu dùng Nhật
KẾT LUẬN 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

g. Luật này qui định rằng nếu như một sản phẩm có khuyết tật
gây ra thương tích cho người hay thiệt hại về của cải thì nạn nhân có thể đòi
nhà sản xuất bồi thường cho các thiệt hại xảy ra liên quan đến sản phẩm có
khuyết tật và các quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và khuyết tật của sản phẩm.
Hàng dệt may vào thị trường Nhật Bản không theo một quy định nào, hay nói
cách khác là hàng này được nhập tự do vào Nhật. Hàng dệt may có sử dụng một
phần hàng da hay phụ kiện da phải tuân thủ theo công ước Washington.Tuy
nhiên, các sản phẩm nhập khẩu phải tuân thủ tối thiểu theo các Luật sau:
Luật thuế Hải quan nghiêm cấm nhập khẩu các sản phẩm vi phạm về quyền sở
hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp, thương hiệu.
Việc bán các sản phẩm dệt may phải tuân thủ theo Luật dán nhãn chất lượng
hàng hóa, Luật chống lại các chất có hại trong sản phẩm.
Việc đóng gói và cất giữ sản phẩm phải tuân thủ Luật hiệu quả sử dụng nguồn
tài nguyên, Luật tái chế các bao bì chứa đựng sản phẩm, Luật môi trường.
3.3.6 Một số cơ quan điều hành liên quan đến xuất nhập khẩu dệt may
43
* The Japan Textiles Importers’ Assosiation
Tel: 03 3270 0791 Fax: 03 3243 1088
* Japan Apparel Industry Council
Tel: 03 5530 5481 Fax: 03 3243 1088
* Okayama Prefecture Trade Center Co., LTD
1-3-37, Tamachi, Okayama City, Okayama 700-0825
Tel: 086-224-5956 Fax: 086-225-7018
Email: [email protected]
* Song Plaza
Sony Bldg, 3-1, Ginza 5-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-00661
Tel: 03-5413-8730 Fax: 03-5413-8747
Email: [email protected]
* Etoile Kaito & Co., Inc
1-7-16, Nihonbachi Bakuro-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8370
Tel: 03-5820-2277 Fax: 03-5820-2255
44
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
XUẤT KHẨU DỆT MAY CỦA VIỆT NAM VÀO NHẬT BẢN
TRONG THỜI GIAN QUA
1. Vài nét về tình hình xuất khẩu dệt may của Việt Nam
1.1 Thực trạng về xuất khẩu dệt may của Việt Nam những năm gần đây
Bảng 12 _ Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam 1999 - 2004
Năm 1999 2000 2001 2002 2003 2004
KNXK 1,537,341 1,847,790 1,884,896 2,597,696 3,686,834 4,385,554
Unit: US$ 1,000 Source: General Department of Customs
Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong nhiều năm qua đã có những bước
tiến đáng kể với sự gia tăng kim ngạch dần đều qua các năm. Hàng dệt may
luôn đứng vị trí hàng đầu trong mười mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta;
chiếm 15-20% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; đứng sau mặt hàng dầu
thô.
Từ sau 01/01/2005, EU bãi bỏ hạn ngạch dệt may cho Việt Nam; như vậy tính
đến nay chỉ còn duy nhất thị trường Mỹ còn áp dụng hạn ngạch đối với chúng ta.
Kế hoạch xuất khẩu dệt may cho năm 2005 được đặt ra là 5,2 tỷ USD; tăng
khoảng 19% so với năm 2004. Tuy nhiên theo số liệu từ Tổng Cục Hải quan,
tính đến hết tháng 6/2005, chúng ta mới chỉ thực hiện được 2,2 tỷ USD xuất khẩu
dệt may; nhiệm vụ còn lại so với kế hoạch là 3 tỷ USD. So với các năm trước có
thể nói tốc độ tăng trưởng dệt may trong năm 2005 đang thấp ở mức báo động.
Thực tế thì nhiều doanh nghiệp cho rằng thủ tục và cách phân bổ quota,
cấp giấy phép là một trong những yếu tố gây khó khăn cho họ khi tìm kiếm đối
tác, ký kết và thực hiện hợp đồng. Việc đột ngột cắt bớt chỉ tiêu hạn ngạch
thưởng khiến một số doanh nghiệp từng đổ công sức đi làm hàng phi quota, hàng
45
sử dụng nguyên liệu trong nước thất vọng. Sự chậm trễ ban hành quy chế
chuyển nhượng hạn ngạch cũng như quá trình đưa nó vào thực thi khiến những
xưởng may đang thiếu quota phải gánh chịu hậu quả khi đối tác nước ngoài bỏ
đi.
Tuy nhiên có một thực tế tưởng như phi lý đó là chế độ hạn ngạch càng nới lỏng
bao nhiêu, ngành dệt may Việt Nam càng khó khăn bấy nhiêu. Một nghiên cứu
của Hiệp hội dệt may Việt Nam (công bố tại Hội nghị Thách thức và giải pháp
đẩy mạnh xuất khẩu dệt may sau 2004, tổ chức vào 12/2003) cho thấy rõ điều
này. Vào những năm 1996-1997 khi Canada còn áp dụng hạn ngạch với sơ mi
nam, Việt Nam xuất được vào thị trường này 1,7 triệu chiếc. Từ đầu năm 1998,
Canada bỏ hạn ngạch đối với mặt hàng này, sau 3 năm Việt Nam mất thị trường.
Từ 01/012002 EU bỏ hạn ngạch một số mặt hàng trong đó có jacket (mặt hàng
có ưu thế nhất của Việt Nam) cho các nước thành viên WTO, trong khi Trung
Quốc tăng gấp 2 lần sau 1 năm thì Việt Nam giảm xuống còn 71% và tiếp tục
giảm.
Kể từ đầu năm nay, chế độ hạn ngạch được bãi bỏ hoàn toàn với các nước thành
viên WTO. Việt Nam cũng được hưởng ưu đãi này từ EU, tuy nhiên kim ngạch
xuất khẩu dệt may vào thị trường này không những không tăng mà còn giảm
(quý 1 giảm tới 3%, trong đó vào Đức giảm 24,3%, Anh giảm 26% và Pháp giảm
20%, Ý giảm 39% ...).
Bị áp hạn ngạch là khó khăn bởi số lượng cấp bao giờ cũng thấp hơn so với
năng lực sản xuất của các doanh nghiệp dệt may. Tuy nhiên khó khăn về hạn
ngạch chỉ là nhất thời. Vấn đề chính là sự kém cạnh tranh về giá thành, thời hạn
giao hàng cùng hàng loạt lý do khác như bất cập trong khả năng buôn bán quốc
tế, tiếp cận thị trường, trình độ chuyên môn, thiết kế mẫu mã, trang thiết bị, máy
móc khiến ngành dệt may Việt Nam trở nên quá nhỏ bé trên đầu trường quốc tế,
46
đặc biệt khi so với người lớn Trung Quốc. Tất cả các cat nóng xuất vào EU
từ Trung Quốc tăng rất mạnh, trong khi tại Việt Nam các cat này có xu hướng
nguội dần. Trong khó khăn chung đó, với các đơn vị lớn, có tiềm lực mạnh, có
năng lực quản lý và tổ chức sản xuất tốt, họ vẫn nhận đơn hàng đều đặn. Trong
khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại lâm vào cảnh vô cùng quẫn bách vì
không có đơn đặt hàng. Nhiều doanh nghiệp dệt may vừa và nhỏ cho biết các
doanh nghiệp lớn chỉ đủ đơn hàng để tự thực hiện, mà không cần đến sự gia
công lại của họ như trước đây.
1.2 Cơ cấu thị trường xuất khẩu dệt may của Việt Nam
Ba thị trường nhập khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay là Mỹ, EU và Nhật. Kể
từ ngày 01/01/2005, EU đã quyết định bãi bỏ hạn ngạch dệt may cho Việt Nam;
vì vậy tính đến nay chỉ còn duy nhất Mỹ là thị trường áp hạn ngạch đối với dệt
may Việt Nam. Dệt may Việt Nam đã phần nào thành công trên thị trường Mỹ,
đặc biệt kể từ sau năm 2003; khi Hiệp định dệt may giữa Việt Nam – Hoa Kỳ
được ký kết. Tuy hạn chế về chủng loại và định lượng nhưng đã tạo ra cơ hội cho
hàng dệt may Việt Nam xâm nhập sâu hơn vào thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên đó
mới chỉ là sự khởi đầu quá sớm để tự thỏa mãn. Với mức tăng trưởng của năm
2002 ở thị trường này là 16%, Việt Nam có quyền vui mừng song với Trung
Quốc_đối thủ đáng gờm_ con số này còn tăng gấp đôi. Hơn thế nữa Trung Quốc
còn có 40 chủng loại hàng dệt may không bị áp quota. Hiện tại Mỹ là thị trường
nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới với tổng giá trị nhập khẩu năm 2002
đạt trên 71 tỷ USD có xu hướng ngày càng tăng. Tuy nhiên kim ngạch xuất của
Việt Nam vào Mỹ chỉ mới đạt được 975 triệu USDõ (2002); và 1,9 tỷ USD (2003).
Trong đó một nữa tỷ trọng hàng dệt may của Việt Nam xuất sang Mỹ là áo
chemise và quần –...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement