Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By toemlemlinh_bt
#665031

Download Khóa luận Hoàn thiện kênh phân phối cho công ty TNHH Thiên Tân- Thành phố Huế miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI . 2
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 3
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 3
4. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 3
PHẦN HAI: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 5
Chương 1: Cơ sở lý luận của hoàn thiện kênh phân phối . 5
1.1 Lý luận cơ bản về kênh phân phối . 5
1.1.1 Khái niệm kênh phân phối . 5
1.1.2 Vai trò và chức năng của kênh phân phối . 7
1.1.3 Cấu trúc và hoạt động của kênh phân phối . 9
1.1.4 Những dòng lưu chuyển trong kênh phân phối . 11
1.2 Thiết kế kênh phân phối . 12
1.2.1 Phân tích nhu cầu của khách hàng về mức độ đảm bảo dịch vụ . 12
1.2.2 Xây dựng những mục tiêu và ràng buộc của kênh phân phối . 14
1.2.3 Xác định những phương án chính của kênh phân phối . 15
1.2.4 Đánh giá các phương án chính của kênh phân phối . 18
1.3 Quản lý kênh phân phối . 19
1.3.1 Khuyến khích các thành viên trong kênh hoạt động . 19
1.3.2 Sử dụng marketing hỗn hợp trong quá trình phân phối . 21
1.3.3 Lựa chọn cách phân phối và lưu thông hàng hóa . 34
Chương 2: Đặc điểm cơ bản của đối tượng nghiên cứu . 35
2.1 Đặc điểm của công ty TNHH Thiên Tân . 35
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 35
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty . 35
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Thái Thanh Hà
Trần Thị Hải Triều – K37 QTKD Trang 84
2.1.3 Cơ cấu tổ chức tại công ty . 38
2.1.4 Nguồn lực của công ty . 41
2.2 Đặc điển địa bàn nghiên cứu . 45
2.2.1 Đặc điểm tự nhiên . 45
2.2.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội . 47
2.2.3 Đặc điểm cơ sở hạ tầng . 48
Chương 3: Thực trạng hoạt động của công ty TNHH Thiên Tân . 50
3.1 Tìm kiếm trung gian phân phối . 50
3.1.1 Nghiên cứu thị trường . 50
3.1.2 Phân tích nhu cầu của khách hàng . 51
3.1.3 Tổ chức công tác marketing. 51
3.2 Hoạt động phân phối của công ty . 52
3.2.1 Lựa chọn sản phẩm phân phối . 52
3.2.2 Xác định giá bán . 53
3.2.3 Quyết định cách phân phối . 54
3.3 Đánh giá của khách hàng về hoạt động phân phối của công ty trong
thời gian qua . 54
3.3.1 Về sản phẩm. 54
3.3.2 Về giá . 55
3.3.3 Về cách phân phối . 57
Chương 4: Biện pháp hoàn thiện kênh phân phối cho công ty TNHH Thiên Tân 67
4.1 Lựa chọn nhà cung ứng và thu mua hàng hóa . 67
4.1.1 Lựa chọn nhà cung ứng . 67
4.1.2. Thu mua hàng hóa . 69
4.2 Hoàn thiện trung gian phân phối . 70
4.2.1 Hiểu đặc điểm và yêu cầu của các trung gian phân phối . 70
4.2.2 Đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các trung gian phân phối . 73
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Thái Thanh Hà
Trần Thị Hải Triều – K37 QTKD Trang 85
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 80
KẾT LUẬN . 80
KIẾN NGHỊ . 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 82
MỤC LỤC . 83++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Sự khuyến khích và các cuộc thi do
nhà sản xuất bảo trợ nhằm kích thích các nổ lực bán của các thành viên trong kênh đối
với các sản phẩm của mình là một dạng phổ biến khác của xúc tiến.
Ngoài ra còn phải tiến hành xúc tiến đặc biệt và các chiến dịch kinh doanh
khác như hạ giá, ưu đãi khách hàng mua nhiều, phiếu thưởng, sổ số...
1.3.3 Lựa chọn phƣơng thức phân phối và lƣu thông hàng hóa
Việc lựa chọn kênh phân phối đúng là rất quan trọng nhưng nếu chỉ như vậy
thì không đảm bảo sản phẩm được chuẩn vị sẵn sàng đúng thời gian và địa điểm tiêu
dùng. Một quyết định quan trọng trong quản lý kênh phân phối là quyết định về lưu
thông hàng hóa. “Lưu thông hàng hóa là hoạt động lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra
sự vận chuyển vật tư và sản phẩm từ chỗ sản xuất đến chỗ tiêu dùng nhằm mục đích
đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và thu lợi cho mình”. Mục đích của lưu thông
hàng hóa là quản trị mạng lưới cung ứng bao gồm đảm bảo cung ứng hàng hóa cần
thiết, đúng địa điểm cần thiết, đúng thời hạn cần thiết với chi phí ít nhất. Các quyết
định lưu thông hàng hóa liên quan đến việc quản lý hệ thống bán lẻ, bán sĩ và phân
phối sản phẩm hàng hóa vật chất.
Tóm lại, thiết kế và quản trị kênh phân phối là một vấn đề phức tạp. Sẽ không
có một con đường nào tốt nhất, chỉ có con đường phù hợp nhất với từng doanh nghiệp
trong việc lựa chọn hình thức phân phối trong từng giai đoạn phát triển thị trường. Do
đó những chủ doanh nghiệp là người phải cân nhắc thực lực của chính mình, cùng với
tình hình thực tế và dữ liệu thị trường, để cân, đo, đong, đếm cách và chi phí
cho phù hợp. Các yêu tố cần quan tâm, đó là: Người tiêu dùng tiềm năng là ai? Động
thái và hành vi mua hàng của họ (như thế nào và tại sao)? Ai là đối thủ chính trên thị
trường? Thế mạnh, điểm yếu của họ là gì và các chiến lược, chiến thuật của họ ra sao?
Thế mạnh của chính bản thân chúng ta là gì? Lợi ích khác biệt nào của sản phẩm, dịch
vụ của chúng ta sẽ mang lại cho khách hàng?... Phân tích tất cả những yếu tố trên là cơ
sở để cho doanh nghiệp thiết kế và lựa chọn dược kênh phân phối phù hợp nhất.
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Thái Thanh Hà
Trần Thị Hải Triều – K37 QTKD Trang 35
Chƣơng 2: Đặc điểm cơ bản của đối tƣợng nghiên cứu
2.1 Đặc điểm của công ty TNHH Thiên Tân
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Tân được thành lập theo quyết định số
3102000061 do Sở đầu tư kế hoạch cấp ngày 08 tháng 08 năm 2001.
Tên công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Tân
Tên viết tắt: Thientan Co, Ltd
Địa chỉ trụ sở chính: 64 Tôn Thất Thiệp, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên
Huế. Điện thoại: 054.533352
Ngành nghề được phép kinh doanh: Thu mua, chế biến và xuất nhập khẩu các
mặt hàng nông, lâm, hải sản, thủ công mỹ nghệ, kim khí điện máy, phương tiện vận tải,
máy móc thiết bị, xe gắn máy, vật liệu xây dựng, áo quần may sẵn, giày dép và những
loại hàng hóa, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.
Mua bán rượu, bia có nguồn gốc hợp pháp, bánh kẹo, đường sữa, nước giải
khát, các loại hàng công nghệ phẩm, dịch vụ cầm đồ và vận chuyển hành khách theo
hợp đồng và theo tuyến cố định. Vận tải hàng hóa bằng ô tô. Kinh doanh nhà hàng,
khách sạn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Tân là một công ty do cá nhân góp vốn
vào để sản xuất và kinh doanh. Lúc mới bắt đầu hoạt động thị trường của công ty chủ
yếu trong thành phố Huế nhưng càng về sau thì công ty đã mở rộng thị trường ra toàn
tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty có nghĩa vụ nộp các quỹ cho nhà nước theo quy định
của pháp luật.
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty
2.1.2.1 Chức năng hoạt động
a) Đối với nhà nước
Công ty TNHH Thiên Tân là một công ty của ba thành viên góp vốn, là một
công ty hạch toán kinh tế độc lập với chức năng chủ yếu là kinh doanh tất cả các mặt
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Thái Thanh Hà
Trần Thị Hải Triều – K37 QTKD Trang 36
hàng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày bao gồm các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu
tiêu dùng là chủ yếu như mì tôm, đường, sữa, bánh kẹo, nước khoáng, và các loại nước
giải khát khác. Ngoài ra công ty còn kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, nông
lâm hải sản và các loại máy móc thiết bị.
Công ty được quyền xuất nhập khẩu trực tiếp tất cả các mặt hàng nhằm phục
vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân, tạo việc làm ổn định và không ngừng nâng
cao đời sống cho các bộ công nhân viên.
b) Đối với nhà cung cấp và khách hàng
Bán hàng và khuyến mãi: công ty có một lực lượng bán hàng có thể giúp nhà
sản xuất vươn tới những khách hàng nhỏ với phí tổn tương đối thấp. Công ty cũng có
nhiều mối quan hệ kinh doanh và được khách hàng tin tưởng.
Thu mua và hình thành các loại sản phẩm: công ty có khả năng lựa chọn và
hình thành những loại sản phẩm mà khách hàng cần, nhờ vậy khách hàng đỡ mất công
tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau.
Phân lô các hàng hóa: tiết kiệm cho khách hàng của mình nhờ mua những lô
hàng lớn rồi phân ra thành những lô nhỏ.
Lưu kho: bảo quản hàng dự trữ, nhờ vậy giảm được chi phí lưu kho và rủi ro
cho những người cung ứng và khách hàng.
Vận chuyển: Đảm bảo giao hàng nhanh hơn cho người mua, bởi vì họ gần
khách hàng hơn so với các nhà sản xuất.
Tài trợ: công ty tài trợ cho khách hàng của mình khi bán chịu cho họ, đồng thời
cũng tài trợ cho cả những người cung ứng khi đặt hàng trước và thanh toán kịp thời.
Gánh chịu rủi ro: chịu các tổn thất như mất cắp, hư hỏng, lỗi thời.
Cung cấp thông tin về thị trường: Công ty cung cấp cho người cung ứng và
khách hàng của mình những thông tin về hoạt động của các đối thủ cạnh tranh, về sản
phẩm mới, về tình hình biến động giá cả.
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Thái Thanh Hà
Trần Thị Hải Triều – K37 QTKD Trang 37
2.1.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn của công ty
Nhiệm vụ :
Đối với nhà nước:
 Kinh doanh đúng mặt hàng đã đăng ký và đúng mục đích kinh doanh.
 Thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp theo quy định của pháp
luật Việt Nam, các thông lệ cũng như quy ước quốc tế.
 Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất của mình.
 Hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh được giao như lợi nhuận, thuế, khấu hao
tài sản.
 Sử dụng hợp lý, có hiệu quả nhằm phát triển nguồn vốn, bảo đảm có lãi cho
tái sản xuất đồng thời giải quyết mọi quyền lợi và lợi ích của người lao động.
 Tôn trọng và chấp hành đầy đủ các chính sách pháp lệnh của nhà nước trong
hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản công ty, bảo vệ môi trường và giữ gìn
trật tự an toàn xã hội…
Đối với đơn vị kinh tế khác:
 Chủ động liên kết kinh tế, hợp tác với các nhà sản xuất, không ngừng mở
rộng thị trường tiêu thụ.
 Củng cố và mở rộng mối quan hệ hợp tác liên kết kinh tế v...
Hình đại diện của thành viên
By hailinh1691
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#875357
hailinh1691 đã viết:ad ơi...co thể cho e xin link down của tài liệu này được k ạ? e Thank ạBạn download tại link này
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement