Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By congtubaclieu6452
#665024 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI MỞ ĐẦU. 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN. 3
1.1. Các khái niệm cơbản về chiến lược. 3
1.2. Phân loại . 3
1.2.1. Chiến lược cấp công ty. 3
1.2.2. Chiến lược cấp kinh doanh (SBU) . 4
1.2.3. Chiến lược cấp chức năng . 4
1.3. Các chiến lược đặc thù. 4
1.4. Cơ sở xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. 5
1.4.1. Phân tích môitrường bên ngoài . 5
1.4.1.1. Môi trường tổng quát . 5
1.4.1.2. Môi trường ngành. 7
1.4.2. Phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp . 9
1.4.2.1. Nhân sự . 9
1.4.2.2. Tàichính. 10
1.4.2.3. Marketing . 10
1.4.2.4. Hoạt động quản trị . 10
1.4.2.5. Hệ thống thôngtin. 11
1.5. Các công cụ để hoạch định và lựa chọn chiến lược . 11
1.5.1. Các công cụ để hoạch định chiến lược . 11
1.5.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ(IFE) . 11
1.5.1.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE). 12
1.5.1.3. Ma trận hìnhảnh cạnh tranh . 13
1.5.1.4. Ma trận điểmmạnh - điểm yếu - cơ hội - đe doạ(SWOT) . 13
1.5.2. Công cụ lựachọn chiếnlược. 14
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNGBÊN NGOÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNGTÂM MUA SẮM SÀI GÒN –
NGUYỄN KIM. 16
2.1. Môi trường tổng quát . 16
2.1.1. Môi trường kinh tế . 16
2.1.2. Môi trường chính trị, pháp luật . 17
2.1.3. Môi trường tự nhiên . 17
2.1.4. Môi trường xã hội dân cư. 18
2.1.5. Môi trường công nghệ. 20
2.2. Môi trường ngành. 20
2.2.1. Đối thủ cạnh tranh. 20
2.2.2. Kháchhàng . 28
2.2.3. Nhà cung cấp. 29
2.2.4. Đối thủ tiềm ẩn . 30
2.2.5. Hàng (sản phẩm) thaythế. 31
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CỦA TRUNG TÂM MUA
SẮM SÀI GÒN – NGUYỄN KIM. 33
3.1. Giới thiệu về Trung Tâm Mua Sắm Sài Gòn – Nguyễn Kim. 33
3.1.1. Sự hình thànhvà phát triển . 33
3.1.2. Đánh giá tình hình kinh doanh củaNguyễn Kim từ 2003-2005 . 34
3.1.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Nguyễn Kim từ 2003-2005 . 34
3.1.2.2. Tỷ trọng doanh số của từng ngành hàng tại Nguyễn Kim từ 2003-2005. 35
3.1.2.3. Doanh số và lợi nhuận của từng ngành hàng tại Nguyễn Kim từ 2003-200535
3.2. Phân tích môi trường nội bộ của Trung tâm mua sắm sài gòn – Nguyễn Kim .37
3.2.1. Marketing. 38
3.2.2. Tàichính . 45
3.2.3. Nhân sự. 47
3.2.4. Hoạt động quản trị . 48
3.2.5. Hệ thống thôngtin . 49
3.2.6. Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE) . 49
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TRUNG TÂM
MUA SẮM SÀI GÒN – NGUYỄN KIM GIAI ĐOẠN 2007-2011. 51
4.1. Xây dựng định hướng chiến lượcNguyễn Kim giai đoạn 2007-2011 . 51
4.1.1. Căn cứ xây dựng định hướng chiến lược. 51
4.1.1.1. Xuất phát từ khách hàng . 51
4.1.1.2. Thị trường bán lẻ ViệtNam . 51
4.1.1.3. Một số vấn đề về đường lối phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam . 52
4.1.2. Định hướng chiến lược của Nguyễn Kim giai đoạn 2007-2011. 52
4.2. Xây dựng chiến lược . 53
4.2.1. Ma trận SWOTcủa Nguyễn Kim . 53
4.2.2. Các chiến lược kinh doanh hình thành từ ma trận SWOT . 54
4.2.2.1. Nhóm các chiến lượcS-O . 54
a. Chiến lược xâm nhập thị trường . 54
b. Chiến lược phát triển thị trường . 54
c. Chiến lược đa dạng hoá hoạt động đồng tâm . 54
4.2.2.2. Nhóm các chiến lượcS-T . 54
a. Chiến lược liên doanh . 54
b. Chiến lược tăng cường quảng cáo, khuyến mãi. 55
c. Chiến lược phát triển thị trường . 55
d. Chiến lược khác biệt hoá . 55
4.2.2.3. Nhóm các chiến lượcW-O . 55
a. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực. 55
b. Chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối. 55
4.2.2.4. Nhóm các chiến lượcW-T . 56
a. Chiến lược khác biệt hoá . 56
b. Chiến lược tăng cường quảng cáo, khuyến mãi. 56
4.3. Lựa chọn chiến lược – Ma trận QSPhần mềm . 56
CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC. 62
5.1. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực . 62
5.2. Giải pháp về Marketing . 65
5.2.1. Giải pháp về sản phẩm . 65
5.2.2. Giải pháp về giá cả . 66
5.2.3. Giải pháp về phân phối . 66
5.2.4. Giải pháp về chiêu thị . 67
5.3. Giải pháp về nghiên cứu phát triển . 68
KIẾN NGHỊ . 70
KẾT LUẬN . 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Đề tài thảo luận :
Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ Nguyên Kim

I. Giới thiệu khái quát về trung tâm mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim
1.1 Giới thiệu chung
Tiền thân là một Cửa hàng chuyên bán sỉ và lẻ các sản phẩm điện tử và điện lạnh được chính thức hoạt động vào năm 1992. Năm 1996, Cửa hàng này được mở rộng và phát triển dưới pháp nhân là Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Dịch vụ Nguyễn Kim Tiến, chức năng của Công ty được mở rộng sang các lĩnh vực khác như: thương mại, dịch vụ, kinh doanh bất động sản và lắp ráp các sản phẩm điện tử.
Cũng trong thời điểm này, Cửa hàng điện máy được phát triển, chuyển mình và hoàn thiện hơn dưới tên giao dịch mới là Trung Tâm Mua Sắm Sài Gòn – Nguyễn Kim vào ngày 19/01/2001. Tại TP HCM đã xuất hiện một Trung tâm đầu tiên chuyên phân phối sỉ và lẻ các sản phẩm Điện máy, Điện lạnh, Điện gia dụng, Kỹ thuật số và Điện thoại di động. Tháng 11 năm 2001, Trung tâm Mua sắm Sài Gòn – Nguyễn Kim chính thức được tổ chức VBQI cấp chứng nhận ISO9001 và Nguyễn Kim được nhìn nhận là Trung tâm điện máy đầu tiên được thành lập với qui mô lớn và tính chuyên nghiệp cao.
Hiện tại, Nguyễn Kim tổ chức hoạt động, kinh doanh trực tiếp tại 03 Trung tâm mua sắm, trong đó 02 Trung tâm tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 01 Trung tâm tại Hà Nội. Bên cạnh đó, Nguyễn Kim còn thành lập Trung tâm Kinh doanh Tổng hợp chuyên bán hàng cho các dự án, công ty,… cùng Trung tâm Thương mại Điện tử đẩy mạnh việc kinh doanh qua mạng. Với lực lượng hơn 2,200 nhân viên chuyên môn cao, cùng những thành tựu đạt được, cộng vị thế tách biệt trên thị trường Việt Nam và uy tín vững chắc trong lòng khách hàng, Nguyễn Kim luôn được tín nhiệm là thay mặt hàng đầu Việt Nam được các tập đoàn điện tử ủy quyền trực tiếp tổ chức nhiều chương trình ưu đãi mua sắm cho người tiêu dùng. Đồng thời Nguyễn Kim cũng luôn được chọn là địa điểm trưng bày, giới thiệu, ra mắt những sản phẩm mới, công nghệ mới nhất của các hãng. Điều này đã đưa Nguyễn Kim trở thành cầu nối để người tiêu dùng Việt Nam nhanh chóng được tiếp cận với những công nghệ tiên tiến nhất, nâng cao quyền lợi của người mua sắm ngang bằng với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Thông tin pháp nhân:
- Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại tổng hợp & Dịch vụ Nguyễn Kim Tiến
- Tên giao dịch: Trung tâm Mua sắm Sài Gòn – Nguyễn Kim
- Địa chỉ: 63 – 63 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp HCM
- Điện thoại: 084 8211 211 – Fax: 084 8 210 818
- Tài khoản số: 0071000982709 tại Vietcombank
- Mã số thuế: 0302916952
Với một hệ thống các trung tâm :
• Trung tâm Mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim Quận 1
• Trung tâm Mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim Tân Bình
• Trung tâm Mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim Tràng Thi
• Trung tâm Kinh doanh Tổng hợp Nguyễn Kim
Công ty cung cấp hơn 50.000 mặt hàng thuộc 6 ngành hàng chính được bày bán như : Điện lạnh, Điện tử, Gia dụng, Thiết bị giải trí, Thiết bị tin học, Điện thoại di động.
1.2 Xác định các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU)
Hiện tại, Nguyễn Kim tổ chức hoạt động, kinh doanh trực tiếp tại 03 Trung tâm mua sắm, trong đó 02 Trung tâm tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 01 Trung tâm tại Hà Nội. Bên cạnh đó, Nguyễn Kim còn thành lập Trung tâm Kinh doanh Tổng hợp chuyên bán hàng cho các dự án, công ty… cùng Trung tâm Thương mại Điện tử đẩy mạnh việc kinh doanh qua mạng.
Với lực lượng hơn 2.200 nhân viên chuyên môn cao, cùng những thành tựu đạt được, cộng vị thế tách biệt trên thị trường Việt Nam và uy tín vững chắc trong lòng khách hàng, Nguyễn Kim luôn được tín nhiệm là thay mặt hàng đầu Việt Nam được các tập đoàn điện tử ủy quyền trực tiếp tổ chức nhiều chương trình ưu đãi mua sắm cho người tiêu dùng.
Đồng thời Nguyễn Kim cũng luôn được chọn là địa điểm trưng bày, giới thiệu, ra mắt những sản phẩm mới, công nghệ mới nhất của các hãng. Điều này đã đưa Nguyễn Kim trở thành cầu nối để người tiêu dùng Việt Nam nhanh chóng được tiếp cận với những công nghệ tiên tiến nhất, nâng cao quyền lợi của người mua sắm ngang bằng với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ngophuonghy
#1005484 Gửi dùm mình bài "Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Trung Tâm Mua Sắm Sài Gòn – Nguyễn Kim giai đoạn 2007-2011" nha. Chân thành Thank ad
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005496 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement