Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By love_a9k21
#665001 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Nội dung Trang
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THIẾT KẾ CƠ CẤU TỔ CHỨC
1.1. Tổ chức và cơ cấu tổ chức
1.2. Vai trò của cơ cấu tổ chức
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức
Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA CƠ CẤU TỔ CHỨC
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần sản xuất và thương mại BSC
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức
2.3. Chuyên môn hoá công việc
Chương 3: THỂ CHẾ HOÁ CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.1. Xây dựng sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
3.2. Sơ đồ phân bổ quyền hạnMỗi một công ty, một doanh nghiệp đều cần có một cơ cấu tổ chức nhất định. Việc thiết kế cơ cấu tổ chức của công ty BSC là một quá trình đưa ra những định hướng, vạch ra những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, từ đó mới chuyên môn hoá được công việc hình thành nên cơ cấu tổ chức của công ty. Sơ đồ cơ cấu tổ chức sẽ chỉ cho các nhà quản trị và nhân viên biết họ đang ở đâu trong tổ chức và họ có những nhiệm vụ nào trong công ty, nó giúp các nhà quản trị thấy được những điểm hợp lí hay bất hợp lí trong sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty. Thiết kế cơ cấu tổ chức chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài tổ chức như: chiến lược, công nghệ, thái độ của nhà lãnh đạo và các yếu tố về môi trường bao gồm môi trường vi mô và môi trường vĩ mô.
Chương 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THIẾT KẾ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1.1.Tổ chức và cơ cấu tổ chức
Tổ chức là tập hợp của hai hay nhiều người cùng hoạt động trong một hình thái cơ cấu nhất định nhằm đạt được những mục tiêu chung đã đề ra trong điều kiện môi trường biến động. Mỗi một công ty, một doanh nghiệp, một cơ quan hay một gia đình đều là một tổ chức.
Cơ cấu tổ chức là hình thức cấu tạo của tổ chức theo một trật tự xác định mà ở đó mỗi người đều có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, có quyền hạn và những nhiệm vụ nhất định nhằm bố trí theo những cấp khác nhằm thực hiện những mục tiêu đã xác định.
1.2. Vai trò của cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức quyết định toàn bộ quá trình hoạt động của tổ chức. Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt phù hợp với yêu cầu của tổ chức sẽ giúp cho việc thực hiện các nhiệm vụ một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả.
Cơ cấu tổ chức giúp công ty cụ thể hoá những công việc, nhiệm vụ để tạo dựng nên các bộ phận chức năng và các phòng ban. Nó còn xây dựng nên các mối quan hệ, các mối liên hệ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ giữa các bộ phận, tạo nên một môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện những mục tiêu chung của tổ chức.
Cơ cấu tổ chức là công cụ giúp tổ chức thực hiện những mục tiêu đã đề ra thông qua những chiến lược cụ thể.
Chiến lược có vai trò định hướng những mục tiêu dài hạn của tổ chức, từ đó đưa ra những phương án hành động và sự phân bổ các nguồn lực cần thiết để đạt được những mục tiêu, những định hướng đó. Từ đó, có thể thiết kế hay hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty giúp công ty đạt được những kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.
Việc xây dựng nên các chiến lược sẽ đòi hỏi mỗi công ty có một cơ cấu tổ chức riêng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Honghh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011840 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement