Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chaykut3_0238
#664997 Download Đề tài Phân tích tài chính của Vinamilk miễn phíMỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 2
I – CƠ SỞ LÝ LUẬN: 2
1.Khái niệm phân tích tài chính: 2
2.Đối tượng của phân tích tài chính: 2
3.Mục đích, ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính: 3
4.Tổ chức công tác phân tích tài chính: 4
II - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH: 4
1.Các bước trong quá trình tiến hành phân tích tài chính: 5
1.1.Thu thập thông tin: 5
1.2.Xử lý thông tin: 5
1.3.Dự toán và ra quyết định: 5
1.4.Các thông tin cơ sở để phân tích hoạt động tài chính 5
2.Phương pháp phân tích tài chính: 7
2.1 Phương pháp phân tích chỉ số - Phân tích theo chiều ngang 7
2.2 Phân tích khối – Phân tích theo chiều dọc 7
3. Phân tích chỉ số tài chính 8
3.1 Các hệ số khả năng thanh toán 8
3.2 Các hệ số hoạt động 9
3.3 Hệ số đòn bẩy tài chính. 11
3.4 Hệ số khả năng sinh lời 12
CHƯƠNG II: TÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY 14
1. Giới thiệu công ty: 14
1.1. Lịch sử hình thành: 14
1.2 VINAMILK hiện có các công ty con, liên kết sau 16
1.3 Lĩnh vực kinh doanh 16
1.4. Vị thế công ty 17
1.5 Các sản phẩm 18
1.6. Chiến lược phát truyển và đầu tư 19
1.7 Một số thành tựu đạt được 20
1.8. Thị trường 20
2. Phân tích các tỷ số tài chính:( các bản báo cáo tài chính) 21
2.1 Các hệ số khả năng thanh toán 28
2.2. Các hệ số hoạt động 31
2.3. Các hệ số đòn bẩy tài chính 34
2.4. Các hệ số khả năng sinh lời 38
3. Đánh giá kết quả kinh doanh 40
a. Doanh thu 40
b. Lợi nhuận gộp 41
c. Doanh thu hoạt động tài chính 41
d. Chi phí tài chính 41
e. Chi phí bán hàng 41
f. Chi phí quản lý 41
g. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 42
4. So sánh Công ty Vinamilk với công ty tham chiếu là Hanoimilk 42
CHƯƠNG III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ & GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMILK 44
1. Kiến nghị về phương hướng phát triển sản xuất của công ty 44
2. Xác định chính sách tài trợ, cơ cấu vốn hợp lý 44
3. Quản lý dữ trữ và quay vòng vốn 45
4.Sử dụng hợp lý chính sách bán chịu để tăng doanh thu 45
5.Quản lý thanh toán 45
6.Đầu tư đổi mới công nghệ 46
7.Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động 46
KẾT LUẬN 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hay kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Từ đó các nhà quản lý có thể xác định được nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới. Với một doanh nghiệp hay bất kì tổ chức kinh doanh dù lớn hay nhỏ khi hoạt động đều mong muốn làm sao hoạt động có hiệu quả thu về lợi nhuận nhiều nhất và đạt được mục tiêu mà công ty đề ra. Để làm được điều đó đòi hỏi cần có rất nhiều yếu tố cấu thành nên như vốn, nhân lực, công nghệ v…v. Một trong những việc cần làm là phân tích được báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nhận thấy đươc tầm quan trọng của vấn đề nên nhóm GROUP68 quyết định chọn đề tài “phân tích tài chính của Vinamilk” nhằm giúp làm rõ thêm bài toán kinh tế của công ty Vinamilk nói riêng và của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nói chung…bài tiểu luận gồm 3 chương:
CHƯƠNG I - Cơ sở lý luận – phương pháp phân tích tài chính
CHƯƠNG II - Thực trạng tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Vnamilk.
CHƯƠNG III - Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty Công ty cổ phần Vnamilk.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

I – CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1.1. Khái niệm phân tích tài chính:
Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp, công cụ theo một hệ thống nhất định cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán cũng như các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, giúp nhà quản lý kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như đoán trước những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để đưa các quyết định xử lý phù hợp tùy theo mục đích theo đuổi.
1.2 Đối tượng của phân tích tài chính:
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có hoạt động trao đổi điều kiện và kết quả sản xuất thông qua những công cụ tài chính và vật chất. Chính vì vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tham gia vào các mối quan hệ tài chính đa dạng và phức tạp. Các quan hệ tài chính đó có thể chia thành các nhóm chủ yếu sau:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement