Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By aloha_296
#664981

Download Tiểu luận Ngành hàng không Mỹ miễn phí

Yếu tố quan trọng nhất, tác động mạnh mẽ nhất đến việc đạt được thành công trong ngành hàng không đó là có các chiến lược cụ thể. Như khi có các quy định ràng buộc của chính phủ các hãng không có quyền quyết định về giá thì buộc chiến lược của các hãng phải thay đổi. Lúc này sự khác biệt chỉ là các dịch vụ tăng thêm của mỗi hãng để thu hút khách hàng. Còn khi các quy định bị bãi bỏ để cạnh tranh được, thì các chiến lược thay đổi, cuộc chiến về giá bùng nổ. Và khi các chiến lược về giá đã không còn tính cạnh tranh thì các hãng chuyển sang mục tiêu là tạo dựng lòng trung thành của khách hàng, và các chiến lược mới được hình thành, như là : kế hoạch bay thường xuyên++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Ngành hàng không Hoa Kỳ trải qua 2 giai đoạn chủ yếu :
Giai đoạn 1: điều chỉnh bằng quy tắc – từ 1920 đến năm 1978
Giai đoạn 2:Dỡ bỏ các quy tắc – sau năm 1978
Bối cảnh của ngành hàng không Hoa Kỳ qua các giai đoạn
- Giai đoạn 1:
+ 1920 lúc này nhu cầu đi lại của con người chưa cao, dịch vụ chủ yếu chỉ là vận chuyển thư tín hơn là vận chuyển hành khách. Do đó các quy tắc kiểm soát bưu điện nói chung áp dụng kiểm soát với toàn ngành.
+ Đầu những năm 1930, đường bay xuyên lục địa do ba hãng hàng không lớn kiểm soát: United Airlines ở miền Bắc, American airlines ở miền Nam, TWA ở miền Trung. Và ngày càng có thêm nhiều hãng mới làm tăng thêm tính cạnh tranh.
+ Năm 1938 Quốc hội đưa ra luật hàng không dân dụng. Cơ quan hàng không dân dụng CAB được lập ra theo luật này.
+ Vụ nổ máy bay năm 1956 làm chết 128 người
+ 1958 Cục hàng không Liên bang một cơ quan an toàn mới được thành lập.
+ 1970 lý thuyết về thị trường có thể cạnh tranh đã phát triển. Các nguyên tắc chủ nghĩa tự do kinh tế ngày càng mở rộng, các nhà chính trị đặc biệt ủng hộ vai trò thị trường, giảm sự chi phối của chính phủ.
+ Cú sốc dầu lửa 1974 khiến chi phí giá gia tăng nhanh chóng.
+ Vào năm 1976, sự thúc đẩy các cơ quan tham gia định giá.
- Giai đoạn 2:
+ Tháng 10, năm 1978 luật bãi bỏ quy định xóa bỏ CAB được phê duyệt.
+ Cuộc khủng hoàng dầu lửa năm 1979 đã bắt đầu một cuộc suy thoái trên phạm vi toàn cầu và cuộc đình công của những điều hành bay năm 1979.
+ Trong khoảng thời gian từ năm 1979 đến năm 1982: Ngành bị lỗ nặng , hậu quả là từ năm 1978 đến 1988 trên 150 công ty bị đổ bể và xuất hiện làn sóng sát nhập.
+ Năm 1982 đã bắt đầu tăng trưởng trở lại, trong giai đoạn từ 1980 – 1990 khôi phục tăng trưởng 4%/ năm.
Đặc trưng của ngành qua các giai đoạn
- Ở giai đoạn thứ nhất
Ngành chưa có sự cạnh tranh về giá, lúc này tất cả các quy định về giá vé hành khách, thư tín, đường vào ra, sát nhập và mua lại… đều do CAB quy định và kiểm soát. Giá được CAB đặt trên cơ sở chi phí cộng mức thu nhập hợp lí, điều này làm cho mọi chi phí tăng thêm đều dịch chuyển thẳng về phía khách hàng khiến giá tăng cao. Việc không có khả năng cạnh tranh về giá đã làm cho sự cạnh tranh của ngành chuyển sang hướng cạnh tranh khác, đó là các dịch vụ khách hàng và các bữa ăn các trò giải trí.
Ở giai đoạn thứ hai
Cuộc cạnh tranh giữa các hàng hàng không diễn ra mạnh mẽ. Từ khi các bãi bỏ các quy định đã có hơn 20 công ty vận tải được thành lập và cuộc cạnh tranh giá bùng nổ
3. Cấu trúc ngành
Ngành hàng không Mỹ là ngành tập trung bởi ngành bị lấn át bởi một số các hãng lớn. Phần lớn thị phần tập trung vào một số hãng. Ngành hàng không có rào cản nhập cuộc cao, Trong ngành tập trung thì cuộc chiến về giá là chủ yếu.
Đầu năm 1930 thì ba hãng lớn kiễm soát phần lớn thị phần đó là United airlines, American airlines và TWA.
Từ năm 1935-1954 thị phần tập trung vào 4 hãng lớn như: United airlines, American airlines, TWA và Eastern
Từ năm 1935-1954 thị phần tập trung vào 4 hãng lớn như: United airlines, American airlines Delta và Northwest
Năm
Chỉ số tập trung 4 hãng hàng đầu
Năm
Chỉ số tập trung 4 hãng hàng đầu
1935
88%
1982
54.2%
1939
82%
1987
64.8%
1949
70%
1990
61.5%
1954
71%
1999
66.4%
1977
56.2%
Mức độ tập trung trong ngành hàng không Mỹ
Chỉ số tập trung được đo bởi thị phần tính trên cơ sỡ hành khách-km
4. Các lực lượng dẫn dắt ngành
- Sự thay đổi về mức tăng trưởng dài hạn của ngành có xu hướng giảm, điều đó tác động đến sự nhập cuộc và rời ngành của các hãng, mức độ khó khăn để các hãng cố dành được doanh số tăng thêm. Tuy nhiên điều đó cũng góp phần tăng thêm chất lượng dịch vụ của các hãng. Vì mức tăng trưởng trong dài hạn là thấp nên đòi hỏi ngành phải có sự đổi mới để tăng tỷ suất sinh lợi
Thay đổi công nghệ, cải tiến marketing đã tạo ra những biến đổi trong sự cạnh trạnh của ngành. Ngay sau khi các quy định được bãi bỏ, câu chuyện về lòng trung thành của khách hàng ngày càng được nói nhiều hơn, vì lúc này các khách hàng không vội vã khó có thể phân biệt được sự khác biệt giữa các hãng ngoài vấn đề giá cả kể cả khi các hãng mở rộng hơn các dịch vụ tăng thêm, sự phục vụ chu đáo tận tình….việc nổ lực hấp dẫn khách hàng bằng việc các dich vụ tăng cường và các tiện nghi hướng trực tiếp đến khách hàng kinh doanh. Và sự cạnh tranh dựa trên sự tạo dựng lòng trung thành của khách hàng diễn ra mạnh mẽ. Như việc đưa ra các kế hoach bay thường xuyên, cung cấp các vé miễn phí, nâng cấp trên cơ sở số dặm đã bay và tạo ra các mức ngưỡng khác nhau để hưởng lợi . Kết hợp với các đối tác như cho thuê ô tô, chuỗi khách sạn… khi internet phát triển các hãng đã biết thay đổi cách bán hàng, việc bán hàng thông qua trang wep trực tuyến cũng làm cho các hãng tiết kiệm được chi phí hơn bên cạnh đó còn tạo sự thuận lợi cho khách hàng, Các lực lượng này dẫn đến việc cạnh tranh trong ngành, đã giúp cho ngành ngày càng phát triển đổng đều hơn.
Những thay đổi về quy định và chính sách đã làm thay đổi các chiến lược cạnh tranh trong ngành. Đây là lực lượng dẫn dắt chủ yếu đối với ngành hàng không Mỹ. thức thế đã cho thấy khi chưa bãi bỏ các quy định thì toàn bộ hoạt động bị chi phối bởi các quy định của CAB và các hãng canh tranh với nhau về cac dịch vụ tăng thêm. Nhưng sau khi bãi bỏ các quy định làm cho nhiều công ty gia nhập ngành đã thức đẩy các hãng trong ngành phải thay đổi để tồn tại và tăng doanh thu. Chiến lược cạnh tranh về giá bùng nổ, và các chiến lược tạo dựng lòng trung thành của khách hàng được các hàng đề cao.
5. Các yếu tố then chốt
Yếu tố quan trọng nhất, tác động mạnh mẽ nhất đến việc đạt được thành công trong ngành hàng không đó là có các chiến lược cụ thể. Như khi có các quy định ràng buộc của chính phủ các hãng không có quyền quyết định về giá thì buộc chiến lược của các hãng phải thay đổi. Lúc này sự khác biệt chỉ là các dịch vụ tăng thêm của mỗi hãng để thu hút khách hàng. Còn khi các quy định bị bãi bỏ để cạnh tranh được, thì các chiến lược thay đổi, cuộc chiến về giá bùng nổ. Và khi các chiến lược về giá đã không còn tính cạnh tranh thì các hãng chuyển sang mục tiêu là tạo dựng lòng trung thành của khách hàng, và các chiến lược mới được hình thành, như là : kế hoạch bay thường xuyên…
6. Tính hấp dẫn của ngành hàng không Mỹ
Đánh giá tính hấp dẫn của ngành qua các nhân tố quan trọng :
-Tiềm năng tăng trưởng của ngành.
Ngành hàng không ít có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, nếu có thì chỉ là dựa vào sự tăng lên vĩ mô của của các nhân tố bên ngoài như sự tăng dân số…. Đặc biệt là sau sự kiện 11/9/2001 thì càng khiến ngành hàng không Mỹ bị tụt dốc. Các cơ quan tình báo của Đức, Nga, Ai cập đã đưa ra thông báo “khẩn cấp”cho Mỹ về một cuộc tấn công khủng bố sắp xãy ra, cho biết máy bay thương mại có thể bị cướp để tấn công các mục tiêu ngay tại Mỹ. Sau sự kiện 11 tháng 9 các thông báo này mới được công bố đã đưa ngành hàng khô...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement