Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Croydon
#664239 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần 1: Tổng quan về đơn vị thực tập 2
1. Khái quát chung về đơn vị thực tập. 2
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2
1.2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. 2
1.3. Một số kết quả đạt được của đơn vị trong những năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 2
1.3.1 Kết quả đạt được của đơn vị trong những năm qua và phương hướng năm 2010 2
1.3.2. Các mục tiêu năm 2010 3
2. Tổ chức công tác quản trị nhân lực tại công ty. 3
2.1. Quan điểm của ban lãnh đạo công ty về công tác quản trị nhân lực. 3
2.2. Hệ thống tổ chức công ty, chức năng, nhiệm vụ của công ty. 3
2.2.1. Hệ thống tổ chức công ty: 3
2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 5
2.2.3. Sự kết nối chức năng, hoạt động quản trị nhân lực diễn ra tại đơn vị. 5
2.3. Thực trạng của cách thức tổ chức công tác quản trị nhân lực. 5
2.3.1. Công tác đào tạo tại đơn vị thực tập 5
2.3.2. Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc. 6
2.3.3. Tạo động lực cho người lao động. 6
2.3.4. Tổ chức quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự trong công ty. 6
2.3.5. Vấn đề bất bình, xung đột và tranh chấp lao động. 7
2.4. Thực trạng nguồn nhân lực của đơn vị. 7
2.4.1. Thực trạng quản lý nhân lực 7
2.4.1.1. Phân công lao động theo chuyên môn - nghề nghiệp được đào tạo. 7
2.4.1.2. Quản lý chất lượng lao động ở công ty 8
2.4.2. Đặc điểm các yếu tố đầu vào 9
2.4.2.1. Máy móc thiết bị 9
2.4.2.2. Lao động 9
Phần 2: Thực trạng về quy chế trả lương của người lao động ở công ty cổ phần May và Thương Mại Tiên Lữ 10
2.1. Cơ sở lý luận 10
2.1.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương 10
2.1.2. Khái niệm Quy chế lương: 11
2.1.4. Quy trình xây dựng Quy chế lương: 14
2.1.5. Sự cần thiết phải hoàn thiện Quy chế lương ở Công ty: 18
2.2. Thực trạng quy chế trả lương cho người lao động ở công ty cổ phần May và Thương Mại Tiên Lữ 21
2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng 21
* Thực trạng điều kiện lao động. 21
2.2.2. Thực trạng quy chế trả lương ở công ty 22
2.2.2.1. Quy chế lương trả lương cho người lao động. 22
2.2.2.2. Quy chế thi đua của công ty. 25
2.2.3. Hiệu quả của việc xây dựng quỹ lương ở công ty cổ phần May và Thương Mại Tiên lữ. 54
2.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quy chế lương. 55
2.3.1. Phương hướng phát triển của công ty. 55
2.3.2. Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quy chế lương. 55
2.3.2.1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ. 55
2.3.2.2. Sử dụng các đòn bẩy kích thích vật chất và tinh thần hữu hiệu 55
2.3.3. Một số khuyến nghị đối với công ty. 56
2.3.3.1. Môi trường làm việc. 56
2.3.3.2. Đối với ban lãnh đạo công ty 56
2.3.3.3. Điều kiện làm việc 57
KẾT LUẬN 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
LỜI MỞ ĐẦU

Tiền lương có một vai trò rất quan trọng, không chỉ đối với bản thân người lao động, mà còn đối với hoạt động của đơn vị sử dụng lao động. Tiền lương kích thích người lao động nâng cao năng lực làm việc của mình, phát huy mọi khả năng vốn có để tạo ra năng suất lao động, vươn tới tầm cao hơn của tài năng, sức lực và sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.
Trong quá trình học tập tại trường, nhận thức được tầm quan trọng trọng của việc xây dựng quy chế trả lương và xuất phát từ thực tế tìm hiểu trong thời gian thực tập vừa qua tại Công ty Cổ Phần May và Thương Mại Tiên Lữ. Em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp : “ Thực trạng về quy chế trả lương của người lao động ở công ty cổ Phần May và Thương Mại Tiên Lữ”.
Nội dung báo cáo gồm 2 phần :
Phần 1: Tổng quan về đơn vị thực tập
Phần 2 : Thực trạng về quy chế trả lương của người lao động ở công ty cổ phần May và Thương Mại Tiên Lữ.
Do thời gian nghiên cứu, trình độ có hạn nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của thầy cô giáo cùng các cô (chú), anh (chị) tại công ty để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành Thank sự hướng dẫn tận tình của cô giáo “Đỗ Thị Tươi” trong thời gian thực tập vừa qua cùng sự chỉ bảo, hướng dẫn của các cô chú, các anh chị trong phòng Tổ chức và các phòng ban đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn.

Sinh viên

Nguyễn Văn Nhất

Phần 1: Tổng quan về đơn vị thực tập
1. Khái quát chung về đơn vị thực tập.
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Tên công ty : Công ty Cổ Phần May và Thương Mại Tiên Lữ
( Công ty được thành lập theo quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 1 năm 2009) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đay và May Hưng Yên về việc tách xí nghiệp May Ba Hàng và xí nghiệp May Dốc Lã để thành lập Công ty Cổ Phần May và Thương Mại Tiên Lữ.
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần May và Thương Mại Tiên Lữ số 0900338190 ngày 09 tháng 02 năm 2009 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp.
- Địa chỉ: Thôn Ba Hàng – Xã Thủ sĩ - Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên
1.2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
- Hoạt động chủ yếu của công ty là : Gia công hàng may mặc.
1.3. Một số kết quả đạt được của đơn vị trong những năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
1.3.1 Kết quả đạt được của đơn vị trong những năm qua và phương hướng năm 2010
Bảng 1: Kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2009
Năm Doanh thu ( Tỷ đồng) Số lao động (người) Thu nhập bình quân (Đồng)
2009 14 796 1.300.000

* Đánh giá chung về kết quả đạt được:
Chấp hành sự phân công của ban lãnh đạo, tận dụng thời cơ, sự giúp đỡ của ban Giám Đốc, các phòng ban nghiệp vụ, phục tùng thực thi nhiệm vụ của Cán bộ CNV trong khối và các phòng nghiệp vụ được phụ trách. Do đó đạt được những kết quả to lớn như:
+ Đạt đơn vị an ninh, an toàn
+ Công tác đời sống, môi trường cơ bản được đảm bảo ổn định
+ Công tác tài chính ổn định, báo cáo đúng thời hạn, chủ động kê nộp ngân sách đúng hạn.
+ Doanh thu của công ty năm sau cao hơn năm trước.
+ Thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, đảm bảo cuộc sống cho người lao động và gia đình họ.

1.3.2. Các mục tiêu năm 2010
Tổ chức triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện và phục vụ tốt nhất cho các đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010. Cụ thể:
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 15 tỷ đồng
- Doanh thu : 15,5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân cho người lao động : 1.350.000 đồng/người/tháng.
- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các phần việc chưa hoàn thành.
2. Tổ chức công tác quản trị nhân lực tại công ty.
2.1. Quan điểm của ban lãnh đạo công ty về công tác quản trị nhân lực.
Quan điểm của ban lãnh đạo công ty là rất coi trọng công tác quản trị nhân lực. Để mọi hoạt động sản xuất và làm việc trong công ty thì cần có người lao động. Và giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động thì bộ phận nhân sự đóng vai trò to lớn. Ngoài việc phải cân đối lượng lao động sao cho phù hợp với công việc còn phải giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động như tiền lương, bảo hiểm, định mức lao động,... Có người nói : “ nếu như thế thì bộ phận khác cũng làm được”. Đúng là như thế, nhưng hiệu quả người đó làm sẽ không cao bởi đó không phải là chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo của họ. Có thể nói, công tác quản trị nhân lực trong công ty có vai trò hết sức cần thiết để công ty ngày càng phát triển hơn nữa.
2.2. Hệ thống tổ chức công ty, chức năng, nhiệm vụ của công ty.
2.2.1. Hệ thống tổ chức công ty:
Hệ thống tổ chức bộ máy của công ty cổ phần May và Thương Mại Tiên Lữ được bố trí theo sơ đồ sau ( H.1):Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018312 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement