Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chjl0ve_kaiz
#664237 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN MỘT SỐHỆTHỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
QUỐC TẾVÀ KINH NGHIỆM ÁP DỤNG CỦA MỘT SỐNƯỚC TRÊN THẾ
GIỚI.6
I/ MỘT SỐKHÁI NIỆM CHUNG 6
1. Khái niệm vềquản lý chất lượng
2. Các nguyên tắc cơbản vềquản lý chất lượng
3. Khái niệm vềhệthống quản lý chất lượng
II/ GIỚI THIỆU MỘT SỐHỆTHỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
ĐƯỢC NHIỀU NƯỚC ÁP DỤNG 11
1. Hệthống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000
2. Hệthống quản lý chất lượng theo GMP
3. Hệthống quản lý chất lượng HACCP
4. Hệthống quản lý môi trường ISO 14000
5. Hệthống quản lý chất lượng toàn diện TQM
6. Các hệthống quản lý chất lượng khác
7. Một sốtổchức chứng nhận chất lượng quốc tếcó uy tín
III/ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐNƯỚC TRÊN THẾGIỚI VỀVIỆC ÁP DỤNG
CÁC HỆTHỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ28
1. Tình hình triển khai áp dụng một sốhệthống quản lý chất lượng trên thếgiới
2. Giới thiệu kinh nghiệm của một sốnước trên thếgiới vềviệc hỗtrợ
doanh nghiệp triển khai áp dụng các hệthống quản lý chất lượng quốc tế.
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC HỆTHỐNG QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.34
I/ HỆTHỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CÔNG CỤ ĐỂNÂNG CAO SỨC
CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP
1. Tầm quan trọng của việc áp dụng hệthống quản lý chất lượng đối với khả
năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế.
2. Hệthống quản lý chất lượng – Công cụhữu hiệu nhằm tăng khảnăng
cạnh tranh của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản kỹ
thuật của các nước nhập khẩu.
II/ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆTHỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ỞCÁC
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
1. Một sốhệthống quản lý chất lượng quốc tế được áp dụng tại Việt Nam
và tổchức chứng nhận chất lượng trong nước
2. Tình hình triển khai áp dụng hệthống quản lý chất lượng của các doanh
nghiệp Việt Nam
3. Tình hình thực hiện công tác chứng nhận chất lượng ởViệt Nam
III/ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆTHỐNG QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG QUỐC TẾCỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
1. Thành tựu
2. Nhân tốdẫn đến thành công
3. Hạn chếvà nguyên nhân tồn tại
4. Bài học kinh nghiệm trong việc áp dụng HTQLCL
CHƯƠNG III. KIẾN NGHỊMỘT SỐCHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THÚC
ĐẨY CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ÁP DỤNG CÁC HỆTHỐNG QUẢN
LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ. 62
I/ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP VĨMÔ NHẰM TẠO MÔI TRƯỜNG PHÁP
LÝ THÚC ĐẨY CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ÁP DỤNG CÁC HỆTHỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ62
1. Ban hành chính sách chất lượng quốc gia
2. Bổsung, hoàn chỉnh hệthống các văn bản pháp quy có liên quan
3. Hội nhập với khu vực và quốc tếtrong hoạt động quản lý chất lượng
4. Xây dựng và hoàn thiện cơsởhạtầng chất lượng quốc gia
5. Đổi mới hoạt động thanh tra kiểm tra Nhà nước vềquản lý chất lượng
6. Tăng cường nhận thức vềáp dụng và chứng nhận các hệthống quản lý
chất lượng
7. Các giải pháp vềthông tin thịtrường
8. Các giải pháp vềtài chính và đầu tưhỗtrợdoanh nghiệp triển khai áp
dụng hệthống quản lý chất lượng
II/ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VI MÔ NHẰM NÂNG CAO KHẢNĂNG CỦA
CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG VIỆC ÁP DỤNG CÁC HỆTHỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
1. Xác định mục tiêu chất lượng của doanh nghiệp.
2. Lựa chọn hệthống quản lý chất lượng phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam
3. Tổchức triển khai áp dụng các mô hình quản lý chất lượng đã lựa chọn
4. Các giải pháp kết hợp đểphát huy hiệu quảáp dụng các hệthống quản lý
chất lượng
KẾT LUẬN 77
Phụlục 1: Giải thưởng chất lượng Việt Nam
Phụlục 2: Việc áp dụng ISO 9000, GMP và HACCP tại Công ty Rượu –
nước giải khát Thăng long
Phụlục 3: Hoạt động triển khai áp dụng HTQLCL theo ISO 14000 tại Công
ty Giầy ThuỵKhuê.
TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
LờI nói ĐầU

Có thể nói yếu tố quan trọng nhất quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp là chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp đó cung cấp cho khách hàng hay nói cách khác uy tín, lợi nhuận và thị phần của doanh nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào việc sản phẩm của doanh nghiệp có đáp ứng ở mức cao nhất yêu cầu của khách hàng với chi phí thấp nhất hay không. Hiện nay, khi nền kinh tế các quốc gia trên thế giới đều hướng tới xu thế chung là mở cửa hội nhập thì chất lượng chính là công cụ cạnh tranh hữu hiệu của doanh nghiệp. Vậy nên, vì sự sống còn của mình và cao cả hơn là vì một cuộc sống chất lượng cho con người, mỗi doanh nghiệp phải tìm ra cách thức để giải bài toán chất lượng này.
Và “Hệ thống quản lý chất lượng” chính là kết quả của nhiều công trình nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp đạt được chất lượng sản phẩm mong muốn mà lại tiết kiệm tối đa chi phí. Đặc điểm nổi bật của hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế là cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý, cải tiến mọi khía cạnh liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận cũng như cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đề ra.
Đến thời điểm này hầu hết các nước trên thế giới, nhất là các nước phát triển, đã áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng được công nhận rộng rãi như: ISO 9000, ISO 14000, HACCP, GMP, QS 9000, Q-base, AS 9001.... Một thực tế đáng khích lệ là sau khi áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng hầu hết các doanh nghiệp đều tạo và giữ vững được vị thế cho sản phẩm của mình, đảm bảo lợi nhuận cũng như nâng cao uy tín cho doanh nghiệp trong thương trường.
Việt Nam đã ký được hiệp định thương mại Việt-Mỹ, hiện đã ra nhập AFTA và chuẩn bị tư cách để tham gia vào WTO, vì thế xây dựng một nền công nghiệp hàng hoá và dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đặc thù của thị trường ngoài nước là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Để phục vụ cho mục tiêu trên việc tìm hiểu “Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” thực sự quan trọng và bức thiết vì đó chính là cơ sở để, kết hợp với các bài học kinh nghiệm của các nước khác trên thế giới, đưa ra được các giải pháp giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm của mình, rút ngắn thời gian tìm tòi, giảm thiểu chi phí thử nghiệm và có cải tiến cho phù hợp với đặc thù riêng của các mặt hàng truyền thống và bản sắc văn hoá Việt, đặc biệt trong bối cảnh trình độ sản xuất của chúng ta vẫn còn thấp, cách thức quản lý lạc hậu và cơ chế quan liêu, bao cấp còn đè nặng.
Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu một số doanh nghiệp điển hình của Việt nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh một số mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là ngành môi trường hiện đang là điểm nóng của nền kinh tế nước nhà.
Ngoài các mục như Mục lục, Lời nói đầu, Phụ lục, Tài liệu tham khảo...đề tài chia làm 3 chương:
Chương I: Khái niệm tổng quát về hệ thống quản lý chất lượng, liệt kê một số hệ thống được nhiều nước trên thế giới áp dụng và có khả năng áp dụng vào Việt Nam. Nghiên cứu tình hình áp dụng của một số nước và những kinh nghiệm của họ.
Chương II: Tầm quan trọng của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các doanh nghiệp Việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Đánh giá thực trang áp dụng của các doanh nghiệp Việt Nam.
Chương III: Giải pháp, kiến nghị với nhà nước để khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.
Cuối cùng tui xin được dành vài lời để Thank thầy giáo Nguyễn Quang Minh, giảng viên khoa Quan hệ Kinh tế Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương đã hướng dẫn và đóng góp ý kiến cho khoá luận. tui cũng xin tỏ lòng biết ơn đối với ông Trần Mạnh Quán, Chi Cục phó Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng Hà nội - người đã tạo điều kiện về nguồn tài liệu cho bài viết này. Cuối cùng cho phép tui được Thank tất cả các thầy cô trong khoa Kinh tế Ngoại thương, trường ĐH Ngoại thương đã cho tui kiến thức ngày hôm nay.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By shkts
#1010683 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement