Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By 123_letsvi
#664225 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Mở đầu: 2
Phần một: Một số điểm cơ bản Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
I/ Đối tượng chịu thuế 3
II/ Các loại thu nhập chịu thuế 3
III/ Các loại thu nhập được giảm thuế và miễn thuế 5
IV/ Cách thức tính thuế 7
Phần hai: Một số ý kiến đánh giá về Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
I/ Ý kiến của các chuyên gia 9
II/ Ý kiến của Chính phủ 11
Phần ba: So sánh Luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam và Hoa Kỳ 14
Phần bốn: Thực trạng ở Việt Nam 16
Phần năm: Một số giải pháp 18
Lời kết 20
Tài liệu tham khảo 21

Lời mở đầu

Ở hầu hết các quốc gia, thuế là một nguồn thu nhập lớn của chính phủ, nhằm mục đích ổn định kinh tế xã hội, xây dựng quốc phòng an ninh. Luật thuế thu nhập cá nhân ra đời từ lâu trên thế giới đã tạo ra một hiệu quả rõ rệt trong việc phân phối lại nguồn thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội.
Tại Việt Nam, luật thuế thu nhập cá nhân đã sớm hình thành và từng bước hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra.
Tuy nhiên, luật thuế thu nhập cá nhân đang được áp dụng hiện nay còn nhiều bất cập trong việc thi hành, đây là một vấn đề đang được cả xã hội quan tâm.
Chính vì lí do đó, nhóm sinh viên chúng em đã lựa chọn đề tài “ Thuế thu nhập cá nhân- Thực trạng và giải pháp” để làm bài Tiểu luận, với mục tiêu tìm hiểu rõ vấn đề, qua đó tìm ra những phương pháp, cách thức giải quyết những mặt kém còn tồn tại, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân, gia đình và xã hội về việc đóng thuế thu nhập cá nhân.
Bài tiểu luận bao gồm những phần sau đây:
- Một số nét chính trong Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
- Các ý kiến phản hồi về Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
- Vài nét so sánh về Luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam và Hoa Kỳ
- Những tồn tại căn bản trong Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
- Một số giải pháp khắc phụcPhần một: Một số điểm cơ bản Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

I/ Đối tượng chịu thuế
Theo Điều 2 luật thuế thu nhập cá nhân quy định:
1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.
2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hay tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hay có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.
3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

II/ Các loại thu nhập chịu thuế

Theo Điều 3: Thu nhập chịu thuế
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:
1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:
a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;
b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hay chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.
2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hay công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hay nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội;

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rain96
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement