Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lop_c11
#664210

Download Đồ án Đánh giá chiến lược hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Tóm tắt .2
Chương 1: Giới thiệu
1.1 Lý do chọn đề tài 8
1.2 Mục đích, Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu 9
1. 2.1 Mục đích nghiên cứu
1. 2.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3 Kết quả dự kiến .10
1.4 Bố cục đồ án .10
Chương 2: Tổng quan l thuyết
2.1 Một số khái niệm cơ bản về Quản trị chiến lược . .11
2.1.1 Khái niệm
2.1.2 Sự cần thiết của quản trị chiến lược
2.1.3 Nhiệm vụ của quản trị chiến lược .
2.2 Các công cụ sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lược 13
2.2.1 Mô hình căn bản của quản trị chiến lược
2.2.2 Hai công cụ cơ bản .
2.2.2.1 Mô hình DPhần mềm (Delta Project Model) .
2.2.2.2 Bản đồ chiến lược SM (Strategy Map)
2.3 Các công cụ h trợ khác . 14
Chương 3: Phương ph p nghiên cứu
3.1 Phương pháp nghiên cứu cơ bản .15
3.2 Quy trình nghiên cứu .15
3.2.1 Triển khai thu thập dữ liệu .
3.2.1.1 Dữ liệu thứ cấp
3.2.1.2 Dữ liệu sơ cấp
3.2.2 Phân tích dữ liệu thu thập được . .16
Chương 4: Phân tích chiến lược hoạt động hiện th i của ngân hàng TMCP An B nh
4.1 Giới thiệu chung về ABBank .17
4.1.1 Thông tin chung 17
4.1.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức 18
4.1.3 Sản phẩm, dịch vụ .19
4.1.4 Kết quả kinh doanh giai đoạn từ năm 2008 đến 2010 .19
4.2 Định hướng chiến lược hoạt động của ABBank .21
4.2.1 Tầm nhìn
4.2.2 Định hướng chiến lược .
4.2.3 Giá trị cốt lõi
4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ABBank 22
4.3.1 Phân tích môi trường vĩ mô .
4.3.2 Phân tích môi trường cạnh tranh ngành
4.3.3 Vị thế cạnh tranh của ABBank
4.3.4 Mô hình SWOT 37
4.4 Chiến lược hiện tại của ABBank qua mô hình DPhần mềm và bản đồ chiến lược SM 39
4.4.1 Mô hình DPhần mềm hiện tại
4.4.2 Bản đồ chiến lược SM hiện tại
Chương 5: nh gi chiến lược của ABBank
5.1 Nhận định chung 41
5.2 Các khó khăn từ quá trình triển khai, thực thi chiến lược của ABBank 42
5.3 Một số bất cập, hạn chế trong chiến lược hiện tại của ABBank 44
Chương 6: ề xuất Xây dựng chiến lược hoạt động ABBank giai đoạn 2011 – 2015
6.1 Định hướng chiến lược . 45
6.2 Xác định chiến lược hoạt động .46
6.3 Các giải pháp . .48
6.4 Lộ trình thực hiện .52
6.5 Chiến lược qua mô hình DPhần mềm và bản đồ chiến lược SM 53
6.5.1 Mô hình DPhần mềm .
6.5.2 Bản đồ chiến lược SM
6.6 Kiến nghị 55
Chương 7: Kết luận 57
Tài liệu tham khảo
Phụ lục++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

o của ngành ngân hàng tại Việt Nam lại kéo theo những thách
thức không nhỏ là sự canh tranh khốc liệt trên thị trường và các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra
khi các ngân hàng mở rộng mạng lưới, phát triển dịch vụ mới.
Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, khi hành lang pháp lý được thông thoáng,
các rào cản về việc phân biệt đối xử giữa các ngân hàng với nhau cũng không còn nữa, khi
mà dịch vụ của các ngân hàng gần như tương đương nhau thì ngân hàng nào có công nghệ
tiên tiến hơn, ngân hàng đó sẽ có được ưu thế trong các cuộc chạy đua giành lấy niềm tin
khách hàng. Tại Việt Nam, các ngân hàng đã thể hiện rõ nhận thức đó. Khả năng nhạy bén
trong việc tiếp cận với các công nghệ mới cũng đã dần được bộc lộ.
Không chỉ cạnh tranh về công nghệ, các ngân hàng hiện nay còn cạnh tranh nhau
trong lĩnh vực chiêu mộ, lôi kéo nhân lực giữa các ngân hàng đẩy chi phí tiền lương cao lên
khiến chi phí hoạt động của các ngân hàng bị đội lên, mặc dù chất lượng lao động có thể
chưa tương xứng với chi phí đó.
30
Tiếp theo là cạnh tranh về lãi suất. Lãi suất sẽ tăng để hút vốn từ dân cư và các tổ
chức. Các ngân hàng buộc phải đẩy lãi suất lên, đặc biệt là sự tham gia của các ngân hàng
mới, thương hiệu chưa lớn.
Một điểm nữa là sự thâm nhập của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài như HSBC,
ANZ, Standard Chartered bank....giúp cho thị trường tài chính Việt Nam có thêm những
thành viên mạnh với lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm quản lý sẽ làm mức độ cạnh tranh
trong các ngân hàng tại Việt Nam tăng lên rất nhiều. Theo cam kết WTO, các ngân hàng
nước ngoài không bị ràng buộc khi tham gia kinh doanh trên thị trường Việt Nam, do vậy
dự báo trong năm 2011 sẽ có nhiều ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tham gia hoạt
động. Nhưng thực tế, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra và với diễn biến thị
trường hiện nay thì sự tham gia của ngân hàng con 100% vốn nước ngoài vào Việt Nam sẽ
chậm lại, nên đây là cơ hội để các ngân hàng trong nước tăng tốc.
 Tóm lại:
Ngân hàng đã phải đối mặt với các áp lực về huy động vốn, tăng vốn điều lệ, lãi suất
và tỷ giá biến động…. Thị trường bất động sản, chứng khoán chưa thực sự hồi phục cùng
với biến động bất thường của giá vàng, giá USD trong nước tại một số thời điểm đã gây khó
khăn nhất định đối với hoạt động của các ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng cả năm 2010
tăng 27,65%, vượt qua mục tiêu 25% ban đầu, nhưng sự tăng trưởng không đều trong năm
tạo ra những khó khăn mang tính chất cục bộ và thời điểm, giảm hiệu quả và ý nghĩa của
mục tiêu đề ra.
Các tổ chức tín dụng đã tập trung tăng nhanh quy mô mạng lưới, phát triển các kênh
bán hàng để chiếm lĩnh thị trường. Bên cạnh đó, sự tham gia ngày càng sâu rộng của các
ngân hàng nước ngoài kể cả trong các lĩnh vực vốn là truyền thống của ngân hàng trong
nước như lĩnh vực bán lẻ đã tạo ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các tổ chức tín
dụng. Theo lộ trình cam kết WTO, Việt Nam sẽ rộng cửa hơn trong lĩnh vực tài chính -
ngân hàng và ngân hàng ngoại được đối xử như ngân hàng nội. Các ngân hàng nước ngoài
đã có kinh nghiệm từ nước sở tại nên rất chuyên nghiệp.
Với tiềm năng phát triển còn rất lớn, ngành tài chính - ngân hàng đã và đang hấp d n
sự tham gia của nhiều thành phần mới gồm: các định chế tài chính trên thế giới, các công ty
tài chính trong nước và cả các tập đoàn kinh tế trong nước (thuộc ngành khác) cũng tham
gia. Mặc dù số lượng thành phần tham gia ngày càng nhiều và sự cạnh tranh ngày càng tăng
mạnh trên thị trường tài chính, nhưng quy mô của thị trường chắc chắn cũng tăng lên mạnh
31
mẽ theo sự phát triển của nền kinh tế. Lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng hiện tại cao hơn
nếu ngân hàng đó đã xây dựng được cho mình một thương hiệu bền vững, có hệ thống sản
phẩm dịch vụ tài chính đa tiện ích và khác biệt, cộng với hệ thống khách hàng đông đảo.
Thị trường sẽ sàng lọc và những ngân hàng nào quản trị tốt, năng lực cạnh tranh cao sẽ phát
triển mạnh.
Với những yếu tố được phân tích như trên, 5 thế lực cạnh được áp dụng tại ABBank qua sơ
đồ sau:
Hình 6: 5 thế lực cạnh tranh p dụng với ABBank
 Cơ hội :
- Cải cách ngân hàng sẽ được thúc đẩy nhanh hơn nhằm tạo điều kiện cho các ngân
hàng đáp ứng được những thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế bằng việc tăng quyền tự
chủ trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoạt động của các ngân hàng theo các nguyên tắc
thị trường.
ối thủ cạnh tranh tiềm năng
- Các ngân hàng cổ phần mới.
- Các ngân hàng 100% vốn nước
ngoài.
Sức ép của c c
nhà cung cấp
-Số lượng nhà
cung cấp lớn.
Cung cấp sản
phẩm về nguồn
vốn.
Cạnh tranh gi a c c doanh nghiệp
trong nghành
- Ngân hàng có mạng lưới rộng, công
nghệ hiện đại.
- Sản phẩm có giá trị gia tăng và giá
sản phẩm hợp lý.
- Cạnh tranh về lãi suất.
- Mức thu nhập.
e doạ của c c sản phẩm thay thế
- Kênh đầu tư khác: vàng, ngoại tệ, bất
động sản, chứng khoán
- Sản phẩm của các công ty tài chính.
Sức ép của ngư i
mua
-Tính nhạy cảm đối với
giá sản phẩm dịch vụ
mà ngân hàng đưa ra
cung cấp.
- Sự khác biệt hóa của
sản phẩm dịch vụ mà
ngân hàng đưa ra.
32
- Các ngân hàng nước ngoài với cơ sở vững chắc về vốn và công nghệ sẽ luôn quan
tâm tới việc hình thành quan hệ đối tác chiến lược nên mở ra cơ hội cho các ngân hàng của
Việt Nam có điều kiện trao đổi, hợp tác tiếp cận công nghệ và tận dụng những kinh nghiệm
chuyên sâu hơn về các nghiệp vụ ngân hàng, quản trị ngân hàng, quản lý tài sản nợ có, quản
trị rủi ro, cải thiện chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và phát triển
các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới.
- Việc áp dụng công nghệ thông tin của các ngân hàng thương mại được tăng cường
tạo thêm sự phát triển các sản phẩm chuyên sâu như E-Banking, Mobil-Banking, Internet-
Banking …..
- Số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng tăng. Đây là thành phần kinh tế
quan trọng, có thể nói là năng động nhất của nền kinh tế và cũng là thành phần kinh tế mà
các ngân hàng mới bắt đầu quan tâm tới.
 Nguy cơ và thách thức:
- Cạnh tranh trong nội bộ ngành: Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp trong nước tự đổi
mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngoài mở rộng quy mô
hoạt động khi các hạn chế được nới lỏng.
- Các ngân hàng thương mại cổ phần khác là những đối thủ cạnh tranh chính của ABBank,
các ngân hàng này cũng tập trung phục vụ đối tượng là các công ty vừa và nhỏ, cá nhân và
hộ gia đình. Các ngân hàng thương mại cổ phần đang hoạt động có hiệu quả và cũng tiến
hành tăng vốn, mở rộng hoạt động rất nhanh.
- Trong lĩnh vực huy động vốn, hiện nay các ngân hàng thương mại đang phải cạnh tranh
với các công ty bảo hiểm, các công ty cổ phần được niêm yết trên thị trường chứng khoán
về nguồn vốn trung và d
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement