Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By giothangbay
#664205 Link tải luận văn miễn phí cho ae

TÓM TẮT
CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẦU :
1. Lý do lựa chọn đềtài :
2. Đối tượng nghiên cứu
3. Mục đích nghiên cứu
4. Nhiệm vụnghiên cứu
5. Một sốcâu hỏi đặt ra
6. Kết quảdựkiến
7. Giới thiệu bốcục của đồán
CHƯƠNG II : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
1. Một sốkhái niệm cơbản
2. Năm nhiệm vụphải thực hiện trong quản trịchiến lược :
3. Những công cụchủyếu sửdụng đểnghiên cứu quản trịchiến lược :
3.1- Mô hình căn bản của quản trịchiến lược : ( Nhưhình vẽ2 trong phần phụlục)
3.2. Hai công cụcơbản đểnghiên cứu chiến lược kinh doanh của công ty:
3.2.1- Mô hình Delta Project
3.2.2 Bản đồchiến lược
3.2.3 Các công cụhỗtrợkhác bao gồm :
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Giới thiệu sơ đồnghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu cơbản
3. Tóm tắt quy trình nghiên cứu
CHƯƠNG IV. THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC CỦA YPHARCO :
1. Giới thiệu vềcông ty
2. Sơ đồvềtổchức của YPHARCO
3. Định vịchiến lược của YPHARCO :
3.1. Lựa chọn chiến lược
3.2. Tầm nhìn - Sứmệnh
3.3. Giá trịcốt lõi:
4. Phân tích, đánh giá chiến lược hiện tại của YPHARCO thông qua các yếu tốcơbản của mô hình
Delta Project và Bản đồchiến lược:
4.1- Phạm vi kinh doanh
4.2 -Hiệu quảhoạt động
4.3- Đổi mới cải tiến
4.4-Xác định khách hàng mục tiêu
4.5 -Vềmặt nội tại
4.6 -Vềmặt tài chính
4.7 Vềmặt khách hàng:
4.8 Vềkhảnăng học hỏi và phát triển
5- Vẽmô hình Delta Project và bản đồchiến lược hiện tại của YPHARCO :
5.1 Mô hình Delta Project hiện tại của YPHARCO
5.2 Bản đồchiến lược hiện tại của YPH ARCO
CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH
CỦA YPHARCO VÀ ĐỀXUẤT ĐIỀU CHỈNH.
1. Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của YPHARCO:
1. 1- Xác định vịtrí cạnh tranh
1.2. Cơcấu ngành
2- Đánh giá chiến lược kinh doanh của YPHARCO
3. Đềxuất chiến lược phát triển kinh doanh của YPHARCO đến năm 2015
3.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh qua mô hình Delta Project
3.2 Xây dựngchiến lược kinh doanhbằng Bản đồchiến lược
3.3 Những đềxuất đối với YPHARCO trong thời gian tới :
CHƯƠNG VI: KẾHOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỀXUẤT ĐẾN
NĂM 2015
KẾT LUẬN
PHẦN PHỤLỤC:
- Hình 1: Sơ đồ5 nhiệm vụphải thực hiện trong quản trịchiến lược
- Hình 2: Mô hình căn bản của quản trịchiến lược
- Hình 3: Mô hình Delta Project
- Hình 4 : Bản đồchiến lược
- Hình 5 : Mô hình PEST
- Hình 6: Mô hình 5 thếlực cạnh tranh của M.PORTER
- Hình 7: Sở đồtổchức của Công ty YPHARCO
- Hình 8: Sơ đồ5 thếlực cạnh tranh vào thực tếcủa YPHARCO
- Mẫu phiếu phỏng vấn, khảo sát thu thập thông tin.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÓM TẮT
Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động khó lường như hiện nay, chiến lược phát triển
kinh doanh của một doanh nghiệp nếu được xây dựng, thực thi tốt sẽ là nhân tố quyết định sự tồn
tại, phát triển hay bứt phá của doanh nghiệp. Để có được bức tranh chân thực về chiến lược của
doanh nghiệp các nhà quản trị sử dụng các công cụ để đánh giá thực trạng chiến lược của đơn vị
mình từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện hay điều chỉnh, cải tiến cho phù hợp và hiệu quả hơn.
Đề tài này sử dụng Mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược và các công cụ khác trong môn
học Quản trị chiến lược để đánh giá thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty Cổ
phàn dược phẩm Yên Bái (YPHARCO). Qua kết quả thu được sẽ có các đề xuất điều chỉnh lại
chiến lược của Công ty đến năm 2015 nhằm mục đích xác định, hạn chế các mặt còn yếu kém, cải
tiến và phát huy những thế mạnh của đơn vị này, đưa Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái trở
thành một trong những công ty trong ngành dược có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, mở rộng
thị trường trong nước và từng bước vươn ra thị trường thế giới. .

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI DỰA VÀO MÔ
HÌNH DELTA VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC, ĐỀ XUẤT ĐẾN NĂM 2015
CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẦU :
1. Lý do lựa chọn đề tài :
Thực hiện đường lối đổi mới đất nước, nền kinh tế của Việt Nam đã có những bước phát triển
vượt bậc trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng làm phát sinh những vấn đề tiêu
cực như: tình trạng ô nhiễm môi trường đã ở mức báo động, tình hình dịch bệnh gia tăng, nhiều căn
bệnh lạ xuất hiện mà chưa có thuốc chữa. Tác động của môi trường, gia tăng dịch bệnh, cộng với
sự gia tăng dân số vẫn ở mức cao trong thời gian qua, đã làm cho nhu cầu về thuốc chữa bệnh của
người dân không ngừng tăng cao, cả về số lượng và chất lượng. Theo đánh giá của Phòng Phân tích
Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho thấy, cùng với tốc độ tăng trưởng GDP, chi tiêu bình
quan đầu người tăng lên hàng năm dẫn đến nhu cầu chi tiêu cho y tế và chăm sóc sức khỏe cũng
tăng theo. Trong khoảng thời gian 5 năm, chi tiêu y tế bình quân mỗi người tại Việt Nam đã tăng
hơn gấp đôi, từ 6 USD/người (năm 2001) lên đến 13 USD/người (năm 2007) và tiếp tục có xu
hướng tăng trong những năm tới. Dự báo những năm sắp tới nhu cầu thuốc phòng và chữa bệnh
của Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng bình quân 20%/ năm. Mặc dù vậy, con số này được
đánh giá vẫn còn ở mức trung bình thấp so với khu vực (nguồn: BMI). Vậy có một số câu hỏi được
đặt ra là: Hiện nay tình hình sản xuất của các doanh nghiệp Dược trong nước đang được tiến hành
như thế nảo? Đã đáp ứng được bao nhiêu so với nhu cầu? Chiếm lĩnh được bao nhiêu thị phần?
Đặc biệt đối với những doanh nghiệp Dược, mới gia nhập ngành hay mới được tái cơ cấu đã xây
dựng chiến lược kinh doanh như thế nào để " đứng vững được trên đôi chân của mình". Do đó,
dưới góc độ của một người công tác trong cơ quan quản lý nhà nước, và nhất là sau gần hai năm
tham gia khóa học MBA, từ những kiến thức đã được học tập nghiên cứu, nắm bắt thông tin và nhìn
vào thực tế sự phát triển của các Công ty trong ngành Dược nói chung và Công ty cổ phần dược
phẩm Yên Bái nói riêng, bản thân tui muốn vận dụng những kiến thức đã được đề cập ở môn học
quản trị chiến lược, cũng như các môn học khác vào thực tiễn tại Công ty Cổ phần dược phẩm Yên
Bái, một đơn vị được đánh giá là có tiềm năng phát triển trong tương lai qua đó để đánh giá, phân
tích chiến lược hiện tại và có một số gợi ý, đề xuất cho chiến lược của Công ty trong giai đoạn tiếp
theo.
2. Đối tượng nghiên cứu : Đề tài này dựa trên mô hình Dự án Delta và khung bản đồ chiến
lược để nghiên cứu, phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm
Yên Bái (YPHARCO), một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lưu thông và phân phối
thuốc.
3. Mục đích nghiên cứu : Như đã nêu ở phần trên, nhu cầu sử dụng các sản phẩm thuốc
chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao và là bền vững ngay cả trong thời kỳ kinh tế
khủng khoảng. Trong 2 thập niên vừa qua, ngành sản xuất dược phẩm Việt Nam đã có bước phát
triển tốt, cả nước đã có trên 100 nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP- WHO với mức độ tăng trưởng bình
quân trên 18%/năm. Một số doanh nghiệp đã bước đầu xuất khẩu thuốc ra thị trường nước ngoài.
Ngành dược Việt Nam đã sản xuất và cung ứng hầu hết các nhóm thuốc Generic (hết bảo hộ độc
quyền) cung cấp cho các cơ sở y tế và người dân. Tuy nhiên, các nhà máy sản xuất dược phẩm của
nước ta có quy mô vừa và nhỏ, hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới chưa được đầu tư
đúng mức, hầu hết nguyên liệu phải nhập khẩu, thiếu các ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành
công nghiệp dược. Mặt khác, với xu thế chuyển dịch công nghiệp bào chế từ các nước phát triển
sang các nước châu Á, ngành dược Việt Nam sẽ bị tác động mạnh bởi nguồn dược phẩm từ các
nước châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, nếu chúng ta không khẩn trương đầu tư hiện đại
hóa công nghiệp dược. Thách thức đối với các doanh nghiệp là phải có các sản phẩm chất lượng
cao, đa dạng hóa các sản phẩm phù hợp với mô hình bệnh tật của Việt Nam. Trong 93 doanh
nghiệp sản xuất tân dược hiện nay chỉ có 77 đơn vị đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc
(GMP), còn toàn bộ 78 doanh nghiệp sản xuất thuốc đông dược chưa đạt. Và để đạt mục tiêu đến
ngày 30/6/2008 tất cả các doanh nghiệp sản xuất thuốc phải đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất
thuốc là rất khó khăn. Các doanh nghiệp sản xuất tân dược lại phân bố không đều trên toàn quốc,
tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ (72), sau đó đến vùng Đồng bằng sông Hồng (57), sông
Cửu Long (19), vùng Tây Bắc và Đông Bắc Bộ chỉ có 7 doanh nghiệp sản xuất thuốc và chưa có
nhà máy nào đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc. Theo thống kê, hiện nay, sản xuất thuốc
nội mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu. Song một thực tế đang diễn ra đó là giá thuốc vẫn
không ngừng tăng cao, thuốc ngoại “đè bẹp” thuốc nội. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp dược
Việt Nam đang tập trung đầu tư mạnh mẽ cho các nhà máy dược phẩm với công nghệ hiện đại để
không bị “thua trên sân nhà”. Tuy nhiên, bên cạnh sự thành công thì bắt đầu đã bộc lộ những vấn
bất cập của các công ty ngành dược, nếu không được chỉ ra và có những giải pháp hiệu quả thì sự
tồn tại và phát triển của các công ty này sẽ không mang lại những kết quả như mong muốn.
Thông qua việc học tập, nghiên cứu mô hình dự án Delta và khung bản đồ chiến lược từ môn
quản trị chiến lược, tui hy vọng sẽ tìm hiểu, phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty
Cổ phần dược phẩm Yên Bái dựa trên các mô hình đó, xem chiến lược mà công ty đưa ra đã hợp lý
chưa? Đâu là điểm mạnh, điểm yếu? Từ đó tui sẽ gợi ý, đề xuất một số ý kiến của mình về chiến
lược của Công ty Cổ phần Yên Bái trong thời gian tới, với mong muốn sẽ giúp ban lãnh đạo công
ty có một cái nhìn toàn diện, dựa trên cơ sở khoa học, để từ đó quyết định cho mình một chiến lược
kinh doanh hiệu quả.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991904 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement