Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By winnie30101992
#664197

Download Đồ án Đánh giá chiến lược kinh doanh trên thị trường nội địa và đề xuất điều chỉnh chiến lược của công ty cổ phần May 10 giai đoạn 2010-2015 miễn phí

Mục Lục
CHƯƠNG I - MỞ ĐẦU. 4 U
I. Lý do chọn đềtài. 4
II. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. 5
III. Mục đích nghiên cứu. 5
IV. Bốcục của đồán. 5
CHƯƠNG II - LÝ THUYẾT CƠBẢN VỀQUẢN TRỊCHIẾN LƯỢC. 6
I. Khái niệm cơbản vềquản trịchiến lược. 6
II. Các công cụsửdụng nghiên cứu quản trịchiến lược. 7
CHƯƠNG III - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 11 U
I. Phương pháp nghiên cứu. 11
II. Quy trình nghiên cứu. 11
CHƯƠNG IV - THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CP MAY 10. 14
I. Giới thiệu vềcông ty CP May 10. 14
II. Cấu trúc ngành – xác định vịtrí cạnh tranh. 17
III. Định vịchiến lược của công ty CP May 10. 22
CHƯƠNG V - ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY CP MAY 1026
I. Chiến lược trung, dài và ngắn hạn với chiến lược công ty. 26
II. Tính hiệu quảcủa chiến lược với môi trường bên trong và bên ngoài của
doanh nghiệp. 26
III. Các khó khăn của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh. 26
IV. Những khó khăn khi thực thi chiến lược. 27
CHƯƠNG VI - ĐỀXUẤT ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CP MAY 1028
I. Xây dựng chiến lược kinh doanh qua mô hình Delta Project. 28
II. Triển khai chiến lược kinh doanhtheo Bản đồchiến lược. 30
CHƯƠNG VII - KẾT LUẬN. 33
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 34
DỰTHẢO CÂU HỎI PHỎNG VẤN. 34++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ên
4. Các công cụ hỗ trợ khác
- Mô hình PEST để phân tích môi trường vĩ mô
- Phân tích môi trường ngành (Mô hình PORTER)
- Phân tích môi trường bên trong (Ma trận SWOT).
- Khảo sát thực tế, thông qua tài liệu thứ cấp lập bảng – quy điểm, ma trận.
- Đánh giá chiến lược.
* Một số lưu ý khi sử dụng công cụ Delta Project và Bản đồ
Cần tập trung lấy số liệu thứ cấp, sơ cấp để làm rõ các vấn đề sau:
- Chiến lược hiện tại của công ty CP May 10 là gì (tầm nhìn, sứ mệnh).
- Chiến lược hiện tại đang hoạt động ra sao?
- Kiểm tra các chỉ số cho biết hiệu quả trong chiến lược của công ty.
- Vị thế cạnh tranh củaCông ty so với các đối thủ như thế nào?
- Các vấn đề trong chiến lược củaCông ty đang phải đối mặt là gì?
- Các đề xuất mới như thế nào?
Đồ án Quản trị chiến lược Học viên: Đinh Tiến Hùng - Lớp: EV9
11
CHƯƠNG III - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
I. Phương pháp nghiên cứu
Phân tích dữ liệu (định tính và định lượng) theo các tiêu chí của hai công cụ cơ bản: Mô
hình Delta Project và Bản đồ chiến lược.
II. Quy trình nghiên cứu
1. Xác định và lên danh mục dữ liệu
Cần thu thập để đánh giá chiến lược của công ty Cp May 10 theo từng yếu tố của hai
công cụ này.
2. Triển khai thu thập dữ liệu
2.1. Dữ liệu thứ cấp
Các dữ liệu thứ cấp được xác định thông qua các phương pháp thống kê và phân tích
hàng năm của công ty CP May 10. Các dữ liệu này được thu nhập từ các Ban chức năng của
May 10 như: Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng kinh doanh; Phòng nhân sự….
2.2. Dữ liệu sơ cấp
Như đã đề cập ở phần I (Nhận định vấn đề) do thời gian hạn hẹp nên chỉ tập trung thu
thập dữ liệu sơ cấp qua hai phương pháp đó là phỏng vấn trực tiếp và lấy ý kiến chuyên gia
qua thảo luận nhóm:
Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn sẽ được thực hiện với các lãnh đạo cao cấp trong
công ty. Nội dung phỏng vấn sẽ chuyên sâu vào trong tiêu chí: Tài chính; Khách hàng; Nội
bộ; Đào tạo và phát triển. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia qua thảo luận nhóm
Thảo luận nhóm sẽ được thực hiện với nhóm 3 thành viên ở các lĩnh vực nhưng cùng có
chung mục đích nghiên cứu về quản trị chiến lược doanh nghiệp. Kết thúc phỏng vấn sẽ là
các kết luận cho nội dung phỏng vấn và xin ý kiến chuyên gia để đánh giá kết quả phỏng vấn
phục vụ vấn đề đang nghiên cứu, và đánh thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh của
công ty.
3. Phân tích dữ liệu thu thập được
3.1. Mô hình PEST được sử dụng để phân tích môi trường vĩ mô
Công nghệ
Xã hội - Dân số
Quốc tế
Năng lực
của
người
cung cấp
Sự ganh đua của
các công ty hiện có
Năng
lực của
khách
hàng
mua
Nguy cơ cạnh
tranh của sản
phẩm thay thế
Nguy cơ của các đối
thủ tiềm năng
Chính trị - pháp luật
Kinh tế
Hình 5. Mô hình PEST được sử dụng để phân tích môi trường vĩ mô
(Nguồn: Giáo trình Quản trị chiến lược – Đại học Help, Malaysia)
3.2. Sử dụng mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.PORTER để phân tích môi trường
ngành.
Nguy cơ của các đối
thủ tiềm năng
Năng
lực của
khách
hàng
mua
Năng lực
của
người
cung cấp
Sự ganh đua của
các công ty hiện có
Nguy cơ cạnh
tranh của sản
phẩm thay thế
Hình 6. Mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.PORTER
(Nguồn: Giáo trình Quản trị chiến lược – Đại học Help, Malaysia)
Đồ án Quản trị chiến lược Học viên: Đinh Tiến Hùng - Lớp: EV9
12
Đồ án Quản trị chiến lược Học viên: Đinh Tiến Hùng - Lớp: EV9
13
3.3. Phân tích môi trường bên trong – Phân tích SWOT
Mục đích chính của phân tích môi trường bên trong là nhận diện các nguồn tiềm năng
đang có tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp
Tiến hành phân tích: Điểm mạnh, điểm yếu, của công ty và các cơ hội, thách thức mà
tổng công ty gặp phải. Qua phân tích SWOT từ đó để khai thác điểm mạnh, nắm bắt cơ hội
vượt qua những thách thức, khắc phục điểm yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh.
4. Một số khó khăn khi nghiên cứu
Thứ nhất, các phân tích và đánh giá chủ yếu phụ thuộc vào các tài liệu thứ cấp mặc dù
cũng có số liệu từ các tài liệu sơ cấp vì vậy không thể kiểm chứng được thông tin là có chính
xác hay không.
Thứ hai, khó khăn này là của chính tác giả bởi mặc dù rất hiểu về ngành sản xuất quế
nhưng mới chỉ là trên lý thuyết vì vậy có thể đưa ra những nhận định chưa thật chính xác và
khách quan.
Đồ án Quản trị chiến lược Học viên: Đinh Tiến Hùng - Lớp: EV9
14
CHƯƠNG IV - THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CP
MAY 10
I. Giới thiệu về công ty CP May 10
1. Quá trình hình thành và phát triển
Giai đoạn 1998 – 2009 ổn định được sản xuất sau biến cố tan rã hệ thống xã hội chủ nghĩa ở
Liên Xô và Đông Âu, công ty May 10 đã từng bước củng cố và nâng cao uy tín của mình trên
thị trường mới. Nhờ đó mà hàng năm công ty đã xuất ra nước ngoài hàng triệu áo sơ mi,
jacket và sản phẩm may mặc khác, đồng thời phục vụ tiêu dùng trong nước khá lớn. Năm
2004, theo quyết định 105/2004/ QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển
đổi công ty May 10 thành công ty cổ phần May 10.
Đối với thị trường xuất khẩu ra nước ngoài, công ty hướng tới việc tăng tỷ trọng hàng
gia công theo hình thức FOB chỉ định, tức là khách hàng sẽ đặt hàng theo mẫu mã số lượng
cụ thể còn công ty sẽ tiến hành mua nguyên phụ liệu theo yêu cầu về chất lượng và nguồn
gốc của khách hàng.
Đối với thị trường trong nước, công ty hướng tới chiếm lĩnh thị trường trong nước
bằng việc phát huy thế mạnh vốn có về áo sơ mi cao cấp cho đối tượng là công chức, văn
phòng; đối tượng thuộc tầng lớp trung lưu và cố gắng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng
của mọi đối tượng, mọi lứa tuổi khách hàng.
2. Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh và chức năng sản xuất kinh doanh của Công ty
CP May 10.
2.1. Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh
Trước khi cổ phần hóa, bộ máy quản lý của công ty May 10 được tổ chức theo kiểu trực
tuyến chức năng, đảm bảo theo chế độ thủ trưởng, thực hiện phân cấp quyền lực cho các đơn
vị sản xuất kinh doanh, gắn liền các khối trong bộ máy quản lý đảm bảo cho các hoạt động
của doanh nghiệp được thông suốt, gắn liền quyền lợi với trách nhiệm của người lao động.
Sau khi cổ phần hóa, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty theo hình thức công ty cổ phần.
Chủ sở hữu công ty là các cổ đông. Quyền lực cao nhất thuộc về Chủ tịch hội đồng quản trị.
Mọi quyết định của công ty đều phải được đại hội cổ đông chấp thuận. Hội đồng quản trị đại
diện cho các cổ đông trong công ty.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phó tổng giám đốc Giám đốc điều hành
Phòng
kế
hoạch
May
Phù
Đổng
Văn
phòng
công ty
Ban
đầu

Phòng
TCKT
Phòng
kinh
doanh
Phòng
kho
vận
Các
XN địa
phươn
Các XN May
1,2,3,4,5
Phòng kỹ
thuật May
Phòng QA Các PX
phụ trợ
Phòng kỹ thuật
C. Nghệ Cơ điện
Trưởng ca A Tổ quản trị Tổ bao gói Tổ kiểm hóa Trưởng caB
Tổ cắt A Các tổ may A Tổ cắt ...
Hình đại diện của thành viên
By donghea
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement